logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211

Nyní si čte web : 22 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát

Vydáno dne 20. 01. 2005 (8771 přečtení)

Egon Bondy *20. 1. 1930Dnešní pětasedmdesátník EGON BONDY (vl. jm. Zbyněk Fišer) je pro českou literaturu a filosofii jedním z nejsvobodnějších tvůrců. S Ivo Vodseďálkem reprezentovali na začátku 50. let první vlnu undergroundu - a v 70. letech se stal pro jeho novou generaci uctívaným učitelem. Mezitím patřil spolu s Vladimírem Boudníkem k nejbližším přátelům Bohumila Hrabala, poté v 60. letech s jasnozřivou podporou Milana Machovce vystudoval na Karlově univerzitě filosofii - studie Útěcha z ontologie z roku 1967 patří možná k nejčtenějším původním českým filosofickým textům druhé půle 20. století.

Manifestačně se hlásil k marxismu, právě proto však odmítal sovětský model společnosti, nepovažoval jej (nejpozději od roku 1950) za životaschopný a jeho glosy i analýzy mají z dnešního pohledu podobu naplněných předpovědí (totéž platí o Bondyho vizích české společnosti po pádu komunistického režimu). V 90. letech ztratil ale podobně jako celý underground i Bondy půdu pod nohama a na změny v české společnosti reagoval odchodem do Bratislavy. Pokračoval tam - trochu jako z jiné planety - v dosavadní práci a věnoval se literární tvorbě, ale hlavně spolu se studiem Tao te ťingu své nejvlastnější filosofické disciplíně - ontologii. Zatím poslední knihou je rozsáhlá esej Příběh o příběhu, jejíž první verzi dopsal v roce 2000. S mnoha dodatky ji vydá snad již v tomto roce jako součást třísvazkového souborného Bondyho filosofického díla nakladatelství DharmaGaia. Z rukopisu, v němž Bondy přehodnocuje, ale hlavně domýšlí své dosavadní úvahy o světě, jsme k autorovu jubileu vybrali několik úvah a poznámek, snad dostatečně charakteristických i pro jeho řečnicko-vypravěčský styl.


Jsem si dávno velmi dobře vědom, že nedělám už po desítky let nic jiného, než že "vstupuji do šlépějí starých mudrců". To mne nepřekvapuje. Všichni dospíváme k týmž závěrům, jde jen o to, že v každé historické době máme k dispozici jiný pojmový aparát, alespoň zčásti, a někdy jsou takové doby přelomu, kdy se i s tím aparátem musí trošku jako zakvedlat a vytvořit nějaký lepší, ale cíl té práce zůstává skutečně neustále tentýž. A je to taktéž tentýž cíl, který mají ti mystikové, eventuálně theologové, ti už to mají trochu tak jako doktrinárně určené, třeba podobně jako to doktrinárně určené měli dejme tomu dialektičtí materialisté (a ovšem "marx-leninisti") atd., ale hledání je stejné, svým způsobem pracovní pole ontologie a pracovní pole theologie, například, se překrývají, zcela se kryjí, není to identické, ale zcela se překrývají, takže já mohu, a také to dělám, klidně používat theologické terminologie a theologové mi rozumějí a koncedují mi to, a zase se mnou mohou mluvit oni jinak, jo.

Zůstává ale faktem, že dojdeme-li k tomu, že je nejdokonalejší možné jsoucno nebo že je Tao nebo že je karma a tak dál, tak neříkáme nic. Právě trápení filosofa je, že musí vysvětlit, co to tedy je a - hlavně - jak je možné, že to je, a taky, současně s tím, jakým způsobem je to strukturováno nebo jak se to chová a tak dále. No a, na počátku třetího tisíciletí máme jaksi umytou hlavu, protože když jdeme na tu věc opravdu důsledně, tak musíme velmi tvrdě konstatovat, že naše výkladové metody dosud používané, a v důsledku toho i celý náš kategoriální aparát, s nímž pracujeme ve filosofii a do určité míry vlastně i ve vší vědě, je nedostatečný, není valentní a vlastně není ani použitelný a zavádí nás neustále právě zpět do toho bludného kruhu, kde se chytáme jako kočka za vlastní ocas.

(...)

Jsem poslední, kdo by si dovolil říci, že Hegel nejenom dovede kolem toho (dialektiky - pozn. red.) dokonale kouzlit slovy, ale skutečně taky z rukávu sype obdivuhodně inspirativní a přesné postřehy - jenomže to je stejný případ jako u chudáka Spinozy: stovky inspirativních iniciativ a přesných pozorování, člověk jen hluboce lituje, že filosof se stal otrokem metody, jíž se svěřil. Marná sláva, my filosofové si dobře vidíme do kuchyně a dobře vyčicháme, kde je vzácné koření, a vidíme na první pohled, kde je stůl zavalen zbytečným, byť třeba nablýskaným vercajkem. Můžeme se bavit klidně o jednom i o druhém. Vercajku se nemusíme posmívat; ale my dnes jdeme po jiných věcech. Notoricky se samozřejmě vrací i "hlubokomyslná" poznámka, že Hegelovi stejně jako Spinozovi vlastně tanula před očima mystická vize, to pak, neboť tato vize je nevyjádřitelná, pošramotilo jejich (jinak snad správnou) metodu výkladu. K tomu však filosof poví jen toto: každý, kdo je filosofem, má před očima tuto a ne jinou "mystickou vizi". Jen logičtí pozitivisti a postmodernisti prý nikoli. A je třeba filosofy ctít a ne se jim smát, že prý "každý říká něco jiného", když zkoušejí možné-nemožné, jak se k této vizi stále blíže přiblížit.

