logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.1
21 denni
Max. 647
Prům. 464.7

Nyní si čte web : 63 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Stalinismus

Vydáno dne 31. 10. 2004 (11452 přečtení)

V současném jazyce ztělesňuje slovo „stalinismus“ celou řadu ideologií, zvláštních politických stanovisek, forem společenské organizace a politických tendencí. Dostat se k jádru definice „stalinismu“ je tím ztíženo, ne však znemožněno.

Nejprve a především je třeba chápat stalinismus jako politiku určité politické vrstvy. Výslovně je stalinismus politikou byrokracie, která se „vznáší“ nad státem dělníků. Poprvé se objevil v Sovětském svazu, kde stalinismus vznikl, když části byrokracie začaly vyjadřovat své vlastní zájmy proti zájmům dělnické třídy, která vytvořila revolucí stát dělníků, aby sloužil jejím zájmům.

Sovětské Rusko bylo izolovaným dělnickým státem a mělo značné rozvojové problémy. Socialistické hnutí - včetně bolševických vůdců v Rusku - před takovými problémy nikdy nestálo. Jedním z hlavních byla skutečnost, že Rusko bylo zaostalou, rolnickou zemí, „nejslabším článkem kapitalistického řetězu“ a že muselo bojovat o přežití uprostřed imperialistického světa. Tento problém se skládal z porážky revoluce v Evropě, zejména v Německu, a z izolace sovětského dělnického státu od materiální pomoci, kterou by mu byl mohl poskytnout nějaký silnější dělnický stát. Avšak tlaky imperialismu byly příliš veliké.

Ze společenského hlediska je pak stalinismus výrazem těchto tlaků imperialismu uvnitř dělnického státu. Politika stalinismu z těchto tlaků vyplývá.

Politické principy stalinismu se točí kolem teorie socialismu v jedné zemi - vyvinuté Stalinem, aby čelila bolševické teorii, že přežití Ruské revoluce závisí na proletářských revolucích v Evropě. V protikladu k ní stalinistická teorie stanoví, že socialistické společnosti lze dosáhnout v jediné zemi.

V dubnu 1924, v prvním vydání své knihy Základy leninismu, zavrhl Stalin explicitně myšlenku, že by mohl být socialismus vybudován v jedné zemi. Napsal: „Je možné dosáhnout konečného vítězství socialismu v jedné zemi bez spojené snahy proletariátu několika pokročilých zemí? Ne, to není. Úsilí jedné země může stačit k svržení buržoazie. Tomu nás učí historie naší revoluce. Pro konečné vítězství socialismu, pro organizaci socialistické výroby ale úsilí jedné země, zvláště rolnické země, jako je naše, nestačí. K tomu potřebujeme úsilí proletariátu několika pokročilých zemí. Takové jsou v celku charakteristické rysy leninské teorie proletářské revoluce.“

V srpnu 1924, jakmile Stalin zkonsolidoval svou moc v Sovětském svazu, bylo vydáno druhé vydání téže knihy. Právě citovaný text byl částečně nahrazen následujícím: „Jakmile konsolidoval svou moc a ujal se vedení rolnictva, proletariát vítězné země může a musí budovat socialistickou společnost“. A v listopadu 1926 revidoval Stalin historii kompletně, když napsal: „Strana si vždy brala za počáteční bod myšlenku, že vítězství socialismu... může být uskutečněno silami jediné země.“

Lev Trockij ve Třetí internacionále po Leninovi nazval stalinistickou koncepci „socialismu v jedné zemi“ „reakční teorií“ a charakterizoval její „základy“ jako koncepci, která „spojuje na jedné straně sofistické interpretace několika Leninových řádek a na druhé straně scholastickou interpretaci 'zákona nerovnoměrného vývoje'. Správnou interpretací historického zákona a podobně i relevantních citací [z Lenina],“ pokračoval Trockij, „dospějeme k právě opačnému závěru, tedy závěru, k němuž dospěli Marx, Engels, Lenin a my všichni včetně Stalina a Bucharina před rokem 1925.“

Stalinismus vyvrátil samotné kořeny marxismu a leninismu.

