logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 5
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.9

Nyní si čte web : 60 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Co dělat?

Vydáno dne 12. 04. 2006 (6441 přečtení)

Vystoupení Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR na Vratimovském semináři, který se konal 8. dubna 2006.

Dnes se mi bude mluvit zvlášť těžko, protože za prvé neumím číst své projevy a za druhé tu mám dva vysokoškolské profesory a přednášet neumím, takže budu v těžké konkurenci. Ale když jsem přemýšlel, jak nazvat svou trošku do dnešního mlýna - do mlýna informací a postřehů, vzpomněl jsem si na výroky některých odborníků, na politický marketing. Lidé mají rádi představení, ale rychle zapomínají. A zadruhé dnes je všechno v titulcích a heslech a domněnkách než o znalostech programu, a to je trošku na škodu. Tak jsem si říkal - využiji tohoto poznatku a vypůjčil jsem si klasiky. V Rusku to bylo použito dvakrát - je jedno, jestli si za tím představíte klasickou ruskou literaturu nebo ono známé dílo Vladimíra Iljiče Lenina - prostě moje přednáška - chcete-li to tak nazvat - se jmenuje »Co dělat«.

Proč - Co dělat? - vystihuje to podle mého soudu současný stav naší politické scény, a žel také rozpoložení celé řady českých voličů. A na druhé straně takový název podobně jako citace K. Gottwalda nebo jiných klasiků upoutá přízeň novinářů - a nejen našich - a může v kampani zapůsobit, protože ve sdělovacích prostředcích nezapadne.

Ve volebním roce, kdy máme troje volby, se vždycky říká - říkal jsem to na zahájení volební kampaně v pražském Paláci kultury, že jsou volby důležité, že budou spolurozhodovat o dlouhé budoucnosti. Obávám se, že tentokrát toto klišé je daleko bližší pravdě než kdykoliv jindy. Opakuji to proto, abychom si uvědomili, o jak významný krok jde.

Volby zejména do PS mohou otevřít dveře k prosazení některých koncepcí, které mají fatální důsledky pro život naprosté většiny obyvatel naší země. A mohou být nezvratné nikoliv proto, že by příští volby nedopadly jinak, ale proto, že některá spojení znamenají i změnu ústavních priorit a změnu kompetencí jednotlivých orgánů.

Ať se nám to líbí nebo ne, budeme se muset smířit s tím, že to, co se děje nebo bude dít, úzce souvisí s pohyby nejen na české politické scéně, ale v celé Evropě a na celém světě. To, co hýbe českou politickou scénou, je prostě globalizace.

V naší zemi jsme svědky toho, že zcela bez skrupulí se někteří snaží prosazovat neoliberální tendence, které jsou navíc vydávány za jediný lék veškerých bolestí. Dovolte, abych zopakoval, že pod záminkou liberalizace pracovních vztahů na trhu práce je snaha výrazně oslabit prostor pro kolektivní vyjednávání a dále oslabit pozici zaměstnaných a všech zaměstnanců. Vlastně první větší kontakt s účastníkem tohoto semináře byl právě na toto téma, kdy zaměstnavatel mu řekl, že vyhodí polovinu lidí. A že mu to bude úplně jedno. My jsme taky nebyli nadšeni, když přišel Zákoník práce a Mirek Opálka je mi svědkem, že naše první stanovisko bylo, že raději necháme platit starý Zákoník práce, než ustoupit o tolik v pracovním zákonodárství. Když jsme se ale podívali na to, jakým způsobem se vyvíjí další zákonodárství v Evropě, zjistili jsme, že takový argument, že nenechají platit zákon z roku 1965, by se hodil kdekomu - jak pravici, tak pravicovým politikům, kteří se tzv. hlásí k levici. A nezbylo nám nic jiného, než se pokusit jim tento argument vyvrátit a s určitými podmínkami Zákoník práce přijmout. Já vím, že to pro někoho může být velký ústup od principů práce naší strany, ale nám nejde o jakousi taktiku. Tady jde o strategický krok, který musí vydržet ještě dlouhou dobu, abychom měli čas sjednotit naše řady natolik, abychom byli schopni se bránit. Ještě se k tomu vrátím.

