logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 223.7

Nyní si čte web : 33 uživ.

Okolní události naąima očima

* Nejúčinnější „vyrovnání s komunismem“

Vydáno dne 19. 04. 2004 (6486 přečtení)

Provoz na našich komunikacích se někdy blíží anarchii. Nejde však jen o „silniční pirátství“. „Silní jedinci“ nás trápí všude! Zvykáme si na vládu ostrých loktů, agresivitu školáků i jiné dřív nemyslitelné projevy pohrdání řádem společnosti. Je to jen dobou a jejím konzumním sobectvím? Denně slyšíme, jak nám škodil komunistický „kolektivismus“. Kdo tomu věří, možná si to vynahrazuje stále vyšinutějším individualismem.

Víme, kam jdeme?

Kam směřuje naše „tržně“ i „technicky“ nejvyspělejší civilizace? Nově by měla vidět třeba svůj spor s mimoevropskými kulturami. Možná by jí pomohly najít rozumnější způsob uspořádání moderního světa, než jaké představuje globální kapitalismus. Prvními kroky tímto směrem jsou vzájemné respektování a dialog! A čím zde přispějeme my? Nejlépe, když začneme u sebe. Tam, kde se patnáctý rok po „listopadu“, který měl přinést víc snášenlivosti, stále „nosí“ nemluvení s jedněmi nebo s druhými. Nejvíc kvůli legitimním odlišným názorům na předlistopadovou éru.

Liberálové rádi ironizují snahy o výchovu socialistického člověka poznamenané podceněním role plurality. A jejich „výsledky“? Nedostává se snad dnešku právě toho, oč tehdy také šlo - třeba úcty k druhému člověku nebo už zmíněného respektování řádu? Oč běží, ukazuje nezdar tažení proti „režimní“ populární hudbě. Svým zájmem jí pomohli i mladí lidé! I z ní k nim možná promlouvá odraz optimismu a hravosti doby, která neznala všudypřítomné zhrubnutí ani existenční nejistoty a ještě věřila v „lepší svět“! Tak či onak, trestná výprava byla odtroubena. Známí zpěváci prý jednali „profesionálně“, a tedy vlastně kapitalisticky dávno před „listopadem“ a jsou proto dobří a přijatelní i dnes.

Co platí pro „hvězdy“, mělo by platit i pro obyčejné lidi. Jistě ne všichni, ale i mnoho řadových členů i nečlenů KSČ a dalších tehdejších stran uplatňovalo zase svůj talent a sklon k veřejnému životu. Už Masaryk polemizoval s „romantickým“ přezíráním drobné práce pro druhé, jakou odváděli v komunální politice i jinde. Dnes by se nejspíš neshodl ani s těmi, kdo chtějí stále třídit starší generaci na „demokraty“ a „provinilce“ nějak zapletené s „komunismem“ (novotvar používaný antikomunisty pro označení systému vlády komunistických stran).

Podobné „kastovnictví“ má i zdůvodnění. Například v uvedených případech prý šlo jen o „malé pravdy“ jedinců ve službě „velké lži“ totality. Tak tomu jistě bylo u nacismu! Reálný socialismus byl i se svými chybami a dobovými křivdami nemyslitelný bez srozumitelné „humanistické vize“. To umožnilo jeho postupné „otevírání“ z vlastních vnitřních podnětů. Že nepřineslo absolutorium vedoucím komunistům, kteří nezvládli jeho závěr rozehraný „přelomovými“ 60. lety, je už jiná kapitola.

Přirovnávání „komunismu“ k „nacismu“ nás rozděluje

Kapitalismus nevyrostl ani za staletí z pro něj příznačných „pokušení“. Reálnému socialismu zase dějiny vyměřily jen pár desítek let na jejich překonání. Zmíněné chyby se podepsaly i na jednání některých z těch obyčejných lidí, kteří brali v dobré víře za svou jeho uzákoněnou „jedinou pravdu“ a s ní spojený veřejný diskusní prostor i obraz světa a socialismu samotného. Žádné zápory dneška neospravedlňují tato a další myšlenková východiska, která socialismus v jeho rozvoji stále více handicapovala. To se mu především - podle mnohých - stalo osudným jako systému! Zde se musí každý vyrovnat se svým vlastním svědomím.

