logo SDS
Dnešní datum: 02. 04. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 43
Prům. 19.5
21 denni
Max. 525
Prům. 408.2

Nyní si čte web : 58 uživ.

04. Kolektivní práce

* Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa

Vydáno dne 10. 09. 2018 (2329 přečtení)

Nadpis tohoto článku je součástí nadpisu zprávy, kterou dne 22. srpna 1968 vydala čínská tisková agentura Hsinhua, orgán Komunistické strany Číny. Květnatý text oplývající mimořádně silnými výrazy vůči SSSR není jen propagandistickým stylistickým cvičením, ale dobře připraveným ideologickým rozhodnutím, posouvajícím roztržku mezi SSSR a ČLR. Okupace Československa měla nepochybně velký vliv na další zahraniční politiku Číny. Když o měsíc poté narušil sovětský letoun čínský vzdušný prostor, atmosféra ještě zhoustla. Vyvrcholením pak byl vojenský konflikt na řece Ussuri v březnu 1969, který hrozil přerůst v jadernou válku. Podle mne se tak Pražské jaro možná nepřímo zasloužilo o pozdější orientaci Číny na USA.

Pekingská propaganda zřejmě čekala dva dny, kdy na rumunské ambasádě v Pekingu vystoupil velmi ostře předseda vlády Čou En-Lai s projevem, který je věcně identický s níže přeloženým textem. Oba dokumenty spolu s komentářem „Totální bankrot sovětského moderního revizionismu“ byly urychleně přeloženy do angličtiny a vydány jako zvláštní příloha týdeníku Peking Review č. 34. S mimořádnými přílohami se tehdy v Praze v knihovnách nepočítalo, tak se ke mně jedna z nich později dostala. (mn)

Sužována těžkostmi doma i v zahraniční a nacházejíc se ve slepé uličce, sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa

PR1968_34_SupJednajíc neskrývaně jako banda loupežníků, Brežněv-Kosyginova renegátská klika bezostyšně vyslala 20. srpna masivní ozbrojené síly, aby surově okupovala celé Československo a spáchala tím monstrózní zločin proti československému lidu. Jedná se o bezprecedentně velké odhalení ohavných rysů sovětské revizionistické renegátské kliky, která zběsile provádí imperialistickou mocenskou politiku; je to nejodpornější vystoupení v tvrdém souboji mezi sovětskou revizionistickou renegátskou klikou a československou revizionistickou renegátskou klikou; je to výsledek přímé tajné domluvy mezi sovětskou revizionistickou renegátskou klikou a americkým imperialismem v marném pokusu o přerozdělení světa; je to boj na smrtelné posteli sovětské revizionistické renegátské kliky pokusit se zabránit krizi rozpadu a bezprostředního zničení celého moderního revizionistického bloku. V plné míře to odhaluje podstatu sovětských revizionistů jako papírového tygra.

Zprávy z různých zdrojů ukazují, že pozdě v noci 20. srpna vyslala sovětská revizionistická renegátská klika spolu s revizionistickými klikami Polska, NDR, Maďarska a Bulharska současně z mnoha míst velkou sílu pozemních vojsk a jednotek letectva k invazi do Československa. V průběhu invaze sovětská revizionistická renegátská klika speciálně instruovala svého velvyslance ve Spojených státech Dobrynina, aby osobně informoval vůdce amerického imperialismu Johnsona o tomto aktu agrese. Tentýž večer Johnson svolal mimořádnou schůzku Rady národní bezpečnosti USA k projednání této otázky. Po setkání pověřil amerického ministra zahraničí Ruska, aby povolal Dobrynina do Bílého domu k dalším rozhovorům za zavřenými dveřmi.

Poté, co vojska sovětské revizionistické kliky a jejích přisluhovačů pronikla na československé území, československá revizionistická klika přijala politiku „vyhnout se odporu“, přičemž opakovaně vyzývala všechny vojáky a lidi v zemi, aby „zůstali v klidu“. Díky tomu útočící jednotky rychle obsadily hlavní města a celé území Československa a uzavřely všechny jeho hranice. Tanky, obrněné vozy a další vojenské vozy sovětské revizionistické kliky dunily ulicemi Prahy, československým hlavním městem, zatímco mnoho sovětských proudových stíhaček kroužilo den a noc nad hlavami. Jednotky sovětské revizionistické kliky ovládly klíčové silniční komunikace v Praze, obsadily letiště a rozhlasovou stanici, zpravodajskou agenturu a kanceláře novin, obklíčily nebo obsadily československý prezidentský palác, budovu ústředního výboru československé revizionistické strany a taková klíčové úřady jako ministerstvo obrany, zahraničních věcí nebo vnitra. Podle zpráv západních zpravodajských agentur sovětské jednotky zadržely nebo zatkly stranické a vládní představitele československé revizionistické kliky, včetně prvního tajemníka ústředního výboru strany Alexandra Dubčeka, premiéra Oldřicha Černíka, předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského a předsedy České národní rady Čestmíra Císaře.

