logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 350.2

Nyní si čte web : 85 uživ.

02. Články, statě, projevy

* I myslet je třeba bez playbacku

Vydáno dne 06. 07. 2006 (7006 přečtení)

Milá Aneto, hned na úvod - odpusť, že Ti tykáme. Byla jsi nám předhozena jako „Aneta“, Tvůj obraz se valil z televize, z rozhlasu, z novin, nebylo před Tebou ve veřejném prostoru úniku. Byla jsi servírována jako křestní jméno, a tedy jako „tykací bytost“.

Proč Ti píšeme? Slyšeli jsme, že jsi 1. května vystupovala na antikomunistickém koncertě na pražské Letné. Vzpomněli jsme si na dopis, který před více než třiceti lety napsal tehdejší disident Václav Havel tehdejšímu generálnímu tajemníku ÚV KSČ Gustávu Husákovi - a také my jsme cítili potřebu napsat někomu z „našich“ mocných. Ale komu psát? Někomu z maškar a manažerů české státní politiky, některému z těch, kdo dodávají svou nahraditelnou lidskou tvář odosobněnému politickému systému a sytí tím své ego? Někomu z neprůhledných struktur nadnárodních firem, komusi z akcionářů, správních rad, generálních ředitelů, komusi, jehož jméno ani adresu neznáme?

Zdá se nám, že osobní odpovědnost se v politické i ekonomické sféře moci tak zneprůhlednila, že se fakticky setřela - nikdo ji necítí a jen figurkám, jako byl před rokem Stanislav Gross, je připomínána. Avšak v kulturní sféře moci tato odpovědnost jakoby pořád existuje - televize a noviny sugerují, že za své činy Ty i ostatní stars ručíte celou svou osobností.

Aby bylo jasno: nechceme se srovnávat s dopisovým činem Václava Havla. Ani v nejmenším nemáme takovou domýšlivost či drzost. Víme, že nám za napsání nehrozí represe. Víme i to, že svůj dopis určitě nenapíšeme tak výstižně. Nicméně chceme se jím trochu inspirovat. I po skončení nesvobodného, nespravedlivého a represivního režimu totiž něco zůstalo stejné - a to něco je mocenská asymetrie.

Aneto, máš moc. Tvé vystoupení na jednom koncertě a nevystoupení na koncertě jiném je aktem moci. Co řekneš, to pro mnoho lidí platí - a to je moc. My nemáme moc, máme jen své obavy. A právě o ty se s Tebou chceme podělit.

Příklad s časopisem

Proč nám vadí Tvé vystoupení na antikomunistickém koncertě? Přejeme si návrat minulého režimu, dobu, kdy byli lidé pro nesouhlas trestáni, kdy neexistovala svoboda slova i četné jiné svobody, kdy panovala jedna ideologie? Nic z toho si nepřejeme, a právě proto se ptáme, odkud vycházejí tendence něco z násilné vlády jedné strany a ideologie vrátit. Víš, může Ti to připadat paradoxní a podivné, ale my dnes nevidíme tyto sklony u těch, kteří se označují za „komunisty“, nýbrž u jejich odpůrců. Právě přístup a snažení některých antikomunistů v nás vyvolávají obavy z nové totality.

Možná si teď klepeš na čelo, Aneto. My ostatně nechceme Tvůj souhlas, chceme Ti předložit naše důvody k zamyšlení. Antikomunisté dnes chtějí zakazovat, rozpouštět, vylučovat. Tvrdí, že s nositeli určitého názoru „se nemluví“, že je třeba je „zrušit“, případně věšet. Jako kdyby stoupenci „komunismu“ byli hmyz a bylo třeba od nich společnost deratizovat - takové asociace má vyvolávat pojem „dekomunizace“.

Vyloučit, zakázat a potlačit odlišné názory však chtěli právě stoupenci totalitních režimů. Vždy se zaštiťovali tím, že jde jen o ty špatné, zločinné a škodlivé názory, kterým nelze umožnit svobodu. Snažili se ospravedlnit své jednání vyvoláváním pocitu ohrožení. Leckdy přitom šlo o reálnější hrozby, než jakými je dnešní strašení návratem před listopad 1989. Stalinisté v letech 1945-48 strašili opakováním Mnichova a nacistických hrůz, aby mohli páchat ty svoje. Sami nacisté se dostali k moci mimo jiné jako hráz před „rudým nebezpečím“. Aniž bychom to chtěli srovnávat - antikomunisté dnes straší tím, jak svobodu omezoval minulý režim, aby prosazovali své vlastní omezení svobody.