Myslím, že znám Marxe dobře, ne jen z opakované četby, ale i jakousi empatií. Troufám si říci, že lze prokázat, že od mladých let ho sužovala noční můra, že může dojít k jedinovládě finanční oligarchie (počínaje Rukopisy z roku '44 a konče posledními stránkami Kapitálu: Marx pochopitelně nemůže mít naše dnešní pojmy, neboť kapitalismus byl z našeho hlediska teprve in statu nascendi, a tak používá termínů, jež my vidíme až jako nešikovné, leč jasně je vždy definuje), kdy třídní boj opět pomine a oligarchie bude simulovat a falšovat podmínky socialismu tím, že umožní "vykořisťovaným" (dnes tzv. "pracujícím") vysokou životní úroveň a současně je úplně oblbne svou demagogií. Jeho až hektickou snahu vybudovat co nejdříve mezinárodně akceschopné revoluční hnutí, jež by bylo s to včas realizovat socialistickou revoluci, věru nelze svádět na nějakou osobní fanatickou mánii, spíš to vyplývá jako závěr z varovných poznatků, jež získal jak ze studia svého předmětu, tak ze skutečné vědecké intuice.

Co hledáme, je přece jedna skutečnost, to všichni víme. Nejsou dvě skutečnosti nebo deset skutečností, nejsou dva Bohové, je jen jeden, není patero Tao, je jedno, a nejsou čtyři Prázdnoty, ale jedna atd., všichni hledáme jednu skutečnost. No a jestliže tedy je jedna skutečnost, tak filosof má právo prohlásit tvrdě, že jedna skutečnost implikuje jednu základní zákonitost. Ať podle toho či onoho modelu, ale jednu, ne patero.

Existenciální rozměr ontologie je mi dávno znám, ale protože sám jsem nikdy "existenciálními pocity" netrpěl (pořád jsem měl nějakou pitomou práci), nepálilo mne to tak. K roku 2000 je ale naše existenciální situace nepopiratelně horší, než byla ve 20. a 30. letech, kdy filosofie existence vznikala, a rozhodně horší než v 50. a 60. letech. To, co by se dalo nazvat die geistige Situation der Zeit 90. let, je v první řadě diagnostikovatelné jako ztráta veškeré naděje, a to, na první pohled ku podivu, celoplanetárně (v tom je ten rozdíl od stejnojmenné a ve své době právem slavné studie Jaspersovy ze samého začátku 30. let). "No future", o níž zpívali Sex Pistols roku 1977, byla vyslovena i chápána jako tvrdá provokace. Po událostech 90. let (roku '99 NATO v Jugoslávii aneb finis coronat opus) se stala základním životním pocitem, který je tak samozřejmý, že o něm ani netřeba mluvit. Jediné východisko je rychle si zvyknout, k čemuž všemi silami přispívají masmedia, showbusiness, reklama a přímo vědecky programovaná ideová předpříprava nástupu globalizace: jelikož jsme všichni ve zcela akutním ohrožení, velmi rychle jsme si osvojili přirozenou sebezáchovnou taktiku "zachraň se, kdo můžeš", buď připraven na to, že se dokážeš přizpůsobit všemu. Ani pro jednotlivce, tím méně pro společnost, není jiný výhledový program než sežrat všecko, co ti bude servírováno (od brainwashingu až po genocidu) i s chlupama. Dobře dávkované a směrované informace o situaci ekonomické, ekologické, demografické atd. nás vychovávají k tomu, že jediné možné je nechat vše v rukou mocných (globální finanční oligarchie), kteří nás zcela zřetelně poučují o tom, že žádný odpor prostě neuspěje. Masová fatalita ochucovaná drobnými příležitostmi ke carpe diem se neobjevuje ovšem v dějinách poprvé. Její důsledky jsou však vždy více než negativní, byť mocní a vládnoucí si přitom myslí, jak to všechno krásně zvládají.

...současná historická situace naléhá na 21. století takovou vahou, že "marná všechna lásky snaha", a filosof bude se skleslýma rukama hledět na to, jak se doslova člověk člověku stal vlkem. Globalizace má ne pouze ekonomický rozměr a dopad, ale skutečně "globální": degraduje a devalvuje naprosto bez výjimky všecko. Lidská psychika je bezprecedentně rychlým historickým pohybem, a dokonce cílenou "strategickou přípravou" vystavena deformacím, jež mohou ústit v absolutní psychotickou a sebevražednou reakci. Hledat, kdy to začalo, není ovšem předmětem této knihy. Vše počíná splývavým způsobem, ale rozplývání eventu (E. B. používá tento termín ve snaze vyjádřit událost jako fluxus, jako něco, co se děje, zároveň segment dění i jeho tok - pozn. red.) někdy může být velmi rychlé. Teoreticky je pořád ještě šance: úplně odstranit systém založený dnes už jen a jen na růstu zisku. Ti, kdo ho vedou, to ale neudělají. My ostatní, tj. 99 % lidstva, jsme dnes nejen v praxi zcela bezbranní, ale ani teoreticky nemáme situaci analyzovanou, takže prostě nevíme, jak se bránit. Při dalším živelném průběhu může dojít na to, že opravdu "budeme zbaveni všech starostí", najmě filosofických.

Právo, 20. 1. 2005


Přečtěte si u nás rozhovor, který s jubilantem pořídil Dušan Lužný v roce 2002,
a přednášku Revoluce! z roku 2000.

Redakce SDS dále doporučuje stránky editora Jana Buriana.


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Chvála materialismu (30.11.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii (24.05.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Polemika o „produktivistickém marxismu“ (04.03.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Atheismus není nové dogma (08.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Rukopisy „Grundrisse“ (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
V Den paměti (27.01.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,25 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.