logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 16
Prům. 3.8
21 denni
Max. 604
Prům. 344.1

Nyní si čte web : 28 uživ.

Okolní události našima očima

* Největší český disident – Jan Hus

Vydáno dne 07. 07. 2017 (3648 přečtení)

Projev na vzpomínkovém shromáždění k výročí upálení Mistra Jana Husa na Václavském náměstí 6. července 2017.

Předloni uplynulo 600 let od upálení rektora Univerzity Karlovy Jana Husa. 600 let je velmi dlouhá doba. Myslím, že si nikdo z nás neumí přesně představit, jakými cestami a v jakých podmínkách se ubíralo tehdejší myšlení. Jsme většinou odkázáni na pozdější interpretace událostí. A jak dobře víme, historii píše vždy vítěz, protože ovládnutí minulosti je podmínkou pro ovládnutí budoucnosti.

Historii nepíšou ti, co vládnou. Píší ji historikové, což jsou často děvy prodejné, které dokážou odhadnout, co se bude aktuálním vítězům líbit. Hodnocení Jana Husa se proto v české historii postupně měnilo. Pro někoho byl osvíceným mistrem, pro jiného arcikacířem, který byl po právu upálen, byl velkým Čechem, který nás hájil před západním, především německým tlakem, ale i Evropanem, který vyzdvihoval nadnárodní, všelidské hodnoty. Někdo ho považoval za sociálního reformátora, téměř za protokomunistu, jiný za člověka, který je mravně odpovědný za krvavé období husitských válek.

Chtěl bych se dnes krátce zastavit u aspektů Husova života a myšlení, které jsou podle mne nezpochybnitelné. Jan Hus se postavil tehdejší totalitní moci, kterou představovala římsko-katolická církev a na ni napojená výkonná moc pozemská. Paradoxem Husova postoje je podle mne okolnost, že Husovi nešlo o likvidaci této moci, ale o její nápravu.

Hus podporoval překládání Bible do jazyka prostého lidu, tedy do češtiny a němčiny. Dobře věděl, že představitelé církve, žijící v hlubokém rozporu s Písmem, že pak před lidmi jen těžko obstojí. A odvolával se na Ježíše, který evangelizaci všem svým následovníkům přímo nařídil. Hus se postavil proti kupčení s odpustky, tedy proti ekonomickému zájmu církve. Nejostřeji ve chvíli, když v roce 1412 vyhlásil papež odpustky každému, kdo se zúčastní křížové výpravy. Jan Hus tehdy nazval papeže antikristem.

Hus se tedy postavil proti klíčovým zájmům tehdejší totalitní moci – ohrožoval jejich ekonomické příjmy a autoritu všech údů církve. Podle Husa kněz ve smrtelném hříchu nebyl knězem z milosti boží! Věřící neměl věřit v papeže, ale jen v Boha. Jenže podle učení církve byl papež její hlavou a kardinálové tělem.

Jan Hus se tedy odchyloval od učení totalitní moci, nesouhlasil s ním, svářil se kvůli tomu s jednotlivými preláty, lišil se od zavedených obyčejů. Všechna tato slovesa se dají vyjádřit jediným latinským slovesem – dissidere. Proto je pro mne Jan Hus prvním českým zdokumentovaným disidentem.

V této úvaze je ale možné jít ještě dál. Jan Hus by si byl možná mohl zachovat život, kdyby se byl dál schovával – na hradě Krakovci nebo na Kozím Hrádku, nepleťte si prosím s Hrádečkem. Jenže on se rozhodl přijmout pozvání na kostnický koncil ve snaze diskutovat s jeho členy o jednotlivých článcích svého učení. A protože už dnes víme, jak morálně skončili někteří jiní čeští disidenti, představuje pro mne Jan Hus největšího českého disidenta.

Když se před dvěma lety o Janu Husovi více diskutovalo, nechal se na Parlamentních listech slyšet jeden bývalý disident, dnes vyučující na Teologické fakultě Jihočeské university, který Husovu nauku odmítl jako přímo vedoucí k anarchii a k revolučnímu krveprolití následujícími slovy:

„Hus… popíral legitimitu veřejné autority, když žije v těžkém hříchu. To bylo vtěleno do čtyř artikulů jako požadavek ‚veřejného trestání těžkých hříchů‘. Kdybychom to měli vzít vážně, tak dnes by až na malé výjimky téměř všichni naši potentáti seděli v kriminále nebo byli veřejně bičováni na náměstích.“

Tohle přiznání mne docela dostalo. Hned dvakrát – jednak přiznáním stavu společnosti, jednak tím, že bývalý disident – dneska ovšem v úřadě – tvrdí, že legitimita autority se nesmí zpochybňovat. Trochu mi to připomíná staré heslo „republiku si rozvracet nedáme“! Heslo nefungovalo, nemohlo fungovat – jakmile chybí legitimita, je ztráta legality jen otázkou času!

A tím se podle mne dostáváme k odkazu největšího českého disidenta:
Zaprvé: každá pokroková myšlenka (pro Husa Ježíšovo poselství) může být devastována institucí. Instituci řídí lidé, jimž může být původní myšlenka lhostejná, kteří dají přednost prebendám, které funkce v instituci nesou.
Zadruhé: je třeba neustále poukazovat na prohřešky všech údů totalitní moci proti jejich vlastním formálně deklarovaným hodnotám. A je úplně jedno, jestli jde o církevní či stranické preláty, pohůnky zahraniční mocnosti nebo slouhy slouhů velkého kapitálu, dnešní totalitní moci.

Údy dnešní totalitní moci mají sloužit nám občanům. Ne totalitní moci!

Proto jasně říkejme: korumpovaná vrchnost není legitimní!
A mějme na paměti: korupcí nejsou jen přijímané peníze. Jsou to i funkce v dozorčích radách, nejrůznější výhody pro jednotlivce a spřízněné firmy.

A my musíme stále nahlas opakovat:
Moc korumpuje a totální moc korumpuje totálně!

Milan Neubert, Václavské náměstí, 6. 7. 2017


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík pražské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1484 (1484 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.