logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 228.8

Nyní si čte web : 55 uživ.

01. Knihy

* Dějiny Komunistické strany Československa

Vydáno dne 29. 11. 2013 (7775 přečtení)

Dějiny KSČ z roku 1931, sepsané k 10. výročí existence KSČ, jejichž autorem je Pavel Reiman (* 12. 10. 1902 Brno, + 1. 11. 1976 Praha), českoněmecký historik, novinář a publicista a československý komunistický politik.

Většina z nás si dobře uvědomuje, že pohled na minulost se s časem mění. A mění se o to víc, pokud byl nebo je konkrétní detail minulosti důležitý z hlediska vztahů mezi lidmi. Komunistické hnutí je nepochybně takovým historickým objektem, a lze proto s jistotou očekávat, že pohled na něj byl a je podrobován deformaci. Proto jsme se rozhodli seznámit čtenáře našich webových stránek s historicky první obsáhlou monografií, týkající se historie komunistického hnutí v Československu.

Dějiny Komunistické strany Československa vyšly v nakladatelství Karel Borecký současně česky a německy v roce 1931, kdy KSČ slavila své 10. narozeniny. Autorem publikace byl tehdy devětadvacetiletý Pavel Reiman, který byl od února 1929 členem nejužšího vedení KSČ. Lze tedy předpokládat, že na vrchol ho vynesly jeho tehdejší postoje v tehdy započatém období bolševizace strany a že je jimi nepochybně ovlivněn i jeho zveřejněný pohled. Komunistické hnutí v Československu se podle něj ve 20. letech vyvíjelo na základě rozporu mezi leninismem a šmeralismem - specificky československou formou oportunismu. To ale na této knize není to nejzajímavější.

Důležitá je okolnost, že text plně odráží tehdejší postoje člena vedení KSČ, které nebyly zpětně upravovány po prožitých obdobích války a následné přeměny politické strany KSČ ve státostranu. Můžeme tedy předpokládat, že text velmi dobře odpovídá dobové argumentaci KSČ z počátku 30. let 20. století. Krátký popis fascinující životní cesty autora naleznete níže.

Vít Stanislav
Milan Neubert 
listopad 2013


Obsah monografie:

Předmluva
1. Krach rakouské sociální demokracie a jeho příčiny
2. Rozpadnutí rakouského státu a vnitřní vývoj sociální demokracie
3. 14. říjen
4. Zahraniční akce prof. Masaryka a založení československého státu
5. Česká komunistická strana v Rusku
6. Vznik československé republiky a vývoj dělnického hnutí až k prosincové stávce
7. Vznik německé levice a karlovarský sjezd strany
8. Prosincová stávka českého proletariátu
9. Cesta k jednotné Komunistické straně Československa
10. Utvoření komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Ukrajině
11. Obrat k masám
12. Boj na odborové frontě
13. Boj s jílkovskou opozicí
14. Šmeralismus a poučení z roku 1923
15. Od V. sjezdu Kominterny k II.sjezdu KSČ
16. Druhý sjezd KSČ
17. Bubníkovská krise
18. »Brněnské memorandum«
19. Pátá rozšířená exekutiva a československá otázka
20. Údobí stabilisování kapitalismu a vývoj československého dělnictva vlevo
21. Trockismus v Československu
22. IV. sjezd KSČ
23. Strana a odborová otázka
24. V době zostřených třídních bojů až k Rudému dni
25. Poučení z Rudého dne
26. Otevřený list Komunistické Internacionály a diskuse v KSČ roku 1928
27. Boj textilního dělnictva a poučení z něho
28. Pátý sjezd KSČ
29. Haisův puč
30. KSČ v boji o většinu dělnické třídy
31. Vystoupení Friedovy skupiny a sektářské tendence v KSČ
32. Hospodářskou krisí k boji o diktaturu proletariátu
Literatura


O Pavlu Reimanovi

Pavel Reiman se narodil 12. 11. 1902 v Brně, kde navštěvoval gymnázium. Jako Paul Reimann pak studoval v letech 1921 až 1923 na Univerzitě v Lipsku, kde se stal členem Komunistické strany Německa, funkcionářem Komunistické studentské frakce (Kostufra) a dokonce členem říšského vedení strany. Aktivně vystupoval v kulturně politických diskusích, např. v „Rote Fahne“.

V roce 1923 se vrací do Československa. Studuje na pražské Německé univerzitě a vstupuje do KSČ. V letech 1924 - 1926 je redaktorem ČKK (Československá komunistická korespondence), pak šéfredaktorem stranického orgánu „Vorwärts“ v Liberci (Reichenberg) a členem tamějšího okresního vedení strany. V roce 1928 se Reimann účastní jako hlavní německý zástupce Gottwaldovy levicové frakce KSČ na VI. světovém kongresu Kominterny. V roce 1929 je zvolen kandidátem politbyra a delegován do Moskvy jako zástupce KSČ v Kominterně. Stává se tam kandidátem Výkonného výboru KI a kandidátem politsekretariátu VV KI (1929 - 1931). Současně pracuje v redakci „Komunistické internacionály“. V lednu 1931 je z VV KI vyloučen pro pravicově oportunistickou odchylku. V letech 1931 - 1932 je šéfredaktorem teoretického orgánu KSČ „Komunistická Revue“ a vedoucím agitačně propagačního oddělení ÚV KSČ. V roce 1933 je znovu obviněn z pravicové úchylky v souvislosti s politikou jednotné fronty, když se domníval, že po nástupu Hitlera k moci v Německu by snad bylo vhodné hledat v dělnickém hnutí spojence pro obranu demokracie.

