logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 15.5
21 denni
Max. 330
Prům. 223.3

Nyní si čte web : 39 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 1514 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-850|850-900|900-950|950-1000|1000-1050|1050-1100|1100-1150|1150-1200|1200-1250|1250-1300|1300-1350|1350-1400|1400-1450|1450-1500|1500-1514|

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“
(administrator, 10. Části knih a dalších textů, 12.09.2018)
Většina českých médií i politiků se při letošním kulatém výročí roku 1968 věnovala většinou jen srpnovému příjezdu spojeneckých tanků do Československa a téměř nedotčeny zůstaly společenské procesy, které k jejich příjezdu vedly. Nepřímo to vysvětluje aktuální článek v Reflexu, z nějž vybíráme krátkou ukázku (mn):

Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia
(administrator, 04. Kolektivní práce, 10.09.2018)
PEKING REVIEW, Supplement to 34, August 23, 1968

Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa
(administrator, 04. Kolektivní práce, 10.09.2018)
Nadpis tohoto článku je součástí nadpisu zprávy, kterou dne 22. srpna 1968 vydala čínská tisková agentura Hsinhua, orgán Komunistické strany Číny. Květnatý text oplývající mimořádně silnými výrazy vůči SSSR není jen propagandistickým stylistickým cvičením, ale dobře připraveným ideologickým rozhodnutím, posouvajícím roztržku mezi SSSR a ČLR. Okupace Československa měla nepochybně velký vliv na další zahraniční politiku Číny. Když o měsíc poté narušil sovětský letoun čínský vzdušný prostor, atmosféra ještě zhoustla. Vyvrcholením pak byl vojenský konflikt na řece Ussuri v březnu 1969, který hrozil přerůst v jadernou válku. Podle mne se tak Pražské jaro možná nepřímo zasloužilo o pozdější orientaci Číny na USA.

Socialismus, nový pohled a strategie
(Corey E. Robin, 05. Pasáž, která nás zaujala, 06.09.2018)

Tak by se dal přeložit název úvodníku (A new look and strategy for socialism), který vyšel 28. srpna letošního roku v New York Times a jehož autorem je americký politolog Corey Robin, profesor na City University of New York. I když se věnuje zejména vysvětlení kořenů vzestupu některých významných kandidátů Demokratické strany, řazených k demokratickým socialistům (B. Sanders, A. Ocasio-Cortez, R. Tlaib), nastoluje také otázky, které mohou být zajímavé i pro naši programovou diskusi. Proto přinášíme překlad několika klíčových pasáží. (jh)


Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS
(administrator, 2. E-knihovna, 26.08.2018)
Chronologický seznam dokumentů a dalších textů, týkajících se Pražského jara, které naleznete na stránkách SDS. (mn)

Socialismus a Pražské jaro (literatura)
(Josef Heller, 10. Části knih a dalších textů, 10.06.2018)
Seznam literatury teoretického příspěvku Josefa Hellera, jak jej připravil měsíc před svým náhlým skonem. Počátek textu Pepova politického testamentu naleznete ZDE.
(Milan Neubert, 10. 6. 2018)

Socialismus a Pražské jaro (3)
(Josef Heller, 10. Části knih a dalších textů, 10.06.2018)
Třetí část teoretického příspěvku Josefa Hellera s podtitulem Krize prvního pokusu o socialismus v ČSSR v letech 1968-69 a její odkaz pro současnost, jak jej připravil měsíc před svým náhlým skonem. Začátek Pepova politického testamentu naleznete ZDE.
(Milan Neubert, 10. 6. 2018)

Socialismus a Pražské jaro (2)
(Josef Heller, 10. Části knih a dalších textů, 10.06.2018)
Druhá část teoretického příspěvku Josefa Hellera s podtitulem Krize prvního pokusu o socialismus v ČSSR v letech 1968-69 a její odkaz pro současnost, jak jej připravil měsíc před svým náhlým skonem. Začátek Pepova politického testamentu naleznete ZDE.
(Milan Neubert, 10. 6. 2018)

Socialismus a Pražské jaro
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 10.06.2018)
Krize prvního pokusu o socialismus v ČSSR v letech 1968-69 a její odkaz pro současnost
Jen s drobnými gramatickými a formálními úpravami tímto zveřejňujeme delší teoretický příspěvek Josefa Hellera, jak jej připravil měsíc před svým náhlým skonem. Já sám vnímám tento text jako Pepův politický testament, který jasně říká, nejen jak Pepa viděl svět, ale zejména také, o co se osobně, někdy až velmi zarputile snažil. S Pepou jsem často diskutoval, i když mnohdy nesouhlasil. S překvapením jsem zjistil, že v textu je i Pepova odpověď na mé otázky ohledně služebné třídy z prosince 2017. Za ni, ale nejen za ni, Pepo, díky. Milan Neubert, 10. 6. 2018

