logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 24.3
21 denni
Max. 647
Prům. 454.5

Nyní si čte web : 55 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM

Vydáno dne 25. 03. 2008 (8572 přečtení)

Jistě se najdou tací, kteří si řeknou - Heller si nás až dosud nevšímal, ale když nás zrušili, tak se přidal a kope do nás společně s buržoasní justicí a antikomunismem. Kdo z členů KSM mne zná, ví, že jsem se na adresu KSM velmi nevybíravě vyjadřoval již dlouho před celou aférou s jeho zrušením.

Moje nelibost ještě zesílila potom, co jsem se měl možnost na přednášce u mladých Ostraváků potkat s představiteli KSM Pazderou a Holasem. Nejen, že z mé přednášky nic nepochopili a nebyli se mnou s to věcně polemizovat, potom, co jim nevyšel záměr mne „odrovnat“, ale napsali článek, ve kterém o mně uvedli vyslovené věcné (ne ideové) lži. Navíc na zmíněném semináři vyjádřili jasně svou „uhlířskou“ víru, že oni jsou ti vyvolení, kteří jsou povoláni stát se novou mocenskou elitou.

Na tohle jsem velmi háklivý už od svých studentských let, kdy se mnou ještě jako naivním mladým studentem z venkova slepě a nekriticky oddaným minulému systému otřásla neskonalá mocenská arogance tehdejšího představitele ČSM Poledníka (po letech jsem zjistil, že to byl ve srovnání s jinými ještě velmi hodný pán, ale tehdy mne posunul na cestu, po které jdu až dodnes - a to je cesta kritiky vládnoucí třídy odpovědné za nedostatky minulého systému i za to, že první varianta socialismu skončila v propadlišti dějin (nejen v Evropě, ale i všude jinde, protože v Koreji už degenerovala na feudalismus, na Kubě se drží z posledních sil a v Číně a Vietnamu probíhá rekapitalizace).

Zkušenosti z roku 1968 mou orientaci ještě umocnily a přivedly mne k zájmu o teorie Trockého, Djilase a Deutschera. Vzal jsem si za životní úkol marxistickou analýzou odhalit systémové vady první formy socialismu (později jsem narazil na termín protosocialismus a moc se mi zalíbil) a charakter vládnoucí třídy tohoto systému - třídy řídícího aparátu. Tento úkol jsem ještě za minulého systému splnil, i když jsem to samozřejmě nemohl publikovat. Ale o tom všem někdy jindy, všechno podstatné je v knížce moji a Fr. Neužila „Bojíte se socialismu?“ Kdo o ní má zájem, ať si přijde, houfně ji rozdávám zejména mladým lidem, jinak je na stránkách www.samospravnysocialismus.vyjimecny.cz.

Vyjádření nové „naděje“ KSM L. Vejra k této knize byl už jen poslední spouštěcí mechanismus k tomu, abych si uvědomil, že ke KSM je nutné se vyjádřit. Jako člen KSČM totiž právě po ataku pravice vůči KSM (každý, kdo má rozum, vidí, že přes KSM se střílí na KSČM) pociťuji nutnost udělat něco pro to, aby KSM nebyla koulí na těle KSČM a překážkou k tomu, aby se KSČM etablovala - ne jako sociáldemokratická strana - to je sprostá pomluva bývalých papalášů a jejich naivních fámulusů - ale jako revoluční marxistická strana nového typu, antikapitalistická, ale i antistalinská, schopná oslovit co nejširší neprivilegované vrstvy, včetně nových skupin dělníků (kognitariátu) a mladých lidí.

Polemizovat s mudrcem Vejrem je těžké - místo skutečné analýzy, které zřejmě není schopen, užívá jen prázdných frází odsuzujících něco, co patrně asi vůbec nezná. Moc bych se divil, kdyby si z mé knížky přečetl alespoň jednu kapitolu. Musím se přiznat, že lepší zkušenosti mám s antikomunisty, kteří na ÚV KSČM posílají sprosté maily, protože ty se mi docela daří vtáhnout do věcné diskuse, kde polemizujeme o konkrétních tezích (např. o nadhodnotě, kapitalismu, třídách, třídním boji apod.), mám i zkušenost, že se mi velmi sprostý antikomunista nakonec omluvil a shodli jsme se na řadě věcí pokud jde o odpor vůči kapitalismu.

Bohužel tyto pozitivní zkušenosti nemám s těmi členy KSČM a KSM, které Leopold Vejr označuje „revoluční, marx-leninský proud v komunistickém hnutí“ a kterým v běžném rozhovoru říkám „stalinci“ a v odborném textu „ lidé ovlivnění ideologií a politikou minulé vládnoucí třídy protosocialismu - třídy řídícího aparátu“. Tito snad soudruzi (oni mne za soudruha většinou nepovažují) se většinou vyznačují naprostou neschopností vnímat racionální a podotýkám marxistickou argumentaci a konkrétně na ni reagovat, úpornou snahou kádrovat a osočovat z různých „ismů“ a co je nejhorší - snahou na různých možných místech „žalovat“ a žádat likvidaci názorového oponenta mocenskou silou. Zkrátka jednají v nejlepších tradicích mocenské elity minulého systému. Jako příklad mohu uvést jednoho u stalinců velmi váženého redaktora Haló novin, který už dlouhá léta vytrvale opakuje lež, že prý minulou vládnoucí třídu označuji za „vykořisťovatelskou“, aniž by to byl schopen čímkoli doložit.

