logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.7
21 denni
Max. 647
Prům. 465.7

Nyní si čte web : 80 uživ.

2. E-knihovna

* Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS

Vydáno dne 26. 08. 2018 (2364 přečtení)

Chronologický seznam dokumentů a dalších textů, týkajících se Pražského jara, které naleznete na stránkách SDS. (mn)

5. 1. 1968 - Zpráva o zasedání ústředního výboru KSČ

6. 1. 1968 - Zpráva o zasedání ÚV KSČ (Rudé právo)

8. 2. 1968 - Čím začít? (úvodník Rudé právo)

21. 3. 1968 - Nábožženství a socialismus (Literární listy, Tomášek)

22. 3. 1968 - Rezignace presidenta republiky

30. 3. 1968 - Neříkám nic jiného (Mladý svět, Procházka, Lustig)

5. 4. 1968 - Akční program KSČ

5. 4. 1968 - Akční program KSČ (2)

5. 4. 1968 - Akční program KSČ (3)

11. 4. 1968 - Všechno, co konáme, je pro člověka (Rudé právo, Dubček)

18. 4. 1968 - Vaše nynější krize (Student, Sviták)

18. 4. 1968 - Národní fronta nebo parlament? (Literární listy, Pithart)

24. 4. 1968 - Prohlášení vlády z roku 1968

24. 4. 1968 - Prohlášení vlády z roku 1968 (2)

4. 5. 1968 - Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (sovětský záznam o rozhovorech KSČ a KSSS)

4. 5. 1968 - Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2)

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2)

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3)

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4)

12. 5. 1968 - Humanita je jedna! (Rudé právo, Novomeský)

23. 5. 1968 - Co je to socialismus? (Literární listy, Müller)

1. 6. 1968 - Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ

4. 6. 1968 - Demokracie a socialismus se podmiňují (Svobodné slovo, K231)

9. 6. 1968 - Hodina pravdy (Mladá fronta, Hanzelka)

13. 6. 1968 - Odpovědnost a vina A. Novotného (Kulturní tvorba, Husák)

13. 6. 1968 - Tak vᾞně: Co konkrétně? (Literární listy, Liehm)

13. 6. 1968 - Československo: Dubčekova přestávka (CIA)

21. 6. 1968 - Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968)

24. 6. 1968 - Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968

27. 6. 1968 - Dva tisíce slov (Literární listy, Vaculík)

27. 6. 1968 - Dva tisíce slov

27. 6. 1968 - Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov

27. 6. 1968 - Jak budu oběšen (Literární listy, Kohout)

4. 7. 1968 - Domácí úkol z pilnosti (Literární listy, Hrabal)

10. 7. 1968 - Projev před volbou České národní rady (Smrkovský)

10. 7. 1968 - Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968

15. 7. 1968 - Varšavský dopis

17. 7. 1968 - Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran

26. 7. 1968 - Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa

29. 7. 1968 - Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu

29. 7. 1968 - Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2)

29. 7. 1968 - Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu

1. 8. 1968 - Závěr jednání v Čierne nad Tisou

21. 8. 1968 - Text prohlášení blíže neurčené skupiny čs. státních a stranických činitelů (TASS)

21. 8. 1968 - Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968

21. 8. 1968 8:15 - Projev prezidenta republiky (Svoboda)

21. 8. 1968 - Prohlášení MV KSČ v Praze ke komunistickým a dělnickým stranám světa

21. 8. 1968 - Stanovisko MV KSČ v Praze

21. 8. 1968 - Provolání redakce Rudého Práva

21. 8. 1968 - Prohlášení kolektivu Rudého práva

21. 8. 1968 - Prohlášení 26. mimořádného zasedání pléna Národního shromáždění

21. 8. 1968 - Předsedům vlád a předsedům parlamentů SSSR, PLR, MLR, NDR, BLR

21. 8. 1968 - Prohlášení skupiny členů čs. vlády

21. 8. 1968 - Usnesení mimořádné schůze vlády ČSSR

21. 8. 1968 - Prohlášení vlády ČSSR: Všemu lidu Československa!