Při vyslání vojsk k invazi do Československa sovětská revizionistická renegátská klika pověřila TASS, aby 21. srpna vydal nejpokrytečtější prohlášení, které nestoudně říká, že jejich ozbrojené vniknutí do Československa „vycházelo z principů nerozborného přátelství a spolupráce“ a že tam šli kvůli „obraně socialistických výdobytků“ a tak dále a tak podobně v marném pokusu vytvořit záminky a obhájit svou otevřenou agresi.

Československý pracující lid vyjadřoval velké rozhořčení nad barbarskou agresí sovětské revizionistické renegátské kliky a nad hanebnou zradou československé revizionistické renegátské kliky. Navzdory tlaku invazních jednotek organizoval lid stávky a demonstrace a vyzýval jednotky sovětského revizionistického agresora, aby odešly. Bylo hlášeno, že se občané v Praze, Bratislavě a dalších městech střetávali s invazními jednotkami a že docházelo ke konfliktům. Mnoho lidí stavělo barikády z autobusů, číhalo v záloze, házelo zápalný materiál ze střech a využilo všech možných prostředků k zastavení postupujících tanků. Řada pancéřovaných vozů a tanků byla zapálena. Mnohokrát je lidé obklopovali, hádali se s invazními vojáky a distribuovali letáky, požadující stažení vojsk sovětských revizionistů. Za poslední dva dny šly oběti na obou stranách do několika stovek. V současné době se v těchto městech stále ozývají zvuky výstřelů.

Tento bezprecedentně bezostyšný ozbrojený zásah a invaze do Československa sovětskou revizionistickou vládnoucí klikou je nevyhnutelným výsledkem revizionistické linie, kterou tato klika dlouhodobě prováděla. Tato událost je koncentrovaným projevem každodenního prohlubování a neoddělitelné krize a vážných rozporů v moderním revizionistickém bloku se sovětským revizionismem jako centrem, je koncentrovaným projevem hromadného bankrotu moderního revizionismu.

Po mnoho let sovětští revizionističtí vůdci, od Chruščova až po Brežněva, Kosygina a jim podobné, obnovovali doma kapitalismus všemi způsoby, zatímco na mezinárodním poli hráli aktivně roli komplice č. 1 amerického imperialismu při potlačování revoluční boje lidí na celém světě. Ve svých vztazích s Československem a jinými východoevropskými revizionistickými zeměmi sovětští revizionisté vždycky praktikovali šovinismus velkého národa a národní egoismus, přeměňovali východoevropské země na svá závislá území a kolonie, neustále zpřísňovali kontrolu nad vládnoucími klikami těchto zemí a bezohledně utlačovali a zneužívali široké masy lidí. Revizionistické kliky ve východní Evropě dělají vše, co je v jejich silách, aby se osvobodily od přísné kontroly sovětských revizionistů, aby se mohly přímo jednat s imperialismem vedeným Spojenými státy. Boj mezi sovětskými revizionisty a jejich následovníky ve východní Evropě se tak stává stále více akutním a rozklad se denně zesiluje. Jako poslední zoufalý pokus nyní sovětští revizionističtí renegáti vyslali své jednotky do Československa v marné naději na zachování své otřesené hegemonie.

Boj mezi československými revizionisty a boj mezi sovětskými a československými revizionistickými klikami se stal otevřeným již koncem loňského roku. Novotný, oblíbenec sovětských revizionistů v Československu, energicky následující sovětské revizionisty a obnovující doma kapitalismus, vyvolával v Československu stále častější třídní polarizaci a stále ostřejší třídní boj a způsobil vážné ekonomické obtíže, čímž vyvolal silný vztek a odpor mezi širokými řadami lidí. Za těchto okolností se boj v rámci československé revizionistické kliky stal ostřejším a ostřejším. Počínaje koncem loňského roku provedla frakce vedená Dubčekem vážné útoky na frakci Novotného a, nehledě na opakované osobní intervence Brežněva a dalších sovětských revizionistických vůdců, zbavila Novotného jeho funkcí, v lednu prvního tajemníka ústředního výboru strany a v březnu prezidenta republiky a plánovitě a systematicky uchvátila stranickou, vládní a vojenskou moc. K posílení svých pravomocí se Dubčekova frakce na jedné straně pokoušela všeobecně ospravedlnit nenormálnosti a zrůdnosti tzv. „období kultu osobnosti“ a na druhé straně provedla rozsáhlou čistku u členů frakce Novotného u moci.

