logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 3
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.7

Nyní si čte web : 63 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Demokracie bez sociálního státu je protimluv

Vydáno dne 03. 07. 2006 (7636 přečtení)

Rozhovor Haló novin s politologem profesorem Oskarem Krejčím

* V předvolebním období se na trhu objevila vaše ‘Nová kniha o volbách’, která se stala hitem politologické literatury. Jak jste vůbec dospěl k řešení takového tématu?

Je to tematika, která mě láká už čtvrt století. Naleznete v ní nejpestřejší témata od využití matematiky v politice až po politickou psychologii. Navíc patří otázka voleb k jádru definice demokracie.

* Podle vašeho názoru, jaký volební systém se jeví jako nejspravedlivější?

Hledat spravedlnost v politické matematice vyžaduje stanovení kritérií. Chápeme-li spravedlnost jako zásadu ‘podíl hlasů se rovná podílu mandátů’, pak je cílem voleb vytvořit v zákonodárném sboru zmenšenou kopii názorového rozdělení společnosti. Z tohoto hlediska se jako spravedlivější jeví systém poměrného zastoupení. Jenže to nesmíte přemýšlet o tom, že smějí kandidovat pouze strany, hnutí a koalice, že tento systém je ‘dolaďován’ pomocí kvora, tedy prahu, který určuje minimum hlasů nutných k získání prvního mandátu, je upravován stupněm vázanosti kandidátních listin, že různé výsledky přináší různé metody dopočítávání nerozdělených mandátů atd.

Je-li ale cílem voleb vytvoření pevné vlády, jeví se jako správnější většinový systém. Je ale cílem demokratických voleb pevná vláda, která vládne špatně? Někteří teoretici už od dob J. S. Milla pokládají za nejspravedlivější systém jednojmenného přenosného hlasování, nazývaný též někdy irský systém či systém jediného přenosného hlasování nebo kvótně preferenční systém. Je určitou variací poměrného systému, ale je velmi složitý. V současné době jej užívá pouze Irsko a Malta; roku 1990 byl použit v Estonsku. Znám je též z Austrálie, kde se podle něho volí v Tasmánii a federální Senát, v Severním Irsku se užívá při volbách do místních samospráv. Jiní autoři rezignují na hledání ideálního řešení a za nejspravedlivější pokládat kompromis v podobě paralelního užívání obou systémů, kdy se část poslanců volí poměrným, část většinovým systémem.

* A jaký, dejme tomu v současné Evropě, se vám zdá nejméně spravedlivý?

Téměř vždy je volební systém k někomu nespravedlivý. Nejhorší je pak ten, který umožňuje manipulaci. Což je každý, když jej nehlídá vyspělá politická kultura.

* Jaký je z tohoto hlediska volební systém u nás?

Výzkumy hlásí, že ve světě narůstá především využívání systému poměrného zastoupení, v němž se ale posilují většinové prvky v podobě kvora. To znamená, že způsob užívaný u nás patří k základnímu trendu ve světě. Samozřejmě mám na mysli volby do Poslanecké sněmovny. Už jsem mluvil o tom, jaké limity spravedlnosti či férovosti jsou v případě systému poměrného zastoupení v podobě omezení možnosti kandidovat a pomocí vázaní listin. Problémem je ale i matematika. Například při posledních volbách při počtu platných hlasů 5 348 976 platných hlasů získala KSČM důvěru 685 328, což znamená 26 mandátů. Ovšem jen při stanovení kvora pět procent a použití d’Hondtovy metody, která slouží k rozdělení mandátů nepřidělených v prvním skrutiniu. Při použití metody Imperiáli by komunistická strana získala 20 mandátů, ale při modifikované d’Hondtově metodě 29 mandátů, při Hagenbach-Bischoffově či Hareově metodě shodně 27, při Huntingtonově 23 křesel ve Sněmovně atd. To nejsou malé rozdíly - a platí, že každý přidaný mandát musí být někomu odebrán, každý ztracený mandát se někomu přičítá.

* Jenže tento systém při paritě hlasů velmi komplikuje sestavení vlády. Je cestou přejít na většinový systém, anebo lze ten současný nějak zlepšit, aby se to mohlo podařit?

Tradiční výtka směrem k systému poměrného zastoupení, že vyžaduje složité koaliční jednání, není ničím jiným než účelovým fňukáním politiků z velkých stran. Ti samozřejmě požadují systém, který je pro ně nejpohodlnější. Současné komplikace při sestavování vlády by odstranil lichý počet poslanců. Ovšem při dané ideově-politické bipolaritě. Stačí od této bipolarity ustoupit a komplikace mizí - a jistě se objeví jiné. Jednoduchým řešením by bylo hledání skutečné většinové koalice. Ostatně nikdo neví, jaká je budoucnost zelených -zatím se v politice chovají jako násilně převzatá firma. Problém není ve volebním systému, ale v nízké politické kultuře elity.

