logo SDS
Dnešní datum: 17. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 11
21 denni
Max. 537
Prům. 296

Nyní si čte web : 44 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 1514 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-850|850-900|900-950|950-1000|1000-1050|1050-1100|1100-1150|1150-1200|1200-1250|1250-1300|1300-1350|1350-1400|1400-1450|1450-1500|1500-1514|

Sudetští Němci a předválečná KSČ
(Stanislav Holubec, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2005)
Předválečná KSČ byla neobyčejným zjevem v tehdejší politické krajině Československa z mnoha důvodů: Především české země byly jedním z nejvíce industrializovaných regionů střední Evropy a díky tomu zde mohlo vzniknout již počátkem 20. století silné sociálně demokratické hnutí. Sympatie ke slovanskému Rusku, zážitky mnohých vojáků rakouské armády a v neposlední řadě též silná bída v naší zemi po první světové válce způsobily, že komunistické hnutí, které se od sociální demokracie odštěpilo, bylo od počátku silné. Byla zde i genialita politického vůdcovství B. Šmerala, který nedopustil, aby hnutí propadlo sektářskému radikalizmu a uchovalo si svůj masový charakter.

K Masarykově „České otázce“
(Josef Macek, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2005)
Nové vydání „České otázky“ (I. vyd. 1894) a „Naší nynější krise“ (I. vyd. 1895) - jež vyšlo před krátkou dobou nákladem Činu a je už rozebráno - přimělo asi mnoho čtenářů k přemýšlení o tom, co se změnilo v našich národních poměrech od napsání těchto knih. Za toho půlstoletí se vskutku od základu změnily naše poměry politické, hospodářské, osvětové, zkrátka sociální, ale některé důležité problémy našeho veřejného života zejí před námi stejně jako tehdy, když je rozebíral Masaryk, ač třeba pod jiným jménem, nebo - možno-li tak říci - v jiné dimensi.

Poznámky - Dvě o radikalismu
(Josef Macek, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2005)
Dvě poznámky k radikalismu, zveřejněné Josefem Mackem v Naší době před více než padesáti lety, jsou stále aktuální.

První rozlišuje radikalismus mládí a radikalismus stáří, druhá si všímá souvislosti mezi radikalismem a oportunismem použitím citátu z Mackova oblíbeného Karla Havlíčka Borovského.


Zakázat neonacisty? ptají se opět Němci
(Zita Senková, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2005)
Skandální výroky poslanců ultrapravicové NPD v saském sněmu znovu rozvířily diskusi o jejím zákazu
Berlín, Praha - Načasování nemohlo být horší. Jen několik dnů před 60. výročím osvobození koncentračního tábora Osvětim se Němci ptají: Co máme dělat s neonacisty?

Zakázat neonacisty a komunisty, nebo ne?
(Martin Komárek, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2005)
Mají být zakázány neonacistické strany? Má být zakázána komunistická strana? Poslanci za neofašistickou NPD odmítli v saském sněmu držet minutu ticha za osvětimské oběti.

Francouzské referendum: první křest ohněm pro evropskou ústavu
(administrator, 11. Nezařazeno - tisk, 25.01.2005)
Výsledkem zatím prvního referenda o evropské ústavě, které se chystá na 20. února ve Španělsku, by mělo být její jednoznačné schválení. Ve Francii, kde by se referendum o evropské ústavě podle všeho mělo uskutečnit na začátku června tohoto roku (oficiální datum ještě oznámeno nebylo), je situace mnohem složitější.

Dělnická strana aneb Republikáni v montérkách
(Zdeněk Zewel, 02. Články, statě, projevy, 24.01.2005)
Dělnická strana aneb Republikáni v montérkách Při loňských oslavách 1. máje v Praze na Letné se nám svými novinami „Dělnické listy“ představila nová strana, která si říká dělnická. Na titulní stránce prvního čísla zářil palcový titulek „Dělníci založili stranu a kritizují komunisty“. O této straně jsme mohli slyšet vloni 28. září při demonstraci pořádané Klubem Českého pohraničí v Chebu, kde vystoupil její předseda společně s představiteli KSČM.

Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí
(Mac Intosh, 02. Články, statě, projevy, 21.01.2005)
Článek z levě-komunistickém časopisu Internationalist Perspective zpochybňuje mýtus, že úpadek kapitalismu stojí na nemožnosti dalšího rozvíjení výrobních sil, kritizuje produktivistickou ideologie, která z něj vychází, ale i teze, podle nichž v dnešním světě přestávají kategorie jako hodnota či kapitálový vztah de facto existovat nebo že jsou samy technologie neutrální.

Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát
(administrator, 11. Nezařazeno - tisk, 20.01.2005)
Egon Bondy *20. 1. 1930Dnešní pětasedmdesátník EGON BONDY (vl. jm. Zbyněk Fišer) je pro českou literaturu a filosofii jedním z nejsvobodnějších tvůrců. S Ivo Vodseďálkem reprezentovali na začátku 50. let první vlnu undergroundu - a v 70. letech se stal pro jeho novou generaci uctívaným učitelem. Mezitím patřil spolu s Vladimírem Boudníkem k nejbližším přátelům Bohumila Hrabala, poté v 60. letech s jasnozřivou podporou Milana Machovce vystudoval na Karlově univerzitě filosofii - studie Útěcha z ontologie z roku 1967 patří možná k nejčtenějším původním českým filosofickým textům druhé půle 20. století.

Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat!
(Zdeněk ©kromach, 02. Články, statě, projevy, 19.01.2005)
Dopis Zdeňka Škromacha z 14. ledna 2005

Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství
(Tomáą Stýblo, 02. Články, statě, projevy, 18.01.2005)
Levice vždy trpěla jedním neduhem: pevnou, či snad dokonce slepou vírou v etickou podstatu lidství, vírou, že člověk je v jádru dobrý. Při pokusu aplikovat tuto víru ve společenské realitě se však objevil problém: náboženský pojem „prvotního hříchu“ vystoupil ve vší své hrůznosti.

Dekret RLK o spotřebním družstevnictví
(administrator, 04. Kolektivní práce, 16.01.2005)
Rada lidových komisařů (ruská vláda) přijala 7. dubna 1921 v návaznosti na další probíhající změny dekret(28), který zaváděl tržní vztahy i do nezemědělského prostoru cestou zakládání spotřebních družstev. Dekret byl 20. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Dopis N. I. Bucharinovi (březen-duben 1921)
(Vladimír Iljič Lenin, 02. Články, statě, projevy, 16.01.2005)
Leninův dopis Bucharinovi z roku 1921 se dívá na ústup k NEPu z hlediska teorie. Byl 19. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Dekret VÚVV o zavedení naturální daně místo povinného odvádění přebytků potravin a surovin
(administrator, 04. Kolektivní práce, 16.01.2005)
Projekt předložil Lenin politbyru 8. února 1921, 15. března 1921 ho schválil X. sjezd KSR a vlastní dekret(27) byl přijat 21. března 1921. Prakticky znamenal průlom k ústupu ke státnímu kapitalismu ve státě s proletářskou mocí. Dekret byl 19. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Referát na X. sjezdu KSR(b) o zavedení naturální daně místo povinnosti odvádět všechny přebytky
(Vladimír Iljič Lenin, 02. Články, statě, projevy, 16.01.2005)
Sjezdový referát Vladimíra Iljiče Lenina z 15. března 1921, v němž Lenin navrhoval opatření zamezující dalšímu narušování svazku dělnické třídy a rolnictva. Fakticky to znamenalo příklon k původně zamítnutému návrhu Trockého z února 1920 a začátek NEPu (Nové ekonomické politiky).
Referát byl 18. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Předběžný koncept tezí o rolnictvu
(Vladimír Iljič Lenin, 02. Články, statě, projevy, 16.01.2005)
Základní teze k rolnické politice Vladimíra Iljiče Lenina z 8. února 1921, které byly 17. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

IV/ První kroky Nepu
(Ludvík Brázda, 10. Části knih a dalších textů, 16.01.2005)
Čtvrtá kapitola knihy Ludvíka Brázdy „obrat nebo krach“, která nebyla nakonec v roce 1969 vydána. Číslování stránek odpovídá rozložení textu na arších, které už nebyly svázány.

