logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.1
21 denni
Max. 647
Prům. 464

Nyní si čte web : 60 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992)

Vydáno dne 08. 01. 2005 (16001 přečtení)

Kromě Štefánika asi žádný Slovák neovlivnil český život jako on. Dubčekova éra byla v šedesátých letech krátká, zanechala však hlubokou stopu. Je to zvláštní: lidský život sice nejvíc ovlivňují nové myšlenky, ale k těm, kdo je přinesli, obyčejně cítíme jenom chladnou úctu, která se s odstupem času rovná zapomnění. Na koho nezapomínáme, to jsou spíš lidé naděje a vize.

Musí to jít po dobrém

Pocházel z Uhrovce ze staré slovenské rodiny s evangelickými a obrozeneckými tradicemi. Ve stejném domě jako on se narodil Ľudovít Štúr. Rodiče však byli spíš přáteli nových pořádků, syn je v pamětech nazval "párem socialistických snílků". Pořád hledali, kde by se jim dařilo lépe, takže emigrovali hned dvakrát. Poprvé ještě před synovým narozením do Ameriky a podruhé, ve dvacátých letech, do Sovětského svazu. S ostatními nadšenci sdruženými v komunistickém družstvu Interhelpo odjeli budovat nový svět do Pišpeku v Kirgizii. Přestože tam mladý Dubček zažil například kolektivizaci zemědělství a na vlastní oči viděl lidi umírající hladem, ideologický dril poznamenal také jeho. Když se v sedmnácti vracel domů, byl víc Rusem než obyvatelem ČSR.

Do komunistické strany vstoupil v roce 1939. Jak vypadá na Slovensku normální mírový život, nikdy nezažil, hned spadl rovnýma nohama do války. O to víc věřil v hvězdu socialismu, který dá všechno do pořádku. Od roku 1945 začal pracovat ve stranickém aparátu a zdál se pro tuto práci jako stvořený. S lidmi to uměl. Během čtyř let se stal předsedou krajského sekretariátu v Banské Bystrici, pak v Bratislavě, a když se vrátil z tříletého funkcionářského školení v Moskvě, bylo jasné, že sáhne po některé z nejvyšších funkcí. V roce 1963 ho zvolili do čela Komunistické strany Slovenska.

V šedesátých letech nebyla na východě republiky taková přehrada mezi komunisty a "zbytkem" společnosti jako v Čechách a na Moravě. Více lidí tam věřilo, že komunisti mají právo druhé vést, protože si od toho slibovali posílení slovenské svébytnosti. Přispívala k tomu mimořádně neobratná slovenská politika pražského vedení KSČ v čele s Antonínem Novotným. Když byl na přelomu let 1967 a 1968 Novotný z vedení odstraněn, rozhodly o tom hlasy slovenských členů ústředního výboru. Místo kontroverzního Gustáva Husáka, považovaného za vůdce slovenských nespokojenců, se nástupcem Novotného nečekaně stal málo známý Alexander Dubček.

Stal se pak symbolem pražského jara, ačkoliv nebyl jeho iniciátorem ani motorem. Mnohého z toho, co se od ledna v zemi dělo, se děsil. Přesto, mluvilo-li se v té době o "socialismu s lidskou tváří", lidé si pod tím heslem představovali tvář Dubčekovu. Po dvou desítkách let před nimi stanul politik, který vypadal jako slušný normální člověk, uměl mluvit bez papíru, usmíval se... Když se jednou nechal vyfotografovat, jak na veřejné plovárně skáče šipku do bazénu, vznikl poprask: všichni jeho předchůdci se tvářili, že tráví u psacího stolu dvacet čtyři hodin denně. Filozofka Eva Stuchlíková o něm v roce 1993 napsala: "V Dubčekovi jsme neviděli všelék ani vzor vzorů, vzbuzoval však cosi, co samo o sobě bylo v tehdejších konstelacích diktatur jediné samospasitelné strany divem divoucím: sympatii a lásku."