Jenže svoboda je nedělitelná a její omezení zákazem komunistických názorů nebo KSČM by bylo ohrožením a ochuzením nás všech. Ve svém dopise Husákovi to Havel vystihl, když psal o zakazování časopisů a varoval, že potlačení byť jen jediného časopisu je „likvidací určitého sebeuvědomovacího orgánu společnosti“ a „jakýmsi těžko přesně popsatelným zásahem do spletité sítě koloběhu, výměny a proměny živin, udržující při životě ten vrstevnatý organismus, kterým moderní společnost je... Atak jako dlouhodobý nedostatek určitého vitaminu -z kvantitativního hlediska představujícího v celku lidské stravy zanedbatelnou položku - může přesto způsobit ochoření člověka, tak může nakonec způsobit společenskému organismu - v dlouhodobém výhledu - i ztráta jediného časopisu nepoměrně větší škodu, než by se zprvu zdálo.“ Myslíš, Aneto, že zákaz jedné politické strany, či dokonce jedné myšlenky bude mít jiné dopady?

Rodiče a děti

S minulorežimním prosazováním cílů skrze zákazy se druží i minulorežimní politický styl. V Lidových novinách napsal 4. května Jan Rejžek o akci, na níž jsi vystoupila: „Nejvíc mě pobavilo snad osmileté děvčátko, které v jednom stanu do předvolebního komiksu pečlivě zapisovalo do bubliny nad hlavu Miroslava Grebeníčka: ,Jsem potomek bolševických vrahů a volte mě.‘“ Nad těmito větami, Aneto, zamrazí hned ze dvou důvodů. Zaprvé zde čelný antikomunista vychvaluje politizaci dětí. Myslíš snad, že osmileté dítě má rozum z padesátých let, že rozumí pojmu bolševismus a ví o Grebeníčkovi tolik, aby doporučovalo lidem, zda jej mají, nebo nemají volit? A zadruhé zde nalezneme posuzování lidí podle jejich rodičů. A my si mysleli, milá Aneto, že poučení z minulého režimu a jeho represálií pro „třídní původ“ tkví právě v tom, že nikdo nemůže za to, zda se narodil jako syn kulaka, kapitalisty, či „bolševických vrahů“. Vybíráme si své rodiče, aby nás za ně někdo činil zodpovědnými?

Tak jako byl v minulém režimu ideologizován výklad dějin, i antikomunisté je zploštili k nepoznání. V jejich pohledu se z toho, čemu říkají komunismus, stalo jakési nadhistorické zlo, soubor myšlenek, které jsou automaticky zločinné. Komunismus je pokládán za synonymum slova nacismus a k častým výstupům antikomunistů patří srovnávání či zaměňování těchto dvou pojmů, eventuálně hořekování nad strašnou nespravedlností, že neonacisty společnost netoleruje, zatímco komunismus ano. Každý pochybovačný hlas je umlčen poukazem k milionům obětí Lenina, Trockého a zejména Stalina či k totalitním režimům jejich následovníků.

Když už, tak křesťanství

I pokud přistoupíme na ztotožnění komunismu s ideologií, která ve dvacátém století vycházela z Leninovy interpretace Marxe, a s režimy, které se touto ideologií zaštiťovaly, budou zde patrné rozdíly. Nacismus chce rasově „čistý“ svět - takového cíle nelze dosáhnout jinak než vyvražděním rasově „méněcenných“. Komunismus chce beztřídní společnost, což je cíl dosažitelný pouhým odejmutím privilegií. Je pravda, že Leninův a Stalinův komunismus vypadal jinak - proto byl ostatně mnohými stoupenci původních komunistických ideálů kritizován.

Nacismus rozpoutal válku a byl vojensky poražen. Takzvaný komunismus předal ve velké části zemí, jež ovládal, moc bez krve. Už předtím se tento režim změnil tak, že jej z hlediska intenzity násilí na společnosti nelze s nacismem srovnávat.

Víš, Aneto, my jsme na 1. máje taky nezůstali doma a viděli jsme docela zblízka neonacistické vlajkonoše hlásící se k teroru. To z nich šel strach, nikoli z nostalgiků pod rudou vlajkou. Nikdo z těch umělců na Letné nám na naši protiakci zazpívat nepřišel. Ani Ty...

Ale zpět k tématu. Nacismus hodlá zlikvidovat celé lidské skupiny jen na základě barvy pleti, sexuální orientace či třeba mentálního postižení. Lidé hlásící se ke komunismu se v minulosti dopouštěli obludných aktů institucionalizovaného teroru, který ve svém rozsahu může být srovnáván i s tím nacistickým. Komunismus jako myšlenka však neobsahuje genocidu ani teror.