Humanita je jedna!
(Ladislav Novomeský, 05. Pasáž, která nás zaujala, 17.05.2018)
Při čtení starých výtisků Rudého práva z roku 1968 jsem narazil na zajímavý článek Ladislava Novomeského z května. Má v zásadě tři části - v první se autor ohrazuje proti útokům části slovenské veřejnosti (a některých spisovatelů) na V. Mináče, V. Mihálika a další slovenské spisovatele "budovatelského období", ve druhé bojuje s postupně se objevujícími pokusy využít "demokratizace společnosti" k protikomunistickým nebo dokonce protisocialistickým výpadům. Zatímco tyto dvě části příspěvku jedné z nejznámějších obětí procesů 50. let (byl spolu s G. Husákem obviněn a odsouzen jako "buržoazní nacionalista") jsou zajímavé spíše pouze z pohledu na historii "obrodného procesu" roku 1968, třetí část, kterou přinášíme, má podle mého soudu platnost nadčasovou (JH)

Rozhovor s Karlem Marxem
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 05.05.2018)
Druhou vzpomínkou na 200. výročí narození Karla Marxe je překlad článku, který vyšel v časopisu Prospect z října 2003, tehdy s podtitulem
Marx odmítá vinu za komunismus a gulagy. Má však radost ze svého vlivu na akademické půdě.
Jsem si jist, že by si ten text dneska Karel Marx užil. (mn)

Projev prezidenta Miloše Zemana na X. sjezdu KSČM
(Miloš Zeman, 02. Články, statě, projevy, 23.04.2018)
Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto, vážené soudružky, vážení soudruzi, dovolte mi, abych vás pozdravil tímto starým sociálně demokratickým pozdravem.

Rezignace presidenta republiky
(administrator, 09. Stalo se v minulosti, 19.04.2018)
Dopis A. Novotného Národnímu shromáždění
(V rámci seriálu dobových dokumentů o roce 1968.)

President dr. Hácha odjel do Berlína
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 13.03.2018)
ČTK - Praha 14. března (1939)/Lidové noviny 15. března 1939

President republiky dr. Emil Hácha odcestoval dnes o 16. hodině z Masarykova nádraží v Praze zvláštním vlakem do Berlína k návštěvě říšského kancléřa Adolfa Hitlera. Presidenta republiky doprovází na jeho cestě ministr zahraničních věcí dr. Frant. Chvalkovský. Na nádraží přišli se s presidentem republiky a ministrem zahraničních věcí rozloučit předseda vlády Rudolf Beran, ministr dopravy generál Eliáš, provázen vedoucími úředníky ministerstva dopravy, vyslanec dr. Krno a ministr dr. Havelka; z německého vyslanectví byli přítomni správce vyslanectví charge d´affaires Henke, legační rada šl. dr. Heinz Prokesch a tiskový atašé šl. dr. Gregory.


Desatero pro okupovaného intelektuála
(Ivan Sviták, 05. Pasáž, která nás zaujala, 01.03.2018)
Tato reakce Ivana Svitáka je jistě zajímavá pro připomínku atmosféry dnů po 21. srpnu 1968. Myslím ale, že leckteré myšlenky mají co říci i dnešku (jh)

Čím začít? (Po lednu 1968)
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 28.02.2018)

Pokračujeme ve své připomínce vývoje před 50 lety výňatkem z Rudého práva, které vyšlo ve čtvrtek 8. února 1968. První straně dominoval článek o zasedání Předsednictva ÚV KSČ, na němž bylo rozhodnuto vypracovat jednací řád pléna ÚV strany. Z komuniké se veřejnost také dozvěděla o zahájení prací na "akčním programu strany, jehož pojetí, obsah a struktura mají vytvořit předpoklady pro kvalitní přípravu XIV. sjezdu KSČ."

