logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 239.4

Nyní si čte web : 85 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Zápisky z Letní univerzity Evropské levice

Vydáno dne 17. 07. 2015 (3819 přečtení)

S potěąením nabízíme níľe zápisky z Letní univerzity, které pořídil Pavel Herman z KSČM ve Vyľkově. Začneme ale záznamem regionální televize.

Ve dnech 9. - 11. července proběhla v prostorách Domu kultury a Hradu v Litoměřicích - Letní univerzita Evropské levice.

Na akci se podíleli členové Strany demokratického socialismu (SDS) jako zástupci a Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) jako pozorovatelé Strany evropské levice (SEL / PEL), která byla zaloľena v roce 2004.

Náplň akce se skládala z přednášek a seminářů, které se tematicky zaměřovaly na ekonomický vývoj v EU i ve světě; sociální práva a solidaritu; environmentální problémy a udržitelnost rozvoje; současné problémy v „postsocialistických“ státech či bezpečnost a ohniska možných konfliktů.

Den první – 9. 7. 2015

Budoucnost Evropy – rovnost, spravedlnost a sociální soudržnost. Zkušenosti a příspěvky střední a východní Evropy.

Politika úspornosti pravicových sil ničí sociální spravedlnost. Proto je důležité posilovat solidaritu a intenzivně jednat o tom, jak rozvíjet evropskou levicovou politiku. Evropská levice je strana, která může shromáždit různé zkušenosti politických stran z Evropy. Usilujeme o Evropu sociálně spravedlivou, ale kapitálové vztahy reprodukují jinou Evropu, než kterou bychom chtěli společně realizovat.

Pavel Vodseďálek přivítal účastníky jménem ústeckého kraje. Uvedl, že Evropská unie by měla sloužit jen pro mobilitu kapitálu, ale také jako instituce, která slouží občanům evropského kontinentu. EU je zatím jen konfederací, kde jsou sice rovná práva kapitálu, ale nejsou zde rovná práva obyčejných lidí, jako jsou hospodářská práva a spravedlivé přerozdělování.

Vinou neoliberální politiky se jih Evropy dostal do patové situace. Evropská unie se podílela na rozbíjení struktur na Balkáně. Příliv imigrantů způsobuje zvýšené obavy občanů Evropy. Vliv NATO a USA vstupuje do vnitřních záležitostí EU. Tato politika může způsobit rozšíření válečných konfliktů a destabilizaci Evropy.

Pierre Laurent – předseda Strany evropské levice

Situace ve východní Evropě vzhledem k ostatním částem Evropy představuje budoucnost vůči zbytku Evropy. Můžeme říci, že pokud se podíváme na cestu, kterou jsme ušli, tak je třeba otevřeně si říci, že musíme vyvinout spoustu iniciativy, abychom dosáhli plánovaných záležitostí, kterým jsme se zavázali vůči lidem v Evropě.

V EU zřejmě nechtějí, aby se plánovala nějaká jiná cesta, která by se odprostila od neoliberalismu a nevyhovovala by zájmům kapitálu a finanční oligarchie. Politika Alexise Tsiprase se zasloužila o referendum. Úsilí finančních skupin vyvolat převrat zatím nevyšla, tak se pokouší vyškrtnout Řecko z Eurozóny. Je to negace na právo samostatnosti řeckého lidu.

Řecko je první ze 6 zemí, která se připojila k Evropské unii. Návrhy řecké vlády jsou konstruktivní jako například zavedení daňové reformy pro nejbohatší. Cestu Alexise Tsiprase orientující se na rekonstrukci Evropy, která je založena na solidaritě obhajuje rovněž i Strana evropské levice.

Řecká krize je výsledkem integrace neoliberálního modelu a slepé politiky většinou zkorumpovaných vlád, které prosazovaly tento ekonomický model. Tyto vlády usilovaly o zaplacení kapitalistické a bankovní krize z kapes místních občanů a rozbití evropského sociálního systému, který byl budován po staletí.