Odstup nade všechno
(Pavel Kosatík, 02. Články, statě, projevy, 15.01.2005)
Předběžný portrét Václava Klause, naprostého politického praktika
Není příliš pravděpodobné, že by nám Václav Klaus někdy o situaci, v níž se nacházíme, řekl něco „masarykovsky“ ostrého - a zároveň pravdivého. Spíše nám nabídne, abychom se společně s ním kochali vlastní fasádou.

Americká ambasáda informuje
(Jiří Suk, 02. Články, statě, projevy, 15.01.2005)
Kniha depeší z konce roku 1989 více než zajímavě dokresluje tehdejší dění v Československu
V objemném svazku nazvaném Praha - Washington - Praha, který jako svoji první publikaci vydala Knihovna Václava Havla, znovuožívá příběh listopadu a prosince 1989 ve známých obrysech, ale z neobvyklého úhlu pohledu.

Reforma státu. Globální kapitál a národní stát
(John Holloway, 02. Články, statě, projevy, 13.01.2005)
Autor následujícího článku John Holloway se sám označuje za „proti-státního marxistu“, vychází z Marxových tezí o odcizení a  jeho příspěvek ke kritice pozitivistického a objektivistického marxismu je zásadní. Z této kritiky vychází i tento článek:  v souvislosti se současným procesem odbourávání „sociálního státu“ inovátorským a lehce „akademickým“ způsobem zkoumá otázku státu, k níž přistupuje „marxistická ortodoxie“, ale i většina z anarchismu, neadekvátně, fetišizovaně a zjednodušeně. Článek je mimochodem zajímavý i z hlediska našich úvah o budoucí tváři Evropské unie.

Nemilosrdný mlýn
(Zdeněk Jemelík, 02. Články, statě, projevy, 13.01.2005)
Antonín Novotný se kdysi vyjádřil na adresu bývalých vysokých funkcionářů KSČ a bezpečnostního aparátu, jako např. Rudolfa Slánského nebo Bedřicha Reicina, kteří se v padesátých letech stali obětmi nezákonných procesů, že je semlely stejné mlýny, které pomáhali roztáčet.

Epocha samovzněcování
(Václav Bělohradský, 02. Články, statě, projevy, 13.01.2005)
„Všichni, kteří se někdy věnovali důkladněji nějakému problému, brzy vycítili, že ať jsou, kde jsou, bez pohledu nebo dokonce pomoci zvenčí se v určitém momentě už dál nedostanou.“

Usnesení VIII. všeruského sjezdu sovětů o upevnění a rozvoji rolnického a vesnického hospodářství
(administrator, 04. Kolektivní práce, 12.01.2005)
Výňatky z usnesení sjezdu (21) z 28. prosince 1920, které bylo 15. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Hrdinské období Velké ruské revoluce
(Lev Natanovič Kricman, 01. Knihy, 12.01.2005)
Výňatky z knihy(22) sovětského ekonoma a publicisty Lva Natanoviče Kricmana(8), která vznikla v letech 1923-1924. Jde patrně o nejlepąí práci týkající se válečného komunismu. Výňatky byly pouľity jako 16. příloha v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Referát na VIII. všeruském sjezdu sovětů
(Vladimír Iljič Lenin, 02. Články, statě, projevy, 12.01.2005)
Výňatek sjezdového referátu Vladimíra Iljiče Lenina z 22. prosince 1920, který byl 14. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Pracovní ekvivalent
(Stanislav Strumilin, 02. Články, statě, projevy, 12.01.2005)
Stať sovětského ekonoma a statistika profesora Stanislava Strumilina z července roku 1920(18). Byla 13. přílohou v roce 1969 nakonec nevydané knihy „obrat nebo krach“. Číslování stránek odpovídá této knize.

