logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 20.1
21 denni
Max. 647
Prům. 447.6

Nyní si čte web : 18 uživ.

Okolní události naąima očima

* V čem jsou jiní?

Vydáno dne 20. 09. 2005 (7010 přečtení)

V souvislosti s úspěchem německé Levicové strany.PDS se objevují srovnání s KSČM. Podstatu shod a rozdílů může asi pomoci objasnit také srovnání stanovisek obou stran k srpnu 1968, proto si myslím, že stojí za to si tyto dokumenty (již dříve publikované na stránkách SDS) připomenout. Toto srovnání řekne více, než dlouhé rozbory - považuji je přitom také za velevýznamný příspěvek k současné diskusi na téma "stalinismus a KSČM".



KSČM k 21. srpnu 1968

DOKUMENT

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal v roce 1998 stanovisko k tehdejšímu 30. výročí 21. srpna 1968, kde se mimo jiné uvádí:

Datum 21. 8. 1968 je součástí československé, ale i evropské historie, kterou nelze vytrhnout z celkových souvislostí. Neblahé události srpna 1968 v Československu byly spojeny s působením řady sil. Byly poznamenány především tehdejším blokovým rozdělením Evropy i světa. Výrazná část členů KSČ s podporou většiny společnosti usilovala v předchozím období o překonání společenských nedostatků a chyb minulosti, o nastartování nového ekonomického rozvoje a širokou demokratizaci společnosti. Většina společnosti si přála lepší, efektivnější socialismus. Komunistická strana měla tehdy v ČSSR důvěru většiny občanů, danou především relativně nejstabilnější sociální i ekonomickou úrovní země ve srovnání s ostatními státy Varšavské smlouvy. Některá uskupení v ČSSR sice i tehdy skutečně usilovala o převrat a změnu společenského systému, nikoli o demokratizaci socialismu, ale neměla širokou podporu občanů ČSSR. Přes dočasné udržení poměru sil a rovnováhy v mezinárodním měřítku, které respektovaly i velmoci NATO, srpnový vstup vojsk česká společnost nepřijala a jako celek se s ním neztotožnila. Stín mocenského zásahu pak hluboce ovlivnil možnosti rozvoje socialismu u nás a negativně ovlivnil i postavení levice v Evropě.

Haló noviny, 21. 8. 2002 (http://www.sds.cz/docs/prectete/hn_2108.htm)

 

PDS a Pražské jaro 1968

Prohlášení k 30. výročí vojenské intervence států Varšavské smlouvy v ČSSR

Když před 30 lety vojska Varšavské smlouvy vpochodovala do ČSSR, uzavřela se jedna kapitola historie státního socialismu. Nejen proto, že tím byla porušena národní práva, že zvolení představitelé byli zatčeni, odvlečeni a posléze donuceni ponížit se před moskevskými mocipány. Nejen proto, že se NDR fakticky podílela na intervenci, i když nakonec se divize NLA přímo na vpádu nepodílely. Rozhodující bylo, že vedení SED si účast NDR přálo.

PDS se plně připojuje k prosbě o odpuštění za spoluúčast NDR na vojenských akcích států Varšavské smlouvy, se kterou se obrátila 1. prosince 1989 sněmovna NDR k lidu a Federálnímu shromáždění ČSSR, a kterou jednomyslně podpořili i poslanci za SED.

Pro nás jako demokratické socialistky a socialisty označuje 21. srpen 1968 především konec pokusu - jak se ukazuje dnes, posledního pokusu - o demokratickou obnovu reálného socialismu. Vládnoucí komunistická strana nejenže zaváděla z vlastní moci "reformu shora", ale získala pro tuto politiku i podporu nejširších vrstev obyvatelstva. Pražští reformátoři se chtěli radikálně rozejít se sovětským modelem, který se od r. 1944/45 prosazoval ve všech východoevropských státech. Přes mnohé změny po Stalinově smrti se stále jednalo o administrativně-centralistický model socialismu, který omezoval demokratické aktivity lidu stejnou měrou, jakou potlačoval individuální svobody. Reformátoři v ČSSR to pochopili. I když se původně pokoušeli o překonání hospodářské krize tržně orientovanými reformami, rychle poznali, že tyto reformy budou odsouzeny k neúspěchu, nepřinesou-li více demokracie, rezignaci KSČ na monopol pravdy i moci, rozvoj socialistického parlamentarismu a hospodářské demokracie.