Pod heslem liberalizace je totiž vytvářen prostor pro postupnou, chcete-li kastraci myšlenek sociálního státu. Liberalizace je záminkou pro tzv. daňovou rovnoprávnost, která ale není ničím jiným, než že daňové zatížení se přesouvá na chudé a bohatí ještě více bohatnou. Všechno, co alespoň trochu zajišťuje ochranu těm slabším, a méně šťastným, před agresivním a bezohledným, co aspoň trochu hájí kulturní a přírodní zdroje na úkor zisků, prý ohrožuje konkurenceschopnost našeho českého kapitalismu. Opakuji to proto, abychom si zapamatovali, jaká argumentace bude v následujících dnech používána, a na podzim znovu.

Totéž se odehrává ve všech zemích EU i tam, kde jsou čekateli na členství. Stále zřetelněji se ukazuje, že náš, diplomaticky řečeno, ostražitý a nedůvěřivý přístup k EU nebyl zas až tak neoprávněný. Dnes je zřejmé, že k prosazení některých neoliberálních opatření jsou stále častěji v zemích EU zneužívány struktury Unie, a mohl bych to dokumentovat na směrnici. Především se to děje celosvětově a také jsme svědky toho, že síly globalizace, vyzbrojené pro ovlivňování veřejného mínění, jsou ideologií neoliberalismu, táhnou všude za stejný konec lana. Na druhém konci jako by bylo prázdno. A tady se k tomu vracím. My jsme se ještě nedokázali sjednotit. My ještě nejsme natolik jednotní, natolik internacionální, abychom byli schopni globalizaci čelit. Tento úkol je před námi.

Jsme svědky toho, že zcela oprávněně mobilizují zdroje, přijímají rychlá a důkladná opatření proti vzniku pandemie ptačí chřipky, která je už i u nás, ale zatím nemá jiné oběti než 7 labutí. Ale pandemii, které čelíme, která je tady dávno - pandemie globalizace - proti tomu žádné opatření žádná vláda nechystá.

Tato pandemie totiž nehrozí a její budoucí oběti se neodhalují, ale své zničené životy tato pandemie už má na svědomí.

Pokud ODS se svou Modrou šancí, která střídavě platí a střídavě neplatí, a možná nás ještě do voleb překvapí, co vlastně bude a co nebude jejich programem, útočí na důstojnost člověka. Je to útok na samotnou podstatu demokracie, útok na sociální stát, na sociální spravedlnost. A nejčastějším nástrojem, jak tento útok vést, je všemožná privatizace, všemožná deregulace. Přenášení daňové zátěže, uvolňování prostoru pro zvyšování tlaku na pracující a nezaměstnané, omezování práv na kolektivní vyjednávání, demontáž demokracie jako podstatné součásti dalšího rozvoje.

Je tedy logické, že my budeme podporovat v příštím našem úsilí vše, co pomůže tyto útoky zabrzdit, a usilovat o to, abychom takový vývoj, který vede k omezení demokracie, zvrátili.

Připomeňme si, že OF a později ODS převzaly na začátku 90. let ekonomiku Československa v dobré kondici. Nezadluženou a s velkými rezervami, nezatíženou zahraničním dluhem, a naopak jsme byli světovým věřitelem, země měla vysokou kulturní a vzdělanostní úroveň a kvalifikovanou pracovní sílu. Připomínám, že světoví investoři sem nejdou kvůli tomu, že by se jim líbila česká vláda nebo české daňové zákony. Investorům se líbí český dělník. Ten, jeho kvalifikace je hlavním motorem toho, že sem jdou. Protože tak vysoce kvalifikovanou a kvalitně pracující sílu nikde jinde ve světě nenajdou. Manažery si dovezou sami a počítačové experty spíš vyvážíme, než bychom je potřebovali dovážet. Tento potenciál ODS nejenže neuměla využít a rozvinout. Používá jej samozřejmě pro své blízké, to uměli. Během 6 let dovedla zemi na pokraj ekonomického zhroucení. Připomeňme si pověstné Klausovy balíčky, krizi, »sarajevský atentát« a propad ekonomiky. Nyní tomu vzletně občanští demokraté říkají, že jsou to náklady transformace. Ty náklady nesete vy na svých bedrech, oni na nich jen vydělávají.

