logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 22.4
21 denni
Max. 647
Prům. 413.4

Nyní si čte web : 67 uživ.

Okolní události naąima očima

* Lustrace jako ochrana státu nebo vyrovnání s minulostí?

Vydáno dne 17. 11. 2013 (3730 přečtení)

Minulý týden rozvířil prezident republiky Miloš Zeman tiché vody kolem lustrací tím, že avízoval svou podmínku pro jmenování občana ministrem jeho povinností doložit čisté lustrační osvědčení.

Pro mladší generaci, která se bude chtít v problému zorientovat, to bude vyžadovat ponořit se alespoň trochu do minulosti a seznámit se s genezí této "revoluční" právní normy. Informovat o podrobnostech této právní "lahůdky" není smyslem tohoto příspěvku, pro hrubé připomenutí nechť slouží jeden pouhý následující odstavec.

Takzvaný lustrační zákon se dostal do českého právního řádu v říjnu 1991, kdy zákonodárci deklarovali svou snahu ochránit nově utvářené instituce před vlivem někdejší komunistické Státní bezpečnosti (StB). Zákon měl původně platit jen pět let, ale zatímco na Slovensku přestal platit skutečně koncem roku 1996, v Česku byla jeho platnost prodloužena. Lustrační zákon byl od počátku kontroverzní, protože fakticky zaváděl presumci viny pro některé kategorie občanů. Byl proto kritizován doma i v zahraničí a proti jeho platnosti se vyslovila i Rada Evropy.

Nechci se rovněž zabývat tím, zda prezident má či nemá právo vyžadovat od kandidátů na ministry lustrační osvědčení, jestli tedy od nich může vyžadovat víc, než stanoví ústava nadřazená jakémukoliv jinému zákonu včetně "lustračního". Chci se jen krátce podívat na to, zda lustrační zákon byl skutečně aktem ochrany nového společenského systému nebo společensky žádoucím vyrovnáním se s minulostí.

Vládní návrh zákona jasně říká, že "účelem zákona je napomoci k očistě veřejných institucí, a to stanovením dalších podmínek pro výkon některých funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovením v orgánech státní správy a v dalších taxativně uvedených federálních i republikových orgánech a organizacích".

Možná stojí za zmínku připomenout slova tehdejšího ministr vnitra ČSFR J. Langoše, který zákon před hlasováním komentoval takto:

"Vážený pán predsedajúci, páni a panie poslankyne, stojím pred veľmi ťažkou úlohou, čo stručne povedať na záver rozsiahlej a rozpornej rozpravy k tomuto vládnemu návrhu zákona. Dôkazom, že nielen samotný navrhovaný zákon, ale aj tento problém je veľmi zložitý a tiaživý, je to, že tu stojím sám, a i to, aký priebeh mala včerajšia rozprava. Z rozpravy ako kľúčový problém som videl spor o dôvod, pre ktorý sa navrhuje prijať túto právnu normu. Spor, ktorý je sporom o to, či má štát alebo spoločnosť dnes právo na ochranu, spor o to, či ide o minulosť alebo budúcnosť, spor o to, či ide o racionálny alebo iracionálny prístup k tomuto problému.

K tejto veci chcem povedať toto: Zmeny, ktorými musí prejsť celý štátny mechanizmus a celá spoločnosť v najbližšom období, by som charakterizoval ako zmeny, ktorých podstatou je dôsledná deetatizácia, čiže čo najväčšie presunutie práv zo štátu na občana a legislatívne zmeny, ktoré by mali čo najviac otvoriť priestor slobody pre odobné rozhodovanie občana nielen v osobných veciach, ale aj vo veciach, ktoré sa týkajú ostatných.