21. 8. 1968 - Nóty MZV zaslané velvyslancům ČSSR v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Budapeští a Sofií k předání vládám, u nichž jsou akreditováni

21. 8. 1968 - Prohlášení sekretariátu ÚRO a předsedů ÚV odborových svazů a výzva odborovým organizacím světa

21. 8. 1968 22:30 - Druhý projev prezidenta republiky k situaci (Svoboda)

21. 8. 1968 - Prohlášení Historického ústavu ČSAVV

21. 8. 1968 - Ruzyň v noci na středu (Zemědělské noviny)

21. 8. 1968 - Zpráva o situaci v Praze (Mladá fronta)

21. 8. 1968 - Prohlášení TASS k obsazení Československa (Pravda)

21. 8. 1968 - Jak hlásil rozhlas (Mladá fronta)

22. 8. 1968 - Jediné řešení - odchod vojsk (Svobodné slovo)

22. 8. 1968 - Zpráva o situaci v Praze - Psáno horkým perem (Svobodné slovo)

22. 8. 1968 - Okupanti nás obsadili! (Mladá fronta)

22. 8. 1968 - Obrana socialismu, nejvyšššší internacionální povinnost (Pravda, Rudé právo)

22. 8. 1968 - Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (Peking review)

23. 8. 1968 - Co se dělo na posledním zasedání předsednictva ÚV KSČ (Rudé Právo)

25. 8. 1968 - O vývoji událostí 20. a 21. srpna 1968 v aparátu Státní bezpečnosti

27. 8. 1968 - Neobvyklá noc! (Letectví a kosmonautika)

28. 8. 1968 - Opis fotokopie zápisu z tiskové konference šéfredaktorů listů s předsedou vlády ing. Černíkem

28. 8. 1968 - Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968

29. 8. 1968 - Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy

29. 8. 1968 - Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968

srpen 1968 - Česko-ruský leták

srpen 1968 - Toreador

srpen- září 1968 - Trocha humoru z roku 1968

7. 11. 1968 - Výzva dějinám (Politika, Šámalík)

7. 11. 1968 - Sektářství není program (Politika, Sládek)

22. 11. 1968 - O provázku (Svět v obrazech, Hrabal)

listopad 1968 - Sedm pražských dnů 21. - 27. srpen 1968 (Černá kniha, Macek & kol.)

24. 12. 1968 - Desatero pro okupovaného intelektuála (Sviták)

prosinec 1968 - Kronika místodržení v Čechách

31. 5. 1969 - Poslední slovo na zasedání ÚV KSČ (Kriegel)

21. 8. 1969 - Deset bodů

říjen 1969 - Lapkové (Mateřídouška - Pištora, Vimr)

září 1969 - Pře o komunismus (Smíšek)

26. 10. 1969 - Ideje z Mateřídoušky (Rudé právo)

11. 12. 1970 - Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ

1975 - Dopisy Sartre - Kosík

1978 - Samopaly proti politbyru (Mlynář)

1982 - Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (Mlynář)

1987 - Paměti (Biľak, díl II., kap. VIII)

1987 - Paměti (Biľak, díl II., kap. IX)

1988 - Bilance politiky pražského jara po dvaceti létech (Mlynář)

1988 - Nástup československé reformy a její potlačení (1962-1986) (samizdat, Hájek a kol.)

