logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.7

Nyní si čte web : 73 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Hodnocení procesů uvnitř KSČM

Vydáno dne 04. 11. 2017 (2405 přečtení)

Tento článek je věcným výběrem textu z Hellerovy filipiky na Parlamentních listech 30. 10. 2017

KSČM podléhá procesu, který kdysi přetvořil revoluční dělnickou sociální demokracii v buržoasní stranu a oporu kapitalismu.

Děje se tak pod obrovským tlakem současné vládnoucí třídy, kdy je strana vystavena na jedné straně hrozbám (připouštím, že proti počátku devadesátých let už značně vyčichlým), na druhé straně je však nutností, aby její politikové i členové jako lidé s rodinami nějak přežili, protože v neustálé konfrontaci přežít a nepadnout i s rodinou do asociální sféry lze jen tehdy, má-li politická elita antisystémové síly za sebou silné a uvědomělé masy. To KSČM, do značné míry i svou zásluhou, zejména zásluhou jejího vedení, nemá. O současné „demokracii“ si samozřejmě nelze dělat iluze. To by mohla potvrdit i mně známá křestansko-sociálně orientovaná středoškolská profesorka, která pouze vyhověla žádosti studentů, aby kromě pravicových politiků byl na diskusi v gymplu pozván i Miloslav Ransdorf,za což byla na žádost podnikatelských rodičů („to přece musel studentům vnuknout někdo z pedagogů“) ihned vystavena hloubkové inspekci. Z vlastní analytické činnosti znám i drsnější příklady postihu za KSČM kandidujících bezpartijních zastupitelů apod. a při diskusích na ulici jsem se nesetkal jen se slovním napadáním.

V KSČM se dlouhodobě střetávaly dva základní proudy

… Přes všechny potíže plynoucí z koexistence s kapitalismem, však mohla KSČM udělat mnohem víc, pro své vlastní uzpůsobení k boji s ním a k získání důvěry neprivilegovaných otřesené krachem protosocialismu – vedlejší a trvale neudržitelné větve vývoje k socialismu. Kromě lákadel i hrozeb resuscitovaného kapitalismu zde totiž po dlouhá léta působil jeden specifický negativní jev. KSČM sice zahrnovala řadu individuí s nejrůznějšími názory. V podstatě se v ní však střetávaly dva základní proudy:

1) proud pevně spojený s ideologií a iluzemi předlistopadové vládnoucí třídy řídícího aparátu, který je velmi nepřesně v běžné komunikaci označován jako stalinistický, konzervativní, ortodoxní apod.,

2) proud živelně tíhnoucí k společenské změně směrem k sociálně spravedlivé společnosti, změně, která by ovšem nebyla kapitulací před kapitalismem, jehož křeče ohrožují bezprostředně lidstvo i civilizaci jako celek a jehož zločiny s miliony obětí na rozdíl od zločinů komunismu nejsou nikde ani náznakem vzpomenuty.

Jablkem sváru se stala od počátku otázka hodnocení minulého systému. Stalinistickému proudu výrazně nahrála zcela neobjektivní a v mnoha směrech nepravdivá a zkreslená kritika minulosti zprava, zejména od antikomunistů a zejména přes sdělovací prostředky. Ta se emociálně dotkla řady poctivých členů KSČM a stoupenců socialismu, kteří dali jeho budování a prospěchu celé společnosti hodně životních sil a stali se alergickými na jakoukoli, i marxistickou přátelskou kritiku nutnou pro vyvození poučení do budoucnosti. Jednou ze stránek sporu se stala i otázka, na kterou hlavní vlastnickou formu se má KSČM orientovat do budoucna, zda na státně byrokratické nebo samosprávné, zaměstnanecké vlastnictví, dovedené až do nejvyšších rovin a schopné v rovnoprávné, v politicky demokratickém prostředí probíhající soutěži překonat kapitalistické vlastnictví, o tom minulém státně byrokratickém nemluvě. Sporných stránek však bylo mnohem víc, zejména to, zda systém měl jen subjektivní nedostatky a jeho pád byl způsoben zradou Gorbačova a tlakem západu nebo zda měl i ekonomicko-vlastnické a třídně strukturální systémové limity.