V srpnu 1933 provedl sebekritiku a následně chvíli pracuje v moskevském aparátu VV KI. Záhy se však vrací do Československa do vedení KSČ, kdy se stává hlavním zástupcem levicové německé inteligence a podílí se na politickém a kulturním životě říšskoněmecké emigrace.

V letech 1938 - 1939 je členem zpravodajského aparátu ilegální KSČ. V dubnu 1939 emigroval přes Polsko do Velké Británie, kde pracoval jako redaktor orgánu »Einheit«. Byl členem skupiny československých komunistických emigrantů v Londýně, aktivní ve skupině sudetoněmeckého funkcionáře KSČ Gustava Beuera (* 24. 2. 1893 – †21.3. 1947).

V prosinci 1945 se Pavel Reiman vrací do Prahy, kde až do roku 1951 pracuje na sekretariátu ÚV KSČ, hlavně na úseku kulturní propagandy, v letech 1948-52 je i vedoucím redaktorem teoretického časopisu Nová mysl. Reiman patřil v tu dobu k těm komunistům, kteří intenzivně uvažovali o „československé cestě k socialismu“. Byla to patrně právě tato otázka, která nejvíce změnila jeho další působení. V procesu se Slánským v roce 1952 je předvolán jako svědek ve věci obvinění ze sionismu.

Od roku 1952 pak působí převážně jako vědecký pracovník, od roku 1955 je zástupcem ředitele, následně letech 1962-68 ředitelem Ústavu dějin KSČ. Byl také členem korespondentem Československé akademie věd. Právě z tohoto titulu předsedal konferenci o Franzi Kafkovi, která se konala v roce 1963 v zámku Liblice a která je často považována za skutečný počátek tzv. Pražského jara v roce 1968.

Důležitá byla asi i organizace konference o německé literatuře v roce 1965. Tam došlo k přehodnocení humanistické tradice buržoazní literatury a k pokusu o její integraci do „marxistické ideologie“. I to patří k důležitým předpokladům Pražského jara.

V roce 1968 byl aktivní v československém hnutí obnovy a patřil ke kritikům sovětské intervence v srpnu 1968. Na protest proti účasti ozbrojených sil NDR na intervenci vrátil lipské Univerzitě Karla Marxe čestný doktorát. V květnu 1969 byl ještě jmenován profesorem německé literatury na Karlově Universitě, ale v zápětí byl v roce 1970 vyloučen z KSČ a fakticky byl na něj uvalen zákaz výkonu povolání. Jeho knihy byly odstraněny v knihoven. Pavel Reiman zemřel v Praze 1. listopadu 1976.


Související články:
(Historie - dělnické hnutí v ČR)

Seznam hlavní pouľité literatury (25.01.2015)
Hospodářskou krisí k boji o diktaturu proletariátu (24.01.2015)
Vystoupení Friedovy skupiny a sektářské tendence v KSČ (24.01.2015)
KSČ v boji o většinu dělnické třídy (24.01.2015)
Haisův puč (24.01.2015)
Pátý sjezd KSČ (19.01.2015)
Boj textilního dělnictva a poučení z něho (19.01.2015)
Otevřený list Komunistické internacionály a diskuse v KSČ roku 1928 (17.01.2015)
Poučení z Rudého dne (16.01.2015)
V době zostřených třídních bojů až k Rudému dni (15.01.2015)
Strana a odborová otázka (15.01.2015)
IV. sjezd KSČ (15.01.2015)
Trockismus v Československu (15.01.2015)
Období stabilisování kapitalismu a vývoj československého dělnictva vlevo (13.01.2015)
Pátá rozšířená exekutiva a československá otázka (13.01.2015)
Brněnské memorandum (13.01.2015)
Bubníkovská krise (13.01.2015)
Druhý sjezd KSČ (13.01.2015)
Od V. sjezdu Kominterny k II. sjezdu KSČ (11.01.2015)
©meralismus a poučení z roku 1923 (10.01.2015)
Boj s jílkovskou oposicí (08.01.2015)
Boj na odborové frontě (08.01.2015)
Obrat k masám (08.01.2015)
KSČ a živnostenská politika (26.12.2013)
Utvoření komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Ukrajině (04.12.2013)
Cesta k jednotné Komunistické straně Československa (04.12.2013)
Prosincová stávka českého proletariátu (04.12.2013)
Vznik německé levice a karlovarský sjezd strany (04.12.2013)
Vznik československé republiky a vývoj dělnického hnutí až k prosincové stávce (04.12.2013)
Česká komunistická strana v Rusku (04.12.2013)
Zahraniční akce prof. Masaryka a založení československého státu (30.11.2013)
Rozpadnutí rakouského státu a vnitřní vývoj sociální demokracie (30.11.2013)
Krach rakouské sociální demokracie a jeho příčiny (27.11.2013)
Předmluva (27.11.2013)
MY A ONI: K základním rozdílům mezi komunistickou a sociálně demokratickou levicí (20.01.2008)
Bohumír ©meral - osobnost, která by neměla zapadnout do zapomnění (25.10.2007)
K 75. výročí mostecké stávky (25.03.2007)
Patřil mezi jednu z nejvýznamnějších postav dělnického a levicového hnutí (26.11.2006)
Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí (26.11.2006)
Dělnická strana (01.02.2006)
Sudetští Němci a předválečná KSČ (25.01.2005)
Jan Šverma (10.11.2004)
První máje 1968 a 2004 v Praze a historie (02.05.2004)
Novinář neprivilegovaných (05.02.2003)
Zur Lage und Geschichte der SDS (02.02.2000)
Poznámky k postavení a historii SDS (02.02.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Reiman | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.