* Jaké jsou vůbec volební systémy v Evropě a které jsou podle vašeho názoru nejdemokratičtější?

Volební systém souvisí se současnou změnou definice demokracie - od antické přímé demokracie se přešlo k reprezentativní demokracii s volným mandátem, kdy poslanec není vázán názory voličů. Antika pokládala volby za aristokratický, nikoliv demokratický princip výběru. Volební systém je nedostatečným prvkem pro vyjádření toho, zda režim je demokratický či nikoliv. Podle mne je nutné posilovat samosprávu, přímou demokracii, hledat nástroje vytvoření vázaného mandátu poslance a otevírat kandidátní listiny, aby se dalo mluvit o větší demokracii.

* Pokud některá země zavedla většinový systém, jaký vliv na dění v zemi mohou mít malé strany anebo i ty poražené? Nelikviduje to vlastně demokratický vývoj? Víme totiž, že sdělovací prostředky v rukou silné strany jsou schopny rozhodujícím způsobem ovlivnit mínění čtenářů určitým směrem...

Záleží na tom, jaký většinový systém. Zda jednokolový, nebo dvoukolový. Zda budou moci kandidovat nestraníci. A jak středně velké strany zareagují pomocí předvolebních koalic. Proti nešvarům většinového systému se lze bránit různým způsobem.

* Prezident Klaus a ODS většinový systém prosazují. Jde vlastně o pokus občanských demokratů za současné situace, přičemž počítají s tím, že se situace i za několik let či měsíců bude opakovat a oni zvítězí ve volbách, získat absolutně vše. Myslíte, že mají šanci nějaký systém prosadit?

ODS právě teď potřebuje podporu středně velkých či malých stran, KDU-ČSL a SZ, které jsou proti změně sytému. Navíc nechápu, odkud čerpají zastánci přechodu na většinový systém jistotu, že vytvoří podmínky pro lepší postavení ODS a ČSSD. Složení Senátu jasně ukazuje, že ve většinovém systému - při kandidatuře nezávislých a menších volebních obvodech - v Česku uspěje více subjektů než při poměrném systému ve sněmovně. Při současném odporu naší veřejnosti ke stranictví a při schopnosti středně velkých stran měnit volební chování v reakci na změněné podmínky nelze očekávat, že většinový systém automaticky povede k úspěchu dvou stran.

* Může být u nás většinový systém přijatelný i pro malé strany, které by pro něj, pokud by ČSSD se k němu postavila neutrálně, daly hlas?

Pro malé strany je smrtící už systém poměrného zastoupení s pětiprocentním kvorem. Existují obranné mechanismy středně velkých stran. Vytvoření čtyřkoalice je jasnou ukázkou toho, jak menší strany účinně reagují na snahy o změnu systému a jak veřejnost vnímá tento tah jako neférový. Stále je nutné připomínat, že předchozí snaha ČSSD a ODS přejít na většinový systém vedla ke zrodu čtyřkoalice, která byla v senátních volbách velmi úspěšná. Ze středně velkých stran by na tom nejhůře byla komunistická strana. Bylo by asi v této fázi vývoje nálad veřejnosti nutné vybírat kandidáty s přirozenou regionální autoritou a při obecném odporu k politickým stranám, třeba i nestraníky sympatizující s KSČM. Komunistická strana by měla být proti zavedení většinového systému, neboť v této chvíli je v rozporu s jejími zájmy. V každém případě by měla spojovat tyto úvahy s větší reformou Ústavy, a to především se zrušením Senátu.

* A co ČSSD?

Sociální demokracie bude lavírovat. Ve dvoukolovém systému by nejohrozenější byla KSČM, protože pravicové strany jsou v druhém solidárnější než levicové - přesněji řečeno, není jisté, že snaha Jiřího Paroubka sjednocovat levici pronikla i do nižších složek ČSSD.

* Nebyl by to, pokud by takový systém byl přijat, i konec demokracie u nás?

Jaké demokracie? Poslanecká sněmovna by byla méně přesným odrazem názorů veřejnosti, než je tomu v současnosti. Ale už dnes platí, že největším problémem demokracie u nás není volební systém, ale netolerantnost a nedostatek občanských ctností, jejichž samozřejmou součástí je sociální cítění. Nemluvě o tom, že ve volbách v liberální demokracii má větší šanci ten, kdo má více peněz nejen na kampaň, ale i na financování tzv. nezávislých institutů, a kdo má lepší přístup do televize. Ostatně masmédia právě u nás ukázala, že jsou samotným tvůrcem předvolební kampaně - tvůrcem, který nectí demokratická pravidla, pouze se žene za sledovaností, jež utváří cenu reklamy. Právě televize vytvořily onu bipolaritu soustředěnou na tváře Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, která vytáhla dvě strany nad 32 % odevzdaných hlasů - což je v systému poměrného zastoupení nebývalý úkaz.

