logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 349.8

Nyní si čte web : 82 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Američané mohli dobýt Prahu

Vydáno dne 26. 04. 2005 (10618 přečtení)

Armáda Spojených států dostala rozkaz, který jí umožňoval osvobodit Prahu. Dostala ho však pozdě, když už Rusové byli pod Řípem.

Ve středu 18. dubna 1945 v 09.55 hod. vstoupila v Ašském výběžku na české území první americká hlídka z 3. praporu 358. pluku 90. pěší divize (Tough Ombres) pod velením poručíka Merrilla B. Rudese, druhý den to na titulní straně uvedl i deník The New York Herald Tribune. V sídle československé vlády v Košicích zavládlo vzrušení.

Zatímco prezident Edvard Beneš a představitelé demokratických stran projevovali neskrývané nadšení, pro komunistické ministry to byla studená sprcha, protože většinou propadli pro změnu neskrývaným obavám, že se nebudou moci vrátit do Prahy jako vítězové, a tím pádem i jako dominantní činitel dalšího politického vývoje země...

To do jisté míry potvrzovala i pozdější Benešova úvaha: „Kdyby Patton postupoval dále, mohl osvobodit nejen Prahu, ale celé Čechy a podstatnou část Moravy.

Komunisté mohli být zbaveni výhody, spočívající v přítomnosti a aktivní pomoci Rudé armády při jejím příchodu do těchto nejvíce obydlených a strategicky nejdůležitějších prostorů Československa...“

Komunisté naopak z příjezdu sovětských tanků do Prahy 9. května 1945 udělali osu své propagandy.

Fakt, že Američané neosvobodili v květnu 1945 Prahu, výrazně ovlivnil volby v českých zemích v roce 1946 a usnadnil o dva roky později komunistům převzít v zemi moc. Většina z nás si však již zvykla na tvrzení, že o tom velmoci rozhodly de facto již v lednu 1945 v Jaltě, což je omyl stejně jako legenda o pevně stanovené demarkační linii v českých zemích mezi Sověty a Američany.

Sověti lhali

Když dal šéf spojeneckých sil na západní frontě (a budoucí americký prezident) generál Dwight D. Eisenhower v pátek 4. května 1945 svému nejlepšímu generálovi G. S. Pattonovi rozkaz k postupu do Čech, oznámil to sovětským spojencům s tím, že bude-li to vyžadovat situace, budou americké jednotky postupovat až do Prahy a k Labi. Náčelník sovětského generálního štábu generál A. I. Antonov však druhý den přispěchal s nótou „že sovětské velení již vytvořilo potřebné uskupení vojsk a zahájilo plánovanou operaci“. Žádal důrazně Eisenhowera, aby se jednotky USA zastavily na linii Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice.

Antonov Američanům lhal. Pražská operace měla být původně zahájena až za dva dny. Po vypuknutí povstání v Praze byla sice uspíšena, ale i tak odstartovala až v neděli 6. května ve 14.00 hod. Maršál I. S. Koněv nechal štvát ze Saska přes Krušné hory své předchozími boji zcela vyčerpané tankisty s tím, že si „odpočinou po válce“.

Eisenhower však byl více politik než voják, a tak o sovětském triku příliš nepřemýšlel, protože více než o Prahu stál o sovětské spojenectví ve válce s Japonci a Pattona zastavil kousek za Plzní. Ten zuřil, protože chtěl bojujícím Čechům pomoci a neměl chuť ustupovat Moskvě, v níž viděl příštího protivníka.

O osudu Prahy se však nerozhodovalo jen mezi Američany a Sověty. Své si k tomu mohl říci i předseda československé vlády, Benešův letitý přítel sociální demokrat Zdeněk Fierlinger. Jeho navštívil v Košicích v neděli záhy po vstupu Američanů do Plzně velvyslanec Valerian A. Zorin s dotazem sovětského ministerstva zahraničí i náčelníka generálního štábu Antonova, „zda se československá vláda ztotožňuje s Eisenhowerovou žádostí postoupit z Plzně do Prahy“.

Fierlinger bývalý legionář, ale nyní také agent NKVD a souputník komunistů, v tu chvíli však ani na okamžik nezaváhal a poskytl svým „nadřízeným“ potřebné alibi: „Přítomnost americké armády v Praze by byla politicky zneužita. Jsem přesvědčen, že Rudá armáda poskytne pomoc Praze včas...“

Když tento novodobý Jidáš vyslovoval tato slova, sovětští vojáci teprve daleko od Prahy v Sasku, Lužici a na Moravě zahajovali pražskou operaci, zatímco Američané byli v tu chvíli od Prahy pouhé dvě či tři hodiny jízdy a mohli kdykoli bez problémů vyrazit Praze na pomoc - kdyby ovšem v čele československé vlády nebyl vlastizrádce...

Rozkaz pomoci Praze

Američané se v bojující Praze přesto několikrát objevili. Šlo sice jen o mise zpravodajců a válečných korespondentů, ale ty jsou zároveň důkazem, jak jednoduché by bylo osvobození Prahy nebýt sovětských intrik. Uveďme si jeden příklad za všechny:

V pondělí 7. května 1945 v 21. 30 hod. vyrazila z Plzně skupina několika amerických obrněných vozů směrem na Prahu a již za pouhých 145 minut její velitel major Carl. O. Dowd v Bartolomějské ulici sestupoval po schodech do podzemního krytu, ve kterém se nalézal štáb velitele pražských povstalců brigádního generála Karla Kutlvašra.

Šlo o dnes již legendární „velichovskou“ misi k veliteli milionové skupiny armád „Mitte“ maršálovi Schörnerovi, který stále jako by nechtěl pochopit, že Německo kapitulovalo. Vinu na tom měl i generálplukovník Alfred Jodl, kterému se podařilo při podpisu německé kapitulace v Remeši usmlouvat termín ukončení nepřátelství až na 00.01 hod. 9. května 1945 pod záminkou, že potřebuje během této doby vydat všem stupňům německých jednotek patřičné rozkazy. Licitoval však stejně jako Antonov, protože se později ukáže, že mnohé německé jednotky měly informaci o remešské kapitulaci dříve než nejedna prvosledová jednotka americká či sovětská. Nacisté tak získali další den, který však ztratili Češi v bojující Praze. Protože kdyby byla lhůta kratší, generál Patton by rád v Praze bojující německé jednotky po vypršení termínu kapitulace „přivedl k rozumu“ dříve, než by sem dorazily sovětské jednotky.

Takto mu příměří svázalo ruce, i když naděje pro Prahu ještě existovala. V sedm hodin odpoledne 8. května oznámila britská zpravodajská a sabotážní organizace SOE šéfovi čs. vojenské rozvědky v Londýně plk. Emilovi Strankmüllerovi: „Kdyby došlo po 00.00 hodin 9. května 1945 k dalším podobným německým akcím (páchání zvěrstev na obyvatelích Prahy), mají západní armády plnou volnost zahájit bezohledný další postup až do setkání východní a západní fronty. Vše záleží na tom, jaké zprávy dojdou o situaci na dosud neosvobozeném území mezi půlnocí a osmou hodinou ranní 9. května 1945.“

Zpráva měla být zaslána vysílačkou jako poselství generála Eisenhowera veliteli povstalců generálovi Kutlvašrovi. V tu chvíli však již byly Rybalkovy jednotky pod Řípem. Čtyři hodiny po půlnoci vjely první sovětské tanky do Prahy.

Autor je historik a publicista

Lidové noviny, 26. 04. 2005, Jindřich Marek


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jindřich Marek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Lidové noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.