Stalinistický proud tvrdě vydíral a bránil jakémukoli teoretickému i praktickému zkoumání směřujícímu k novému projektu socialismu a zaklínal se vyděračsky chápanou jednotou strany. Vedení ustupovalo, zpočátku z oprávněných obav z rozkolu strany a nahrání antikomunistům a později již z pouhé pohodlnosti a obav z otřesení vlastních pozic. Dialog ve straně byl umrtven, dokumenty odrážejí realitu nedostatečně a tím pádem neoslovují neprivilegované vrstvy, politikové KSČM se při svých vystoupeních v médiích snažili a snaží tančit mezi vejci a nikde nenarazit a tudíž nemohli vyslat do veřejnosti srozumitelný signál. Místo toho se vrhli na denní politiku a postupně si to i teoreticky zdůvodnili, jako kdysi ekonomisté v Rusku za Leninových dob. Vrátilo se bernsteinovské „Cíl je mi ničím, hnutí - /spíše jen vlastní zájmy – pozn. J.H./ – je mi vším.“

Jediný prostředek, kterým se strana mohla zviditelnit, vyvrátit obavy občanů z komunismu a odlišit se od stran podporujících kapitalismus – vize humánní, demokratické, přesto však revoluční, systémové změny-projekt samosprávného socialismunebyl využit a prvky této vize se utopily v nesrozumitelných a kompromisních materiálech a výrocích. Radikalistická rétorika stalinského proudu a jeho představitelů, např. místopředsedy Josefa Skály, která sice vysílá k členům stará známá klíčová slova a fráze, ale nevidí podstatu problémů, nemůže na věci nic změnit.

Tento proces uvnitř subjektu, který kdysi aspiroval na roli avantgardy a antisystémové strany, je o to smutnější, že probíhá na pozadí objektivního a gigantického procesu přeměny industriálního proletariátu v znalostní proletariát, tzv. kognitariát, který se zvláště u nás rodí doslova v bolestech a trpí dětskými nemocemi. Za to samozřejmě zpohodlnělí vůdcové KSČM v centru i v regionech nemohou, ale neobtěžují se ani s tím, aby o tomto procesu přemýšleli, naopak spíše okřiknou a zcenzurují toho, kdo jim tyto nepříjemné pravdy říká.

A ještě poznámka zvláště naléhavá – takto zoportunističtělá a od marxismu se odtrhávající strana nemůže správně reagovat na migrační krizi a novou taktiku globální buržoasie v celém světě – totiž taktiku zneužívání kapitalismem vytvořených příkrých kulturních a existenčních rozdílů po světě k rozpoutávání iracionálních nacionalistických a xenofobních vášní, které různé skupiny kapitálu – ať už jsou spojeny se západem či východem – využívají k manipulaci s neprivilegovanými a zvýšení svých zisků.

Aby bylo jasné – lidé sdílející stejné marxistické názor jako já nejsou agenty bezhlavé a zmanipulované migrace a neodmítají její dočasné zastavení či regulaci (trvale ji totiž zastavit možné není, vzhledem k objektivnímu trendu ekonomické globalizace, která ovšem může probíhat různými cestami – humánními i antihumánními). Snažíme se jen, v souladu s marxismem, upozornit rozeštvávané masy na skutečnou příčinu daného stavu, kterou není od přírody daná krutost či lenost černé rasy, ale důsledky a zájmy kapitalismu. Snažíme se v duchu marxismu a projektu komunismu vyzývat k hledání skutečně efektivního a pro neprivilegované přijatelného řešení. … Už totiž slyšíme pochod hnědých či černých košil po ulici, těch košil, které možná nejprve zmasakrují migranty, ale pak plynule přejdou na poctivé vlastence, o stoupencích socialismu nemluvě.

Nevím, zda můj výklad alespoň někomu naznačil podstatu problému… Doufám však, že mne většina čtenářů nebude … názorově přiřazovat k současnému vedení KSČM a obviňovat z oportunismu, proti kterému jsem řadu let bojoval, stejně jako proti stalinismu. Snad pochopí, že nejsem a nebyl jsem „hlavním ideologem“ KSČM, spolutvůrcem její rozbředlé a kompromisnické, a tudíž i pro občany nesrozumitelné ideové a propagandistické linie… Přesto mi, vzhledem k mnoha dobrým zážitkům sdíleným s jejími poctivými a obětavými členy a osobními přáteli v jejích řadách, na jejím osudu stále ještě hodně záleží a peru veřejně špinavé prádlo jen proto, že už nevidím jinou cestu, jak jí pomoci.

Howgh, domluvil jsem, a, jak napsal Marx v Kritice Gothajského programu, „spasil jsem svou duši.“


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloše Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat nᚠvliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Heller | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1375 (1375 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.