logo SDS
Dnešní datum: 07. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 19
21 denni
Max. 647
Prům. 444.4

Nyní si čte web : 61 uživ.

04. Kolektivní práce

* PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi

Vydáno dne 02. 07. 2001 (7296 přečtení)

(Prohlášení předsednictva PDS ke 13. srpnu ze dne 2. 7. 2001)
V těchto dnech vzpomínají obyvatelé Německa na historii berlínské zdi, které se začala stavět 13. srpna 1961. Vedení Strany demokratického socialismu (PDS) přijalo k tomuto významnému osudovému výročí dokument s názvem „PDS se neodvolatelně osvobodila od stalinismu“. Protože se domníváme, že jde o závažný text, který v mnohém oslovuje i nás, přinášíme v překladu jeho plné znění:


Zeď dosud vrhá stíny

Žádná poválečná událost neprovázela Němce a především obyvatele Berlína z východu i ze západu tak traumaticky, jako stavba Zdi 13. srpna 1961. Rozdělení Německa, uskutečněné jako důsledek II. světové války, tak bylo doslova zabetonováno. Nelidský pohraniční režim a mrtví u Zdi i jinde na hranicích se Západem se stali Kainovým znamením NDR a celého východního bloku. Otevření Zdi dne 9. listopadu 1989 ukončilo konfrontaci bloků, otevřelo bránu k sjednocení Německa a k překonání bipolárního poválečného uspořádání.

Právem se nás dnes budou ptát na náš vztah k 13. srpnu 1961 a k 17. červnu 1953, tak jako se nás před několika týdny ptali na náš vztah ke sjednocení KPD a SPD v roce 1946.

Debata o historii provází PDS od jejího rozchodu s SED v prosinci 1989. Z našich odpovědí na historické otázky lidé chtějí a mají právo poznat, jak dalece jsme se odpoutali od minulosti SED a nakolik jsme se vyvinuli ve stranu, která přistupuje kriticky k vlastním dějinám a která je demokraticky a ústavně spolehlivá.

Diskuse o historii se nesmí stát žádným krátkodobým taktickým manévrem strany. Stále znovu vznášený požadavek na omluvu za bezpráví způsobovaná SED je právě takto takticky vykalkulován: pokud se PDS omluví, potvrdí svou kontinuitu s SED - a pokud se neomluví, potvrdí ji ještě silněji.

Ve skutečnosti jde jednak o historické zpracování a jednak o jednoznačné politické zhodnocení, které bude založeno na dnešních zkušenostech a znalostech. Přitom se osobní zkušenosti a zážitky, historické objasnění faktů a jejich politické zhodnocení nikdy bezprostředně neshodují.

Nesmíme zaměňovat objasňování historických příčin 13. srpna 1961 s politickým nebo morálním ospravedlňováním Zdi

Předsednictvo strany se se zájmem seznámilo s tezemi Historické komise ke 40. výročí 13. srpna 1961.

V nich se detailně rozebírají historické souvislosti a následky stavby Zdi. Uzavření hranice západoberlínských sektorů bylo v logice tehdejšího geopolitického vývoje. Zeď byla odpovědí na hrozící exodus z NDR a odpovídala uspořádání, které za berlínské krize dojednaly velmoci a které zabránilo nové světové válce za cenu přetrvávajícího rozdělení světa. Tak bylo 13. srpna 1961 ukončeno poválečné uspořádávání světa a upevněno jeho rozdělení jako důsledek II. světové války rozpoutané Německem. Sovětskému svazu zajišťovala Zeď oblast jeho vlivu, sahající až do Německa a - podle jeho názoru - jej chránila před novým německým přepadením, obdobou roku 1941.

Historické skutečnosti jako to, že Konrád Adenanauer požadoval „raději půl Německa docela než celé Německo napůl“ nebo že ze Západu byla nepochybně proti NDR vedena propagandistická a ekonomická ofenzíva, nemohou nijak ospravedlnit Zeď, neboť není žádný logický důvod žádat, aby kapitalistický stát pomáhal státu, který se označuje za socialistický a aby proti němu nebojoval.

Stavba Zdi byla do betonu odlitým důkazem o přednostech tehdejšího reálného kapitalismu ve Spolkové republice ve srovnání se stalinisticky utvářeným typem socialismu v NDR.

Co je třeba Západu vyčítat, je především fakt, že nebyl schopen vnést do zmrazených vnitroněmeckých vztahů žádné porozumění a nebyl připraven uznat NDR jako existující realitu před stavbou Zdi, nýbrž až po ní a díky ní. Politika uvolnění, zahájená Willy Brandtem, základní smlouva mezi německými státy a helsinská smlouva, to vše souvisí s tím, že se Západ už nemohl vyhýbat realitě Zdi.

Skutečností je nicméně:

Postavení Berlínské zdi nebylo řešením, které by mohlo zachránit existenci NDR. K zažehnání mezinárodního konfliktu a zachování moci vedení SED došlo na účet svobody „zazděného“ obyvatelstva NDR.

Jako demokratičtí socialisté a socialistky a s ohledem na konečný pád státního socialismu nemůžeme ospravedlnit tehdejší pokus o záchranu NDR stavbou Zdi. Logika studené války není logikou demokratického socialismu, vždyť cenou za tuto záchranu NDR byla do nekonečna odsunutá a nikdy neuskutečněná demokratizace společnosti, to, že jsme přijali závažné omezení osobních svobod a práv a postupně si na ně zvykali.