Po převzetí moci Dubčekova revizionistická klika urychlila obnovu kapitalismu doma ve všech sférách úsilí ještě otevřeněji. V zahraniční politice, mávaje praporem „nezávislosti“, zdvojnásobila snahu setřást ze sebe kontrolu sovětských revizionistů a rozvíjet aktivně vztahy se Západem usilím o vytvoření „přímých vazeb“. Vývoj takového odstředivého trendu od sovětské revizionistické kliky značně otřásl postavením sovětských revizionistů v Československu a značně zhoršoval rozpory mezi sovětskými a československými revizionisty. Aby si udržela kontrolu nad československými revizionisty a současně zabránila tomu, že tento odstředivý trend způsobí rozsáhlé řetězové reakce v jim podřízených revizionistických zemích, vládnoucí sovětská revizionistická klika neustále vykonávala na československé revizionisty celé měsíce politický, ekonomický i vojenský tlak, aby je dostala na kolena.

V posledních několika měsících vůdci sovětské revizionistické renegátské kliky Brežněv, Kosygin a další jeli osobně při mnoha příležitostech do Prahy, aby provedli přímou intervenci. Seřadili stranické a vládní šéfy Polska, NDR, Bulharska a Maďarska a společně uspořádali setkání v Drážďanech, Moskvě a Varšavě ve druhé polovině března, na začátku května a v polovině července, aby připravili politické a ekonomické sankce proti nové československé revizionistické vedoucí klice ve snaze přimět Dubčekovu kliku k poslušnosti. Ke zvýšení tlaku také vyslali z varšavské schůzky v polovině července společný dopis československým revizionistům, který je prakticky ultimátem. V dopise tato banda revizionistů panovačně připomínala československým revizionistům, že „ztrácejí kontrolu nad během událostí,“ popisovala situaci jako „vážnou“ a bezostyšně tvrdila, že tato situace ohrožuje „společné životně důležité zájmy“ Sovětského svazu a dalších, revizionisty ovládaných zemí, tj. hegemonii sovětské revizionistické renegátské kliky, a že proto nemohou „být lhostejní a lehkomyslní“ tváří v tvář takové situaci a tak dále a tak podobně. Všechno toto mělo za cíl připravit záminku pro vojenskou intervenci. Kromě toho, že tu a tam vedli tajné schůzky zaměřené na přijetí autoritativní politiky vůči československým revizionistům, vládnoucí sovětská revizionistická klika udržovala v uplynulých několika měsících vůči československým revizionistům tiskovou ofenzívu bezprecedentního rozsahu.

Od chvíle Dubčekova nástupu k moci se sovětští revizionisté pokoušeli šikanovat československé revizionisty vedle politického tlaku také vojenskou silou. Své polské, bulharské, bulharské a maďarské přisluhovače používaly k častému vojenskému nasazení na hranicích Československa a jménem organizace Varšavské smlouvy přinutily československé revizionisty souhlasit se „společnými vojenskými cvičeními“ v hranicích Československa koncem června. Kromě toho konali řadu vojenských cvičení v různých podobách v blízkosti československých hranic.

Během tohoto období českoslovenští revizionističtí vůdci a tisk prováděli intenzivní protiútoky vůči sovětským revizionistům. Revizionistická klika Československa prostě nedbala na dopis společně podepsaný stranickými a vládními šéfy Sovětského svazu, Polska, NDR, Bulharska a Maďarska. Jakmile byl dopis zveřejněn, českoslovenští revizionističtí vůdci otevřeně objasnili, že jsou odhodláni „nečinit nejmenší ústup od cesty, kterou jsme nastoupili v lednu“, a požadovali, aby byla Varšavská smlouva revidována tak, že „zaručí členům paktu rovná práva.“

Před všemi těmito politickými a vojenskými tlaky od sovětských revizionistů se českoslovenští revizionisté rozhodli provést určité kompromisy, ale neudělali žádné podstatné ústupky.