Bez ohledu na neustále opakované lži, nebo chcete-li pohádky »o morální devastaci naší země za 40 nebo 50 let«, je skutečnost, že za 15 let vlád ODS případně ČSSD, kterou držela za krkem ODS, nebo současné pravolevé koalice ČSSD, to vypadá, že největší morální úpadek je právě dán tím, že se ztratila úcta k práci. Jediným měřítkem hodnot jsou peníze a míra zisku. To je skutečná morální devastace. Není snad třeba ani lepších důkazů o kompetentnosti a kvalitě osobností ODS a reálné schopnosti této strany vést tuto zemi než to, co už se stalo.

O tom, kam by tato cesta vedla dál, se můžeme bohužel přesvědčit u našich nejbližších sousedů - nebudu mluvit o Slovensku, máme tu experta. Jen připomenu kompetentnost hlavních představitelů ODS - Topolánek nikdy nic neřídil. Tlustý jako předseda rozpočtového výboru a dlouholetý náměstek ministra nezná, a sám se k tomu přiznal v novinách, ani strukturu daně z přidané hodnoty u pohonných hmot. Při tom je to jeden ze základních zdrojů státního rozpočtu. A paní kolegyně Němcová přenechá na tři roky služební auto svému synovi, benzin je placen ze státních prostředků a ona bez uzardění není schopna ani na to odpovědět. O to naléhavěji se vkrádá otázka - co dělat, kdyby vládla náhodou ODS, a ještě naléhavěji, kdyby vládla s pomocí KDUČSL. Připomeňme si, že resorty řízené lidovci se vyznačují dvěma hlavními věcmi. 1. Neprůhledná výběrová řízení, nedostatek koncepce a neefektivní vynakládání financí. To jsem řekl ale opravdu velmi slušně. Protože KDU-ČSL vyniká právě v tom, že vyhraje ten, kdo je nejdražší a kdo státní rozpočet nejvíc oškube. Bohužel tuto podivnou finanční a personální politiku může dělat spoléhajíce se na krátkou paměť voličů a 90 % českých novinářů. Nechápu, a asi nejen já, jak je možné, že v české politické straně, která ve své politice prosazuje křesťanské hodnoty, prakticky neexistuje sociální nebo socialistické křídlo. Ale to není otázka pro mě, ale pro vedení KDU-ČSL. Jenže se jich na to nikdo nezeptá, protože oni všechny, kteří ještě něco znali ze sociálního programu křesťanských stran, vyloučili. Počínaje Richardem Sacherem, přes další a další lidi, kteří pro ně možná znamenali nebezpečí, že by nebyli dostatečně pravicoví. A zbyl jim jen antikomunismus.

A máme tu nový virtuální subjekt na politické scéně. Přesto, že se budou muset autoři výzkumů po těchto volbách minimálně červenat, tak Zelení pravděpodobně přes manipulace 5% hranici mohou překročit. Existuje tu mezi politology a komentátory, kteří komentují potenciální možnost vstupu Zelených do PS, výrok, že levice by ztratila většinu. To už nechápe téměř nikdo. Zelení jsou součástí klubu SEL a Evropské zelené levice. Zelení jsou pro to, aby prioritou byla ekologie, a najednou tady máme pravicovou zelenou stranu, která asi odmítne spolu s ODS deregulace a bude usilovat o co největší míru zisku. Promiňte mi, ale to je, jako kdybych říkal, že černá je bílá. Nazval jsem to tedy pouze modrými melouny, protože všichni víme, že melouny jsou navrch zelené a uvnitř červené. U nás máme melouny modré.

ODS totiž stejně jako její sestry ve světě prosazuje odstranění všech regulací. Protože, jak jsem připomněl na začátku - regulace znamená, že množství peněz neznamená ještě úspěch. Ale oni chtějí mít úspěch podle toho, kolik mají peněz a překročit všechny ty, kteří peníze nemají, nebo všechny ty, kterým už ty peníze různými způsoby odebrali. A tak si myslím, že naši politologové buď ztratili všechny zábrany nebo se docela zbláznili a říkají, že pravicová zelená strana může existovat. Co by se stalo, jsem říkal profesoru Oskaru Krejčímu. Říkal jsem, že není pravda, že záruka se po dvou letech nemůže využít. Myslím, že pokud by vládla ODS, KDU-ČSL a Strana zelených, tak tady do dvou let opravdu máme mimořádné volby. A nebylo by to dáno politickou scénou, ale skutečným sociálním hnutím nejširších vrstev českého obyvatelstva.