Integrace východní Evropy je plošným popřením všeho, co bylo praktikováno v těchto zemích. Žádná snaha o hledání kompromisu, popírání sociálních záruk. Model nadměrné hospodářské soutěže bez jakéhokoliv kompromisu. Rozpad solidarity a destrukce národních ekonomik těchto států. Nerespektování historie a demokratických principů těchto států.

Východní Evropa se stala zdrojem levné pracovní síly a základnou pro dominantní evropské země a transatlantické skupiny. Došlo k delokalizaci místních firem a snižování sociálních výhod v těchto zemích. Oklešťují se zde práva zaměstnancům. Pracovníci východní Evropy jsou vykořisťováni doma i v Západní Evropě. Jsou využíváni jako konkurenční pracovní síla vůči západním zaměstnancům.

Slouží také jako důležitý geostrategický aspekt, kde jsou strategie USA založené na NATO. Tyto strategie se střetly ve východní Evropě, v níž je snaha využívat je ke konfrontaci s Ruskou federací. EU a USA využívají východoevropské země jako nárazník pro vlastní válečné strategie. Z těchto důvodů zde hrozí vznik válečných konfliktů.

Ve východní Evropě dochází k podporování antikomunismu, potlačování práv zaměstnanců a sociální politiky či zvyšování nacionalismu a napětí. Nacionalisté a radikálně pravicová politika například využívají konfliktů mezi pracovníky z Francie, Rumunska a východní Evropy.

Z těchto důvodů chceme model sociální harmonizace a nikoliv jen model, který hájí zájmy hospodářských sil. Zvyšování minimální mzdy, systém sociálního zabezpečení, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu vůči pracujícím. Každá země by si měla řídit výrobní, energetické a produktivní kapacity včetně zemědělství a energetiky.

Podporu a ochranu produktivních zdrojů v jednotlivých zemích, aby tak nedocházelo k pohlcování národního průmyslu nadnárodními komplexy. Například Francie kvůli politice neolilberalismu přišla o 1,5 milionu pracovních příležitostí v posledních 10 letech. A to kvůli destrukci národního průmyslu, který požírají nadnárodní koncerny.

Pozměnit mezinárodní politiku v oblasti hájení míru proti politice NATO. Pozměnit úlohu Evropské centrální banky. Strana evropské levice navrhuje založit veřejnou investiční banku. Tyto témata mají skutečný evropský rozměr, protože nikdo se ze své situace nedostane sám. Proto musíme bojovat na dvou úrovních – a to na úrovni národní a mezinárodní.

Význam bývalého východního bloku a proces transformace

Ilona Švihlíková – Iniciátorka z Alternativy zdola

Transformační proces včetně jeho načasování a podoby měl značný význam pro kapitalismus jako takový. Na konci 80. let se dokončovala soutěž mezi státním socialismem a kapitalismem. Krize v roce 1987 v USA znamenala dlouhodobé strukturální problémy, které se ovšem začaly projevovat již od 70. let 20. století.

Kapitalistický systém na konci 80. a 90. let byl zcela odlišný od systémů 50. let. Docházelo k oslabování levice (radikální i sociálně demokratické). Kapitalismus se tak od 80. let přesouvá do neoliberální podoby. Washingtonský konsenzus se stal kuchařkou pro východní Evropu (určování toho, jak má vypadat ten správný kapitalismus, který se bude aplikovat).

Tento konsenzus jako geopolitických podtext vycházel z Ministerstva financí USA, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, což znamenalo vnucování této politiky ostatním zemím. Mnohé země se tak staly určitou laboratoří k liberalizaci a privatizaci.

Střední a východní Evropa poskytla teritorium pro kapitalismus, jejíž trh znamenal rovněž odbytiště pro zboží, které by nebylo možné na Západě prodat. To znamenalo expanzi z hlediska produkce, čímž se částečně uvolnil tlak nadvýroby. Vyspělé země tak mohly využívat geografické blízkosti a přesouvat svoji výrobu do území bývalé Československé republiky.

