logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 330
Prům. 229.3

Nyní si čte web : 35 uživ.

08. Od našich čtenářů

* Co je levicové?

Vydáno dne 09. 03. 2017 (4349 přečtení)

Před časem proběhla v "kyberprostoru" vcelku zajímavá diskuse nad tématem: co je vlastně levicové? Jeden z ucelenějších příspěvků přinášíme se svolením autora jako výchozí bod k zamyšlení.

Jádro levicovosti je v zásadě nežít na úkor ostatních, neobtěžovat je, žít, rozvíjet se jako rovnoprávný člen lidského a přírodního společenství, nevyužíval jiné lidi, nenutit je (natož nezneužívat silou, podvodem, manipulací apod.), pokud si to oni sami přímo nepřejí (dobrovolná pomoc postiženým či jinak potřebným). Samozřejmě to nelze spočítat na korunu a nelze vydávat za souhlas (dez)interpretaci nějaké vazby, např. že někdo má z mé práce prospěch nějakou oklikou (kupuješ si cosi, tak souhlasíš apod.).

Osou levicovosti je tudíž spravedlnost (či balík rovnocenných, zpětnovazebních vztahů) a balík (dobrovolně nerovných) vztahů jako solidarita, přátelství, spolupráce, tolerance, úcta k druhým apod. Hned ovšem dodám, že jsou i důležitější - všeobecně humanistické - hodnoty, než tyto okatě levicové, a na nich se lze shodnout i s částí pravice - viz níže.

Autentická levice humanistické a levicové hodnoty naplňuje v cílech, postupech a metodách, odvíjí od nich konkrétní politické programy, cíle, kroky v konkrétních historických podmínkách, své aktuální zájmy. K řešení konkrétního problému pak stačí aplikovat levicové hodnoty jako osu řešení, jako principy struktury a souvislostí, a to s ohledem na proměny problému, jeho souvislosti atd. Tedy nikoli levičácky teď hned úplně vše, nýbrž s dynamikou dle podmínek vývoje. Žebříček nejvyšších hodnot levice je asi následující:

1. Uchování životného životního prostředí (musíme mít hřiště, na kterém žijeme a hrajeme si své politické hrátky);

2. Mír (ve válce končí demokracie, ideologické spory jsou nahrazeny snahou přežít, umírají nevinní);

3. Spravedlnost, která je ovšem podmíněna pravdou, objektivitou a zodpovědností (pro posouzení spravedlivosti je třeba mít pokud možno celistvé pravdivé poznatky, mít schopnost je objektivně posoudit, na jejich základě pak lze formulovat či konstruovat oboustranné a vícestranné vazby, zpětné vazby, (podmínky pro) rovnost, rovnoprávnost, vztah mezi vstupem a výsledkem, náklady a výnosy, "Má dáti - Dal", zodpovědnost za cosi);

4. Solidarita, partnerský, nikoli nevraživý vztah k ostatním. Jde o solidaritu se slabšími, zvláště v případech postižení zdravotního, ale i se slabšími sociálně, intelektuálně. A ani vůči darebákům, vykořisťovatelům, podvodníkům ap. není třeba vystupovat nevraživě jako první a navždy. Kontakty mezi lidmi, jejich vztahy osobní, pracovní je přitom třeba naplňovat právě se vzájemným porozuměním, přátelstvím, oboustranně výhodnou spoluprací, bez zneužití pozice, síly, znalosti - a zkoušet to znova a znova, samozřejmě, že ne naivně si nabíhat, ale volit když ne přátelské, tak alespoň neprovokativní metody, s nižší intenzitou zla, než vykazuje protějšek. Součástí všeho konání je osvěta a výchova ostatních, ať příznivců. lhostejných či odpůrců, danými účely a prostředky, a to dle zásady "účely nesvětí prostředky, nýbrž prostředky znesvěcují účely".

Základní metodou levice je vlastní příklad, protože respektujete-li ostatní a svou a tudíž i jejich svobodu, nemůžete jim přikazovat. Nelze se ovšem obejít bez zákonů, tj. příkazů a regulací, ovšem ty levicové nezapomínají vedle restrikcí na pozitivní motivace občanů a - a to zcela zásadně - nijak neupřednostňuje zákonodárce, nýbrž razí zásadu "jednoho metru". Na druhou stranu je třeba při všem tomto rozmýšlení a konání mít na paměti a ve strukturách a vazbách obsáhnout, že platí "jednota a boj protikladů". Takže nepropadat totalitním iluzím o vymýcení čehosi, ale vybíjet napětí protikladů nějakou kultivovanou metodou.

Následovat mohou další hodnoty a zásady, které formují jedince a společenství jako vzájemně se obohacující, nikoli vylučující se prvky, jako prostředí kooperující, nikoli konkurující.

Autentická a organická levice není úplně totéž. Organickou jsem popsal - je to věc charakteru, povahy, promítá se to i do politických postojů a konání, které proto mohou být vesměs levicově autentické. Autenticky levicovým může být ale i člověk, který není zrovna organicky levicový, ale racionálně dojde k závěru, že levicovost je výhodná, efektivní, že jeho nejlepším zájmem je naplňovat levicové hodnoty.

