logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.5
21 denni
Max. 330
Prům. 240

Nyní si čte web : 103 uživ.

Okolní události naąima očima

* Za nejdůležitější považuji změny fungování Evropské unie

Vydáno dne 01. 06. 2009 (5673 přečtení)

Rozhovor s kandidátem do Evropského parlamentu Jiřím Hudečkem

Jste kandidátem na poslance Evropského parlamentu, ač člen Strany demokratické levice, na kandidátce KSČM. Proč?

Naši účast na kandidátce KSČM (kromě mne je zde ještě Lubomír Ledl) chápeme jako podporu úsilí o akční jednotu levicových sil. Jsme přesvědčeni, že samostatná kandidátka SDS by měla jen malou naději na úspěch, a přitom by získané hlasy mohly v konečném účtování chybět. Naše účast na kandidátce KSČM je také logickým důsledkem programových shod mezi KSČM, Evropskou levicí a SDS - priority programů pro volby do Evropského parlamentu jsou velmi podobné. A nepochybně se zde také zúročila dobrá spolupráce mezi KSČM a SDS při zajišťování a organizaci 2. sjezdu EL v Praze v listopadu 2007. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska by se KSČM měla orientovat na spolupráci s dalšími radikálně levicovými skupinami - a z tohoto hlediska chápu naši účast na kandidátce pro eurovolby jako první krok na cestě správným směrem.

Kritika prezidenta Klause a některých dalších směřuje k Evropské unii jakožto levicové instituci. Chápete to také tak?

Myslím si, že mezi základními principy EU jsou skutečně ideje, které mají levicový charakter: solidarita mezi státy a regiony, vyrovnávání rozdílů v jejich úrovni. Vedle toho ovšem se uplatňují principy ekonomického liberalismu, důraz na ziskovost a konkurenceschopnost apod., které jsou spíše pravicové nebo zcela pravicové. A tady přichází jeden z bodů, kde se moje vidění Evropské unie rozchází s viděním pana prezidenta: zatímco jemu se zdá, že tyto řekněme pravicové principy jsou evropskou legislativou zatlačovány nebo přinejmenším nedostatečně chráněny, podle mého názoru (a názoru Evropské levice) je naopak zejména v poslední době patrný důraz na pravicové neoliberální přístupy. To patří k našim hlavním výtkám vůči Lisabonské smlouvě, ale i vůči další evropské legislativě. Ale důležité myslím ani tak není, zda je EU levicová nebo pravicová, ale zda funguje tak, aby prospívala občanům.

Jako vysokoškolský učitel se stýkáte se studenty. Jak oni vidí Evropskou unii a vnímají její zaměření?

Musím předeslat, že se studenty o politických tématech hovořím velmi málo a jen velmi výjimečně; řeč na tyto otázky přijde spíše někde při mimoškolních aktivitách nebo snad při společné jízdě tramvají. Ale zdá se mi, že mladí lidé obecně jsou eurooptimisty, přijímají zejména některé pozitivní aspekty EU (větší možnosti a svoboda pohybu, studium a práce v zahraničí) a případná negativa nebo sporné a problematické otázky (suverenita rozhodování, demokratický deficit EU atd.) je většinou nechávají chladnými. Asi by si těchto problémů povšimli až v situaci, kdy by se projevily nějakou konkrétní kauzou. Tzv. velká politika studenty příliš nezajímá, alespoň mám ten pocit.

Co byste právě jako vysokoškolský učitel, pokud byste měl tu možnost, na EU změnil?