Ze „socialismu v jedné zemi“ vyplývají dva další hlavní principy stalinistické politiky. První je, že se dělnické hnutí - soustředíme-li se na budování socialismu v jedné zemi (tj. v Sovětském svazu) - musí přizpůsobit čemukoliv, co je v nejlepším zájmu toho, na co se v danou chvíli soustředíme. Proto pozorujeme, jak stalinisté provedli „řadu rozporuplných cikcaků“ (Trockij, Zrazená revoluce), od konfrontace s imperialismem po uvolnění napětí a od zdánlivé podpory boje dělnické třídy po otevřenou zradu dělníků. Jinými slovy, nejprve jde o vlastní ekonomický vývoj samotného Ruska, a to před mezinárodní politikou revoluce - což bylo bolševickou perspektivou.

Druhým principem je myšlenka revoluce v „etapách“ - že „národně-demokratická revoluce“ musí být ukončena dříve, než začne socialistická revoluce. To je taky v rozporu s marxismem. Ale kvůli této teorii a jako výraz imperialismu uvnitř dělnického státu - a potažmo uvnitř dělnického hnutí - nacházíme stalinisty, jak připisují národní buržoazii revoluční roli.

Případ Indonésie v roce 1965 poskytuje ideální ilustraci úpadku a zrady „teorie dvou etap“. Když narůstalo třídní napětí mezi dělníky a rolníky a když masy začaly povstávat proti chatrnému režimu prezidenta Sukarna, stalinistické vedení v Pekingu řeklo indonéským masám a jejich masové organizaci - Indonéské komunistické straně (PKI), aby spojili svůj osud s národní buržoazií. V říjnu pak bylo zabito skoro 1 milion dělníků a rolníků při převratu inscenovaném CIA a vedeném generálem Suhartem, který smetl Sukarna, rozdrtil vznikající masové hnutí a zavedl brutální vojenskou diktaturu.

Teorie „dvou etap“ nahnala stalinisty také do „lidových front“ s tzv. „progresivními“ prvky buržoazní třídy, aby se „napomohlo“ první revoluční etapě. Příkladem je stalinistická podpora (přes Komunistickou stranu USA) prezidentu Roosveltovi ve 30. letech. A dovedeme-li tuto orientaci k logickému závěru, Komunistická strana USA neustále podporuje kandidáty Demokratické strany do úřadů, včetně prezidentského.

Teorie „socialismu v jedné zemi“ a politika, která z ní vyplývá, měla za Stalina za následek změnu sovětské zahraniční politiky. Bolševická revoluční strategie, založená na podpoře dělnické třídy všech zemí a na snaze vytvořit komunistické strany po celém světě pomocí Komunistické internacionály, ustoupila dohodám a manévrům kolem buržoazních vlád, koloniálních „demokratů“, jako byl Čankajšek v Číně, a kolem byrokracie odborových svazů.

Ve své eseji z roku 1937 „Stalinismus a bolševismus,“ Trockij napsal: „Zkušenost stalinismu nevyvrací učení marxismu, ale naopak ho potvrzuje. Revoluční doktrína, která učí proletariát, aby se správně orientoval v situacích a měl z nich zisk, neobsahuje samozřejmě automatickou garanci vítězství. Ale vítězství je možné pouze aplikací této doktríny.“ V nejlepším případě se dá povědět, že stalinistická orientace nebyla tou, která by orientovala „správně.“

V rámci organizace státu byla stalinistická politika docela jasná: demokratická práva ohrožují postavení byrokracie, a tak byla demokracie se stalinismem neslučitelná. Ve světovém měřítku pak dělaly v zásadě stalinistické síly, co mohly, aby zabránily socialistické revoluci.

Scott Cooper, prosinec 2000

Z marxistické encyklopedie na www.marxists.org
http://www.marxists.org/glossary/terms/s/t.htm#stalinism
přeložil Milan Neubert, 31. 10. 2004


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: marxists.org

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.