logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 224.3

Nyní si čte web : 44 uživ.

Okolní události naąima očima

* Socialismus nebo smrt

Vydáno dne 22. 02. 2004 (7948 přečtení)

S velkým zájmem jsem si přečetl na stránkách www.lavka.info rozhovor se Stanislavem Holubcem pod názvem „Europäische Linkspartei befördert die Öffnung der KSCM“ („Evropská levicová strana urychlí otevření se KSČM“). S ohledem na rozdíly kulturního prostředí mezi Německem a Českem i na věkový rozdíl mezi mnou a Stanislavem (23 let) bude možná užitečné připojit pár poznámek, které si kladou za cíl osvětlit některé problémy ještě jinak.

Budou to i poznámky sice od stejné řeky, ale z jiné strany (měli byste vědět, že do češtiny se Seite a Partei překládají stejně). Já jsem totiž odešel z KSČM spolu s frakcí Levého bloku v roce 1994; dnes existujeme jako malá (ale šikovná) Strana demokratického socialismu.

V rozhovoru se Stanislavem jste se dotkli klíčové události moderních českých dějin - Pražského jara. Stanislav správně konstatuje, že si o roce 1968 většina v dnešní KSČM myslí, že to „byl pokus o revizionizmus socialistických idejí a o sociáldemokratizaci. Kromě toho se chápe vpád sovětských jednotek jako nutná internacionální intervence, jako akce pomoci. Kdyby byla Sovětská armáda nepřišla, byl by se pak prosadil kapitalismus.“ Toto konstatování je zapotřebí trochu rozvinout a podívat se na příčiny tohoto stavu, které jsou klíčové pro další dnešní chování KSČM jako politického subjektu.

Pro německého čtenáře bude možná vhodné připomenout, že KSČ, československá předchůdkyně dnešní KSČM, byla v roce 1989 nejsilnější komunistickou stranou na světě z hlediska počtu svých členů na 1000 obyvatel; k 1. 10. 1989 měla 1 697 745 členů a kandidátů. Považte jen, že Československo mělo 15 miliónů obyvatel! Při pohledu na tak vysoké číslo je třeba se ptát, jak to bylo možné? Vždyť v období po roce 1968 došlo k čistkám namířeným proti „pravicovému oportunismu a revizionizmu“. Strana při nich přišla o 20% svých členů, kteří většinou nedokázali odpovědět správně na otázku, jak se dívají na internacionální pomoc vojsk Varšavské smlouvy. Jaký byl asi potom poměr v počtech nově vstupujících lidí s ohledem na důvody jejich členství?

Po listopadu 1989 opustilo během půl roku stranu 55% jejích členů. Odešli především ti, pro které byla strana výtahem k jejich pozicím, zejména v hospodářské sféře. V tomto ohledu není patrně rozdílu mezi KSČ a SED. Hlavní rozdíl je však v tom, že KSČ měla oproti SED kvůli normalizaci po Pražském jaru významně oslabené reformní křídlo. Tento handicap se projevil především ve vztahu ke stalinismu. Obě strany se s ním sice jednoznačně rozešly, ale i zde platí známá pravda, že když dva říkají totéž, není to totéž. V obou stranách byl a dodnes je vnímám stalinismus mezi členy statisticky poněkud jinak.

Zatímco pro PDS sahá stalinismus hluboko do 20. let a je pro ni systémovým porušením Marxovy vize sdružení, v němž je „svobodný rozvoj každého podmínkou svobodného rozvoje všech“, chápe KSČM většinově stalinismus poněkud úžeji, jen jako deformace v zásadě správného postupu vpřed. Období reálného socialismu zůstává pro KSČM nejlepšími lety českých dějin a je pro ni nadále společensko-ekonomickou formací se všemi nutnými důsledky pro strategii a taktiku. Menšinový neokomunistický proud si je sice patrně vědom teoretických zjednodušení zavedených již Leninem a později rozvinutých Stalinem, ale do osvěty ve straně se příliš nehrne.

Pražské jaro tak ještě po pětatřiceti letech ovlivňuje v zemi svého vzniku politiku na levici, ale paradoxně v negativním smyslu. Místo aby se stalo mohutnou inspirací, které by mohla rozumět i celá česká veřejnost, zůstává nedostupnou zamčenou skřínkou. Vždyť by mohla patřit Pandoře!