Je totiž docela možné, že v těchto volbách se nechají někteří mladí lidé, prvovoliči nebo ti, co jdou volit podruhé, kteří pocházejí z rodin, které jsou nám nejbližší a kde solidarita je vnímána jako hodnota, přesvědčit a řeknou si, že by Zelené bylo možné volit. Proto by bylo korektní, abychom řekli všem nahlas a na rovinu, co by se vlastně stalo, kdyby se realizoval program Strany zelených. Například jde o to, jaká je hranice mezi snižováním následků silniční dopravy a přijatelnými zásahy do zvyšování splavnosti řek. Jakou ekologickou cenu jsme ochotni zaplatit za bezpečnost lidí a majetku při povodních, kdy je cena za náš energetický blahobyt pro ně už nepřijatelná. Jak budeme zacházet prakticky s jedinou strategickou surovinou, kterou máme - tedy s vodou.

Je pravda, že Zelené teď prakticky nic nenutí k tomu, aby se odhalovali. Problém je v tom, že každé jejich téma, které přinesli, má spoustu velkých ale. Teď je pro ně lepší neříkat příliš. Kdyby se nakonec do sněmovny dostali, může postupné odhalování těchto temných míst velmi snadno přivodit předčasné volby. Já nemám nic proti Straně zelených, já nemám nic proti ochraně životního prostředí. Naopak jsem trval na tom, aby Jiří Dolejš zajistil v naší odborné komisi co největší výstup k problému ochrany životního prostředí do programu KSČM. Nemáme známku Zelených, ale máme program, který chrání životní prostředí. Nemáme známku ekologů, ale říkáme na rovinu, že bez regulace zisků není možné ochránit životní prostředí. Tam, kde pustíte trh, se ruka trhu určitě trávy dožadovat bude a spase ji lépe než ovce.

Nejvíc si zaslouží náš vztah k otázce Co dělat? odpovědi ve vztahu k ČSSD. Již mnohokrát jsem řekl, a spolu se mnou další, že současnou situaci považujeme za natolik vážnou, že nástup pravicových neoliberálních koncepcí od globalizace, až po modrou šanci, je tolik razantní a tak nebezpečný, že přes řadu velmi vážných koncepčních rozdílů by v české levici mělo nabýt vrchu vědomí společné odpovědnosti za odvrácení této hrozby. Znovu ale zdůrazňuji - vůle musí být na obou stranách. Pravice používá nejrůznější způsoby jak prosadit své zájmy a priority, kterými jsou především odstranění všech nástrojů a opatření, která regulují a omezují kapitál v jeho honbě za maximálním ziskem, a to za masivní podpory všech médií pod nejrůznějšími záminkami a hesly.

Stručně řečeno - pravice vede boj proti regulaci a za téměř totální privatizaci, což v podmínkách masáže masmédií a vytvořené atmosféře ve společnosti je nejen stravitelné pro řadu lidí, ale bohužel i módní. Problémy spojené s takovou politikou samozřejmě přinášejí tendence a snahy o posílení vlivu pravice na média, reálné omezení svobody slova, oslabování veřejné kontroly některých operací apod. V podstatě ani dnes neutichly hlasy o výhodnosti a větší přehlednosti většinového volebního systému při volbách do PS, který by skutečným cílům pravice vyhovoval více než ten současný.

Bohužel těmto tendencím naprosto nepochopitelně podléhají i někteří významní představitelé sociální demokracie. Obávám se, že ne vždy z nedostatku zkušenosti nebo krátkozrakosti, ale někdy také zcela účelově. Nemůžeme nevidět, že významná a vlivná část sociálnědemokratické elity by ani tak nebyla proti strategické spolupráci s ODS a podlehla tlaku na privatizaci bez ohledu na zkušenosti v západní Evropě, kde řada dříve privatizovaných a mezitím vybydlených podniků se dostává zpět do rukou státu, ale samozřejmě v daleko zbědovanějším stavu, než v jakém byly zprivatizovány. Dám vám příklad - socialistická Čína má ve státním vlastnictví okolo 10 % výrobních prostředků. Ostatní jsou buď v soukromém nebo ve veřejném vlastnictví - tzn. ve společenských organizacích, družstvech apod. Kapitalistická Belgie má ve státním vlastnictví 56 % podniků. Všimněte si, že je tam velký rozdíl, ale nikdo neříká, kolik z těch 56 % státního vlastnictví jsou ty podniky vybydlené - kdo je vrátil, za jakých podmínek, a kdo nesl náklady na vybydlení. Tento problém, žel, u nás je málo vnímán. Náklady ponese vždy veřejný sektor a my jsme přesvědčeni, že nemůžeme pokračovat tak, abychom dali Modré šanci vůbec nějakou šanci. Myslíme si, že je třeba zastavit bezhlavou privatizaci. Myslíme si, že je třeba spolupracovat na levici tak, abychom dokázali tomu zabránit. Žel, část soc.dem. tomu nebrání.

