logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.6

Nyní si čte web : 121 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Masarykovi k narozeninám.

Vydáno dne 09. 03. 2010 (7198 přečtení)

Malé zamyšlení nad analogiemi kultu osobnosti ve středoevropských poměrech.

Nedávno jsem při svých potulkách po pražských antikvariátech narazil na zajímavou brožuru. Pod názvem: T. G. Masaryk. Oslavné básně k jeho 70. narozeninám. Slavnosti Masarykovy. ji vydalo v roce 1920 Ministerstvo školství a národní osvěty ve Státním nakladatelství v Praze. Dílo, jehož autorem je Dr. Inž. Arnošt Bláha, není velkého rozsahu, nějakých 40 stran malého (B6) formátu. Také cena bývala lidová; pouhou jednu korunu, aby byla knížka co nejpřístupnější širokému publiku.

Samotná existence takovéto knížky, vydané péčí státu proto, aby byly zajištěny důstojné oslavy narozenin prezidenta, ukazuje na fakt, který se dnes často přehlíží: jistý kult osobnosti měl ve středoevropské tradici své pevné místo dávno předtím, než k nám z Východu dorazil onen příslovečný "kult osobnosti". Na to je asi namístě poukázat vždy, když se bavíme na účet vlastní minulosti (v tom lepším případě), nebo když ji méně blahovolně posuzujeme dnešníma střízlivýma očima.

Stojí zato se do knížečky společně podívat poněkud podrobněji. Krátka poslední část, Slavnosti Masarykovy, se přímo zabývá pokyny, jak organizovat oslavy. Dočteme se tu, že ministerstvo "rozešle do konce února českým obcím bezplatné výtisky brožury docenta dra inž. Arnošta Bláhy" (vida, ani té jedné koruny nebylo nakonec potřeba), "obsahující tekst přednášky a význačné básně oslavné". Pokyny dále úpřesňují doporučený scénář oslav: "Pokud možno, pořádá oslavu samotná obec se sdruženými spolky. Kde lze v předvečer 7. března vypraviti divadelní představení, doporučuje se vybrati vážnou hru historickou nebo ze života občanského" (mezi doporučenými tituly najdeme Jiráskova Emigranta, Šimáčkův Svět malých lidí či Hilbertovu Českou komedii, hry, o nichž se bez mučení přiznám, že je neznám - jejich tituly ale působí v dané souvislosti dostatečně zajímavě, snad až provokativně.) Jak se dále dočteme, "i v menších obcích lze přednášku spojiti se slavnostní akademií, do jejíhož programu se navrhuje přibrati vážný sbor". Návod dále uvádí celou řadu skladeb, vhodných pro sborový zpěv při této příležitosti. Mezi "snazšími zpěvy sólovými" je uvedena také Smetanova píseň Nekamenujte proroky - titul, který s ohledem na další osudy Masarykova kultu může působit poněkud prorocky.

Brožura poskytuje ale rozsáhlejší poučení: především je to sama bezmála dvacetistránková přednáška A. Bláhy. Je v lecčem překvapivá: např. se zde známá a častokrát citovaná zásada Masarykova uvádí v podobě "jeho zásada Nebát se, nelhat!" Neméně zajímavá je také citace letáku v podobě litanie, který proti Masarykovi vydali ve volbách r. 1907 (kandidoval na Valašsku) klerikálové. "Kdo miluje svou vlast a jazyk, nevolí Masaryka. kdo miluje svou víru, nevolí Masaryka. Kdo miluje svou manželku, nevolí Masaryka. Která žena miluje svého manžela, nepracuje pro Masaryka. Který otec miluje své děti, nevolí Masaryka. Která matka miluje své děti, nepracuje pro Masaryka. Kdo věří v Krista, nevolí Masaryka. Kdo se zpovídá a modlí, nemůže volit Masaryka. Kdo miluje svou živnost, nevolí Masaryka.kdo si váží živnostníka, nemůže volit Masaryka." Část textu přednášky je ovšem konvenčně oslavná, s frázemi jako " On je symbolem českého pokroku mravního v posledním čtvrtstoletí (...) Jeho náboženství jest náboženství vědecké (...) Na Masarykovi vidíme, že srdcem a duchem nikdy nezestárl." Vcelku ale není text nezajímavý, mohl dost dobře plnit propagační a agitační účel, pro který byl psán.