Ale nechme rozbouřených emocí - otevřeně se přiznávám k tomu, že když narazím na blbost, lež a podrazy, ztrácím soudnost a sprostě nadávám a hulákám. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Zkusme být alespoň trochu racionální. Těm, kdo nečetli moji a Franty Neužila knížku, chci připomenout alespoň to hlavní. V KSČM podle mne dnes působí na vědomí lidí tři ideologické komplexy - tři odrazy zájmů a zkušeností tříd.

Okrajový, ale nezanedbatelný je komplex buržoasní ideologie, který má zejména podobu určitých sociologických teorií pohřbívajících třídy a dělnickou třídu, určující roli základny ve vztahu k nadstavbě a podobných momentů, případně podobu tupého pragmatismu, který se odmítá zabývat nějakým socialismem a razí heslo“ Mne zajímají jen ty nejbližší kroky, ať třeba dále spadnu do jámy“.

Převládající je ideologický komplex (neostalinský), jehož základy vytvořila minulá vládnoucí třída a který dále zesílil v důsledku naštvanosti řady komunistů na neobjektivní útoky antikomunismu proti minulému systému a samotné myšlence komunismu. Tito soudruzi si vytvořili nové obranné náboženství, které s marxismem nemá nic společného, i když se označuje za „marxismus-leninismus“, které není schopno uznat systémové vady protosocialismu a existenci minulé vládnoucí třídy jako třídy odumírající, polotřídy, nevykořisťovatelské třídy,třídy nedokonale společenských správců. Příčiny zániku protosocialismu vidí jen v tlaku kapitalismu a zradě Gorbačova a usilují o návrat k minulému modelu, jen s nepatrnými kosmetickými úpravami „čínského“ typu.

Bohužel, ač tento ideologický komplex straší převážně v hlavách řady členů KSČM starší generace, sdílejí ho i někteří politicky významní čtyřicátníci a podstatná část členů KSM. Nejhorší je, že tohoto komplexu využívají i někteří vlivní straničtí politikové, u nichž mám vážnou pochybnost, že ho vnitřně opravdu sdílejí, ale kteří dávno přišli na to, že když s ním budou pracovat, zajistí si v klidu a pohodě nominace do funkcí - a to mne zlobí nejvíce.

Nás, kteří tyto předcházející komplexy nesdílíme a pokoušíme se vrátit se k jádru marxismu a vylepšit ho novými poznatky, přičemž se domníváme, že vyjadřujeme zájmy širokých neprivilegovaných vrstev (ať si je tyto vrstvy v dané etapě uvědomují nebo ne), mnoho není, ale pokoušíme se oslovovat řadu členů a sympatizantů strany, včetně mladých, kteří jsou takříkajíc „solí strany“. Poctivě pracují, dokážou se uživit i bez funkcí a mají vliv ve veřejnosti. Neomílají fráze z minulosti, ale učí se, věcně diskutují, nepočítají s žádným „funkčním“ vděkem.

Bohužel se domnívám, že vliv „stalinského“ komplexu v KSČM (o KSM nemluvě) je až příliš silný a zatím dokázal zablokovat veškerou snahu strany zbavit se starého a postavit se energicky kapitalismu na novém základě. Vím, že v podstatě nezáleží na straně jakožto na instituci, že strany vznikají a zanikají, a to skutečně podstatné jsou zájmy pokrokových tříd, které si vždy nakonec najdou nějaké institucionální vyjádření. Bohužel, jak jsem starý, tak jsem hloupý a sentimentální a dost by mi vadilo, kdyby zrovna KSČM zmizela v propadlišti dějin a pokrokové síly by nemohly kvůli stalinské blbosti využít jejího potenciálu. KSM realizaci mé představy o revoluční straně nového typu neodpovídá, svými aktivitami ji spíše škodí a dává šanci reakci zasadit KSČM smrtelný úder. Proto KSM nemám rád.

Pevně doufám, že moje reakce silně naštve všechny tzv. „poctivé“ členy KSM, kterým to ještě alespoň trochu myslí a budou si to chtít se mnou vyříkat z očí do očí. Jsem, stejně jako můj spoluautor F. Neužil, rozhodně pro, ovšem za podmínky, že si tito soudruzi přečtou alespoň něco z mé knížky. Možná, že bychom opravdu mohli udělat něco pozitivního pro vítězství nové formy socialismu. A nebo je to zase jedna velká iluze nepoučitelného starého pitomce?

21. 3. 2008, Josef Heller


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Heller | Počet komentářů: 77 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.