Cílem levice není moc, nýbrž naplnění hodnot. To, zda spravedlivý režim zavede ta či ona strana, je jedno. Je vedlejší, zda trvale udržitelný život, ekologické standardy, životní úroveň, zaměstnanecká práva, právní stát, výchovně-vzdělávací proces, ochranu památek atd. prosadí (levicová, pravicová) vláda, strana, firmy, družstva, občanské aktivity - důležitý je výsledný efekt pro občany a přírodu a kvalitativní růst občanství, občanské angažovanosti a zodpovědnosti, vzešlý z procesu dosahování daného cíle, aby lidé věděli, že jim to nespadlo do klína samo.

Takže stačí přikládat na každou stranu, každého politika, člověka žebříček levicových hodnot - a oni se už vybarví, zda jsou či nakolik a v čem jsou autenticky levicoví, či zda jde o příživnictví na levicové rétorice. A podobně to platí pro ostatní ideologie, konzervativce, liberály, katolíky atd.

Levicový člověk tudíž nenutí ostatní, aby s ním souhlasili, žili "dle AZ či SDS", staví se ale na obranu vykořisťovaných, ponižovaných, zneužívaných, manipulovaných, pomáhá jim a dalším postiženým a v případě nutnosti klepe přes prsty vykořisťovatele, násilníky, podvodníky a jiné příživníky. Každý tolik, jak a co zvládne, na kolik se cítí. Někdo zvládne vystavět nemocnici v Lambaréné, jiný alespoň píše, přesvědčuje, informuje, vychovává, demonstruje či kdoví co dalšího páchá ve prospěch levicové věci ve své domovině. Někdo řeší velké a někdo drobné aktuální úlohy, jiný velké či drobné perspektivní, někdo vyhledává argumenty proti Kalouskovi, jiný učí a vychovává prcky ve škole, další se snaží rozhýbat lhostejné, zblblé či zmanipulované spoluobčany. Míst, lidí, problémů, co čekají na levicovou myšlenku a skutek, je na mraky. Hlavním problémem nejsou hlupáci, co podlehli konzumu, a nechají se kvůli tomu v práci sdírat, ale ti, kteří takový model společnosti podporují a pakují se na něm.

Závěrem si dovoluji doplnit ještě hodnotu č. 5 - být účastníkem komplexního zkoumání věcí, chápání světa, hledání podstat, struktur, vazeb a příčin a na základě toho formulovat další postupy.

Obsahuje to touhu a snahu po vědění, poznání, vzdělání, nejen jako uspokojení touhy přijít věci na kloub, ale také své další myšlení a konání kvalifikovaně a efektivně realizovat s využitím poznání reality a možností.

Přitom v tomto už je explicitně řečeno to, co termín levicovost implicitně obsahuje - že jde o vztahy lidí ve společnosti a to na základě jejich kooperace, nikoli konkurence (trosečník nemá proč být levicový či pravicový krom hraniční situace posledního člověka na Zemi). Levicovost přitom nemůže být omezena intelektem, že by jako ti méně nadaní neměli nárok a naopak ani ten nejgeniálnější neví vše, ale jako tým každý něco přidá.

Těch pět bodů (třeba jich bude více) vidím jako cíl i cestu, cíle, k nimž směřujeme a zásady, které na cestě dodržujeme. Pětice sice vystupuje jako soubor, ale v mezních situacích se může člověk či společenství dostat do situace, kdy jednotlivé hodnoty musí dočasně opustit - pomůžeš zmrzlému bez toho, že zjišťuješ co je zač a co se mu stalo, na vesmírnou misi nevysíláš postižené a slabé, ale tým, který přežije nejtěžší zkoušky, zkousneš nepravosti, jen abys zabránil válečnému běsnění, zařízneš toho, kdo by chtěl jadernou apokalypsou zabouchnout dveře za lidským či vůbec živým společenstvím. V praktických krocích na své cestě uvedené hodnoty můžeš dočasně odložit, ale v mysli je máš nadále uloženy a nastartovány pro opětovné nasazení včetně toho, že své praktické i "nehodnotové" kroky volíš, pravuješ s ohledem na existenci této pětice, aby tak odklon byl minimální a nečinil si v době zla žádnou nadpráci.

Ta pětice neříká, jaká má být životní úroveň, pracovní doba, kvalita potravin, estetika atd., umožňuje každému si zvolit své hladiny vybavení majetkem, službami atd. (pokud to není na úkor jiných atp.), neurčuje kolik kdo má mít knih, košil, knedlíků, jen koridory ohraničené levicovými principy.


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Pražské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Pražské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Pražské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Pražské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci šlo? (13.10.2017)
Naše politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Pražská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křižovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o další cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice může vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji žudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smr politiky a budúcnos verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smr politiky a budúcnos verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Růžička | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1384 (1384 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.