logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 33
Prům. 28.5
21 denni
Max. 647
Prům. 395.8

Nyní si čte web : 86 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie

Vydáno dne 04. 06. 2015 (3515 přečtení)

Česká televize svěřila Jiřímu Svobodovi těžký úkol: natočit k Husovu výročí film, který má snad ambici vyrovnat se monumentu Otakara Vávry. O výsledku jsem měl značné pochybnosti.

Předně Jiří Svoboda nikdy podobný veliký formát nedělal a je spíše mistrem drobnokresby a prostorově velmi vymazleného dramatu. Uměl například skvěle těžit z Křižanových scénářů. Ale takto rozměrné dílo? Svoboda se navíc opakovaně vyjádřil, že chce Husa jaksi deheroizovat, že usiluje o civilnější podání.

Matěj Hádek jako Hus je muž, který nemá charisma. Hus měl charisma obrovské. Na jeho kázání chodilo do Betlémské kaple tři tisíce lidí. Pochybuji, že by takové masy lidí chodily „na Hádka“. Kněz se v době, kdy neexistovala média, mohl opřít pouze o své charisma. Svoboda na rozdíl od Vávry také neměl k dispozici vyzrálou generaci špičkových herců, neměl ani týmy poradců, ani materiální zázemí. Vytrvale opakoval, že mu jde o myšlenkové drama. Nakonec je lepší, než jsem očekával. Hádek sice nemá charisma, ale je sympatický, je důvěryhodný. Dává své postavě opravdovost rozhodování. Je selský synek, který jen tak z boje o život neutíká.

Královna Žofie v podání Mariky Šoposké je příjemným překvapením. Kňažko v roli „otce“ (tak ho nazývá ve své korespondenci Hus) je přesvědčivý a takový, jak jsem si ho představoval. Dastlíkův Balthasar Cossa se stal prototypem arogance a odpornosti tehdejší církevní moci.

Dost jsem se obával, jak Svoboda, který o sobě rád říká, že je prosáklý myšlenkovou skepsí, podá postavu Štěpána z Pálče. Dolanského Páleč je výborným ztělesněním toho, jaká jsou rizika přemrštěného radikalismu. Z vlastního studia vím, že Hus se Štěpánovi zdál nestatečně průbojným a příliš opatrným v boji o Viklefa. Páleč svou viklefskou horlivost až přepaloval. Jak to s ním dopadlo? Byl zválcován církevní mašinérií a otočil se. Hus ne. Hus nebyl na vnější efekty. Bojoval o každý článek, bojoval o každou, sebedrobnější pozici. A když přišla chvíle rozhodnutí, ve svém přesvědčení stál pevně. Ne beze strachu, ale pevně.

Teď je čas vyjádřit se k onomu myšlenkovému dramatu. Tam nepomohla ani současná monografie Františka Šmahela, ani knihy nedávno zemřelého Jiřího Kejře. Ale přesto bych chtěl zdůraznit, co je hodné diskuse. Hus jel do Kostnice vybaven spisy, které mu měly být myšlenkovou oporou pro střet s církevními otci.

Dětřich z Niemu tvrdil, že spis O církvi (De ecclesia) je pro římskou církev horším nebezpečím než muslimský Korán. V čem byl problém? V teorii podmíněné poslušnosti. Hus viděl k zákonu Kristově (lex Christi) jakousi ústavu tehdejší společnosti. O tom ostatně pro Kostnici napsal spisek O postačitelnosti Kristova zákona (De sufficientia legis Christi). Oříšek je ale v tom, že velké množství problémů vůbec nemá v Písmu odpověď. K tomuto účelu ale má člověk dar rozumu, aby posoudil, jak se na danou situaci dá aplikovat Písmo.