Významný - a pro čtenáře asi nápadnější - byl ovšem nepodepsaný rozsáhlý "úvodníkový" článek (kromě tří sloupců na první straně pokračoval ještě na sedmi sloupcích strany druhé) s výrazným titulkem Čím začít? (a nadtitulem Po lednovém zasedání ÚV KSČ). Článek, z něhož přinášíme tři úryvky, musel mnohým znít opravdu neotřele: poprvé se tu hovořilo o nutnosti vymezit a omezit postavení aparátu strany (a tentokrát už nejen mezi řádky), na jiném místě se rozebíral význam přípravy akčního programu (ještě takto, s malým písmenem na začátku) a ještě jinde se naplno mluvilo o nutnosti dokončit proces rehabilitací nezákonně odsouzených.

Závěrečné obecnější pasáže pak - podle mého soudu - neztratily dosud nic na své platnosti, a tedy by mohly být chápány i jako východisko pro radikální levici v její dnešní situaci. (jh)


Československo od Května do Února (1945-1948)
(Miloš Hájek, 10. Části knih a dalších textů, 20.02.2018)
Kapitola VIII. samizdatového učebního textu Svět a Československo ve 20. století z roku 1988, který vyšel v únoru 1990 v Nakladatelství Horizont. Vedle Miloše Hájka se na textech podíleli Jarmila Ryšánková, Vojtěch Mencl, Milan Otáhal a Erika Kadlecová.

Začátek byl nenápadný
(administrator, 09. Stalo se v minulosti, 30.12.2017)
V roce 2018 si připomeneme 50. výročí událostí Pražského jara. Na našich stránkách dostupné články, soudobé dokumenty a další materiály o tomto období (zejména jsou dostupné na "starém webu") bychom rádi průběžně doplňovali o další, méně známé a méně připomínané.

Jedním z takových materiálů je bezesporu oficiální zpráva o historickém "lednovém plénu", kterou přinášíme dnes. Soudobý čtenář se musí dosti namáhat, aby "mezi řádky" vyčetl informaci o přelomovém charakteru tohoto jednání, jako pamětník ale mohu se vzpomínkou na své rodiče říci, že v tom tehdy byli čtenáři dost trénovaní. (jh)


Nová revoluce v Rusku
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 06.11.2017)

Ministersto uvrženo do vězení - Kerenský uprchl - Lenin pánem Petrohradu?

Pod těmito titulky a ve výrazné úpravě na první straně vyšla 8. 11. 1917 v deníku Právo lidu zpráva o revoluci v Rusku, kterou přebíráme i na naše stránky. V odkazech pod článkem je i propojení na zprávu Národní politiky ze stejného dne ("Nový převrat na Rusi"), které nabízí zajímavou možnost srovnání.


Hodnocení procesů uvnitř KSČM
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 04.11.2017)
Tento článek je věcným výběrem textu z Hellerovy filipiky na Parlamentních listech 30. 10. 2017

Ruský Putin odsuzuje politické represe sovětské éry
(administrator, 11. Nezařazeno - tisk, 31.10.2017)
MOSKVA (AP) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí rozhodně odsoudil politické represe sovětské éry a označil je za zločin, který by neměl být nikdy zapomenut.

O jakou revoluci šlo?
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 13.10.2017)
Příspěvek Josefa Hellera na konferenci "Říjnová revoluce a východní Evropa", pořádané v rámci Slavnosti Haló novin pod záštitou Evropské levice společně pražskou organizací SDS a OV KSČM v Praze 10.

Dopis vládě ČR k událostem v Katalánsku
(administrator, 04. Kolektivní práce, 05.10.2017)
SDS spolu s několika občanskými iniciativami napsala a předala následující dopis vládě České republiky. Kopie byla předána ambasádě Španělského království.

Manifest za svobodu, bratrství a spolužití
(administrator, 04. Kolektivní práce, 03.10.2017)
Společný dokument, přijatý 24. září zástupci levicových, sociálně a ekologicky orientovaných stran a koalic ve španělském a evropském parlamentu, v regionálních vládách a parlamentech a ve vedení měst a obcí.

Srpen 1968
(Ivan Sviták, 05. Pasáž, která nás zaujala, 27.08.2017)

Toreador

Idě, v Praze v srpnu 1968


Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968
(administrator, 04. Kolektivní práce, 21.08.2017)
Připomínáme-li si výročí srpnové okupace, stojí také za to, připomenout si, jak se vyvíjelo hodnocení tohoto aktu, který měl zásadní, negativní důsledky pro prestiž a budoucnost radikální levice u nás a v celé Evropě. Za přečtení stojí stanovisko, přijaté československými komunisty jako první po Listopadu 1989 při výročí 21. srpna.

