logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 5.6
21 denni
Max. 604
Prům. 345.1

Nyní si čte web : 33 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Tabulky - Svět a Československo ve 20. století

Vydáno dne 17. 01. 2015 (4711 přečtení)

Tabulky samizdatového učebního textu Svět a Československo ve 20. století z roku 1988, který vyšel v únoru 1990 v Nakladatelství Horizont. Vedle Miloše Hájka se na textech podíleli Jarmila Ryšánková, Vojtěch Mencl, Milan Otáhal a Erika Kadlecová.

Tabulka č. 1

První světová válka

Hlavní účastníci Vstup do války
Dohoda  
Srbsko 1914
Rusko 1914
Francie 1914
Belgie 1914
Velká Británie 1914
Itálie 1915
USA 1917
Rumunsko 1916
Řecko 1916
Japonsko 1914
Čína 1917
Centrální mocnosti  
Německo 1914
Rakousko-Uhersko 1914
Turecko 1914
Bulharsko 1915
Evropské neutrální státy  
Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko, Španělsko  

Tabulka č. 2

Volby do poslanecké sněmovny ČSR

Název strany - bloku (zkrácený) % hlasů 1920 % hlasů 1925 % hlasů 1929 % hlasů 1935
Čs. sociálně demokratická strana děl. 25,7 8,9 13,0 12,6
Čs. strana národně socialistická 8,1 8,6 10,4 9,2
Čs. národní demokracie 6,3 4,0 4,9 -
Republikánská strana (agrární) 9,7 13,7 15,0 14,3
Čs. živnostensko-obchodnická strana 2,0 4,0 3,9 5,4
Komunistická strana Československa - 13,2 10,2 10,3
Národní sjednocení - - - 5,6
Národní obec fašistická (r. 1921 Liga) - - 0,9 2,0
Čs. strana lidová 11,3 9,7 8,4 7,5
Hlinkova slovenská ľudová strana - 6,9 5,7 -
Autonomistický blok (Hlinkova a d.) - - - 6,9
Slovenská národná strana 3,9 0,5 - -
Bund der Landwirte 3,9 8,0 5,4 1,7
Deutsche Nationalpartei - 3,4 2,5 -
Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei 5,3 2,4 2,8 -
Deutsche christlich-soziale Volkspartei 2,5 4,4 4,7 2,0
Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei 11,1 5,8 6,9 3,6
Sudetendeutsche Partei - - - 15,2
Maďarsko-německá soc. demokracie 1,8 - - -
Maďarsko-německá křesť. soc. strana 2,2 - - -
Országos Keresztényszocialista Párt - 1,4 3,5 3,5
Spojené strany polské a židovské - - 1,4 -

(Podle Olivová, V. - Kvaček, R.: Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1945. Praha 1967. s 548-549)


Tabulka č. 3

Vlády první republiky

Od Předseda Složení
14. 11. 1918 Karel Kramář 3 rep., 3 n. d., 3 s. d., 3 n. s., 1 lid., 2 Slováci, 1 nestr.
8. 7. 1919 Vlastimil Tusar 4 s. d., 3 rep., 3 n. s., 1 pokrokár, 1 Slovák, 1 nestr.
25. 5. 1920 Vlastimil Tusar 6 s. d., 5 rep., 3 n. s., 1 nestr.
15. 9. 1920 Jan Černý úřednická
26. 9. 1921 Edvard Beneš 3 n. s., 3 s. d., 3 rep., 2 lid., 1 n. d., 3 nestr.
7. 10. 1922 Antonín Švehla 4 rep., 3 n. s., 3 lid., 2 s. d., 2 n. d., 1 Slovák — nestr.
9. 12. 1925 Antonín Švehla 4 rep., 3 n. &., 3 lid., 2 s. d., 1 n. d., 1 živn., 2 nestr., z toho 1 Slovák
18. 3. 1926 Jan Černý úřednická
12. 10. 1926 Antonín Švehla 4 rep., 2 lid., 1 živn., 1 n. k. s., 1 n. agr., 5 nestr.; od 15. 1. 1927 též 2 lud., 1 n. d., 1 živn., 1 n. k. s., 1 n. agr., 4 nestr.
1 2. 1929 František Udržal 4 rep., 3 s. d., 2 lid., 2 lud., 1 n. d., 1 živn., 1 n. k. s., 1 n. agr., 4 nestr.
7 12. 1929 František Udržal 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 n. d., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 1 nestr.
29. 10. 1932 Jan Malypetr 3 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 n. s. d., 1 n. agr., 2 nestr.
14. 2. 1934 Jan Malypetr 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 n. s. d., 1 n. agr., 2 nestr.
4. 6. 1935 Jan Malypetr 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 2 nestr.
5. 11. 1935 Milan Hodža složení beze změny
18. 12. 1935 Milan Hodža 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 1 n. k. s., 2 nestr.
21. 7. 1937 Milan Hodža 4 rep., 3 s. d., 2 n. s., 2 lid., 1 živn., 1 n. s. d., 1 n. agr., 1 n. k. s., 2 nestr.; na jaře 1938 němečtí ministři odstoupili, nastoupil 1 n. d.
22. 9. 1938 Jan Syrový úřednická

