logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 293.9

Nyní si čte web : 19 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Antikomunisté a represe padesátých let

Vydáno dne 03. 07. 2007 (10516 přečtení)

O studené válce antikomunisté raději mlčí a dobře vědí proč. Tato válka vnucená zemím rodícího se socialistického společenství západem v čele s USA, hospodářskou blokádou, závody ve zbrojení, jaderným vydíráním a podvratnou činností, těžce poškodila jejich ekonomiku a značně zpomalila růst životní úrovně jejich obyvatelstva.

Vedla v nich k výrazným deformacím a omezením v rozvoji demokracie, občanských svobod a práv, duchovního života i k osobním tragediím desetitisíců lidí. Provázely ji i horké imperialistické války, které v atmosféře vzájemného podezírání mohly kdykoliv přerůst v celosvětovou jadernou katastrofu. To všechno dnes antikomunisté svádějí na totalitní podstatu socialismu a na komunisty.

Studená válka rozdělila svět na dva znepřátelené bloky, jejichž vzájemná konfrontace otravovala mezinárodní vztahy na celé naší planetě. Z nich se zákonitě přelévala do vnitropolitického prostředí, kde žila samostatným životem, podléhajícím vlastní zhoubné logice. Deformovala vývoj nejen socialistických, ale vyspělých kapitalistických a v nemalé míře i rozvojových států. Právě onen proces přenosu, měl ty nejtragičtější následky.

Po obou stranách "jaltské čáry" se množili agenti tajné policie a speciálních služeb, jejich moc se stávala nekontrolovatelnou. Tato policie a zmiňované služby představovaly jakési státy ve státech, které vedly vlastní tajné války, vyvolávaly státní převraty, špiclovaly obyvatelstvo i politiky a především všude, nejvyšší politické kruhy nevyjímaje, hledaly nepřítele skutečného i domnělého. Např. USA vytvořily větší a daleko tvrdší bezpečnostní aparát, než jaký měly kdykoliv za 2. světové války.

V této souvislosti poznamenávám, že ona proklínaná StB nebyla o nic víc zločinná, než např. americká FBI, či CIA, která v lidově demokratických zemích kromě jiného organizovala i teror včetně vražd. Není známo, že by zahraniční agenti StB stříleli a podřezávali americké šerify, jak se to praktikovalo v režii západních tajných služeb u nás.

Řadu zemí socialistických i kapitalistických, zaplavila vlna podezírání, špionomanie, udavačství a represí. Zasáhla i "nejsvobodnější zemi světa" - USA. V letech 1947-1957 ji ovládl fašismu blízký maccarthismus, projevující se masovým udavačstvím, inkvizičními represáliemi za "neamerické smýšlení" a rozsáhlými čistkami ve státních úřadech, na univerzitách i v Hollywoodu, připomínajícími středověké hony na čarodějnice. Řada intelektuálů (např. Ch. Chaplin) z USA emigrovala. Ve věznicích seděli nevinní. Došlo k politickým vraždám i k popravě manželů Rosenbergových, odsouzených na základě falešných důkazů, podvržených FBI.

Ve zmiňované atmosféře docházelo k represím i popravám nevinných lidí rovněž v lidovědemokratických zemích. Vykonstruované politické procesy nejtíživěji postihly Československo, zejména řadu funkcionářů KSČ a státu. O jejich skutečných příčinách a zejména hlavních strůjcích, antikomunisté jako obvykle lžou, aby mohli opět házet špínu na socialismus a komunisty.

Podle komunistům ne zrovna nakloněné knihy Stewarta Stevana "Operation Splinter Factor" (anglicky vyšla r. 1974 v několika západoevropských zemích), přeložené do češtiny pod názvem "Výbušnina" (r. 1991) vydalo nakladatelství SAKO, byla hlavním strůjcem hrdelních procesů s vysokými funkcionáři Maďarska, Polska, Bulharska a Československa americká CIA a osobně její tehdejší šéf Allan Dulles. CIA pomocí nastrčené figury Noela Fielda, dvojitých agentů a především "svého člověka", podplukovníka Josefa Swiatla - druhého muže v polské bezpečnosti, podvrhla kontrašpionáži lidově demokratických zemí i SSSR, falešná obvinění i důkazy, vytvářející falešné špiony a zrádce na nejvyšších místech.

K. Gottwald ani podezíravý J. V. Stalin, podle zmiňované knihy, dlouho nevěřili ve vinu těchto lidí. Nakonec se však i oni ve všeobecné atmosféře špionománie nechali podvrženými důkazy vlákat do pasti, nastražené jim operací CIA "Splinter Factor". Jejich přehorlivé a těžko kontrolovatelné bezpečnostní aparáty ji pak "iniciativně" rozvinuly do patřičné šíře i hloubky, takže ve věznicích, pracovních táborech i ztrátou odpovídajícího zaměstnání na ni ve zmiňovaných zemích doplatily desetitisíce nevinných lidí.

Tak se především CIA podařilo dostat na šibenici místopředsedu bulharské vlády Trajčo Kostova, maďarského ministra vnitra Laszlo Rajka, ústředního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, na jehož "odhalení" se podílela i CIA řízená radiostanice Svobodná Evropa, ministra zahraničí ČSR Vladimíra Clementise a řadu dalších. Generální tajemník polské dělnické strany W. Gomulka, kterého v srpnu 1951 Swiatlo osobně zatýkal s úmyslem poslat ho rovněž na šibenici, tomuto osudu naštěstí unikl a r. 1956 se vrátil do čela své strany.

Když podplukovník Swiatlo splnil své poslání, uprchl v prosinci 1953 na západ. V průběhu března 1954 pak ve stanici Svobodná Evropa z části vylíčil, jaké škody způsobil. Jeho oběti byly rehabilitovány, mnohé z nich bohužel až po smrti.

Podle zmiňované knihy Stewarta Stevana byla v řadě aspektů dosud utajovaná operace "Spliter Factor" - "absolutně nejtmavějším bodem americké zahraniční politiky v temných dobách studené války" a "musí vejít do dějin jako zhoubný názor, který znetvořil integritu našeho poválečného světa k nepoznání". Především však znetvořil socialismus, proti kterému byl spolu s celou studenou válkou antikomunisty namířen.

Problematika studené války je jistě složitější, a proto veškeré její nepřístojnosti nelze svádět jenom na CIA a další tajné služby. Je však zřejmé, že původními a hlavními, ať již přímými, či nepřímými viníky zmiňovaných i dalších excesů nejsou komunisté, ale její strůjci a stratégové.

Naši antikomunisté se nepoučili. V podobě lustračního šílenství rozpoutávají nový hon na čarodějnice, který ohrožuje samotné základy demokracie. Modrá moc podporovaná zběsilostí pravicových médií, tak kandiduje na nejreakčnější režim Evropy.

Bez studené války by politické procesy a represálie, ať již v lidově demokratických zemích nebo v USA, nebyly vůbec možné. Bez ní se mohl socialismus rozvíjet zásadně jinak. Rychleji, všestranněji, demokratičtěji a bez většiny deformací. To však globální kapitalismus nehodlal a nadále nehodlá připustit a z obav o svou budoucnost rozpoutává novou studenou válku.

Haló noviny, Naše Pravda, 2. 7. 2007, Jaroslav Kučera


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jaroslav Kučera | Počet komentářů: 31 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.