Plně se tak mohla realizovat a přesouvat soutěž, tzv. Závodu ke dnu. To znamenalo soupeření o to, kdo bude mít z korporací nejnižší daně, kdo bude mít v zemi nejnižší sociální standardy, omezování odborů, snižování reálné minimální mzdy. Jednotlivé státy se tak integrovaly jako kolonie k poskytování surovinového a výrobního bohatství.

Řecko je zneužíváno v kampani a je velmi vhodným obětním beránkem, aby lidé ve střední a východní Evropě byli naštváni na řeckou levici, která na ně údajně přenáší svoje ekonomické problémy. Jednotlivé země jsou poštvávány proti sobě, což je ale zcela úplný opak toho, jak by měla vypadat evropská politika.

Sociální demokracie byla v 90. letech velmi defenzivní. Později tato politika nerozeznatelná od pravicové politiky. Sociální demokracie vždy selže – s pravicí hlasovala proti Řecku, v případě TTIP sociální demokracie hlasovala společně s pravicí pro přijetí. Je proto nutné vědět, kde máme přátele a kde můžeme čekat dýku do zad.

ELFEM (Feministická skupina Evropské levice)

Sissy Vouvou (Řecko) – genderová politika

Genderová politika v EU je prozatím dominována muži. Evropská unie se zaměřuje na rovnost žen od roku 1959 – a zapracovává do smluv rovnost pohlaví a rovnost platových podmínek. Na základě indexu genderové rovnosti srovnává práci, čas, peníze, znalosti, zdraví a moc. Tyto oblasti jsou navzájem spojené a měřené. EU má 59 procent ze 100 procent, což znamená, že rovnosti bylo dosaženo zhruba z poloviny.

V České republice je index rovnosti pohlaví zhruba 43,8 procent. Řecko má index rovnosti pohlaví 38,3 procent. Finsko má nejvyšší index genderové rovnosti 72,7 procent, Německo 55 procent. Z toho vyplývá, že sever má vysoký index rovnosti a střední Evropa se blíží k 50 procentům, ale na jihu je rovnost pohlaví nejnižší.

Judith Benda (Německo) Die Linke

Před 4 lety odhlasoval Evropský parlament doporučení ohledně nové strategie rovnosti pohlaví 20-50. Obsahem politiky EU:

  1. Násilí proti ženám – proti kybernetické šikaně a stalkingu.
  2. Rovnováha života ženy mezi prací a rodinou. Adekvátní opatření pro otcovskou a mateřskou dovolenou.
  3. Oblast zdraví a vzdělání, antikoncepce a potraty. Mnohé pravicové skupiny bojují proti vzdělávání v sexu na školách.

Sissy Vouvou – nejistota v životě žen (Řecko)

Ženy zažívají nejistotu a jsou zneužívány pro krátkodobou práci (prekarizace práce). Někdy jsou lidé zapotřebí 4 – 6 hodin denně, zato jindy mnohem déle. Pokud jde o práci a nezaměstnanost, tak ta v současnosti tvoří 27 procent (před krizí to bylo pouze 9 procent). Zhruba 24 procent tvoří muži a zbytek ženy. Ženská nezaměstnanost je v Řecku dnes nižší, protože ženy jsou levnější pracovní silou, proto je zde takový rozdíl.

Ženy jsou propouštěny nelegálně v těhotenství, ačkoliv zákony ženy chrání. Pokud se jedná o statistiky, tak porodnost v Řecku oproti jiným evropským zemím velice prudce poklesla. Feministické hnutí v Řecku je hnutím zdola. S růstem SYRIZY šlo feministické hnutí bohužel stranou, ačkoliv SYRIZU volilo o 5 procent více žen než mužů.