Za situace takovéhoto zablokování sovětští revizionističtí renegáti osobně odjeli do Černé v Československu, kde se vedli bilaterální rozhovory s československými revizionistickými vůdci od 29. července do 1. srpna. Následně se 3. srpna konaly další rozhovory v Bratislavě mezi revizionistickými vůdci šesti zemí: Sovětským svazem, Polskem, NDR, Bulharskem, Maďarskem a Československem. Tyto rozhovory však rozpory mezi oběma stranami nezmírnily. Bezohledné vyslání jednotek k okupaci Československa 20. srpna bylo posledním příhozem v licitaci, který udělali zoufalí sovětští revizionisté, kteří se ocitli v dilematu.

Velký Lenin kdysi ostře ukázal: „Buržoazie se chová jako nestydatí lupiči, kteří ztratili hlavu, po hlouposti se dopouštějí hlouposti, a tím zhoršují situaci a urychlují svoji záhubu.“ Sovětská klika revizionistických renegátů, což jsou buržoazní živly oblečené do pláště marxismu-leninismu a socialismu, dnes páchá právě takovou hloupost.

Je všeobecně známo, že kremelští renegáti již dávno zcela zradili marxismus-leninismus a socialismus a uskutečnili všestrannou kapitalistickou obnovu v socialistické zemi. Už dávno pracují ruku v ruce s americkým imperialismem ve špinavém kšeftu jako četník při potlačování bojů revolučního lidu světa. Nynější zločiny spáchané těmito zrádci z Kremlu značně překonaly ty, které spáchala československá revizionistická klika. A přesto se s vztyčenou vlajkou „přátelství a spolupráce“ ani nezačervenali, když předvedli směšnou show, že jedou do Československa, aby „bránit“ to, čemu říkají „socialistické výdobytky“. Během posledních několika měsíců vykonali veškerý možná nátlak na československé revizionisty a nakonec provedli avanturistický krok přímé akce. Přitom doufali, že vyplní „trhlinu“ v Československu a že posílí svou kontrolu nad východní Evropou a celým revizionistickým blokem. Sovětská revizionistická klika však jen urychlila štěpení a rozpad revizionistického bloku a dostala se do bezprecedentní izolace. Od ozbrojené okupace Československa touto klikou všechny ostatní revizionistické strany, kromě čtyř servilních nohsledů sovětské revizionistické kliky, kteří se připojili k vyslání vojsk do Československa, uskutečnily mimořádné schůzky nebo vydaly deklarace vyjadřující „rozhořčení“ vůči sovětským revizionistům, nebo vyslovovaly „nejrozhodnější odsouzení“ či „vážný rozdíl v názorech“.

Náš velký vůdce předseda Mao prohlásil: Pouze opakovaným vzděláváním pozitivními a negativními příklady a pomocí srovnávání a kontrastu se revoluční strany a revoluční lidé mohou zakalit, mohou zrát a mohou si zajistit vítězství.

Praví marx-leninisté a revoluční lidé na celém světě, zejména marx-leninisté a revoluční lidé v Československu a v Sovětském svazu obdrží další historické vzdělání negativním příkladem z nových zločinů sovětských revizionistických renegátů. Moderní revizionisté reprezentovaní vládnoucí sovětskou revizionistickou klikou se oblékají do pokrytecké revoluční frazeologie, avšak hučení sovětských stíhaček nad Prahou a Bratislavou a dunění sovětských tanků v ulicích těchto dvou měst zcela roztrhl sentimentální závoj „internacionalismu“, „přátelství“ a „spolupráce“, který si Brežněv, Kosygin a jejich zástupci nasadili, aby byly naplno odhaleny ohavné rysy sovětských revizionistů - šovinismus velkého národa, národní egoismus a imperialistické právo džungle. Tento incident pomůže širokým masám revolucionářů v Sovětském svazu, v Československu a v dalších zemích pod revizionistickým panstvím jasně vidět, kam kontrarevoluční revizionistická linie vede jejich země, a tak posiluje jejich nové politické probuzení. Všichni opravdoví komunisté a široké masy revolučního lidu v těchto zemích jistě povstanou do boje, důkladně rozbijí reakční vládu revizionistických klik ve svých vlastních zemích a vypořádají se se sovětskou revizionistickou renegátskou klikou za její obrovské zločiny.

Velký rudý prapor socialismu a komunismu určitě nad těmito zeměmi zase zavlaje!

(Zpráva tiskové agentury Hsinhua, 22. srpna)


Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední šance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Peking Review, 34, 1968 (dodatek)

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1635 (1635 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1230 (1230 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1143 (1143 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
820 (820 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1417 (1417 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1092 (1092 hl.)
Prohnilý humanismus !!
826 (826 hl.)

Celkem hlasovalo: 8163


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.