29. 3. 1989 - V roli zachránce socialismu (Rudé právo, Horák)

2. 1. 1990 - Předběžná dokumentární zpráva o Černé knize (Prečan)

28. 3. 1990 - Hodnocení roku 1968 Komisí ÚV KSČ pro objektivní zhodnocení let 1968- 1969 a následujícího vývoje v ČSSR

28. 3. 1990 - Hodnocení roku 1968

20. 8. 1990 - Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968

1990 - Vasil Biľak k oslavám 1. máje 1968 z jeho Pamětí

1990 - Jan Moravec o 1. máji 1968 z knihy Antipoučení

duben 1991 - Probouzení (Kosík)

5. 12. 1991 - Smysl jara (Sviták)

1991 - Miroslav Švandrlík o prvomájovém průvodu 1968 v Ještě máme, co jsme chtěli

19. 10. 1992 - My cizinou jsme bloudili (Rudé právo, Dostál)

1992 - Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (Antonín Novotný: Pozdní obhajoba)

21. 5. 1993 - Fénix levice s lidskou tváří (Sviták))

květen 1993 - Rozhovor Cassuttiho s Karlem Kosíkem

21. 8. 1993 - Jiří Pelikán o Jaru (Rudé právo)

září 1993 - Pražské jaro, "konec dějin" a šaušpíler (Kosík)

9. 12. 1993 - Rozhovor Lukeše s Karlem Kosíkem

1993 - Miloslav Ransdorf - 60. léta v Československu

28. 3. 1998 - Pražské jaro 1968 očima čtyř (Právo, Šiška)

březen 1998 - Československé jaro 1968 (Císař)

červenec 1998 - Nedoceněné hodnoty Pražského jara (Prečan)

14. 8. 1998 - PDS a Pražské jaro 1968

20. 8. 1998 - Praha 1968: rozum a svědomí (Právo), Bělohradský)

srpen 1998 - KSČM k výročí 21. srpna 1968

22. 8. 2000 - November ’89 mohol byť pokračovaním Januára ’68 (Národná obroda, Císař)

28. 6. 2001 - Sartre a Kosík, Češi a Francouzi (Právo, Liehm)

21. 11. 2001 - Alexandra Dubčeka pobúrilo klamstvo v nemeckom Spiegli (Nové slovo, Čomaj)

20. 5. 2002 - SDS: K socialismu s lidskou tváří

13. 7. 2002 - Paďouři a bojovníci (Právo, Bělohradský)

17. 8. 2002 - Triumf reálpolitiky (Právo, Pinzani)

19. 8. 2002 - Probuďte se, je srpen (Respekt)

20. 8. 2002 - Před námi je 21. srpen (SDS, Neubert)

21. 8. 2002 - Tenkrát a dnes (Právo)

21. 8. 2002 - Účet za srpen 1968 se stále zpřesňuje (MF Dnes)

22. 8. 2002 - Zaplavené výročí srpna (Lidové noviny)

24. 8. 2002 - Co se dělo v srpnu roku 1968 (Právo, Šilhán)

26. 8. 2002 - Invaze v srpnu 1968 ... (Britské listy, Mašita)

14. 4. 2003 - Osamělý bojovník František Kriegl (Neviditelný pes, Kyša)

7. 7. 2003 - 1968 (Britské listy, Janýr)

11. 8. 2003 - Mráz přišel zevnitř (Respekt, Němeček)

16. 8. 2003 - 1968: Utajení britští dobrovolníci (Právo, Šiška)

20. 8. 2003 - Obrodný proces po 35 letech (Právo, Uhl)

21. 8. 2003 - Bez souhlasu neotvírat! (původní text zvacího dopisu - MF Dnes)

21. 8. 2003 - Dvě popravy (Právo, Verner)

21. 8. 2003 - Pražské jaro znamenalo demokratickou změnu (Právo, Dienstbier)

21. 8. 2003 - Byl to rok snů. Ale jen pro někoho. (MF Dnes, Klaus)

21. 8. 2003 - KSS k roku 1968

21. 8. 2003 - Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost (Britské listy, Jursa)

21. 8. 2003 - O mentalitě svlačce (Britské listy, Čulík)

22. 8. 2003 - O mentalitě svlačce a mentalitě bolševníku (Britské listy, Pour)

srpen 2003 - reakce slovenského tisku na omluvu KSS za rok 1968 (Pravda, SME)