Těhotenství a mateřství je v Řecku velmi komplikované. Pokud jde o zaměstnané migrantky, tak ty jsou více zneužívány než řecké ženy kvůli flexibilní pracovní době (protože zasílají rodinám domů peníze). V Portugalsku dochází k prekarizaci práce (nejistota zaměstnání) a ženy musejí svým zaměstnavatelům podepisovat prohlášení o tom, že neotěhotní po období 3, 5 či 10 let.

Suzane Gonzales – Venezuela

Latinská Amerika je patriarchální vlivem katolické církve. V Latinské Americe jinak matka hraje významnou roli. Probíhá zde již 16 letá revoluce, kdy se ženy snaží osvobodit, protože byly vykořisťovány kapitalistickým systémem. Od roku 1995 má Venezuela nesexisticky formulovanou ústavu (jazyk), zákon na ochranu mateřství a nejdelší mateřskou dovolenou v Latinské Americe a ve světě.

Ve Venezuele ženy zažívají problém ekonomické krize, kde je státní převrat 4. generace mířen proti ženám. Tato ekonomická válka cílí hlavně na ženy. Je zde nedostatek zboží hlavně pro ženy (vložky, toaletní papír, sunar, mléko, pleny a potravinářské výrobky pro ženy). Soukromý sektor zde hraje na manipulaci umělým zvyšováním nabídky a poptávky. Každý den jsou zde zabavovány kamiony s nezbytným zbožím, kdy část kontrabandu se vyveze načerno do zahraničí.

Uznání práce v domácnosti je stavěno na úroveň opravdového zaměstnání. Ve Venezuele je 13 tisíc žen, které jsou zahrnuty do takového sociálního systému. V roce 1998 zhruba 40 procent populace neuměla číst a psát. Dnes píší téměř všichni. Pokud jde o bytovou politiku, tak z té těží hlavně ženy, na něž je tato politika zaměřena.

Geopolitické, globalizační a ekonomické aspekty

Michal Frič (Slovensko) Komunistická strana Slovenska

Na Slovensku je problém s věkem a zapojením členské základny, kdy strana je umístěna na politickém okraji. Hrozí nebezpečí moci na základě vlastnictví nadnárodního kapitálu. Existují proti tomu minimální cíle jako redistribuce bohatství, zastavení či omezování růstu akumulace kapitálu.

  1. Opatření – zastavení koncentrace kapitálu – určitá akumulace je ohrožením kapitálu – progresivní daň, zrušení daňových rájů, zdanění transakcí, participativní rozpočet.
  2. Kategorie – alternativní hospodářské a samosprávně podnikové vlastnictví a vlastnictví klíčových podniků v rukou státu.
  3. Legislativní návrhy na podporu malého a středního podnikání.

Vojtěch Filip (Česká republika) Komunistická strana Čech a Moravy

Nejsme schopni konkurovat s produktivitou práce v E15 (Herman pozn: zaměstnanci pracují na méně produktivních strojích i jejich zboží a značka má menší prodejní hodnotu na mezinárodním trhu). Je nutné zavést daň z bankovních transakcí, progresivní daň vůči globálnímu kapitalismu, daňovou diferenciaci – jednotlivá daňová pásma podle příjmů.

Není možná jednotná daň u fyzických a právnických osob. Musíme zohlednit, že nejsou v rovném postavení (vůči výrobcům, firmám a státu). IBM či malá akciová společnost jsou v nerovném postavení, a proto musíme najít model diferenciace vůči právnickým osobám.

Dodržování mezinárodního práva v otázkách vojenských operací a míru. Pro nadnárodní kapitál je nebezpečná mezinárodní organizovaná síla pracujících. Bankovní kapitál používá politiku, aby ovládl mezinárodní ekonomickou sféru.

Sociální hnutí jsou obvykle přirozenými partnery levicových politických stran. Nespolupracovat s odbory nebo těmito hnutími by bylo hrubou chybou. Ze sociálního hnutí se vyvíjí hnutí politické. Pro politickou stranu je důležité, aby využila sociální hnutí pro vládnutí politické scény.

