logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9.3
21 denni
Max. 330
Prům. 217

Nyní si čte web : 132 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* TK ministra zahraničních věcí ČSSR

Vydáno dne 14. 12. 2005 (8039 přečtení)

Praha 14. prosince (ČTK) -Za mimořádného zájmu československých a zahraničních novinářů, televizních štábů i pracovníků federálního ministerstva zahraničních věcí se dnes dopoledne v Černínském paláci v Praze konala tisková konference s ministrem zahraničních věcí ČSSR Jiřím Dienstbierem. Ten v úvodu řekl, že je ve své funkci příliš krátkou dobu, než aby se mohl detailně vyjádřit ke všem zahraničněpolitickým problémům, a přislíbil další setkání za dva až tři týdny, kdy by měly být definovány priority čs. zahraniční politiky.

Na otázku Československé tiskové kanceláře týkající se zaměření zahraniční politiky Československa v budoucnu a jeho členství ve Varšavské smlouvě a RVHP ministr Dienstbier odpověděl, že politické změny v naší zemi se zásadně projevují také v postavení Československa na mezinárodní scéně. Zatímco podle jeho slov Československo dosud bylo ledovcem ve středu Evropy překážejícím v rozvoji porozumění a evropského procesu, nyní, právě vzhledem ke své poloze v srdci kontinentu a k hospodářské, politické a kulturní úrovni, která se projevila v minulých týdnech, má šanci stát se stabilním faktorem ve středu Evropy, proměnit se v jednoho z nejaktivnějších iniciátorů sblížení na našem kontinentu.

K členství ČSSR ve Varšavské smlouvě uvedl, že naším cílem je přejít od blokového pojetí bezpečnosti k pojetí demokratickému a pluralitnímu, z čehož samozřejmě vyplývá požadavek zrušení vojenských bloků. Toho však nelze dosáhnout jednostrannými akcemi, nýbrž ve všeobecné shodě všech účastníků celoevropského procesu, zdůraznil Jiří Dienstbier. Vyslovil dále názor, že ČSSR nemá důvod vystupovat z RVHP. Tuto instituci je však třeba zásadně přeměnit z organizace vzájemné výměny zastaralého zboží v instituci, která bude schopna stimulovat nejmodernější technický rozvoj. To je ovšem možné jen ve spolupráci se západní Evropou a při otevření se světovému trhu, poznamenal Jiří Dienstbier.

V odpovědi na dotaz, zda čs. zahraniční politika bude i nadále podřízena SSSR a KGB, ministr zahraničních věcí ČSSR řekl, že tato otázka bude vyžadovat řadu jednání. Za nové situace, kdy vládne vláda a nikoliv jiné orgány a kdy státy Varšavské smlouvy odsoudily intervenci do Československa v roce 1968 a prohlásily, že každá země má právo na nezávislý vývoj, se budeme snažit, abychom tuto otázku definitivně vyřešili, zdůraznil.

Připomněl dále, že v současné době se připravují stanoviska ČSSR a SSSR k pobytu sovětských vojsk na našem území. Zatím vycházíme ze situace, kdy byla intervence do Československa odsouzena a v tomto smyslu jsou jak moskevský protokol, tak i smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR z hlediska mezinárodního práva neplatné, protože byly vynuceny pod nátlakem. Znamená to tedy jednat o těchto otázkách znovu a pokud jsme měl o tom zatím rozhovory se sovětskými představiteli, myslím, že v otázce odchodu sovětských vojsk z ČSSR budeme moci dojít v krátké době k porozumění, podtrhl Jiří Dienstbier.

Ke kádrové situaci na FMZV uvedl, že většina pracovníků je velmi kvalifikovaná a schopná. Politický problém však představuje skutečnost, že někteří z nich vystupovali v zahraničí příliš aktivně při obhajobě represívní politiky minulého roku, což se do jisté míry řeší již v návrhu bývalého ministra zahraničních věcí Jaromíra Johanese na odvolání zhruba tří desítek velvyslanců z jejich funkcí. Mluvil jsem s představiteli jiných politických stran i Občanského fóra, uvedl dále Jiří Dienstbier, a zatím jsem se nesetkal s kritikou či odmítnutím svého názoru, že nová politická pluralita v Československu se nebude do ministerstva zahraničních věcí promítat tak, že bychom propouštěli zkušené a dobré pracovníky. Zároveň dodal, že napříště budou do zahraniční služby přijímáni lidé na základě konkursu podle svých znalostí a schopností, bez ohledu na politické názory a přesvědčení. Jde tedy především o to, využít existující potenciál daleko lépe než dosud. V této souvislosti Jiří Dienstbier poznamenal, že se zítra setká s bývalým ministrem zahraničních věcí z roku 1968 Jiřím Hájkem a jeho náměstky. Hodlají vydat prohlášení, že všichni kdo byli propuštěni ze zahraniční služby z politických důvodů mohou opět požádat o zaměstnání na FMZV pokud si udrželi svoji kvalifikaci.

K československo-sovětským vztahům Jiří Dienstbier řekl, že nyní jsou na obou stranách lepší podmínky pro jejich rozvoj než v uplynulých letech, kdy naše politika byla v protikladu k politice Michaila Gorbačova. Za důležitý předpoklad odstranění existujících překážek označil odsouzení vojenské intervence do Československa v roce 1968.

Pokud jde o sjednocení Německa, vyjádřil názor, že perspektivně nelze žádnému národu upírat právo na sebeurčení. Navíc bez ohledu na to, jak se budou vytvářet vztahy mezi dvěma německými státy, dochází v Evropě k velké ekonomické integraci. Domníváme se, řekl Dienstbier, že otázky sjednocení Německa je nutno posuzovat v kontextu integrace celé Evropy a tyto procesy musí probíhat současně. V každém případě však budeme podporovat nenarušitelnost západní hranice Polské lidové republiky, prohlásil čs. ministr zahraničí.

Vyslovil dále přesvědčení, že brzy se bude řešit otázka diplomatických styků s Izraelem. Za cestu k urovnání krize na Blízkém východě označil mírový dialog za účasti všech skupin tamního obyvatelstva.

Na připomínku, proč Eduard Goldstücker nedostal v Londýně čs. vízum, reagoval Jiří Dienstbier slovy: +Byl jsem překvapen, když jsem se dozvěděl, že Eduardu Goldstückrovi odmítli udělit vízum do Československa. Okamžitě jsem vydal pokyn, že kdokoliv odmítne vydat vízum bývalému čs. občanovi, bude okamžitě propuštěn z diplomatické služby pro maření čs. zahraniční politiky. Existuje ovšem tzv. index nežádoucích osob, který nelze zrušit, neboť jsou tam zločinci, mezinárodní teroristé a pašeráci drog. Domnívám se ovšem, že každý velvyslanec či konzul je povinnen znát, kdo je profesor Goldstücker a vůbec kdo je kdo. Ti bývalí čs. občané, kteří dnes nemají občanství žádného státu, mohou do otevřeného Československa cestovat tak, jako do kterékoli jiné země, podtrhl Jiří Dienstbier.

V závěru tiskové konference oznámil, že se v neděli setká na hraničním přechodu Hatě se svým rakouským kolegou Aloisem Mockem. Svou účastí při odstraňování hraničních drátů na čs. i rakouské straně budou manifestovat nové vztahy mezi oběma zeměmi.

ČTK, 14. 12. 2005


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ČTK

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.