Připomenu jenom krok ke kapitalismu privatizací bank. Nepříliš významná rakouská banka Die Erste privatizovala Českou spořitelnu, na základě zisku z České spořitelny byla schopna nakoupit další podniky a nyní je jednou z největších bank střední Evropy. Dosahuje pro nás výhody do Chorvatska, když potřebujete vybírat z bankomatu.

Proč to říkám - za jakých okolností došlo k tomu, že jsou tam velké zisky. Jen na základě toho, že byli propuštěni lidé, byla omezena pracovní doba, snížil se komfort pro člověka, snížila se služba, a zisk byl přesunut z ČR do zahraničí. Žel tomu nebylo možné zabránit bez sociální demokracie. Státní podnik PKN Orlen, polský, privatizoval český státní podnik Unipetrol. Myslíte si, že by někdo náhodou nemohl říci, že by bylo třeba privatizovat ČEZ. A kterému jinému státnímu podniku a kterému jinému státu máme odevzdávat své zisky, když už takhle nás okrádají každý den na cenách energie a cenách distribuce energie. To společně s německým E. ON. A my přece jasně říkáme, že každé vlastnictví má mít stejnou ochranu a má stejnou cenu. Není nic lepšího ani na státním, ani na družstevním, ale ani na soukromém vlastnictví. Všechna vlastnictví mají stejnou cenu, zaslouží stejnou ochranu a žádný krok k privatizaci nám nemůže přinést lepší výsledky. Lepší výsledky nám může přinést tam, kde přinášíme novou technologii, novou práci a samozřejmě růst životní úrovně.

Podivuji se nad tím a nechápu, že někteří ministři soc.dem. bojovali do posledního dechu za schválení Zákoníku práce, o kterém jsem mluvil na začátku, ale zároveň volali po schválení směrnice EU, která kdyby byla přijata v původní podobě, tak by se Zákoník práce stal cárem papíru. A k smíchu je mi, když ministr soc.dem., který je osmým rokem ministrem, si posteskne, že učňovské školství je za poločasem rozpadu. Někdy je prostě zřejmé, že některým politikům ČSSD nejde ani o to hájit zájmy pracujících, zaměstnanců, sociálně slabých a dalších českých občanů, jde jim spíš o to, aby oprávněná nespokojenost lidí nezpůsobila, že padne jejich vláda. I to je jeden ze základních rozdílů mezi přístupem KSČM a ČSSD.

My nepovažujeme ztrátu zaměstnání a reálnou nemožnost uplatnit své schopnosti, znalosti a elán ve společnosti za problém příjmu do rodinného rozpočtu. My ho považujeme především za nepředstavitelnou ránu právu na důstojný život. Je to facka lidské důstojnosti, je to facka skutečné humanitě a kvalitě života. Proto nepovažujeme za dostatečné pouze zabránit drastickému propadu životní úrovně, i když to považujeme za důležité. Ale za nezbytné považujeme hlavně to, abychom za každou cenu zajistili, aby dlouhodobá nezaměstnanost byla pro všechny, kteří chtějí pracovat, neznámým pojmem. Tady prostě nemá místo charita, tady musí být jasný program, jasný cíl. Tady je jasný rozdíl mezi naším přístupem k solidaritě a oním charitativním přístupem. Není možné, aby při růstu HDP dále nerostly mzdy.

Stručně řečeno - naše povolební chování ve vztahu k ČSSD - mohu říci tolik. Tyto a podobné, mnohdy i zásadní výhrady k politice jejího vedení, arogantnímu chování řady vedoucích představitelů vůči nám vnímáme jako neuváženost, neschopnost nebo zlý úmysl. My se ale budeme řídit chladnou a věcnou analýzou situace a hrozeb, kterým v naší zemi musíme čelit. Tou klíčovou hrozbou je vítězství neoliberálních koncepcí. Proto jsme připraveni spolupracovat.