Nevím, zda je v mém katalogu změn důležité, že jsem vysokoškolský učitel. Za nejdůležitější bych považoval změny mechanismu fungování Evropské unie, její demokratizaci a větší podíl všech občanů na rozhodování, samozřejmě při zachování zásad subsidiarity, při přesném rozdělení pravomocí mezi orgány EU, národních států, regionů i měst a obcí. Pokud jde o oblast mého profesního zájmu, důležité je spíše zabránit takovým změnám v systému vzdělávání, které by vylučovaly sociálně slabší skupiny. Jde hlavně o zavádění školného a podobných plateb, ale obecně o komercionalizaci vzdělávání. Nedá mi to, abych se také nedotkl své odbornosti - jako biochemika mne vysloveně dráždí všudypřítomné nabídky na různé všeléky , oficiálně přípravky zvláštní výživy . Myslím, že by EU měla aktivněji vystupovat a zabránit různým šarlatánům, aby doslova tahali lidem peníze z kapes - bohužel velmi často starším a nemocným lidem, kteří penězi nijak neoplývají.

Myslíte, že EU je schopna pro vzdělávání svých obyvatel něco významného udělat nebo jde o slova, slova, slova?

Nemyslím, že by vliv EU na vzdělávání byl zanedbatelný. Jde spíše o to, aby pěkná slova z různých dokumentů nebyla jen fíkovým listem pro postupující komercionalizaci vzdělání a nesloužila k zastírání skutečných záměrů. Vedle vytyčování strategie a její realizace je také mnoho drobnějších kroků, kde může EU sehrávat pozitivní roli (a myslím, že ji i reálně sehrává) - zejména při usnadnění pohybu studentů i učitelů. Jen by bylo třeba tyto formy (např. výměnný program Erasmus pro vysokoškoláky) plně dotáhnout také organizačně a z hlediska financování.

Máte zkušenosti z komunální politiky, jste zastupitelem v jednom pražském obvodu. Jak vlastně svou profesní a zastupitelskou funkci zvládáte?

Musím přiznat, že to není vždy snadné. Samotná funkce člena zastupitelstva není velmi náročná, přibývá k ní ale členství v komisi a s tím spojená práce. Navíc mi spolubydlící před lety při privatizaci dali důvěru a zvolili mne do představenstva vznikajícího bytového družstva, časově náročná je i moje funkce ve Výkonném výboru Evropské levice, před několika měsíci mne spolupracovníci zvolili do Akademického senátu fakulty. Zkrátka někdy to je těžké a musím nastavit den ještě nočními hodinami.

Stále se u nás diskutuje o Lisabonské smlouvě, i když byla potvrzená i Senátem. Nikoli však prezidentem republiky. Jak ji chápete vy?

Nejvíce mi vadí fakt, že se prakticky nediskutovalo o jednotlivých bodech smlouvy. Stejně tomu ostatně bylo předtím i s takzvanou ústavní smlouvou. Namísto věcné diskuse se nálepkuje, a nevěšení vlajky je zdánlivě důležitější než skutečná argumentace. Proto se nechci připojovat k všeobecnému rituálnímu odsuzování prezidenta Klause. Na druhou stranu se neztotožňuji s jeho obavami o suverenitu ČR. Jsem přesvědčen, že prosazujeme-li jako levice odstraňování tzv. demokratického deficitu, prosazujeme současně určité omezení moci národních států. Vždyť mají-li jednou rozhodovat např. občané EU ve všeobecném referendu (fandím v tomto směru přímé demokracii), není to nepochybně možné bez jistého omezení suverenity členských států.

Byl jste již vícekrát na stážích v zahraničí. Proto otázka: Kdybyste srovnával tamější přístupy k vědě a výchově, myslíte, že zaostáváme?

Po pravdě nemám ten pocit. Velký rozdíl ale je v podmínkách, ve kterých se pracuje u nás a jaké jsem zažil v zahraničí (pracovně jsem opakovaně pobýval v Německu a několikrát dlouhodobě v Japonsku). Nejde jen o výši platu, ale za ještě důležitější považuji celkovou úroveň materiálního zázemí, a zejména organizační podmínky. U nás musí člověk věnovat mnoho času různým administrativním úkonům a zbytečnému papírování, v zahraničí jsem si užíval možnosti opravdu vědecky pracovat.

A pokud jde o váš obor?