Zkratky: rep. — republikáni, s. d. — sociální demokraté, n. s. — národní socialisté, lid. — lidovci, lud. — luďáci, n. d. — národní demokraté, živn. — živnostníci, n. s. d. — němečtí soc. dem., n. agr. — němečtí agrárníci, n. k. s. — něm. křesťanští sociálové, nestr. — ministři nezastupující žádnou politickou stranu. Pro zjednodušení uvedeno jen složení vlády při jejím utvoření, změny v době jejího trvání většinou nejsou zachyceny. (Zpracováno podle Olivová, V. — Kvaček, R.: c. d., s., 524—534.)


Tabulka č. 4

Ukazatelé hospodářského a sociálního rozvoje 1919-1937

Rok Index
prům.
výroby
(1929=100)
Index
hrubé
zeměď.
výroby
(1929=100)
Nezaměst.
absolutní
počet
(tis.)
Nezaměst.
podíl
z prům.
dělnic.
(v %)
Mzda
prům.
dělníka
za odprac.
směnu
(v Kčs)
Prům. roč.
plat úřed.
v soukr.
službách
(v Kčs)
1 2 3 4 5 6 7
1919 - - 354,0 20,3 11,88 -
1920 - 79,9 148,0 8,3 26,53 -
1921 60,1 80,2 71,5 5,0 36,15 -
1922 54,7 91,0 127,2 11,1 34,09 -
1923 57,6 91,9 207,3 14,8 27,27 -
1924 76,0 92,7 96,5 5,7 26,30 -
1925 79,0 98,2 49,4 3,0 26,47 -
1926 76,7 90,9 67,9 4,4 26,78 -
1927 89,0 98,3 52,9 3,0 27,39 -
1928 93,8 95,7 38,6 2,1 28,73 -
1929 100 100 41,6 2,3 29,30 16 400
1930 89,2 96,3 105,4 6,5 28,73 -
1931 80,7 95,6 291,3 11,1 27,64 15 800
1932 63,5 101,4 554,1 22,3 26,91 15 400
1933 60,2 98,1 738,3 31,3 25,91 14 800
1934 60,5 92,4 677,0 29,8 25,23 14 600
1935 70,1 89,1 686,3 29,1 25,01 14 300
1936 80,1 105,1 622,7 25,1 24,75 14 200
1937 96,3 109,3 408,9 19,3 26,14 14 400

(Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století. Praha 1974, s. 503, 505.)

Tabulka č. 5

Druhá světová válka

Hlavní účastníci Vstup do války
Fašistický blok
Německo 1939
Itálie 1940
Japonsko 1941 1)
Finsko 1941 2)
Maďarsko 1941
Bulharsko 1941
Slovensko 1941
Spojenci
Polsko 1939
Francie 1939
Velká Británie 1939
Norsko 1940
Holandsko 1940
Belgie 1940
Řecko 1940
Jugoslávie 1941
SSSR 1941 2)
USA 1941
Čína 1937
Československo 1939
Evropské neutrální státy
Švédsko, Švýcarsko, Irsko, Portugalsko

1) Japonsko bylo ve válečném stavu s Čínou od roku 1937.

2) Sovětsko-finská válka trvala od listopadu 1939 do března 1940.


Tabulka č. 6

Ztrády na životech za druhé světové války v tisících 1)

Země Celkem Z toho civilistů
SSSR 26 000 ?
Německo 5 000 486 2)
Čína 6 000 - 8 000 ?
Japonsko 3 000 600
Polsko 5 8000 5 200
Jugoslávie 1 500 1 200
Francie 600 400
Velká Británie 326 62
Itálie 310 155
USA 300 0
Řecko 160 140

1) U mnoha čísel jde o odhady.

2) Podle jistých údajů zahynulo těsně po válce 2,5 miliónu německých civilistů v důsledku odsunů, teroru a hladu.Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloą Hájek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.