Predchádzajúci režim by som z tohto pohľadu veľmi stručne charakterizoval ako režim, ktorý bol vytvorený na opačných princípoch, na princípoch, ktoré hovorili, že existuje jediná pravda, nadradená ideológia, z ktorej sa dá priamo odvodiť nadriadenosť výkonu štátnej moci, nadriadenosť politickej doktríny nad názormi občana. Z toho vyplývalo dôsledné posilňovanie štátu a politickej výkonnej aj zákonodarnej moci.

Ľudia, ktorí prijali rolu obhajoby tejto doktríny a tomuto názoru, názoru, že štátne orgány a organizácie sú nadradené vo väčšine funkcií želaniam a potrebám občana, že lepšie vedia, čo občan potrebuje, budú sa brániť a tiež sa bránia zmenám, o ktorých som zo začiatku hovoril. Jednoducho, nielen z dôvodu škodiť, a myslím si že predovšetkým nie z toho dôvodu - ale z dôvodu akejsi zotrvačnosti, z dôvodu obáv, že občania nevedia, že sú tu štátní úradníci vo vysokých funkciách, ktorí sú im nadriadení.

Aby sme v období niekoľkých rokov mohli prekonať tento plošne rozložený odpor, ktorý je charakteristickým prejavom aj v súčasnosti pre štátnu administratívu, je potreba prijať takúto právnu normu a preto je treba prijať ju bez racionálnych podtónov, bez diskusií o vine alebo nevine."

Pokud si Langošova slova bez emocí přečtete, jistě v nich naleznete linii racionálního uvažování. Jenže se dnes zpětně ukazuje, že to byla jen jedna strana skutečně složitého problému. Václav Žák ve svém zamyšlení Lustrační pokrytectví říká mimo jiné toto:

"V Chartě 77 byly, stručně řečeno, dvě skupiny disidentů. Jedni rozuměli Chartě jako zápasu za lidská práva. Druzí, pod praporem generála Pinocheta, jako svaté válce proti komunismu. Střet se projevil hned po sametové revoluci. Zatímco první skupina disidentů, která byla zastoupena jak ve federální, tak v české vládě i v poslaneckých sborech se snažila, aby se po volbách v roce 1990 s komunisty zacházelo podle teze prof. Šamalíka, že listopad 1989 osvobodil i komunisty, starala se druhá o zúčtování s minulostí.

Disidenti ovšem nepředstavovali nejpočetnější skupinu v nových zákonodárných sborech. Tu představovali lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nebyli spokojeni s minulým režimem, ovšem báli se dát nesouhlas veřejně najevo. Představa, že by komunisté, kteří byli zodpovědni za jejich ponižování v minulém režimu, měli mít bez dalšího stejná práva jako nová politická reprezentace, jim byla bytostně cizí.

Pragmatici věděli, jak toho využít. Josef Zieleniec mi tenkrát řekl: Vy jste pitomci. My se teď trochu povozíme na komunistech a vás to smete. Lustrace se prodávaly jako "vyrovnání s minulostí" a ochrana nového demokratického režimu. Ve skutečnosti šlo o kartu v mocenském zápase."

Žákovo svědectví má svou vnitřní logiku rovněž. Obraz lustrací tak dostává větší obsahovou hloubku. Podle mne tedy při přijímání lustračního zákona hrály s největší pravděpodobností svou roli všechny tři faktory:

  1. snaha ochránit nový politický režim
  2. společensky nežádoucí vyrovnání s minulostí (pomsta)
  3. využití problému jako politické karty

Podíváme-li se na trvání platnosti lustračního zákona po téměř čtvrtce století, první dva faktory už jsou absolutně pasé. Pak se ale musíme ptát, proč lustrační zákon stále existuje, proč byla v roce 2000 prodloužena jeho platnost na neurčito. Zbývá poslední faktor: je to stále ještě politická karta. Naposledy ji vynášel prezident republiky.

Už ten zákon proboha zrušte a nahraďte ho slibovaným služebním zákonem!