Druhá poznámka se týká vztahu KSČM ke vznikající Straně evropské levice (SEL) a souvisí s poznámkou předchozí. V rozhovoru Stanislav říká, že zapojení KSČM do SEL urychlí otevření se strany, a usuzuje, že právě to je důvodem, proč se „stalinistické síly v KSČM brání jak otevření, tak integraci“. Tady se podle mého názoru trochu mýlí, lépe řečeno nevystihuje celou podstatu věci.

Především není v pořádku označení „stalinistické síly“, i když jsem schopen to akceptovat jako zjednodušující označení pro zbytky zvláštní byrokratické třídy z dob reálného socialismu, které zůstaly v komunistické straně. Oni totiž nejsou stalinisty v tom smyslu slova, jak ho sami chápou a jak jsem se snažil výše naznačit. A já chápu je, že se tomuto označení brání a že ho cítí jako neodůvodněnou urážku.

Na tomto místě mi však jde spíše o to zdůraznit, že jejich dnešní negativní postoj k SEL není dán především odporem k otevřenosti. Je samozřejmě pravda, že byla KSČM včetně postkomunistických stran nahnána do ghetta, ve kterém si trochu masochisticky libuje (tomu bude jistě každý psycholog rozumět) a z něhož s pocitem zadostiučinění pozoruje své rostoucí volební preference. To ale neznamená, že má odpor k otevřenosti vůbec. Podle mého názoru většina členů KSČM opravdově vyznává socialistický internacionalismus. Jsou přesvědčeni, že je třeba se otevřít vůči pokrokovým komunistickým stranám a společně s nimi znovu připravovat podmínky pro opětovný „příchod“ socialismu.

Evropskou integraci chápou jako kapitalistickou integraci a poučeni historií se ptají „qui bono?“. Podobně se dívají na procesy vedoucí ke vzniku SEL, podporované některými evropskými komunistickými a socialistickými stranami, a ptají se, zda se nejedná o oportunistickou taktiku před volbami do Evropského parlamentu. Současně podvědomě chápou jinakost těchto stran (a tady se obava z otevření uplatňuje), v níž vidí sociálně demokratizující tendence. Když to zjednoduším, tedy říkají: internacionalismus ano, ale ten náš. Proto i Stranu evropské levice ano, ale až po volbách do EP, až se ukáže naše síla, až budeme moci my určovat obsah procesů integrace.

Poznámka třetí, závěrečná a nejkratší, navazuje na předchozí. Stanislav v rozhovoru diplomaticky říká, že „PDS nevěnuje svým sousedům dost pozornosti“. Osobně si myslím, že je to oblast, kterou PDS dlouhodobě podcenila. Žádná jiná postkomunistická strana přitom nedostala od historie tu jedinečnou šanci, aby byla schopna sledovat evropské integrační procesy „ze západu“ a aby současně měla téměř identické zážitky a zkušenosti z období reálného socialismu. Říkám to při plném vědomí toho, že z její strany existovaly oficiální i neoficiální pokusy o spolupráci se stranami východní Evropy, že v PDS jsou jedinci, kteří se snahou pomoci „východu“ nesmazatelně zapsaly do historie zlatým písmem. Přesto považuji aktivity PDS v tomto směru za nedostatečné, a to i k její škodě, jak dnes bude pomalu vycházet najevo.

V Evropě se schyluje k velkým změnám. Nejen že letos k 1. květnu skončí jedno významné období budování společného evropského domu a začne další - „budování státu“. Děje se cosi víc. Neoliberální ofenzíva se všeobecně zastavuje, jakoby se dostala ke Stalingradu. Sociálně demokratická třetí cesta se opravuje a její protagonisté přeskupují své síly. Změny jsou ale cítit i jinde. Popularita prezidenta Bushe v USA k radosti levice klesá a na obzoru se rýsuje administrativa Demokratické strany. Kubánský prezident Fidel Castro letos poprvé ve svém projevu k 45. výročí vítězství svých barbudos ani jednou nezmínil socialismus a ani na konci nezaznělo obvyklé „Socialismo o muerte!“. Kde zazní příště? Zdá se, že jsme v uzlovém bodu dějin.

Milan Neubert, 22. 2. 2004, psáno pro www.lavka.info
Autor je předsedou Strany demokratického socialismu v ČR
německý překlad naleznete zde


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9127


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.