logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 352.2

Nyní si čte web : 71 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Remont systému

Vydáno dne 11. 06. 2006 (7109 přečtení)

„Ponjal, Váňuška?“ „Ponjal, děduška!“ „A čto ty ponjal, Váňuška?“ „Vot, ničevo, děduška.“ (Ruský vtip)
Tento rozhovor by se mohl konat mezi Marxem a Gorbačovem, jenž také nepochopil nic z toho, co děduška Marx říkal dělníkům – že totiž jejich osvobození musí být jejich vlastním dílem, nikoli záležitostí profesionálních spasitelů, kteří je poženou buď do ráje, nebo na Sibiř, střídajíce přesvědčivost nagajky s pokušením čabajky.

Gorbačov není jen vědomým výrazem generační propasti, jež se rozevírá mezi starými bolševiky revoluční víry a oportunismem zabydlených aparátníků moci, je zároveň prvním politikem, jenž s pozoruhodnou naivitou, srovnatelnou s Dubčekem, otevírá propast mezi socialismem a komunismem, mezi otevřenou společností a byrokratickou diktaturou, mezi rigidním totalitním systémem a demokratickými procesy, založenými na samosprávě a lidských právech.

Zatím co Gorbačov nechápe, co dělá, když zřizuje jakousi správkárnu systému (rusky remont), v němž se na roztrhané láptě přišije záplata, ale jeho protivníci chápou přesně propasti, jež bezděky otevírá před nomenklaturní elitou. Remont despocie není možný, protože shovívavější, ba osvícený panovník dá do pohybu ony latentní síly, jež produkují už dnes konflikty na okrajích impéria (Afghánistán, Polsko, Arménie, Estonsko), ne v Moskvě, kde produkují jen entusiasmus intelektuálů.

Gorbačov byl a je leninský elitista až do morku kostí. Marx je pro něj stejně bezvýznamný jako pro Číňany a usiluje-li o reformu komunismu, pak usiluje o fungující totalitní stát, v němž nenastane žádný pokrok v lidských právech. Povaha systému se nezmění, i když se bude modifikovat skládka institucí. Remont institucí, nazývaný perestrojka, zvýší antagonismus mezi obyvatelstvem a elitou, protože reálné zlepšení bude vyžadovat dekády; vágní pluralismus, nazývaný demokratizace, má být jen obratnější manipulace, přičemž občanská práva jsou dále na příděl; a glasnost je průhledný podvod, protože teroristická organizace, jež se nazývá komunistická strana, dále určuje, co lidé smějí číst.

Gorbačov se snaží zavést fungující spotřební společnost, aniž by změnil podstatně pravidla hry politické manipulace. Snad usiluje i o naroubování západních hodnot na mrtvý kmen sovětského komunismu, ale v obou případech usiluje o kulatý čtverec. O možnou a reálnou alternativu usiluje naopak skupina, která v Moskvě založila minulý týden demokratickou stranu – a byla ihned zatčena – v rámci demokratizace.

V našem národním zájmu není fandit Gorbovi, ale vidět pravdu, padni komu padni, a využit ji pro nás samé, protože pouhá strategie přežití a oportunismu už nestačí. V tomto směru jsou pro nás nejpodnětnější tendence v neruských republikách SSSR, kde se vyčerpaly možnosti pokrytecké kolaborace s komunistickými stranami a kde se národní zájem dostává do stále příkřejšího rozporu s politikou moskevského centra. Pro český národ není však ani v těchto nejradikálnějších myšlenkách Gorbačova naprosto nic nového, protože nás vrhají k pseudoproblémům, jež máme za sebou.

Jasněji řečeno, my víme o demokracii a socialismu dost z vlastních dějin a nepotřebujeme jít do učení k ruským začátečníkům. To znamená, že musíme být schopni oddělit skvostnou myšlenku demokracie od liberálního pokrytectví kapitalismu, podobně jako musíme být schopni oddělit humanistickou myšlenku socialismu od sovětského komunismu, jež je parodií Marxe.

Těchto základních myšlenek evropských dějin bychom se neměli vzdávat za žádnou cenu, protože jsou to pilíře západní kultury, nenahraditelné ekologickými žalmy, sexuologickým velkopodnikáním, nečinným vzlykáním nad národním osudem a televizí, onou „žvejkačkou pro oči“, jež vytváří dnešní ideologii dětí ráje.