Československé jaro 1968
(Čestmír Císař, 02. Články, statě, projevy, 12.01.2005)
téze k diskusi, upravený materiál z března 1998

Nestojím o pochopení
(Jiří Svoboda, 03. Rozhovory, diskuse, 12.01.2005)
Skvělý filmař, který se krátce po listopadu 1989 stal předsedou komunistické strany. Po třech letech z politiky odešel, ale rudé nálepky už se nezbavil. Jiří Svoboda nyní přichází po patnácti letech s novým filmem. Má název Sametoví vrazi a režisér se inspiroval případem orlických vražd.

Rozmístění protiraketové základny USA na území ČR nelze vyloučit
(Miroslav Vacek, 03. Rozhovory, diskuse, 11.01.2005)
Rozhovor Haló novin (Jan Jelínek) s Ing. Miroslavem Vackem, armádním generálem v.v.

Filozofie očima přírodního vědce
(Boris Cvek, 02. Články, statě, projevy, 10.01.2005)
Zprostředkovat pohled člověka zakořeněného v přírodních vědách na filozofii není de facto možné. Přírodní vědci obecně jsou velice rozmanitou skupinou lidí a v zásadě nelze vytknout snad skoro žádné náboženství, metafyziku či světový názor, který by nikdy nemohli zastávat. To, co je spojuje, není explicitní idea, nýbrž spíše procedura, tedy idea implicitní.

Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje
(Rudolf Převrátil, 02. Články, statě, projevy, 10.01.2005)
Poznámky k monitoru Jana Paula „Volná soutěž idejí v boji o moc končí, rozhodovat napříště budou jen peníze“.
Sdílím nechuť Jana Paula k naší současné politické „elitě“ a politické „kultuře“, i ke konzumnímu oblouzení, kterým je chronicky nemocná naše společnost a které - dodávám já - nějakým způsobem postihuje nás všechny. Nesouhlasím ale s některými Paulovými vývody. Je v nich příliš mnoho pesimismu, což podle mého názoru plyne z nepochopení situace.

Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992)
(Pavel Kosatík, 02. Články, statě, projevy, 08.01.2005)
Kromě Štefánika asi žádný Slovák neovlivnil český život jako on. Dubčekova éra byla v šedesátých letech krátká, zanechala však hlubokou stopu. Je to zvláštní: lidský život sice nejvíc ovlivňují nové myšlenky, ale k těm, kdo je přinesli, obyčejně cítíme jenom chladnou úctu, která se s odstupem času rovná zapomnění. Na koho nezapomínáme, to jsou spíš lidé naděje a vize.

Radikální pravice v Německu
(Lee McGowan, 01. Knihy, 08.01.2005)
Obálka anglické verzeLee McGowan přednáší na School of Public Policy, Economics and Law (Univerzita v Ulsteru) politiku Evropské unie. Jeho odborný zájem lze rozdělit do tří oblastí: a) politické mechanismy EU a zvláště role Evropské komise, b) vztah EU a Severního Irska, c) politický extremismus v Německu. Výsledkem jeho práce v poslední oblasti je monografie, jejíž překlad do čestiny nedávno vyšel v nakladatelství Prostor. Knížka vyšla původně v roce 2002 v nakladatelství Pearson Education Limited pod názvem "The Radical Right in Germany1870 to the Present". O rok později ji vydalo nakladatelství Longman.

Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření
(Jiří Doleją, 02. Články, statě, projevy, 08.01.2005)
Vítám každou vnitrostranickou diskusi, která je vyargumentovaná, bez zbytečných emocí a předpojatostí. Jedině diskusí a nikoliv okřikováním názorů můžeme posunout naše poznání. S takovou vnitrostranickou diskusí se nemusíme bát jít ani na stránky novin. Naopak, veřejnost se alespoň na vlastní oči může přesvědčit, že v KSČM jsou myšlenky, o kterých stojí za to diskutovat a že zvládáme i kulturu diskuse, k níž mj. patří tolerance k jiným názorům a schopnost věcné reakce. Obávám se však, že článek Václava Věrteláře, člena ÚV KSČM, nazvaný Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (Haló noviny 7. 1. 2005) tyto parametry nesplňuje.

Utřel sem pysk v Kerfuru
(administrator, 07. Střípky z internetu, 07.01.2005)
Včeraj, jak sem jel rano lokalku na šichtu, sem ešče poloslepy kuknul z okna a co něvidim - řada aut jak cyp od Imperijalu až po Frydlanske mosty. Už sem se těšil, že uvidim jakesik rozflakane žďorby na štyrech kolach od hňupu, co jezďa jak prasata a nědodržuju vyhlašku, a nebo aji jakesik dojebane krvave zněuznane zavodniki formule jedna, ale nic!

Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic
(Václav Věrtelář, 02. Články, statě, projevy, 07.01.2005)
Napadla mě tato parafráze písničky z filmu Císařův pekař po přečtení rozsáhlého rozhovoru Ireny Ryšánkové s místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem na internetových stránkách Česká média (4. 1. 2005) pod názvem Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické. Následující řádky nepíšu rád, protože vím, že mnozí naši čtenáři a členové KSČM těžce nesou kritiku nebo polemiku mezi funkcionáři KSČM.

Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou
(Bohuslav Sobotka, 03. Rozhovory, diskuse, 06.01.2005)
Vystoupení ministra financí Bohuslava Sobotky v pořadu Interview BBC, vysílaného rozhlasovou stanicí BBC - česká redakce, 6. ledna 2005.

Darebácké státy
(Noam Chomsky, 01. Knihy, 06.01.2005)
Pravidlo síly ve světových záležitostech

Noam Chomsky je čelnou postavou světové lingvistiky a patrně nejslavnějším žijícím anarchistou. Na tomto místě Vás chceme seznámit s jeho knihou „Rogue States: The Rule of Force in World Affairs“, která vyšla v nakladatelství South End Press v roce 2000.


Za boje globální i národní
(©amir Amin, 03. Rozhovory, diskuse, 05.01.2005)
Kořeny Světového sociálního fóra (WSF) lze vystopovat až do ledna 2000, kdy se v Davosu shromáždila skupinka asi padesáti aktivistů zastupujících odbory, intelektuály, rolnické organizace a další sociální skupiny. Mezi těmi, kdo se shromáždili na „Anti-Davosu v Davosu“, byl i Šamir Amin, intelektuál, který je považován za jednoho z nejpřednějších myslitelů měnící se dynamiky kapitalismu.

Občané, pozor na reformy!
(Miroslav Opálka, 02. Články, statě, projevy, 04.01.2005)
Naši nejvyšší politici začali nový rok postaru. Lamentováním nad nezbytnými reformami veřejných financí, důchodového systému, zdravotnictví, školství... Ano, podle nich je třeba neustále opakovat to samé, aby se občan ztotožnil a neuvažoval o jiných možnostech, o tom, jak to vlastně všechno je.

S jistotou méně svobody
(Katja Kipping, 02. Články, statě, projevy, 04.01.2005)
Lipský institut pro výzkum trhu zjistil v jednom sociologickém průzkumu právě k 15. výročí pádu berlínské zdi, že by řada západních Němců ráda převzala některé vymoženosti z Východu: třeba polikliniky a celodenní péči o děti. Že jsme se tehdy ve sjednocovacím opojení tohohle východoněmeckého věna zřekli, to by se dalo vysvětlit ideologickými klapkami na očích. Byli jsme však aspoň připraveni získat pro celé Německo poučení z bolestných východoněmeckých zkušeností s centralismem, se sledováním tajnou policií a s omezováním individuálních práv a svobod? Bohužel ne.

Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické
(Jiří Doleją, 03. Rozhovory, diskuse, 03.01.2005)
Místopředseda KSČM Jiří Dolejš (1961) je poslancem a členem rozpočtového výboru sněmovny. Vystudoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické. Do roku 1990 pracoval v Ústavu prognózování ČR. Od roku 1995 do roku 2002 byl předsedou Pražské rady KSČM. Dolejš je považován za čelného představitele reformního křídla KSČM. S poslancem Dolejšem jsme hovořili o situaci v KSČM po šestém sjezdu v Českých Budějovicích, na němž obhájil svůj místopředsednický post i o mediální politice komunistů.

Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2005
(Václav Klaus, 02. Články, statě, projevy, 01.01.2005)
text projevu převzat z ČTK

Sociologie
(Richard Osborne, 01. Knihy, 27.12.2004)
Před třemi lety vyšla v nakladatelství Portál zajímavá knížka, která přiblížila sociologii velkému množství čtenářů formou komiksu. Autorem významné části díla - grafiky - byl Borin van Loon.

Knížka zmapovala vývoj sociologie jako oboru od osvícenství, přes pionýrské práce Comta a osobnost Marxe, Spencera, Durkheima a Webera. Najdete v ní odkazy na anglosaskou sociologii 20. století, základní výzkumné koncepty a metody. Knížku doporučujeme koupit. Tady najdete pouze ukázky (obrázky mají velikost 241 kB).


Střípky z Internetu (starý web)
(administrator, 07. Střípky z internetu, 24.12.2004)
Tady najdete odkazy na starý web SDS, týkající se nalezených internetových střípků.

Vánoční večírek v Americe
(administrator, 07. Střípky z internetu, 24.12.2004)
Na internetu byla nalezena následující "vnitropodniková korespondence" týkající se plánované vánoční oslavy:

Chci být v Senátu, aby Senát mohl tleskat
(Erazim Kohák, 03. Rozhovory, diskuse, 24.12.2004)
„Myslím, že kdyby měl Ježíš dnes volit, volil by stranu, která zdůrazňuje lidskou solidaritu. Pro mne je takovou stranou sociální demokracie?“ uvedl profesor Erazim Kohák.

Dvě cesty
(Jiří Hanák, 02. Články, statě, projevy, 21.12.2004)
Mažňák, nebo Losna? Tato základní otázka z Foglarových bouřících se Stínadel koluje dnes českou sociální demokracií. Kdo ji má vést a kam? „Evropané“ Stanislav Gross s Bohumilem Sobotkou do moderních časů, nebo „tradicionalisté“ Zdeněk Škromach s Jaroslavem Palasem „ke kořenům“, to jest zpět do minulosti?

Hrozí nám návrat k normalizačnímu alibismu
(Tomáą Halík, 03. Rozhovory, diskuse, 20.12.2004)
Rozhovor Renaty Kalenské s prezidentem České křesťanské akademie Tomášem Halíkem pro Lidové noviny ze dne 20. 12. 2004

Všeobecná deklarace lidských práv
(administrator, 06. Zákony, 18.12.2004)
Preambule
U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod a že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku, Valné shromáždění vyhlašuje tuto Všeobecnou deklaraci lidských práv jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou pod jejich pravomocí.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-850|850-900|900-950|950-1000|1000-1050|1050-1100|1100-1150|1150-1200|1200-1250|1250-1300|1300-1350|1350-1400|1400-1450|1450-1500|1500-1514|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1410 (1410 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1024 (1024 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
909 (909 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
684 (684 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1255 (1255 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
857 (857 hl.)
Prohnilý humanismus !!
674 (674 hl.)

Celkem hlasovalo: 6813


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.