Vzdělávací funkce, organizátorské funkce a práce mezi lidmi na ulici. Je to otázka práce mezi lidmi, nikoliv jen volební kampaň. Mladého člověka zase může získat pouze mladý člověk (své vrstevníky pro konkrétní práci). Práce v politické straně není schůze, ale jedná se o organizování a přesvědčování.

Vytvořen koordinační systém pro poslance parlamentu – Parlakon – systém v rámci Strany Evropské levice. Návrh předkládal Josef Šenfeld (poslanec z Litoměřic). Tento systém ovšem nezahrnuje všechny země Rady Evropy.

Je nutné vytipovat problémy a návrhy řešení, které by dávaly dohromady odborné týmy – za parlamentními kluby. Zapojit lidi a najít efektivní výměnu informací, aby sloužily Straně Evropské levice i v případě porady.

Jednotné odbory po roce 1990 zanikly a vzniklo tak několik odborových centrál, které jsou na sobě nezávislé či dokonce vůči sobě konkurenty. Hlavních centrál je celkově 5, ale zbylé 4 jsou menší než ta hlavní. V Rakousku existují odbory podle příslušnictví k politickým stranám – sociálně demokratické a lidovecké. V České republice působí ČMKOS a OS ČMS.

Evropské fórům alternativ – zahájilo evropskou kampaň za základní příjem s využitím nástroje European Citizens Initiative (ECI). Předložení návrhu Evropského základního příjmu znamená boj za silnější sociální ochranu mladých lidí, prekarizovaných pracovníků, nezaměstnaných a chudých, zajišťující, že každý bude mít stejné právo na důstojný a nezávislý život.

Den druhý – 10. 7. 2015

Příspěvky levicové Evropy ohledně TAFTA & COP21
(Transatlantická dohoda o volném obchodu & Mezinárodní konference o klimatu)

Lara Otonicav (Slovenia)

Zaměřujeme se na činnosti: Expertní činnost a poradenství včetně mobilizace, která zahrnuje kampaně a propagaci. To vše na základě univerzity v Berlíně. Na počátku bylo obtížné zapojit lidi. Později vznikla koalice proti tajným dohodám, ve které jsou zapojeny nevládní organizace, odbory a studentská sdružení.

Pomohla nám nadace Rosy Luxemburgové (jedna z největších institucí politického vzdělávání v Německu) včetně některých užitečných příruček ve Slovinštině. Petice a příručka na téma skryté zisky (Stop tax dodging – Hidden profits – summary of a report coordinated by Eurodad). Jedná se o zprávu z 2 letého výzkumu mezinárodní daňové politiky, která se věnuje různým státům EU.

Transferové zisky umožňují spřízněným subjektům ve vzájemných transakcích upravovat ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou zdanění. Tím podniky využívají legálních způsobů, jak se vyhnout placení daní.

EU dala zelenou k tomu, aby se nezveřejňovaly účetní závěrky ohledně daní a majetku. V budoucnu budou tyto informace možná zveřejňovány. Z nelegálních toků se ztrácí 500 miliard a v rozvojových státech je to 160 miliard ročně. Celkově jde zřejmě o 700 miliard ročně. Z toho důvodu je zapotřebí provést rozsáhlý výzkum v rámci EU.

Obklíčení Číny americkými základnami je ve své podstatě porušováním západních hodnot a nerespektování hodnot lidských. TTIP rovněž nerespektuje hodnoty lidské, ale upřednostňuje hodnoty ekonomické. Z toho důvodu by levicové strany měly být přítomny na protestech, které dbají o sociální reformy.

Miroslav Ransdorf – GUE/NGL a KSČM

Často v Bruselu navštěvuji zvláštní studovnu, kde máme možnost studovat různé dokumenty sestavené komisí. Jedná se o tajnou agendu a dokonce i europoslanci nemají volný přístup k těmto dokumentům. Musíme podepsat slib, že se o těchto dokumentech nebudeme zmiňovat. Ve zvláštní studovně je povoleno být jen za doprovodu úředníka evropského parlamentu pouze 2 hodiny.