Zeď nebyla ani demokratická, ani socialistická

I když víme, že v roce 1961 se nerozhodovalo pouze ani převážně v NDR, že v té době hrozila nejen další vlna výjezdů z NDR, ale že válka obou soustav byla stále chápana jako politicko strategická možnost - stejně nemůžeme z pohledu demokratického socialismu pochopit, proč nebyla zahájena politická protiofenziva proti Zdi přinejmenším po její stavbě.

Místo aby se dělalo všechno pro to, aby bylo nelidskou zeď možno co nejdříve odstranit, místo toho pozastavilo vedení SED své vlastní nesmělé pokusy o reformy a bránilo obyvatelstvu NDR v získávání vlastního názoru a srovnávání společenských systémů, snažilo se, aby si občané NDR zvykli žít jen ve svém vlastním světě, a zařizovalo se ve stínu Zdi. Místo aby se vedení omluvilo za způsobovaná omezení, oslavovalo postavení Zdi jako vítězství a pokoušelo se Zeď zvěčnit.

Permanentní výjimečný stav na hranicích a výstavba pohraničních zabezpečovacích zařízení v následujích desetiletích plně odpovídaly logice chápání moci a bezpečnostní doktrině vedení KSSS a SED.

Zeď posílila studenou válku zejména dovnitř. Vedení SED propáslo i poslední šanci, jak Zeď odstranit v průběhu helsinského procesu v 70. a 80. letech. Socialismus za zdmi NDR ztratil i pro levici jakoukoliv přitažlivost.

Právě když v létě 1989 utíkaly z NDR tisíce lidí, pronesl Erich Honecker mnohokrát citovanou větu: „Zeď tu bude ještě za 50 a za 100 let, pokud nebudou odstraněny příčiny, které vedly k jejímu postavení.“ Mluvil k Západu, ale jeho slova se uskutečnila na Východě.

Nelze se vyhýbat hořkému poznání, že konec státního socialismu v NDR představuje právě to, že postavil Zeď a že neměl žádný plán, jak toto rozdělení překonat. Obyvatelstva NDR se nikdo neptal ani na stavbu Zdi ani na pokračování její existence. Zeď se tak stala symbolem nedostatku demokracie v NDR. Občanská práva jako právo shromažďovací, svoboda tisku a cestování, to byly ústřední požadavky konce 80. let - pokud by se měla NDR demokratizovat. To, že za těchto okolností padla Zeď pokojnou cestou a že v tomto historickém okamžiku nedošlo k žádnému pochybnému státnímu násilí, to je významnou demokratickou charakteristikou. Jakmile se otevřely hranice, lidé svobodně hlasovali proti jim doposud jedinému známému socialismu.

Socialismus se právě jako systém příkazů a zákazů nerozvíjí, nerozvíjí se pod bajonety, nerozvíjí se ve stínu tanků a za zdmi. Stát, který uzavírá vlastní lid, není ani demokratický ani socialistický. Ať už byly konkrétní historické příčiny 13. srpna 1961 jakékoliv - toto poučeni je pro PDS nezvratné.

Žádný stát nesmí své občanky a občany nutit, aby v něm žili, pokud to sami nechtějí. Každý má jej jeden život a musí mít možnost si samostatně určit, kde jej prožije.

Nic neospravedlňuje zabíjení u Zdi

Žádný ideál a žádný vyšší cíl nemůže politicky ospravedlnit bezpráví spojené se Zdí, systematické omezování svobody pohybu a ohrožování svobody, zdraví a života, které provázely pokusy o opuštění státu. I historickými skutečnostmi zdůvodněná porušení základních lidských práv jsou stále porušeními základních lidských práv.

Při 40. výročí 13. srpna 1961 myslíme proto na ty, kteří přišli na německo-německé hranici o život, na ty, kdo byli uvězněni a postiženi represemi a na jejich rodiny. Litujeme bezpráví, za něž je jako politická síla zodpovědná SED. Hluboce se nás dotýkají osudy obětí a nepříznivá omezení životní dráhy mnoha lidí.

Ve stínu Zdi se ztrácely obzory

Politické rozdělení a konfrontace mezi Východem a Západem má dlouhodobé účinky, které pociťujeme dodnes. Stejně jak bylo těžké se se Zdí vyrovnat, tak je nyní pro mnohé těžké pochopit, že už ve skutečnosti neexistuje. Obě strany proto musí začít svými zkušenostmi překonávat tuto zeď ve svých hlavách.

Socialismus, o jaký se zasazujeme, je založen na hodnotách svobody, rovnosti a solidarity. Lidé, které chceme získat, musí našim socialistickým ideálům, hodnotám a snahám věřit - a proto si mohou být jisti, že se s námi nebudou nikdy opakovat negativní stránky takzvaného reálného socialismu.

Jsme socialistickou politickou stranou, která se hlásí k demokracii a pluralismu. Víme, že právě svoboda jednotlivce je předpokladem pro svobodný rozvoj všech - protože chceme trvalou, člověku přijatelnou alternativu ke kapitalistické současnosti, žádnou státně socialistickou epizodu, jaká se odehrála ve 20. století.

Boj za spravedlivou míru a kvalitu svobody, boj za nejlepší podmínky k zajištění důstojného života může být sám veden jen ve svobodě a lidské důstojnosti nebo jinak zanikne.

PDS se neodvolatelně osvobodila od stalinismu SED.

přeložil Jiří Hudeček


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1277 (1277 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1235 (1235 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1468 (1468 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1180 (1180 hl.)
Prohnilý humanismus !!
850 (850 hl.)

Celkem hlasovalo: 8542


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.