Kde není textová opora, má nastoupit dispozice rozumu, v níž si jsou lidé rovni. Jistě, mají ji v různé míře a úrovni, ale v tom, že mají rozumovou dispozici, si jsou rovni. Hus tvrdil, že rozkaz musí být pro podřízeného užitečný a nesmí poškozovat životní zájmy ani jeho samotného, ani jeho rodiny. Kdyby například poddaný ohrozil platbou desátků výživu svých dětí, má se proti tomu vzepřít a bude to ve shodě s Kristovým zákonem. V učení o neutrálních (nerozhodných) záležitostech jde Hus za Viklefa. Dává maximální prostor rozhodování rozumu. Rovnost rozumové a jazykové dispozice je základem rovnosti lidí před Bohem. Jazyk a komunikace jsou něco, co hraje u Husa velkou váhu. Bez komunikace, bez média jazyka není víry živé. Hus cítil, že kázání a kněžský úřad se bez kultivace jazyka nemohou obejít. Jeho péče o češtinu má tento aspekt. Jazyky si jsou rovny a zakládají důvěrnost komunikace s Bohem. Víra je více a více opřena o Krista a méně a méně o instituce. Pravda je tedy něčím složitým. Ve filmu se jen velmi málo naznačuje, jaký byl Husův vztah k pravdě. Pravda není a nemůže být něčí majetek. Jde-li o osvobodivý dynamismus pravdy, nemáme pravdu, ale pravda má nás. Opakovaně jsem o tom psal. Tady je to klíčové místo, které zaručí, že z Husa nebude nikdy pouhá postmoderní ikona. Pravda v podání Husa je jednak Kristus, jeho učení a život, pravda je rovněž proces a výsledek poznání, ale má také hodně společného s moderním pojetím praxe. Opakuji znovu, pravda, která nás osvobodí, není něco, co bychom měli, ale to, co má nás.

Teorie podmíněné poslušnosti byla teologický dynamit. Hus vytvořil něco jako teorii spravedlivého feudalismu. V ní páni plní své povinnosti a starají se o „svou chudinu“, duchovní plní své závazky a stejně tak jednají všechny další skupiny společnosti. Dobře to ilustrují Husovy listy z Kostnice. Hus dobře ví, že se rozum dá zneužít a autorita rovněž. Proto nastupuje korektiv morálky a svědomí. Proti formálním kritériím kanonického práva se opírá o svědomí. Koncil si je vědom, že v Čechách hrozí revolta a Husovo myšlení může být její roznětkou. Proto mu nabízejí nové a nové odvolací formule. Hus je s poukazem na své svědomí odmítá. Vystoupilo proti němu 32 svědků, ale to je jen formální kritérium. Hus proti tomu klade svědomí. Nemůže s koncilem vyznat něco, co by bylo proti odporu svědomí!

Ve filmu zazněla jedna závažná skutečnost. Křeče církevní instituce a její úplná vyprázdněnost jako by naznačovaly sklonek času, kdy se možnosti církve vyčerpaly a kdy Pán přijde věřícím na pomoc. Hus nebyl samozřejmě žádný apokalyptik. Ale v Kostnici se víc a více vžíval do Ježíšovy situace a více a více se s ním ztotožňoval.

Amedeo Molnár, veliký českobratrský historik a teolog, ve stopách Josefa Lukla Hromádky položil důraz na eschatologické motivy v husitské revoluci. S nimi je spojen pohyb obnovy společnosti zdola, důraz na dějinnou dynamiku, jak to Molnár skvěle předvedl v dosud nedoceněném Pohybu teologického myšlení (Praha 1982), stejně jako ve studii o Reformační iniciativě lidu v české reformaci (Praha 1978) a v řadě dalších publikací. Svobodův film, možná díky Evě Kantůrkové, tento posun citlivě registruje. Eschatologický aspekt má i objev kalicha. Když Jakoubek ze Stříbra tento zápalný symbol rovnosti i jednoty kněží a laiků zavedl v kostele u sv. Martina ve Zdi, Hus kalich na dálku schválil, ale vyzval k neukvapenosti, právě pro onen eschatologický moment. Shrnuto, ve vězení se Husovo myšlení eschatologizuje a Hus cítí, že se blíží dějinný zlom. Opřen o vědomí, že pomoc Páně je nablízku, nemohl podlehnout. Mnohovrstevnatý odkaz, který po sobě zanechal, bude výzvou pro každou další českou generaci.

Opakuji znovu, tato náročná věc, trilogie o Husovi, dopadla lépe, než se dalo čekat.

Miloslav Ransdorf, 2.6.2015


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloslav Ransdorf | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1214 (1214 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
843 (843 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1166 (1166 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8478


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.