Ortodoxní vedení v Moskvě, Varšavě, Sofii, Budapešti a Berlíně viděla v pražském pokusu nebezpečí pro celou Varšavskou smlouvu. Protože tady šlo nejen o pokus pohnout ekonomikou v zájmu výkonnosti, efektivity a zlepšení životního postavení lidí. Svou politikou pražští reformátoři sahali po všemocnosti politbyr a tehdejších generálních tajemníků. Současně zpochybňovali i vedoucí úlohu Sovětského svazu. Vedení zúčastněných států se obávala, že se reformní proces Pražského jara vymkne kontrole, celkově tak destabilizuje systém a ohrozí status quo v Evropě, a tím by mohl ohrozit i existenci socialismu v jejich pojetí. Chápali tedy zahájený reformní proces jako protisocialistickou výzvu a již na jaře 1968 začali hovořit o "kontrarevoluci" a začali s přípravami na její rozbití. Když se toho nepodjalo samo Dubčekovo vedení, zbývalo jen sáhnout k intervenci. Stranické a státní vedení NDR se plně účastnilo, protože nekontrolovaný reformní proces, způsobilý destabilizovat poválečné uspořádání Evropy, by mohl zpochybnit existenci NDR jako státu.

K mezinárodním souvislostem vojenské intervence patří také její nejednoznačné důsledky na vztahy Východu a Západu. Přinesla porážku procesu uvolňování. Současně ozřejmila, že uvolňování není možné bez respektování logiky mocenských bloků.

Protože tento zápas o lepší socialismus probíhal v podmínkách boje mocenských bloků, protože mnohé pražské argumenty nacházely cestu do NDR prostřednictvím západních médií a pražský reformní proces rozhodně nebyl přímočarý a bezesporný, nemálo lidí na levici přijalo označení Pražského jara za kontrarevoluci. Také to patří k tragice nezdařené politiky - a nejen vedení v NDR.

"Vedlejšími účinky" odsouzení Pražského jara bylo i pro NDR nakonec potlačování těch členů SED a bezpartijních, kteří projevovali sympatie pokusu o demokratický socialismus. Výsledkem byla zatčení, vyloučení ze škol a znemožnění studia. Především ale byl v té době v NDR definitivně ukončen vlastní projekt "Nové ekonomické soustavy".

Pro vývoj v socialistických zemích měl tento vojenský zásah zhoubné důsledky, protože se stalo evidentním, že reformní potřeby socialismu, které by nutně vyžadovaly korekturu sovětského modelu, nejsou shora realizovatelné. Reálný socialismus se vzdal vlastní teorie, myšlenek na vývoj, kritického ducha, vůle k myšlení o protikladech. S Prahou bylo možno prolomit tento ďábelský kruh. Intervence na dvě desetiletí zachránila sovětský model, cenou za to byl ale socialismus jako takový.

Porážka Pražského jara měla katastrofální důsledky také pro spolupráci, přitažlivost a akční možnosti různých socialistických sil v západoevropských zemích, např. v NSR, Francii a Itálii. O roku 1968 se tam mezi socialisty diskutovalo a hledání systémové alternativy mezi kapitalismem a reálným socialismem prožilo velký rozvoj. Dočasně určovalo politické klima, zejména v mladé generaci. Praha 1968 se stala ve světovém měřítku předělem v socialistickém a komunistickém hnutí.

Vojenským vpádem byla zmařena v přelomovém historickém okamžiku šance na hlubokou proměnu reálného socialismu. Na dlouho byla opuštěna demokratizace a prvky tržní orientace. Až v perestrojce a p5i hledání východiska z krizových procesů 80. let se znovu objevila potřeba takových reforem. Tehdy ovšem nebyl k dispozici ani čas, ani koncepce. Především ale už byl definitivně zlikvidován vývojový potenciál této společnosti. Místo ke změně modelu tak došlo ke změně systému.

Po 30 letech od onoho srpna 1968 jde stále o bolestnou, ale velmi poučnou událost: socialismu je možno dosáhnout jen z vůle a díky demokratické účasti většiny při utváření společenských alternativ ke kapitalistickému systému.

Berlín, 14. srpna 1998

Lothar Bisky, předseda PDS
Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Wolgang Gehrcke, místopředsedové PDS,
Gregor Gysi, předseda poslanecké skupiny PDS ve spolkovém sněmu.

Přeložil Jiří Hudeček, 11. 3. 2003

(http://www.sds.cz/docs/prectete/e_kolekt/pds_jaro.htm

Origininál textu naleznete zde:
http://sozialisten.de/partei/geschichte/view_html?zid=19&bs=1&n=22

 


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.