Když už chtějí antikomunisté dnešní pozici komunismu s něčím srovnávat, mohli by vzít zavděk jinou bývalou totalitou: křesťanstvím. Také ono se dopouštělo mnoha otřesných zločinů a má za sebou miliony mrtvých, také ono drželo ideologický monopol a používalo mnoha rozličných kulturních nástrojů k sebevštěpování do každého jednotlivce. I křesťanství bylo nakonec vytlačeno od moci - dílem pokojně, dílem násilně - a nyní nějak koexistuje se společností.

Příspěvek k vývoji myšlení

Přes krvavý otisk v lidských dějinách a většinovost svých totalitářských a ideologických podob zanechaly křesťanství a komunismus i pozitivní otisk na dějinách myšlení. Křesťanství svým pojetím duše umožnilo zdůraznit hodnotu každého člověka a potažmo i jeho svobodu a odpovědnost. Svým přikázáním lásky vůči všem bližním předjímalo mezilidskou solidaritu a odtažitostí vůči pozemské moci novověký kritický přístup k autoritám.

A komunismus? Tak jako křesťanství neposuzujeme především podle křižáků či Hernanda Cortéze, nýbrž podle Bible, tak je třeba vrátit se ke zdrojům: komunismus, jak byl v devatenáctém století vypracován jednak Marxem a Engelsem a jednak v částečné opozici vůči jejich koncepci anarchokomunisty Cafierim a Kropotkinem, neznamenal totalitní stát - byl v důsledku negací každého státu. Mělo jít o svobodný rozvoj každého lidského jedince a o jeho vymanění se ze společenských rolí, v nichž je manipulován, podřizován nadosobním silám a odcizován svému lidství. O rozvoj, který překoná omezení politická, ekonomická i kulturní a bude se týkat každého člověka. Můžeme stokrát pokládat tento cíl za nerealistický, a přece mu neupřeme inspirativnost, již měl. Nebyl tento komunistický ideál jednou z motivací pro rozličná hnutí šedesátých let, která výrazně přispěla k tomu, že žijeme ve svobodnějším, uvolněnějším a bezpředsudečnějším světě?

Autentické komunistické myšlenky inspirovaly také značnou část odporu proti režimu, který se nazýval a dodnes je nazýván komunistickým. I proto se bojíme kriminalizace tohoto pojmu - připadne nám to jako nejkrutější výsměch mnoha stoupencům jeho autentické podoby pronásledovaným právě v „reálném socialismu“. Zakážeme také Bibli? Vždyť Starý zákon obsahuje velice nehumánní popisy i výzvy.

Máš moc. A moc má Tebe

Víš, Aneto, můžeme stokrát rozumět postojům lidí, kterým minulý režim zkazil významnou část jejich života. Ale bylo by špatným projevem naší úcty k nim přebírat nekriticky všechny jejich názory. My žijeme svůj vlastní život - nikdo jej neprožije za nás, nikdo nám nevymyslí, jak to máme udělat. Za své činy máme odpovědnost. I za to, zda budeme podporovat svobodu, nebo její oklešťování a rušení. Zda budeme usilovat o otevřenou společnost, nebo o společnost, kde se s některými lidmi „nemluví“. I za to, zda budeme za hrozbu pokládat především KSČM, nebo rasistické vrahy.

Narodili jsme se do světa, který je vším jiným než rajskou zahradou. Značná část lidí hluboce strádá, je ničeno přírodní prostředí. Lidé se zabíjejí ve válkách a štvou proti sobě netolerantními ideologiemi. Takový svět jsme zdědili - a rádi bychom žili ve světě alespoň o něco lepším. Jenže narážíme na svou bezmoc, na to, že jakákoli angažovanost má svá omezení - a také na to, že se na světě nenajde žádná nespravedlnost, žádný zločin, žádné jednání, které je z dlouhodobého hlediska (sebe)vraždou celého lidského druhu, aby z něj neměl někdo zisk. Víš, skoro se nám v takovém světě zdají některé myšlenky komunismu podnětné - přinejmenším jako protilátka vůči dnešní vládě moci, peněz a obrazů distribuovaných globálními médii.