Od éry stalinismu nás dělí půl století! Tuto část dějin proto nemůžeme izolovat od dobových souvislostí. Hlavně ji však nemůžeme z už zmíněných důvodů použít jako záminky pro přirovnávání „komunismu“ k „nacismu“. Logickým důsledkem takové konstrukce je relativizace zla velkoněmeckého nacismu, nahrávající známým „požadavkům“. Zároveň se tím vrhá stín na všechny, kdo se hlásí k pozitivním stránkám reálného socialismu.

Očerňující „rovnítko“ míří v ČR samozřejmě nejvíc proti KSČM a Komunistickému svazu mládeže, ale nepřímo i proti Straně demokratického socialismu (SDS) a jiným složkám občanské společnosti nalevo od ČSSD. Prohlubuje i zlom rozdělující politické i jiné směry a osobnosti , které dnes hájí Masarykovu ideu novodobé české státnosti a její tradici.

KSČM i SDS pokládají Masaryka za trvalý zdroj inspirace. V ČR neexistuje za řeč stojící extremistická levice. Paralela mezi „komunismem“ a „nacismem“ by proto měla být odmítnuta v zájmu porozumění i dalšími subjekty „masarykovského segmentu“ společnosti, zejména sociální demokracií. A také popřena schopností spojit síly všude, kde půjde o shodně vnímaný veřejný a národní zájem. Vše co tomu brání, lze překonat „dobrou vůlí“! Hlavní problém se rýsuje jinde. Na přirovnání „komunismu“ k „nacismu“ založila svůj způsob vyrovnání s „komunistickou minulostí“ vlivná část hromadných sdělovacích prostředků.

I anglická královna a francouzští nebo třeba američtí prezidenti se hlásí ke kontinuitě se svými předchůdci. Stránky nepříliš vzdálené minulosti, které dnes staví některé z nich do špatného světla, se běžně vysvětlují jako „poplatnost době“. Nikdo nenaléhá, aby se těchto osobností zřekli jako „vrahů“. Na komunistech se to vyžaduje!

Jedni socialismus „vyprazdňovali“, druzí „naplňovali“

Nejde však jen o „komunistickou minulost“. Stejná média si vzala na mušku i „české dějiny“! Každý jistě může „přepsat“ v souladu s ústavou cokoli. Otázkou je nerovné postavení, které mají - vzhledem k poměrům na mediálním trhu i ve veřejnoprávní sféře - strany této pře. A také radikální levice a antikomunisté v jejich obdobném sporu! Diskusi na toto téma oživil nedávno prezident republiky tezí o „vyprazdňování“ předlistopadového režimu „obyčejnými lidmi“. Připojme další úhel pohledu!

Socialistická „morálka“ a „etika“ měly tolik podob, kolik bylo obyčejných lidí, kteří se snažili podle jejich zásad žít. Na rozdíl od těch, kdo podle V. Klause socialismus „vyprazdňovali“, oni jej naopak naplňovali jeho obsahem tak, jak mu rozuměli: často praktičtěji a lidštěji, než kdyby se řídili jen dobovými kampaněmi. V přehledném prostředí menších obcí i jinde byli někteří z nich za tento příklad a už zmíněnou drobnou práci pro druhé oceňováni ostatními před „listopadem“ stejně jako teď, jsou-li stále veřejně činní. Ať působí dnes v „dresu“ kohokoli, platí, že tato práce měla smysl. Nebylo především jejich vinou, že snahy o nápravu širších vazeb socialismu přišly nakonec nazmar.

Vstup V. Klause do debaty o roli obyčejných lidí v předlistopadové éře přispívá i k tomu, aby nám Masarykova demokracie (diskuse) přešla do krve. O „husitství“ nebo „pobělohorskou éru“ se vedou spory dodnes. Ani s „komunistickou minulostí“ tomu nebude jinak.