Myslím, že patříme k dobrému průměru. Možná to na první pohled nepůsobí příliš dobře, ale vezmu-li v úvahu celkové podmínky, považuji naši vědu za celkem kvalitní. Máme málo výsledků, které patří ke skutečné světové špičce, ale velká věda ve většině případů, bohužel, také potřebuje velké peníze. Poměrně snadno a levně by ale dle mého soudu šlo zlepšit situaci, kdyby se racionalizovalo využití přístrojových kapacit. Někdy je paradoxně snazší realizovat určité náročné měření v cizině než v jiném městě v ČR. Tady by se šlo poučit i ze zahraničních zkušeností. Např. ústav, ve kterém jsem pracoval v Japonsku, vznikl jako určité servisní zastřešení pro univerzity - a skutečně v něm během každého z mých pobytů pracovalo mnoho vědců z různých japonských univerzit.

Nechme stranou politiku. Co čtete?

Jsem docela knihomol, mám velkou knihovnu, kterou jsem vybudoval ponejvíce antikvárními nákupy v dobách svých studií. Dnes mi moc času na čtení nezbývá, i když se snažím trochu si odpočinout od odborné literatury a sáhnu po nějaké detektivce nebo literatuře faktu (nejraději čtu o moderních dějinách, občas sáhnu i po knihách politologických apod.). Momentálně čtu Bělohradského Společnost nevolnosti.

Jaké vůbec máte koníčky?

Moc prostoru pro koníčky mi nezbývá, příležitostně si rád vyrazím na turistickou vycházku někam do lesů nebo zahoubařit. Nejsem motorista, cestuji nejraději vlakem, a cestování vlakem je pro mne také svého druhu koníček.

Které místo na světě je vám nejbližší a proč?

Zapůsobila na mne mnohá krásná místa, ale nejvíc mne vždy při návratu z ciziny vzalo u srdce Posázaví, cesta vlakem z Mnichovic do Čerčan. Je to krajina, která se blíží mému ideálu - pestrá a proměnlivá, a přitom kulturní a lidmi zušlechtěná.

Máte dvě děti. Čím se zabývají?

Mám dva dospělé syny, mladší studuje informatiku na matematicko-fyzikální fakultě a momentálně je na stáži v Amsterdamu, kde zpracovává svou diplomovou práci. Ačkoliv v minulosti nic podobného nenaznačoval, nakonec se trochu vydal v mých stopách a poslední dva roky se specializuje na bioinformatiku, využití počítačů v biochemii.

Starší vystudoval současně sinologii na Filozofické fakultě UK v Praze a dopravní inženýrství na Dopravní fakultě ČVUT a svou trochu neobvyklou kombinaci využívá k bádání o dějinách čínské matematiky. Tomuto pro mne trochu abstraktnímu oboru se věnuje jako doktorand v britské Cambridgi. Trochu jsme tedy doma osiřeli.

Jste Jihočech, pracujete a žijete v Praze. Zvykl byste si také na Brusel?

Zvykl jsem si zatím všude (bydlel jsem nějakou dobu také v Košicích, odkud pochází moje manželka), Brusel by snad nebyl výjimkou. Zatím mne toto město nijak neuchvátilo (spíše mne odpuzuje špínou a sešlostí na jedné straně, a skleněnými krabicemi úředních budov na druhé), ale znalci říkají, že má také své kouzlo a najdou se tam pěkná místa.

Haló noviny, Naše Pravda, 1. 6. 2009, Jaroslav KOJZAR


Související články:
(Volby)