„Absurdní představa“
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 17.07.2017)
Problém rozšiřování NATO a jeho přibližování k ruským hranicích otevírá historickou otázku po dohodách mezi Západem a Sovětským Svazem před jeho krachem. Zajímavým příspěvkem z roku 2009 po odtajnění některých západních dokumentů je článek z Der Spiegel, jehož překlad nabízíme. (mn)

Jiný svět je možný s Jean-Luc Mélanchonem
(administrator, 04. Kolektivní práce, 23.04.2017)
Čtyři dny před prvním kolem prezidentských voleb ve Francii vyzvalo dvě stě univerzitních výzkumných pracovníků a učitelů k podpoře Jean-Luc Mélenchona, kandidáta „Vzpurné Francie“, jako k „volbě z rozumu“. Jean-Luc Mélenchon má oficiální podporu Strany Evropské levice. (mn)

Co je levicové?
(Karel Růžička, 08. Od našich čtenářů, 09.03.2017)
Před časem proběhla v "kyberprostoru" vcelku zajímavá diskuse nad tématem: co je vlastně levicové? Jeden z ucelenějších příspěvků přinášíme se svolením autora jako výchozí bod k zamyšlení.

O socialistickém původu Mezinárodního dne žen
(Temma Kaplanová, 09. Stalo se v minulosti, 08.03.2017)
V souvislosti s připomínkou výročí MDŽ se objevuje celá řada názorů a informací, často i poněkud "mytických". Poučné je např. v této souvislosti srovnání různých jazykových verzí Wikipedie, které zřejmě odrážejí spíše "politické preference" skupiny editorů daného jazyka. Věříme, že naše čtenáře by mohl zaujmout článek socialistické feministické publicistky a historičky Temmy Kaplanové, který byl publikován v r. 1985 v časopise Feministické studie, a jehož překlad přinášíme.

Ruce pryč od Boky Kotorské!
(David Severin, 08. Od našich čtenářů, 30.10.2016)
Naporcováním bývalého svazu republik Jugoslávie vznikla bohužel situace, kterou využívají velcí, vlivní a silní - totiž ten nejsilnější.

14. říjen
(Pavel Reiman, 10. Části knih a dalších textů, 29.10.2016)
Třetí kapitola knihy Pavla Reimanna Dějiny KSČ z roku 1931

Ako to s rozbitím Československa popravde bolo
(administrator, 04. Kolektivní práce, 29.10.2016)
Otevřený dopis bývalému prezidentovi Václavu Havlovi
Na štandarde prezidenta Československej republiky bolo od jej vzniku heslo „Pravda vítězí“. Toto heslo malo by zaväzujúce pre všetkých československých prezidentov. Jeho obsah však naplnili iba dvaja – T. G. Masaryk a Eduard Beneš. K tým, ktorí to neurobili, patríte, žiaž, i Vy, vážený pán prezident.

Vzpomínka Ondřeje Neffa
(Ondřej Neff, 09. Stalo se v minulosti, 10.05.2016)
Tato zajímavá pasáž by podle mého názoru neměla zapadnout … (jh)

Dík pražské německé university
(Jiří Hudeček, 09. Stalo se v minulosti, 16.03.2016)
Dobový článek z r. 1939

Praha v noci na čtvrtek
(administrator, 09. Stalo se v minulosti, 15.03.2016)
Pozoruhodný krátký článek Lidových novin z 16. března 1939 je výjimečný v tom, že jako jediný v celém čísle ukazuje na jistý smutek - a je přitom nesmírně úsporný a stylisticky působivý. Proklouzl zdá se cenzuře, jinak velmi bdělé; nebo se v něm snad redakce odvážila odchýlit se od jinde v čísle přísně dodržovaného "povinného optimismu" a "pozitivně konstruktivního pohledu" (jh).

Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi
(administrator, 09. Stalo se v minulosti, 15.03.2016)
President českého státu dr. Hácha konal v noci na dnešek tříhodinový rozhovor s říšským kancléřem Hitlerem o budoucím poměru českých zemí k Německé říši. O výsledcích rozhovoru byla vydána tato úřední zpráva:

Levicová feministka
(Jiří Hudeček, 09. Stalo se v minulosti, 08.03.2016)
U příležitosti MDŽ se snad více než kdy jindy hodí vzpomenout velkých postav ženského levicového hnutí. Na územi bývalého Rakouska-Uherska mezi ně bezesporu patřila také A. Poppová, jíž věnujeme tento malý medailonek.