Máme v úmyslu za podmínky korektních vztahů podporovat návrhy, i když budou z dílny sociální demokracie případně někoho dalšího, které budou směřovat ke zlepšení životních podmínek pracujících, a to nejen v ryze materiálním smyslu. Máme v úmyslu podporovat kroky směřující k důslednému prosazování principu solidarity v politice státu a solidarita je pro nás kvalitativně něco jiného než charita. Naší podporu budou mít návrhy směřující proti likvidaci nebo paralyzování sociálního státu a útoky na sociální stát jako celek. Budeme důrazně vystupovat proti bezdůvodné, nepromyšlené a pouze ideologicky odůvodněné privatizaci a budeme bránit tomu, aby se stát zbavil nástrojů na řízení.

Nechceme, aby i při situaci, kdy většina říká, že není co privatizovat, jsme se dostali do situace, kdy se budou privatizovat i sociální služby. Říkám, že budeme nesmiřitelně vystupovat a bojovat proti všem pokusům o omezování parlamentní a mimoparlamentní demokracie. Možná, že se vám to zdá jako nesmyslné. Mně nikoliv. Protože v případě, že by došlo ke spojení ve velké koalici v ústavní většině ODS a ČSSD k výsledkům, které by v Senátu umožňovaly změnu ústavních zákonů, došlo by ke změně nejen volebního systému, ale mohlo by dojít k tomu, že z Ústavy ČR by mohlo zmizet právo na bezplatné školství a zdravotnictví, a na poskytování sociálních služeb. Tomu musíme zabránit.

Proto musí KSČM ve volbách uspět. Proto musí napřímit páteř sociální demokracii. Proto musíme, a říkám to zcela otevřeně, pracovat tak, abychom my byli tím, kdo povede tento stát zpátky směrem k udržení sociálního státu a dopředu k socialismu.

Na závěr mi dovolte pár poznámek. Je zcela běžné, že někteří, zejména mladí a revolučnější, chcete-li jakobínštější novináři, mají podobně jako jejich vrstevníci z 50. let pocit, že jsou povoláni k tomu, aby byli současně žalobci, soudci i katy v jedné osobě. Komické je nejen to, že takovým odpudivým praktikám podléhají nejen nejohnivější ochránci svobody, demokracie a morální integrity z médií, která svou jednostrannou politickou orientací jdou do černo-modra, ale poslední dobou se tím pyšní i média veřejnoprávní. Stručně řečeno: mají v rukou média, mohou říkat, co chtějí a nikdo jim v tom nemůže zabránit. Je potřeba, abychom se tomu postavili. My máme na své straně jen ty slušné novináře. K dispozici Haló noviny, Naši pravdu, Alternativy a Rádio Haló Futura. Pak máme na své straně řadu slušných lidí. Umělců, vysokoškolských učitelů, dělníků, zaměstnanců, kteří mohou šířit naše myšlenky. A když se ptáme Co dělat? tak si musíme odpovědět zcela jednoznačně. My jsme rozhodli o svém volebním programu, my jsme rozhodli o tom, kdo tento program bude hájit před občany České republiky. Teď je potřeba těmto lidem a tomuto programu pomoci k voličům. A nejlepším mediálním prostředníkem každého politického programu je vždycky občan, který je pro takový program přesvědčen, který je ochoten pro něj něco udělat. Osobní agitace je věc, kterou potřebujeme na oněch 56 dnů. Jestli se ptáte -Co dělat? - tak já odpovídám, prosím vás, nediskutujme o tom, kdo je na kterém místě kandidátky, od toho máte preferenční hlasy. Nediskutujme o tom, jestli je program dost široký nebo příliš široký, od toho máme možnost v soutěži udělat náš alternativní program. Nediskutujme o tom, jestli to všichni ví. Odpovězme si - všichni to neví. Amy, co to víme, jsme povinováni těm ostatním o našem programu povědět. Naší prací je těch 56 dní agitovat pro program těch, kteří chtějí, aby v České republice byl důstojný život občana, odpovídající nárokům 21. století.