Předsrpnoví „romantici“ a normalizační „kariéristé“

Někdy jsou stavěni do protikladu komunisté-idealisté z doby před srpnem 1968 a komunisté-kariéristé s „normalizační minulostí“. Takový názor vychází z „izolovaného“ chápání vývoje v každé zemi bývalého východního bloku. Změny zde vzájemně souvisely. Helsinský proces byl opožděným úspěchem Pražského jara. „Výzvou“ pro všechny se stala „přestavba“. I druhá okolnost je zřejmá.

Každá generace přikládá „svůj rukopis“ k historii. I po srpnu 1968 vstupovali do východoevropských komunistických stran nejen kariéristé, ale i noví idealisté. Ti se vždy znovu snažili měnit věci k lepšímu: v Československu, kde je vedení nepřijímalo mezi sebe, to šlo pomaleji. Co by se bylo stalo, kdyby všichni „čestní mladí“ lidé v SSSR a pak ve východním bloku přijali měřítko dnešních strážců „politické správnosti“ a „štítivě“ se vyhýbali stranickým strukturám na sto kroků? Dějiny nejen Východu by nejspíš měly jinou podobu. Raději ani nedomýšlejme jakou!

Někteří reformátoři v čele s Gorbačovem dnes označují socialismus za „utopii“. Možná se tak zbavují „špatného svědomí“ za nezvládnutí úkolů, kterých se ujali. Známá média je berou za slovo. Vtloukají mladým lidem do hlavy, že před „listopadem“ zde byla jen samá „lež“ a „komunismus“ si v ničem nezadal s „nacismem“. Nalaďují je, aby se nemohli ztotožnit s ničím z té doby. A radikální levice? Pozornost musí věnovat především současnosti. „Obraz“ nedávné minulosti však hraje v politické soutěži svou roli. Přispět k jeho objektivizaci by mělo ve vlastním zájmu celé levicové spektrum různorodými, ale k porozumění směřujícími náčrty.

Napoleon je považován nejen Francouzi za velkou historickou osobnost. Přesto je nelítostně vymezena jeho dějinná role. Existuje termín „bonapartismus“. Ne jako „nadávka“, ale univerzální pojem. I když přesná analogie není možná, je třeba se ptát, co brání východoevropské levici vyrovnat se podobně například i se Stalinovou osobností, pojmem „stalinismus“ a tak dále. Těžko se pak divit, proč toto i jiná „tématická vakua“ a „tabuizované“ názvy jsou tak snadno zaplňovány vulgárním protikomunistickým a tím nepřímo i protilevicovým obsahem.

Dialog a vzájemné respektování

1) Neexistuje „rovnítko“ mezi „nacismem“ a „komunismem“. Není proto nutný návrat k „tématu minulosti“ tak jako v poválečném Německu. Věci prospěje dialog, který nebude společnost „nenávistně“ rozdělovat. Složitá doba si žádá spíš soudržnost, porozumění a toleranci.

2) V územní samosprávě i jinde je prostor pro spojování sil všech - bez vylučování radikální levice. Tak mohou vzniknout účinnější místní iniciativy zaměřené například na překonávání vandalství, neúcty k zákonu a často už vůbec k ničemu. Parlament ČR si může brát už dnes z řady místních zastupitelstev příklad, jak lze takto „duhově“ spolupracovat ve společném veřejném zájmu. Velké strany by měly tyto vzory oceňovat, a ne trestat! Fenomén „nezávislých“ je jen reakcí na zhoubné úzké stranictví.

3) Vlivná média zužují veřejný diskusní prostor. Vylučují z něho radikální levici a nejsou nestranným zprostředkovatelem aktuální pře o pojetí českých dějin i nedávné minulosti. Radikální levice by tomu měla účinněji čelit. Například i tím, že pomůže víc otevřít stránky jí blízkých periodik a občasníků všem, kterým jde nejen v těchto tématech o řešení a vyjasňování věcí cestou skutečného dialogu a sportovně pojatého soutěžení. Rozšířil by se tak okruh jejich čtenářů. Byl by to další důkaz, kdo skutečně uplatňuje informační demokracii.

