logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.7

Nyní si čte web : 40 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Čo je to vlastne „TOVAR“?

Vydáno dne 21. 03. 2006 (12288 přečtení)

Ak občas sa nepozabudnem, tak TOVAR a TRH vždy píšem s veľkými písmenami, aby aj čitateľ neznalý marxizmu pochopil, že ak píšem o TOVARe, tak je tu reč o niečom inom a nie o zemiakoch, dreve či otrokoch, a TRH, to nie je reč o tržnici, obchodoch a pod. ale o ekonomickom prostredí všeobecne, vrátané politickej nadstavby.

TOVAR v chápaní Marxa je ekonomická kategória, ktorú najlepšie vystihuje jeho veta z Kapitálu „TOVAR = cena = hieroglyf, ktorý sa zatiaľ nikomu nepodarilo rozlúštiť“. Túto vetu som v slovenských vydaniach nenašiel, ale pamätám si ju z ruského vydania. Obdobná veta znie: „Na prvý pohľad sa tovar zdá samozrejmosťou, všednou vecou. Analýza tovaru však ukazuje, že je to veľmi čudná vec, plná metafyzickej rafinovanosti a teologických vrtochov.“ K. Marx, Kapitál, zv. I, Bratislava 1967, str. 95. Ako si to vysvetliť?

TOVAR v ekonomický otvorenej spoločnosti je nepolapiteľný ekonomický fenomén (duch), ktorý deformuje ekonomické vzťahy v spoločnosti (medzi ľuďmi) a spôsobuje nežiadúce napätie až na úroveň vojnových ťažení!!! Prečo o tom píšem? Lebo ak takto chápeme Marxa a TOVAR, tak sa nám otvára cesta ku skúmaniu jadra TOVARu, bez toho aby sme negovali Marxa, skôr naopak v tomto chápaní TOVARu, Marx nám dokorán otvára cestu k hľadaniu nových poznatkov.

Marx nežil v socializme a nepocítil na vlastnej koži fakt, že TOVAR socialistická revolúcia (zospoločenštenie výrobných prostriedkov) neodstránila a ostal naďalej pre nás hieroglyfom. Že stranícke uznesenia žiadali kvalitu a ekonomický život produkoval kvantitu atď. atď. Predstava, že TOVAR odstránime s odstránením kapitalistickej formy výroby sa jednoducho nenaplnila, a toto je pre nás výzvou na pokračovanie v práci, ktorú začal Marx. Marxista, ktorý sa ani po 150 rokoch po jeho smrti a živote v socializme nedostane do racionálneho sporu s Marxom, nie je marxista, ale biologický gramofón, viac či menej verne reprodukujúci jeho myšlienky.

V článku „Genetický kód ...“ som prekročil hranice, v ktorých sa pohyboval Marx, prestal som si po zdôvodnení všímať nadhodnotu, a to mi pomohlo, že TOVAR prestal byť pre mňa hieroglyfom. TOVAR v tomto článku má svoje presné matematické vyjadrenie, i keď vzhľadom na poznanie spoločnosti zatiaľ nie je ovládateľný.

Ako sa mi podarilo rozlúsknuť to, čo nedokázal K. Marx. Marx skúmal ekonomický otvorenú spoločnosť, zatiaľ čo ja som si pre svoje skúmanie spoločnosť priestorovo i časovo ekonomicky uzatvoril, a to bez akéhokoľvek obmedzenia jej veľkosti (hoc aj celosvetová). Uzatvorenie spoločnosti nám umožňuje zistiť na strane jednej to, čo bolo do produkčného procesu na uspokojenie hmotných a duchovných potrieb spoločnosti vložené (spotrebovaný konštantný a variabilný kapitál), a na strane druhej, po jeho úplnom rozpredaji, ako spoločnosť konečný produkt ocenila a rozdelila. Teda na jednej strane máme reálne hodnoty v reálnej produkcii a na strane druhej jej spoločenský (duchovný) obraz vyjadrený pomocou matematických jednotiek (napríklad peňazí, ale aj iným spôsobom). Matematický rozdiel medzi reálnou hodnotou (produkciou) a matematickým obrazom (TOVARom) tejto hodnoty je zisk alebo strata. Z povedaného plynie, že TOVAR je duchovný obraz spoločenského produktu v zahustenej alebo zriedenej podobe.

Aby sme lepšie pochopili daný jav i miesto jeho vzniku v histórii, vrátim sa do otrokárskej spoločnosti. Jeden otrokár mal dvoch otrokov. Aby táto mala komunita mohla prežiť, potrebovala denne odpracovať 24 hodín (8 hodín na člena). Otrokár donútil otrokov pracovať denne po 12 hodín, aby zabezpečili obživu pre celu komunitu. Otroci vložili do produkcie 2x8 hodín zo včerajšej produkcie, čiže reálna hodnota produkcie ocenená vo vložených nákladoch je 16 hodín a takto by sa mala aj celková produkcia deliť. Otrokár však ocenil produkciu na 24 hodín, čim vznikol zisk 8 hodín, ktoré si prisvojil otrokár. 16 jednotiek práce je reálna hodnota produktu a 24 jednotiek je spoločenský (duchovný) obraz tejto hodnoty, a to je TOVAR!!! 16/24=0,666 je koeficient zriedenia reálnej hodnoty.

V tomto prípade vôbec nešlo o predaj a kúpu, teda o klasický tovar, ale o ocenenie a rozdelenie produkcie podľa otrokárskeho práva. Otrokár podľa vlastného uváženia ocenil produkt, a tak ho premenil na TOVAR a následne rozdelil ako vlastník. Podobne to prebiehalo aj vo feudálnej spoločnosti. Táto podstata sa nemení ani v kapitalizme. Rozdiel je len v tom, že právo okrádať iných neplynie z vlastníctva človeka, ale z vlastníctva prírody a výrobných prostriedkov, čim získava vlastník dominantné postavenie na TRHu a právo na rozdeľovanie zisku, čo je dokumentované v článku „Genetický kód ...“.

Ako samostatný príklad TOVARu možno uviesť daňovú reformu na Slovensku. Pôvodne dôchodcovia, študenti a malo zarábajúci platili daň štátu len cez DPH, a to prevažne 5-6% lebo na „luxusné“ tovary s 23-25% DPH im peniaze neostávali. Podnikatelia (so ziskom nad 540 tis. Sk) a právnické osoby vrátane zahraničných investorov zo zisku platili cez 40% dani a za zbytok zisku nakupovali s prevahou tovary s 23-25% DPH. Dnes síce dôchodcovia a spol. naďalej platia len DPH, ale už nie 5-6% ale 19% a bohatým sa znížila daň z príjmov aj DPH na 19%. V danom prípade daň zohrala pri rozdeľovaní celospoločenskej produkcie úlohu TOVARu, väčšine sa ubralo (strata) a menšine (vlastníkom kapitálu domácim aj zahraničným) pridalo (zisk).

Obchod je len časť prostredia – TRHu, v ktorom vzniká TOVAR. TOVAR vzniká aj vo vojne, pri prijímaní zákonov, pri výbere dani, v poisťovníctve, bankovníctve, pomoci rozvojovým štátom, atď. atď.

TOVARom v politekonomickom ponímaní je vyjadrenie reálnej hodnoty pomocou duchovnej hodnoty, ak pri tom vzniká zisk alebo strata, a to priamo či nepriame. Cestou zisku sa riedi obraz reálnej hodnoty, aby následne časť reálnej hodnoty prešla vlastníkovi jej duchovného obrazu (vinári tomu hovoria na Slovensku „pančovanie“).

Andrej Sablič, 20.3.2006


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.