Musíme odevzdat mobilní telefony i záznamníky a ukazovat případné záznamy úředníkovi v případě, že si zapisujeme poznámky. V případě budoucí smlouvy TTIP je objem této agendy na seznamu kolem 9500 komodit. K okamžité liberalizaci je to asi 8900, které mají být okamžitě liberalizovány. To znamená zhruba 9 desetin komodit, což bude pro státy tržní šok.

Pro Evropany jsou důležitými věcmi hlavně potraviny a výživa.

Existují dva různé přístupy:

Evropský – žádá více energie, kontroly a předpisů, což není věc byrokracie, protože bezpečnost potravin je záležitostí zdraví. Cílem je mí pod kontrolou celý výrobní proces z farmy až na talíř, tedy od producenta až ke spotřebiteli.

USA – má jiný přístup. Kontroluje se pouze finální výrobek v konečném stádiu. Likvidují se mikroorganismy a přídavky. Záleží pouze na finálním produktu. Tímto se nekontroluje celý proces.

Smlouva TTIP může způsobit mezinárodní arbitráže a rozhodčí soudy týkající se obchodu. Český stát tak nebude mít právo nebo možnost intervenovat v tomto procesu (řízení se zúčastnit). Rozhodčí soud tak bude nadřízen státu a bude mít tedy větší váhu než jednotlivé státy.

V podstatě je zájmem monopolů držet evropské státy a konkurenty zkrátka. Nerespektuje se tak volný trh – například britská společnost Vodafone vstoupila na americký trh, tak byla úspěšná. Američané, ale zasáhli proti Vodafonu.

V Evropě bude zakázáno preferovat národní producenty. V USA při tendrech výběrových řízení a veřejných zakázkách musí být 60 procent amerických uchazečů. Americké firmy musí být zastoupeny v obchodu z 60 procent. Z těchto důvodů je důležité vyvíjet tlak na transparentnost této agendy.

Pokud máme omezený přístup k informacím jako poslanci, tak je to pro občany mnohem horší. Pokud jde o malé a střední podniky, tak tvoří 74 procent pracovních příležitostí v EU. Tyto podniky mají potíže při využívání vědy a výzkumu. Investují pouze 4 procenta do výzkumu. Podniky do 10.000 pracovníků mají rovněž podporu evropských programů, jenže právě zde je snaha snížit jim dotace. Existuje totiž nebezpečí redukce investic i do této oblasti.

Smlouva NAFTA vedla k tomu, že mnoho lidí v Mexiku přišlo o práci. A v případě smlouvy TTIP je argumentováno, že tu dojde ke zvýšení produktivity. Lidé ale naopak kvůli podobné smlouvě NAFTA (severoamerická dohoda o volném obchodu) ztratili možnost rozhodovat (ztráta demokracie). Naplněním smlouvy TTIP tedy může být ohroženo 80 procent pracovních míst. Tento tržní princip je v rozporu s tržním ziskem i sociální stabilitou.

Z tohoto důvodu je nutné zorganizovat odpor proti takovým plánům jako byla například ACTA. Jednalo se o masové protesty a petice. Vyspělé technologie přesahují zásadu tržního zisku. (Pozn: Herman – Internet je ve své podstatě zrealizovaný komunismus, kde se data společně sdílí a všechno je všech). Internetové technologie zatím příliš nepodléhají zásadám tržního zisku.

Den třetí – 11. 7. 2015

Změna v Evropě pro udržitelný rozvoj a globální budoucnost

Cornelia Hildebrandt (Německo)

Udržitelný rozvoj znamená demokracii, mír, udržitelnou výrobu a reprodukci, sociální jistoty, ekologii (voda, čerstvý vzduch a potraviny). Z tohoto důvodu potřebujeme nový způsob myšlení, který je založený na solidaritě a organizaci pro 21. století.