HaNo, 12. 4. 2006, Vojtěch Filip


Související články:
(Volby)

Praha není stádo? (25.08.2018)
Jiný svět je moľný s Jean-Luc Mélanchonem (23.04.2017)
Podaří se na Praze 15 přejít k věcným problémům? (07.03.2015)
Předvolební antiagitace nekandidáta (25.09.2014)
Levičák Ledl k ukrajinské krizi (25.09.2014)
Co mi vadí na komunální politice - a nejen v Praze 15? (05.09.2014)
Proč kandiduji do senátu? (19.08.2014)
S čím do Senátu? (19.08.2014)
Evropská levice kritizuje trvalý »deficit demokracie« v EU (28.04.2014)
Měl jsem v životě kliku ... (27.04.2014)
Nic neovlivňuje náš každodenní život, sociální podmínky a ekonomiku tak jako vývoj za našimi hranicemi (03.04.2014)
NE pravici, NE Babišovi! (13.10.2013)
Pojďme k volbám (08.10.2012)
Co si myslí náš kandidát do Senátu? (08.10.2010)
Česko je taková laboratoř pro sociální pokusy (01.10.2010)
Problémy velkých obcí jsou odcizování samosprávy a občana (27.09.2010)
ÚS zrušil ústavní zákon a rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení předčasných voleb (10.09.2009)
Stanovisko Celostátního výboru SDS k vyhlášení předčasných voleb (07.09.2009)
Za nejdůležitější považuji změny fungování Evropské unie (01.06.2009)
Chtěl bych se věnovat sociálním otázkám (30.05.2009)
Proč v červnu zakroužkuji Luboše (27.05.2009)
Volte do EP kandidáty SDS na kandidátce KSČM (27.04.2009)
Priority SDS pro volby do EP (27.04.2009)
Společná kandidátka v Jihlavě (17.10.2006)
Proč kandiduji (12.10.2006)
Volby v Plaňanech (27.09.2006)
Demokracie bez sociálního státu je protimluv (03.07.2006)
Kafka nebyl Němec (21.06.2006)
ČSSD připustila podporu Topolánkově vládě (19.06.2006)
Volby nevolby (14.06.2006)
Tutochvilové (11.06.2006)
Jediným řešením je kompromis (09.06.2006)
Volby v krizové době (07.06.2006)
Po volbách v Česku nejasno (07.06.2006)
Volební výsledky je třeba analyzovat (07.06.2006)
Předčasné volby - ano (06.06.2006)
Paroubek: Topolánek vládu s parlamentní většinou nesestaví (05.06.2006)
Krátký pohled na výsledky parlamentních voleb (04.06.2006)
Nadsázka nebo realita? (31.05.2006)
Nezajímáte mě, pánové. Takže proč bych se o tom s vámi dál bavil (24.05.2006)
Volba předsedy školy (22.05.2006)
Naše poznání chybného kroku po roce 1948 (21.05.2006)
Na prosazení správné věci je nejdůležitější její obsah (15.05.2006)
Obávám se plíživého fašismu (09.05.2006)
Paličatější než Gottwald (09.05.2006)
Billboardy a dnešní česká politika (25.04.2006)
O volbách nejen domácích (21.04.2006)
Soc. dem. vede v nápadech (20.04.2006)
Je zbytečné vracet se ke starým chybám (13.04.2006)
Miloš Zeman nebude kandidovat na prezidenta, ČSSD podpoří ve volbách (12.03.2006)
Šéf KSČM označil Stranu zelených za modré a shnilé melouny (09.03.2006)
Potřeba čistého vína (09.03.2006)
Tyto volby jsou přelomové - jde o střet dvou koncepcí (06.03.2006)
Velká koalice by byla podvodem na voličích (06.03.2006)
Komunisté zahájili kampaň, Grebeníček stále trucuje (04.03.2006)
Stanovisko SDS k volbám do PSP ČR (18.02.2006)
Závěrečný projev na Programové konferenci (31.01.2006)
Projev na programové konferenci ČSSD 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Vystoupení na 8. zasedání ÚV KSČM 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Co s tím? (24.01.2006)
Ke spolupráci SDS a KSČM na Jihlavsku (16.09.2005)
Nejsme jenom kompars (08.11.2004)
Doporučení SDS občanům k podzimním volbám '04 (02.11.2004)
Stanovisko SDS k podzimním volbám '04 (18.09.2004)
Tisková zpráva SDS 040918 (18.09.2004)
Politická strkanice (19.06.2004)
Stanovisko SDS k volebnímu zákonu, volbě presidenta a referendu (19.01.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vojtěch Filip | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.