Víš, milá Aneto, psali jsme Ti v úvodu, že máš moc, a trváme na tom. Nebyla to ale celá pravda. Zároveň je to tak, že moc má Tebe. Stala ses jedním z obrazů moci. Je hezké, že se snažíš zpívat bez playbacku, ale to nestačí. Je třeba rovněž reflektovat svět bez playbacku, který Ti jistě ochotně poskytnou různí antikomunističtí bojovníci nebo kdokoli jiný, kdo z Tebe bude chtít udělat ozdobu svého příběhu a svého usilování. Tento playback se jmenuje ideologie: a v jistém smyslu je docela jedno, zda je „komunistická“, nebo „antikomunistická“.

MF Dnes, 17. 6. 2006, Ondřej Slačálek, Zuzana Brodilová


Související články:
(Problémy - vyrovnání s komunismem)

Za Josefem Mečlem (07.12.2014)
Gramsci: komunismus jako integrální humanismus (03.12.2014)
Lustrace jako ochrana státu nebo vyrovnání s minulostí? (17.11.2013)
Studentské protesty: pomůže dialog? (10.02.2013)
Vyznamenávat? (07.09.2011)
Jeden historický neúspěch není porážkou (06.04.2011)
Štamgast Šinágl nám v Mostě nechyběl (03.05.2009)
Soudružská sebekritika po dvaceti letech (09.04.2009)
Pražská deklarace (09.06.2008)
Neodbytná pachuť hrdinství (06.04.2008)
Glorifikace politického násilí narazila (25.03.2008)
Prohlášení Českého helsinského výboru (03.03.2008)
Dost hloupostí (20.09.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje (II.) (12.07.2007)
Poučení z Belfastu (14.05.2007)
Vandalský akt netolerance (03.05.2007)
Český ideál (16.11.2006)
Duchů, jež jsi zplodil… (23.05.2006)
Antikomunistický útok v České republice (14.05.2006)
Anti-communist attack in the Czech Republic (14.05.2006)
Očima druhých (02.05.2006)
Opravdová nevinnost (29.04.2006)
Blíží se noc dlouhých nožů? (29.04.2006)
On-line rozhovor se zbitým poslancem Dolejšem (28.04.2006)
Násilníci zbili poslance KSČM Jiřího Dolejše (26.04.2006)
Chvála antikomunismu (09.04.2006)
Komunismus v nás (05.04.2006)
Levice zabránila zákazu propagace komunismu (12.03.2006)
Jde o následovníky, nikoliv pamětníky (05.02.2006)
Odsuzování komunismu jde ztuha (01.02.2006)
Moje čtení Lindbladova memoranda (29.01.2006)
Poprask kolem rezoluce odsuzující komunismus (26.01.2006)
Noční můra KSČM (25.01.2006)
Prohlášení SDS k rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy o komunismu (21.01.2006)
Stanovisko VV ÚV KSČM k návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy (21.01.2006)
Prohlášení k antikomunistickému memorandu (17.01.2006)
Komunisty popudila snaha EU odsoudit komunistické zločiny (16.01.2006)
EL Declaration on a resolution on communism (15.01.2006)
Prohlášení SEL k rezoluci o komunismu (15.01.2006)
„Ne“ evropskému McCarthyismu (10.01.2006)
Lindbladovo memorandum (10.01.2006)
Flašinet pana Kalouska aneb Stále stejná písnička (03.01.2006)
O účelových tvrzeních a historických faktech (27.12.2005)
Být viděn za každou cenu (09.12.2005)
Proti komunistům se musejí postavit i občané (07.12.2005)
Dějiny se opakují dvakrát: poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška (02.11.2005)
O co skutečně jde při snaze zakázat slovo „komunismus“? (19.10.2005)
Dialog je více než klatby (14.10.2005)
Zákaz propagace nacismu a komunismu se mi zdá správný (14.10.2005)
KSČM chce měnit svět pomocí násilí (11.10.2005)
Fascinace zlem a útok na stíny (08.10.2005)
Většina poslanců ODS zákaz propagace komunismu podpoří (08.10.2005)
Senát zakázal slovo „komunismus“ (08.10.2005)
Špatná zpráva pro komunistobijce (15.04.2005)
Otázky pro komunistobijce (04.03.2005)
Zákazem komunistů se to nespraví (09.02.2005)
Veřejná odpověď na petici „Zrušme komunisty“ (07.02.2005)
Vladimír Iljič „vy víte který“ (04.02.2005)
Zakázat neonacisty a komunisty, nebo ne? (25.01.2005)
Nejúčinnější „vyrovnání s komunismem“ (19.04.2004)
„Morální selhání“ a skutečnost (10.02.2003)
Komunizmus nie je fašizmus (23.08.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ondřej Slačálek | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MF Dnes

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
965 (965 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9754


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.