25. 7. 2004 - Muž Pražského jara Josef Špaček očima Jaroslava Šabaty (ČRo, Brynda)

1. 8. 2004 - Odešel Karel Bartošek - "Pavel Kohout historické vědy" (ČRo, Brynda)

14. 8. 2004 - K. Hoffman a rok 1968 (klubkscm.cz, Holubec)

19. 8. 2004 - V pasti dějin (Haló noviny, Stoklasa)

21. 8. 2004 - Zbytečné dějiny (Právo, Franěk)

23. 8. 2004 - Několik osobních vzpomínek na rok 1968 (Haló noviny, Věrtelář)

23. 8. 2004 - Hoffmann, rok 1968 a současnost (ksm.cz, Štefek)

24. 8. 2004 - Zemřel Ota Šik (Právo)

27. 8. 2004 - Zemřel Rudolf Zukal (Právo)

28. 8. 2004 - Vzkaz (Právo, Kohout)

28. 8. 2004 - Dějinotvorný neúspěch osmašedesátníků (Právo, Pithart)

31. 8. 2004 - Zdaleka nejde o Hoffmanna (Haló noviny, Jumr)

srpen 2004 - Okupace, o kterou jsme si řekli (Respekt, Vrba)

13. 9. 2004 - Definitívny koniec československej jari (Britské listy, Greguš)

11. 11. 2004 - O nedostatečné historické paměti (Právo, Šilhán)

prosinec 2004 - Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (Týden, Kosatík)

27. 1. 2005 - Většina Slováků stále za Dubčekem (Lavka.info, Janouch)

leden 2005 - Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou ŠŠiklovou (A-kontra)

3. 5. 2005 - Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (ČTK)

červenec 2005 - 12. července 1968 (Týden, Kosatík)

15. 7. 2005 - 37 let od pražžského jara (Holubec)

31. 7. 2005 - Minulost a budoucnost (Bayerová)

18. 11. 2005 - ŠŠtrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (iDnes, Navara)

duben 2006 - Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (Literárky, Liehm)

21. 8. 2006 - Osmaššedesátý - legendy a skutečnost (Haló noviny, Kohout)

23. 8. 2006 - Vššechno bylo a je jinak (Haló noviny, Věrtelář)

8. 4. 2007 - ŽŽádná nostalgie (SPED, Stanislav)

18. 4.2007 - Vsjo budět blagopolučno (SDS, Kříž)

23. 7. 2007 - Kosygin - hlavní inžženýr SSSR (Haló noviny, Andrijanov)

24. 8. 2007 - Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (Haló noviny, Věrtelář)

14. 1. 2008 - K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (Haló noviny, Císař)

12. 4. 2008 - Češši se k roku 1968 nehlásí? (Právo, Uhl)

13. 5.2008 - Čím byla a co znamenala ekonomická reforma ššedesátých let ? (Perspektivy, Pick, Turek)

7. 4. 2008 - Jiří Dolejšš: Pražžské jaro 1968 z pohledu KSČM

2. 8. 2008 - Čierná: Poslední šance pro Dubčeka

4. 8. 2008 - Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (ŠŠilhán)

16. 8. 2008 - Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě

16. 8. 2008 - Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (Marset)

16. 8. 2008 - Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (Bollinger)

16. 8. 2008 - The Spring of Prague and its influence on the Greek Left Wing movement (Baharas)

16. 8. 2008 - Za Pražským jarem 1968 (Heller)

16. 8. 2008 - Co levice osmašedesátníkům dluží (Tejkl)

16. 8. 2008 - Několik poznámek (Levá)

16. 8. 2008 - Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (Mugrauer)

21. 8. 2008 - August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy

2. 5. 2009 - "Velké tajemství" 60. let? (SDS, Ritter)

14. 1. 2018 - Socialismus a Pražské jaro (Heller)

12. 9. 2018 - Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (Reflex)


Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední šance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1231 (1231 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.