Národní identita není trauma, ale potřeba
(Marie L. Neudorflová, 02. Články, statě, projevy, 12.02.2016)
Ne, že by otázky "postavit se čelem k historii", které staví Václav Bělohradský ve svém článku "Identita je trauma!" (Právo, 4. 2. 2016, s. 7) nebyly důležité, ale způsob, jak se jimi zabývá, je zavádějící. Zjednodušeně řečeno, "s vaničkou vylévá i dítě". Za okolností, kdy je společnost ohrožená nebo rozložená, dělat rozumné zákony proti hanobení národa nemusí být nutně zatracení hodné, pokud jde o hanobení republiky, záleží na tom, jaká je. Na druhé straně kritické přístupy nemusí být ještě hanobením. Každý extrémní přístup je nebezpečný.

Vrátit víru v budoucnost
(Miloslav Ransdorf, 02. Články, statě, projevy, 29.01.2016)
Dnes se naposledy rozloučíme s Mílou Ransdorfem. V jistém smyslu žije člověk po své smrti dále spolu s myšlenkami, které po sobě zanechal. I proto se rozloučíme převzetím rozhovoru Míly pro časopis Věda a technika mládeži v roce 1989. Myslím, že název tohoto historického rozhovoru symbolicky popisuje Mílovy snahy v posledních 25 letech. Úplně dole naleznete odkazy na jiné jeho texty na našem webu, které zachycují složitost jeho politické cesty.
29. 1. 2016, Milan Neubert


Virus nemoci Chamberlain-Daladier se šíří Evropou jako mor
(Jan Šlemenda, 08. Od našich čtenářů, 02.10.2015)
Fejeton k neslavnému výročí Mnichovské zrady.

Otevřený dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi
(administrator, 04. Kolektivní práce, 31.08.2015)
Seznamte se s textem otevřeného dopisu premiérovi České republiky Bohuslavu Sobotkovi, který přijaly občanské iniciativy po zjištění přístupu české vlády k otázce plánovaného cvičení NATO Dunajská jízda a k novému manifestačnímu průjezdu jednotek USA přes území ČR.

Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje
(Alexis Tsipras, 02. Články, statě, projevy, 24.07.2015)
Výňatky z projevu premiéra Alexise Tsiprase v řeckém parlamentu 23. července 2015

Zápisky z Letní univerzity Evropské levice
(Pavel Herman, 02. Články, statě, projevy, 17.07.2015)
S potěšením nabízíme níže zápisky z Letní univerzity, které pořídil Pavel Herman z KSČM ve Vyžkově. Začneme ale záznamem regionální televize.

Řecko: Hluk a vztek znamenající hodně
(Paul Craig Roberts, 02. Články, statě, projevy, 17.07.2015)
Překlad komentáře k událostem v Řecku, který napsal 15. 7. 2015 americký politický ekonom Paul Craig Roberts

Ne úsporným opatřením! Ano demokracii!
(administrator, 04. Kolektivní práce, 29.06.2015)
Pro běžného člověka je téměř nemožné, aby nějak efektivně pomohl řeckému lidu. Je tu však možnost nemlčet a vyjádřit s Řeckem svou solidaritu, třeba podpisem přeložené petice – odkaz na podpisovou stránku najdete na konci textu (mn).

Referendum 5. července a postoj KKE
(administrator, 04. Kolektivní práce, 29.06.2015)
Západní tisk mluví o Syrize jako o komunistech, ale to není úplně přesné – vedle Syrizy existuje ještě Komunistická strana Řecka (KKE). Přečtěte si teď její postoj k vyhlášenému referendu.

Putin k situaci Řecka
(administrator, 03. Rozhovory, diskuse, 06.06.2015)
Vladimír Putin dostal před svou cestou do Itálie v rozhovoru pro deník Il Corriere delle Sera otázku týkající se Řecka:

Atény, Blockupy a Evropa: Demokracie a solidarita nemají hranice
(administrator, 04. Kolektivní práce, 05.06.2015)
Blockupy International podporuje týden mobilizace proti úsporným opatřením a volání po vytvoření alternativního Světového dne uprchlíků

KKE a "Pražská deklarace"
(administrator, 04. Kolektivní práce, 04.06.2015)
Seznamte se s postojem Komunistické strany Řecka (KKE) k Pražské deklaraci mezinárodní konference KSČM.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-850|850-900|900-950|950-1000|1000-1050|1050-1100|1100-1150|1150-1200|1200-1250|1250-1300|1300-1350|1350-1400|1400-1450|1450-1500|1500-1514|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1381 (1381 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.