Velmi zajímavou část knížečky představují oslavné básně. Vedle konvenčních příležitostných veršovánek autorů, které již zavál více či méně čas (B. Rojko, A. Klášterský, L. N. Zvěřina, F. Písecký) tu najdeme také několik překvapení: příspěvky autorů, kteří se již poměrně záhy začali proti TGM politicky vyhraňovat: Viktora Dyka, J. S. Machara a - pro mne překvapení největší - S. K. Neumanna. Jeho oslavný příspěvek může být zajímavý i pro další, proto jej přebírám v plném znění.

A ještě dvě poznámky na závěr: důraz na "české obce" ve vzorovém scénaři připomíná skutečnost, že v německých obcích se asi moc Masarykovy narozeniny neoslavovaly. A absence jakéhokoliv slovenského textu (či zmínky o Slovensku) je dalším poněkud příznačným předznamenáním budoucího vývoje Masarykova odkazu.


POZDRAV TOMÁŠI G. MASARYKOVI

Stanislav K. Neumann

Bílým šátkem dnes máváme,
poněvadž mimo kráči člověk spravedlivý,
červenou růži dáváme
tomu, jenž národ náš zimomřivý
vykoupil z poroby, z přítmí a malosti
že svět se udiven naň dívá
jako k zdroji zápalu, jenž rozehřívá
ve dnech krutostí,
bílý šátek a červená růže,
pozdravují hrdinu a muže,
prvnímu občanu naší Republiky
vzdáváme díky.

Bílým šátkem dnes máváme
pozdravujíce bílé svědomí jeho,
červenou růži dáváme
červenému srdci muže poctivého,
jenž nezatvrdil se, jenž neslevil,
když, kde kým zrádcován, jen psancem doma byl
pro čistou lásku k spravedlnosti.
Hořela před ním, jako když v bouři a tmách
kyne v dálce maják lodi na vlnách,
nesklopil nikdy zraku v slabosti
a bděl,
jinošský do šedin uchoval si zápal,
zmužilý, přímý jen pravdy politiku chápal,
křivdy netrpěl.

Bílým šátkem dnes máváme,
vstříc čelu čistému,
červenou růži dáváme
národa synu nade vše věrnému,
jenž ve chvíli, kdy temně udeřila
hodina strašlivých soudů,
vyrazil, střela, jenž se rozpálila,
a roudnou opustiv hroudu,
šel, aby spatřil a zvítězil.
Jak Hus nám k slávě umíral, tak On teď nám k slávě žil.
po světě vyvinuv nadlidské úsilí,
pro poklad národní drahocenou mosaiku,
pro historii báseň novou,
v zápolu s mocnostmi egoismu a násilí
vyrval jim pro národ nových božích bojovníků
jako ze skály desku mramorovou -
svobodu.

Bílým šátkem dnes máváme,
zrak vděčný upírajíc na lodivodu,
červenou růži dáváme
největšímu dělníku svého národu,
s nímž v čele půjdeme.
A jeho pozdravujíce pozdravujeme
i muže a hrdiny,
kteří po boku stáli mu do poslední hodiny,
s ním pracovali
a pod ním bojovali,
pro jeho, pro svou, pro naši věc padli
a jako páky, kola řetězy, trám a klín
spolupracujíce spojovali se, vztyčovali, kladli.
aby podařil se Čin.
V něm pozdravujeme českou větev Demokracie,
v něm pozdravujeme československé legie.

Bílým šátkem dnes máváme,
poněvadž mimo kráči člověk spravedlivý,
červenou růži dáváme
tomu, jenž vykoupil národ zimomřivý,
bilá a červená jest barva naše,
bílá a červená jest barva jeho,
spravedlnost a svoboda jest heslo naše,
mlékem a krví jest dílo muže velikého.
V době egoismu, v hodinách násilí
dal znamení nám,
abychom očistili se, znovu věřili
a vzdorovali tmám:
víc, nežli vykonáno, zbývá vykonati,
na volné půdě dům teď zbudovati,
svobodných, rovných občanů spravedlivý mrav - :
K tomuto cíli veď nás českým směrem,
k světlu nás proveď úskoků šerem,
buď, Presidente, zdráv!


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.