Milan Neubert, 17. listopadu 2013


Související články:
(Problémy - vyrovnání s komunismem)

Za Josefem Mečlem (07.12.2014)
Gramsci: komunismus jako integrální humanismus (03.12.2014)
Studentské protesty: pomůže dialog? (10.02.2013)
Vyznamenávat? (07.09.2011)
Jeden historický neúspěch není porážkou (06.04.2011)
Štamgast Šinágl nám v Mostě nechyběl (03.05.2009)
Soudružská sebekritika po dvaceti letech (09.04.2009)
Pražská deklarace (09.06.2008)
Neodbytná pachuť hrdinství (06.04.2008)
Glorifikace politického násilí narazila (25.03.2008)
Prohlášení Českého helsinského výboru (03.03.2008)
Dost hloupostí (20.09.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje (II.) (12.07.2007)
Poučení z Belfastu (14.05.2007)
Vandalský akt netolerance (03.05.2007)
Český ideál (16.11.2006)
I myslet je třeba bez playbacku (06.07.2006)
Duchů, jež jsi zplodil… (23.05.2006)
Antikomunistický útok v České republice (14.05.2006)
Anti-communist attack in the Czech Republic (14.05.2006)
Očima druhých (02.05.2006)
Opravdová nevinnost (29.04.2006)
Blíží se noc dlouhých nožů? (29.04.2006)
On-line rozhovor se zbitým poslancem Dolejšem (28.04.2006)
Násilníci zbili poslance KSČM Jiřího Dolejše (26.04.2006)
Chvála antikomunismu (09.04.2006)
Komunismus v nás (05.04.2006)
Levice zabránila zákazu propagace komunismu (12.03.2006)
Jde o následovníky, nikoliv pamětníky (05.02.2006)
Odsuzování komunismu jde ztuha (01.02.2006)
Moje čtení Lindbladova memoranda (29.01.2006)
Poprask kolem rezoluce odsuzující komunismus (26.01.2006)
Noční můra KSČM (25.01.2006)
Prohlášení SDS k rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy o komunismu (21.01.2006)
Stanovisko VV ÚV KSČM k návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy (21.01.2006)
Prohlášení k antikomunistickému memorandu (17.01.2006)
Komunisty popudila snaha EU odsoudit komunistické zločiny (16.01.2006)
EL Declaration on a resolution on communism (15.01.2006)
Prohlášení SEL k rezoluci o komunismu (15.01.2006)
„Ne“ evropskému McCarthyismu (10.01.2006)
Lindbladovo memorandum (10.01.2006)
Flašinet pana Kalouska aneb Stále stejná písnička (03.01.2006)
O účelových tvrzeních a historických faktech (27.12.2005)
Být viděn za každou cenu (09.12.2005)
Proti komunistům se musejí postavit i občané (07.12.2005)
Dějiny se opakují dvakrát: poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška (02.11.2005)
O co skutečně jde při snaze zakázat slovo „komunismus“? (19.10.2005)
Dialog je více než klatby (14.10.2005)
Zákaz propagace nacismu a komunismu se mi zdá správný (14.10.2005)
KSČM chce měnit svět pomocí násilí (11.10.2005)
Fascinace zlem a útok na stíny (08.10.2005)
Většina poslanců ODS zákaz propagace komunismu podpoří (08.10.2005)
Senát zakázal slovo „komunismus“ (08.10.2005)
Špatná zpráva pro komunistobijce (15.04.2005)
Otázky pro komunistobijce (04.03.2005)
Zákazem komunistů se to nespraví (09.02.2005)
Veřejná odpověď na petici „Zrušme komunisty“ (07.02.2005)
Vladimír Iljič „vy víte který“ (04.02.2005)
Zakázat neonacisty a komunisty, nebo ne? (25.01.2005)
Nejúčinnější „vyrovnání s komunismem“ (19.04.2004)
„Morální selhání“ a skutečnost (10.02.2003)
Komunizmus nie je fašizmus (23.08.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1216 (1216 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
844 (844 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1166 (1166 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8481


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.