Haló noviny, 19. 4. 2004, Jan Ritter


Související články:
(Problémy - vyrovnání s komunismem)

Za Josefem Mečlem (07.12.2014)
Gramsci: komunismus jako integrální humanismus (03.12.2014)
Lustrace jako ochrana státu nebo vyrovnání s minulostí? (17.11.2013)
Studentské protesty: pomůže dialog? (10.02.2013)
Vyznamenávat? (07.09.2011)
Jeden historický neúspěch není porážkou (06.04.2011)
Štamgast Šinágl nám v Mostě nechyběl (03.05.2009)
Soudružská sebekritika po dvaceti letech (09.04.2009)
Pražská deklarace (09.06.2008)
Neodbytná pachuť hrdinství (06.04.2008)
Glorifikace politického násilí narazila (25.03.2008)
Prohlášení Českého helsinského výboru (03.03.2008)
Dost hloupostí (20.09.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje (II.) (12.07.2007)
Poučení z Belfastu (14.05.2007)
Vandalský akt netolerance (03.05.2007)
Český ideál (16.11.2006)
I myslet je třeba bez playbacku (06.07.2006)
Duchů, jež jsi zplodil… (23.05.2006)
Antikomunistický útok v České republice (14.05.2006)
Anti-communist attack in the Czech Republic (14.05.2006)
Očima druhých (02.05.2006)
Opravdová nevinnost (29.04.2006)
Blíží se noc dlouhých nožů? (29.04.2006)
On-line rozhovor se zbitým poslancem Dolejšem (28.04.2006)
Násilníci zbili poslance KSČM Jiřího Dolejše (26.04.2006)
Chvála antikomunismu (09.04.2006)
Komunismus v nás (05.04.2006)
Levice zabránila zákazu propagace komunismu (12.03.2006)
Jde o následovníky, nikoliv pamětníky (05.02.2006)
Odsuzování komunismu jde ztuha (01.02.2006)
Moje čtení Lindbladova memoranda (29.01.2006)
Poprask kolem rezoluce odsuzující komunismus (26.01.2006)
Noční můra KSČM (25.01.2006)
Prohlášení SDS k rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy o komunismu (21.01.2006)
Stanovisko VV ÚV KSČM k návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy (21.01.2006)
Prohlášení k antikomunistickému memorandu (17.01.2006)
Komunisty popudila snaha EU odsoudit komunistické zločiny (16.01.2006)
EL Declaration on a resolution on communism (15.01.2006)
Prohlášení SEL k rezoluci o komunismu (15.01.2006)
„Ne“ evropskému McCarthyismu (10.01.2006)
Lindbladovo memorandum (10.01.2006)
Flašinet pana Kalouska aneb Stále stejná písnička (03.01.2006)
O účelových tvrzeních a historických faktech (27.12.2005)
Být viděn za každou cenu (09.12.2005)
Proti komunistům se musejí postavit i občané (07.12.2005)
Dějiny se opakují dvakrát: poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška (02.11.2005)
O co skutečně jde při snaze zakázat slovo „komunismus“? (19.10.2005)
Dialog je více než klatby (14.10.2005)
Zákaz propagace nacismu a komunismu se mi zdá správný (14.10.2005)
KSČM chce měnit svět pomocí násilí (11.10.2005)
Fascinace zlem a útok na stíny (08.10.2005)
Většina poslanců ODS zákaz propagace komunismu podpoří (08.10.2005)
Senát zakázal slovo „komunismus“ (08.10.2005)
Špatná zpráva pro komunistobijce (15.04.2005)
Otázky pro komunistobijce (04.03.2005)
Zákazem komunistů se to nespraví (09.02.2005)
Veřejná odpověď na petici „Zrušme komunisty“ (07.02.2005)
Vladimír Iljič „vy víte který“ (04.02.2005)
Zakázat neonacisty a komunisty, nebo ne? (25.01.2005)
„Morální selhání“ a skutečnost (10.02.2003)
Komunizmus nie je fašizmus (23.08.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jan Ritter | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.