Mikroekonomie
Jak ji chápat a k čemu je

Radim Valenčík

Ve zvláštním (53.) čísle Marathonu, teoretickém časopise věnovaném otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění, byla zveřejněna první verze doplňujícího textu ke studiu mikroekonomie na magisterském stupni, aby se k tématu mikroekonomie mohla lépe rozvinout diskuse.

Autor klade následující otázky:

... a odpovídá si:

Domnívám se, že je to reálné a že stojí zato se o to pokusit. Naše škola by si měla udělat image v uvedeném směru. Následující text je pokusem učinit k tomu první krok. Tak, aby se vědělo, že se u nás učí tímto způsobem a s těmito efekty. Tak aby se vědělo, že přístup, který je na tomto pojetí založen, má rozsáhlé aplikace. Tak aby se vědělo, že absolventi naší školy se na aplikování výsledků takového pojetí mikroekonomie přímo podílejí.


Obsah:

Úvod

Základní pojmy a metoda

Struktura - stručný přehled mikroekonomie

Všeobecná ekonomická rovnováha

Posuny reálného ekonomického systému k rovnováze

Co vyvolává nerovnováhu a co brání dosahovat rovnováhu?

Inovace a paretovská zlepšení

Nerovnovážné situace a vývoj trhu

Produktivní aspekt osobní spotřeby

Od teorie společenského blahobytu k ekonomii produktivní spotřeby

Kapitálový trh a jeho role při investování do lidských schopností

Investování do schopností a investování do pozice

Rozdělování a omezení vstupu do odvětví

Přebytek na trhu statků a jeho rozdělování

Ekonomická determinace prožitků

Aplikace teorie her: Kooperující a poziční sítě

Vyústění do praxe

Ke zkoušce

Přílohy

Přílohy jsou uvedeny v pořadí podle zpracování, nikoli podle pořadí, ve kterém je na ně v textu odkazováno.

Příloha 1- Inovace

Příloha 2 - Čistý přebytek

Příloha 3 -Alternativní společenské indiferenční křivky podle J. Stiglitze

Příloha 4 -Univerzalita

Příloha 5 -Trh a jeho vliv na distribuci bohatství

Příloha 6 -Investování do schopností a investování do pozice

Příloha 7 - K utváření prožitků

Příloha 8 - Předpoklad neproduktivního charakteru osobní spotřeby

Příloha 9 - K produktivnímu charakteru osobní spotřeby

Příloha 10 - Sociální kapitál - sítě

Příloha 11 - Investování do lidských schopností a přenesená cena

Příloha 12 - Navrhovaný model financování vysokého školství u nás

Příloha 13 - Průmyslová revoluce a nynější přechod ke vzdělanostní společnosti

Příloha 14 - Paradigma a rozvoj ekonomie jako vědy

Příloha 15 - Vzdělání a univerzalita

Příloha 16 - Investiční příležitosti, investiční prostředky, úrok

Literatura

Poznámky