Praha není stádo? (25.08.2018)
Jiný svět je moľný s Jean-Luc Mélanchonem (23.04.2017)
Podaří se na Praze 15 přejít k věcným problémům? (07.03.2015)
Předvolební antiagitace nekandidáta (25.09.2014)
Levičák Ledl k ukrajinské krizi (25.09.2014)
Co mi vadí na komunální politice - a nejen v Praze 15? (05.09.2014)
Proč kandiduji do senátu? (19.08.2014)
S čím do Senátu? (19.08.2014)
Evropská levice kritizuje trvalý »deficit demokracie« v EU (28.04.2014)
Měl jsem v životě kliku ... (27.04.2014)
Nic neovlivňuje náš každodenní život, sociální podmínky a ekonomiku tak jako vývoj za našimi hranicemi (03.04.2014)
NE pravici, NE Babišovi! (13.10.2013)
Pojďme k volbám (08.10.2012)
Co si myslí náš kandidát do Senátu? (08.10.2010)
Česko je taková laboratoř pro sociální pokusy (01.10.2010)
Problémy velkých obcí jsou odcizování samosprávy a občana (27.09.2010)
ÚS zrušil ústavní zákon a rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení předčasných voleb (10.09.2009)
Stanovisko Celostátního výboru SDS k vyhlášení předčasných voleb (07.09.2009)
Chtěl bych se věnovat sociálním otázkám (30.05.2009)
Proč v červnu zakroužkuji Luboše (27.05.2009)
Volte do EP kandidáty SDS na kandidátce KSČM (27.04.2009)
Priority SDS pro volby do EP (27.04.2009)
Společná kandidátka v Jihlavě (17.10.2006)
Proč kandiduji (12.10.2006)
Volby v Plaňanech (27.09.2006)
Demokracie bez sociálního státu je protimluv (03.07.2006)
Kafka nebyl Němec (21.06.2006)
ČSSD připustila podporu Topolánkově vládě (19.06.2006)
Volby nevolby (14.06.2006)
Tutochvilové (11.06.2006)
Jediným řešením je kompromis (09.06.2006)
Volby v krizové době (07.06.2006)
Po volbách v Česku nejasno (07.06.2006)
Volební výsledky je třeba analyzovat (07.06.2006)
Předčasné volby - ano (06.06.2006)
Paroubek: Topolánek vládu s parlamentní většinou nesestaví (05.06.2006)
Krátký pohled na výsledky parlamentních voleb (04.06.2006)
Nadsázka nebo realita? (31.05.2006)
Nezajímáte mě, pánové. Takže proč bych se o tom s vámi dál bavil (24.05.2006)
Volba předsedy školy (22.05.2006)
Naše poznání chybného kroku po roce 1948 (21.05.2006)
Na prosazení správné věci je nejdůležitější její obsah (15.05.2006)
Obávám se plíživého fašismu (09.05.2006)
Paličatější než Gottwald (09.05.2006)
Billboardy a dnešní česká politika (25.04.2006)
O volbách nejen domácích (21.04.2006)
Soc. dem. vede v nápadech (20.04.2006)
Je zbytečné vracet se ke starým chybám (13.04.2006)
Co dělat? (12.04.2006)
Miloš Zeman nebude kandidovat na prezidenta, ČSSD podpoří ve volbách (12.03.2006)
Šéf KSČM označil Stranu zelených za modré a shnilé melouny (09.03.2006)
Potřeba čistého vína (09.03.2006)
Tyto volby jsou přelomové - jde o střet dvou koncepcí (06.03.2006)
Velká koalice by byla podvodem na voličích (06.03.2006)
Komunisté zahájili kampaň, Grebeníček stále trucuje (04.03.2006)
Stanovisko SDS k volbám do PSP ČR (18.02.2006)
Závěrečný projev na Programové konferenci (31.01.2006)
Projev na programové konferenci ČSSD 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Vystoupení na 8. zasedání ÚV KSČM 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Co s tím? (24.01.2006)
Ke spolupráci SDS a KSČM na Jihlavsku (16.09.2005)
Nejsme jenom kompars (08.11.2004)
Doporučení SDS občanům k podzimním volbám '04 (02.11.2004)
Stanovisko SDS k podzimním volbám '04 (18.09.2004)
Tisková zpráva SDS 040918 (18.09.2004)
Politická strkanice (19.06.2004)
Stanovisko SDS k volebnímu zákonu, volbě presidenta a referendu (19.01.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.