V Praze je dnes myšlenka socialismu nepopulární, ba směšná, ale jen lidem, kteří fandí Gorbačovovi, nechápajíce, že právě sovětům se podařilo zruinovat myšlenku komunismu a revoluce. Trvalo to asi padesát let, ale podařilo se to skvěle – nikoli protisovětské propagandě, nýbrž sovětům samým.

Dnes chápe na Západě jak levice, tak pravice i střed, že Sovětský svaz je imperialistická soustava útlaku, od níž není žádný návrat k Leninovi možný. Systém je založen na permanentním stanném právu, jež a priori neuznává právo lidu na sebeurčení, na vyjádření politické vůle, volbu zástupců lidu; vedoucí úloha strany je jen obdobou fašismu. Ruský nacionální socialismus nevyláká ani Alíka od boudy, je to mrtvá doktrína, ale pozor, to není konec evropského socialismu ani hodnot, kterými byl vyvolán v život padesát let před Leninem.

Marx se v mnoha aspektech kapitalismu podstatně mýlil, ale byl z prvních filosofů, kteří jasně pochopili převratné změny, které materiální blahobyt minulého věku nezbytně vyvolá v národech i třídách, v jejich hodnotách. Zatím co lidský druh sdílel po tisíciletí biologické zákonitosti boje o přežití a pak v civilizacích řešily společnosti urputnou otázku bídy a hladu, moderní doba a její technika připravily teprve revoluci v rozvoji jednotlivce a hedonismus spotřebních civilizací, v nichž žijeme dnes.

Husákovo Všetkoslovensko vešlo do dějin jako trapná kapitola naší historie, ale Husák sám byl mimořádně schopný politik. S jeho pomocí dosáhli Rusové toho, co by pouhá vojenská okupace nedokázala. Husák zlomil odpor nikoli vězněním a popravami, ale postupným vytvořením klimatu beznaděje, z něhož zdánlivě není východiska. Pod jeho vedením dosáhla demoralizace, desevropeizace a sovětizace takového stupně, jaký nebyl docílen snad nikde jinde – díky denní destrukci lidské identity a obratnou manipulací pocitu, že nejsme zodpovědni za své dějiny.

Prokleté dědictví Mnichova znovu padlo na váhu, když byla abnormalizace prohlášena za normální stav a kapitulace před silou za věrnost myšlence. Všichni dnes dobře vědí, že je to podvod, ale co dělat, jestliže jedinou naději zdánlivě poskytuje demokratizační vítr z Východu, plodící iluzi, že komunisté se mohou a chtějí reformovat sami?

Jestliže český exil není schopen identifikovat tuto iluzi jako omyl, pak nemá ani oprávnění k existenci. Naší povinností je říkat hrůzné pravdy, totiž že nenastává žádný zásadní obrat v sovětských ambicích, že je debilní považovat demokracii za cíl komunistických reforem a že instituce mají své nepřekročitelné meze.

Našimi nepřáteli nejsou Rusové, ale komunistické strany jako páteře byrokratických diktatur, jež po desetiletí uvalují stanné právo na národy a „legitimitu“ vlády si vynucují pomocí koncentráků. Nenastává žádná repríza jara v Moskvě, dialektika podvodu pokračuje a reformy mají za účel normalizovat abnormální stav – vedoucí úlohu policie – tak, aby vláda útlaku byla snesitelnější.

Avšak jak se zrychlují moderní dějiny, tyto tradiční podvody přestávají být úspěšné a nová generace chápe zhoršování svých vlastních životních podmínek daleko zřetelněji než starší generace. Nesmíme tedy kramařit s nadějemi, protože jsou stejně zbytečné, jako banální triviality, které sovětská propaganda šíří s pompézností Wagnerových oper. Osvobozující síla pravdy nakonec vítězí nad falešným patosem vždy čerstvých lží.

Vláda sovětských kolaborantů v Československu padne, jakmile sověti odejdou a jestliže se probudíme z ruské mlhy. Politikové, kteří tvořili naše dějiny během posledních padesáti let, jsou před soudnou stolicí dějin, které se na nich mstí zlomyslněji nežli všichni historikové. Pravda je to nejhorší antiafrodisiakum pro vlastence, zamilované do všeho, co je české a ergo hezké. Pravda o nás samých je depressant, zejména uvěříme-li, že nejsme zodpovědni za své dějiny. A to je konečně to nejsmutnější.

Ivan Sviták, 1988
Druhá část epilogu knihy „Národ na křižovatce (Dialektika dějin)“, nakladatelství Index, 1989

SDS doporučuje:
přečíst si práci S. Holubce „Ivan Sviták v letech 1990 - 1994


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Ivan Sviták | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.