Definování demokracie jako svobodných voleb, kdy mají všichni stejná práva, ale silní tato práva mohou využít lépe než slabí, to je liberální zúžení problému. Takto pracují analytici i propagandisté pracovišť jako je Freedom House a manipulátoři ‘barevných revolucí’. Demokracie bez sociálního státu je ale protimluv.

Haló noviny, 3. 7. 2006, Jaroslav Kojzar


Související články:
(Volby)

Praha není stádo? (25.08.2018)
Jiný svět je moľný s Jean-Luc Mélanchonem (23.04.2017)
Podaří se na Praze 15 přejít k věcným problémům? (07.03.2015)
Předvolební antiagitace nekandidáta (25.09.2014)
Levičák Ledl k ukrajinské krizi (25.09.2014)
Co mi vadí na komunální politice - a nejen v Praze 15? (05.09.2014)
Proč kandiduji do senátu? (19.08.2014)
S čím do Senátu? (19.08.2014)
Evropská levice kritizuje trvalý »deficit demokracie« v EU (28.04.2014)
Měl jsem v životě kliku ... (27.04.2014)
Nic neovlivňuje náš každodenní život, sociální podmínky a ekonomiku tak jako vývoj za našimi hranicemi (03.04.2014)
NE pravici, NE Babišovi! (13.10.2013)
Pojďme k volbám (08.10.2012)
Co si myslí náš kandidát do Senátu? (08.10.2010)
Česko je taková laboratoř pro sociální pokusy (01.10.2010)
Problémy velkých obcí jsou odcizování samosprávy a občana (27.09.2010)
ÚS zrušil ústavní zákon a rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení předčasných voleb (10.09.2009)
Stanovisko Celostátního výboru SDS k vyhlášení předčasných voleb (07.09.2009)
Za nejdůležitější považuji změny fungování Evropské unie (01.06.2009)
Chtěl bych se věnovat sociálním otázkám (30.05.2009)
Proč v červnu zakroužkuji Luboše (27.05.2009)
Volte do EP kandidáty SDS na kandidátce KSČM (27.04.2009)
Priority SDS pro volby do EP (27.04.2009)
Společná kandidátka v Jihlavě (17.10.2006)
Proč kandiduji (12.10.2006)
Volby v Plaňanech (27.09.2006)
Kafka nebyl Němec (21.06.2006)
ČSSD připustila podporu Topolánkově vládě (19.06.2006)
Volby nevolby (14.06.2006)
Tutochvilové (11.06.2006)
Jediným řešením je kompromis (09.06.2006)
Volby v krizové době (07.06.2006)
Po volbách v Česku nejasno (07.06.2006)
Volební výsledky je třeba analyzovat (07.06.2006)
Předčasné volby - ano (06.06.2006)
Paroubek: Topolánek vládu s parlamentní většinou nesestaví (05.06.2006)
Krátký pohled na výsledky parlamentních voleb (04.06.2006)
Nadsázka nebo realita? (31.05.2006)
Nezajímáte mě, pánové. Takže proč bych se o tom s vámi dál bavil (24.05.2006)
Volba předsedy školy (22.05.2006)
Naše poznání chybného kroku po roce 1948 (21.05.2006)
Na prosazení správné věci je nejdůležitější její obsah (15.05.2006)
Obávám se plíživého fašismu (09.05.2006)
Paličatější než Gottwald (09.05.2006)
Billboardy a dnešní česká politika (25.04.2006)
O volbách nejen domácích (21.04.2006)
Soc. dem. vede v nápadech (20.04.2006)
Je zbytečné vracet se ke starým chybám (13.04.2006)
Co dělat? (12.04.2006)
Miloš Zeman nebude kandidovat na prezidenta, ČSSD podpoří ve volbách (12.03.2006)
Šéf KSČM označil Stranu zelených za modré a shnilé melouny (09.03.2006)
Potřeba čistého vína (09.03.2006)
Tyto volby jsou přelomové - jde o střet dvou koncepcí (06.03.2006)
Velká koalice by byla podvodem na voličích (06.03.2006)
Komunisté zahájili kampaň, Grebeníček stále trucuje (04.03.2006)
Stanovisko SDS k volbám do PSP ČR (18.02.2006)
Závěrečný projev na Programové konferenci (31.01.2006)
Projev na programové konferenci ČSSD 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Vystoupení na 8. zasedání ÚV KSČM 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Co s tím? (24.01.2006)
Ke spolupráci SDS a KSČM na Jihlavsku (16.09.2005)
Nejsme jenom kompars (08.11.2004)
Doporučení SDS občanům k podzimním volbám '04 (02.11.2004)
Stanovisko SDS k podzimním volbám '04 (18.09.2004)
Tisková zpráva SDS 040918 (18.09.2004)
Politická strkanice (19.06.2004)
Stanovisko SDS k volebnímu zákonu, volbě presidenta a referendu (19.01.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Oskar Krejčí | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.