V otázce míru a boje proti imperialismu část sociální demokracie a hlavně konzervativci nesouhlasí proti těmto opatřením. Musíme spolupracovat s Latinskou Amerikou a Karibikem. Musíme bojovat za tyto otázky, protože jsou to základní otázky levice.

Maite Mola (Španělsko)

Evropská levice zaujala postoje: V kampaních upozorňovala na to, jaké nedostatky má demokracie v EU. Jasně jsme se vyjádřili, že Syriza není proti modelu EU. Ve Španělsku levice získala 6 křesel v evropském parlamentu. V Itálii a dalších zemích levice posílila obdobně.

V případě COP21 je nutné spolupracovat s ekologickou levicí. Můžeme v jednotlivých bodech spolupracovat a hovořit o společných tématech jako jsou klimatické podmínky a voda. Můžeme navrhovat společná řešení proti silným tlakům v oblasti globálního oteplování.

Walter Baier (Rakousko)

V nadaci Roxy Luxemburgové vedeme debaty o otázkách transformace. Musíme se dohodnout, jestli budeme na straně Ukrajiny (Kijeva) nebo budeme na druhém břehu a podporovat proruské separatisty a Rusko. V zásadě se jinak shodneme, že nemůžeme příjmout TTIP.

Je zapotřebí bojovat za práva zaměstnanců ve světě. V květnu 2013 zahynulo 1.100 lidí v Bangladéži, když se zhroutila konstrukce textilní továrny. Obětem bude zaplaceno 30.000 milionů dolarů. Pojišťovny si cení život dělníka na 21.000 Euro. Hodnota amerického dělníka je ale 160krát vyšší (3,5 milionu) než hodnota dělníka v Bangladéži.

Dohody o volném obchodu, Světová obchodní organizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Washingtonský konsenzus a v roce 1994 Maastrichtská smouva nám přeorientovala systém. TTIP bude vyústěním toho všeho. USA se snaží zachovat svoji ekonomickou dominanci, a proto musíme vytvářet obchodní zónu, která bude zahrnovat celý svět jako v případě BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a jižní Afrika).

Evropa a Latinská Amerika

Suzany Gonzales a Ana-Elisa Osorio – členka socialistické strany Venezuely

Porcesy ingegrace v Latinské Americe a Karibiku jsou ve znamení rušení starých smluv hlavně se Spojenými státy. V případě Venezuely Hugo Chávez a Karibiku Fidel Castro začali společně jednat o procesu integrace obou zemí. Odmítli smlouvy o volném obchodu s USA jako DR-CAFTA (středoamerická smlouva o volném obchodu) či FTAA (americká zóna volného obchodu).

Místo toho byly vytvořeny smlouvy jako CELAC (komunita latinskoamerických a karibských států) a UNASUR (unie jihoamerických států). Tento prostor sdružuje země od Mexika a Patagonii až po Karibik.

Kuba i Venezuela provozují latinskoamerické lékařské školy. Mohou zde studovat i studenti ze Sýrie či Palestiny, tedy studenti ze zemí chudých i vzdálených. Tyto univerzity umožňují žákům i ubytovací kapacity.

Závěr:

Na akademické půdě se nemusí mluvit jako na mýtinku. Levice musí pojmenovat agresora, protože USA vojenskými základnami postupně obklíčila Čínu a Rusko. Mnoho vědců a učitelů ekonomie vyučuje a dává přednost neoliberální politice, ačkoliv existuje mnoho alternativní literatury v Německu.

Je nutné přesně vytvořit vizi a nový kontext toho, co je zapotřebí tvořit. Jedná se o novou vizi ekonomiky pro levici vůči multilaterálnímu či bilaterální kontextu Spojených států, protože chtějí dominovat celému světu. Korporace usilují o dominantní postavení a chtějí eliminovat parlamenty. Takto nekontrolovatelná politika ničí lidskost a životní prostředí.

Bc. Pavel Herman
Člen okresního výboru KSČM ve Vyškově


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Herman | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.