Každá doba a každý režim potřebují vedle těch, kdo utvářejí jejich skutečný obsah, také osobnosti, které je symbolizují navenek. Často nemusí jít o tytéž lidi, zásluhy a popularita souvisejí jen výjimečně. Dubčekova role byla v tom, že říkal: Chcete, aby vám vládli lidé, jako jsem já, s kterými se domluvíte a u kterých se nemusíte bát, že na vás zase vytáhnou revolver? Ve srovnání s tehdejší politickou kulturou na Západě to nebylo mnoho, avšak proti československé realitě ještě nedávných let šlo o mílový skok kupředu.

Soudruzi nerozumějí

Jeho politický styl však dál zůstával stylem aparátníka, byť kultivovaného. Jiný svět v životě ani nepoznal. Věděl, že jako funkcionář strany bude úspěšný, dodrží-li dvě hlavní pravidla: dohlédne, aby měl za všech okolností krytá záda v Moskvě, a doma odstraní vnitrostranickou opozici, kdykoli se nějaká vyskytne.

Pokud šlo o podporu Moskvy, tu na začátku roku 1968 nesporně měl. Sám se v té věci i s ohledem na svou sovětskou minulost považoval za předurčeného. Ještě v noci na 21. srpna 1968, když se dozvěděl o probíhající invazi, byla jeho první slova: "Tak přece to udělali - a to udělali mně!"

Za to, že o podporu během několika měsíců přišel, vděčil své představě politiky. Podle jeho názoru měla i uvnitř totalitní strany spočívat nikoli v donucování, ale v přesvědčování. Jeho stylem nebylo nařizovat, ale vytvářet prostor a pak čekat, dokud nepochopí i nejpomalejší soudruzi. Věřil, že k tomu, aby dobro zvítězilo, stačí ukázat lidem směr, kde je potom sami najdou.

Protože věděl, že Rusové s mnohými jeho kroky nebudou souhlasit (ale musel je provést, aby jim dal šanci uznat jeho pravdu), stavěl je obvyk-le před hotovou věc, zejména v personálních otázkách. Především Brežněva a spol. tím přiváděl k šílenství. V Moskvě nedokázali pochopit, proč tak nesmyslně porušuje pravidla, která přece fungují a jejichž pomocí se k moci dostali všichni, tedy také on sám. Nebyli zvědavi na to, co jim chce dokázat, přáli si, aby poslouchal.

Je otázka, jak mohl Dubček doufat, že spolubratry přesvědčí, když viděl, že to nefunguje od samého začátku. Když se počátkem února 1968 setkal s šéfem polské strany Władysławem Gomułkou, začal rozhovor větou, která se později stala jeho myšlenkovým refrénem. V té době ale ještě byla nová, Gomułka ji neznal: "Až postavíme stranu na nové, demokratické základy, počítám s obnovou důvěry v socialistickou společnost" Gomułkova první slova prý byla: "Ano, ale" K čertu, jaká obnova důvěry? Pokud se v zemi skutečně vládne, nemají taková slova ve slovníku partajního funkcionáře co dělat!

Síla i slabost politických vizionářů pramení z téhož zdroje, z přesvědčení, že k tomu, aby se lidé chovali lépe, stačí jejich poznání. Skutečnost však bývá jiná. Lidé jednají nikoli podle toho, co poznali, ale v souladu se svými zájmy. Vůdcové "bratrských" stran Gomułka, Kádár, a snad i někteří sovětští představitelé by patrně souhlasili s tím, že vnitřní demokratizace strany, tak jak si ji Dubček představuje, by mohla být společnosti ku prospěchu. Zcela jistě by ale neprospěla jim samým. V tomto konfliktu ideálu a reality byl Dubčekův kámen úrazu.

Nebyl politicky naivní, jak někteří mysleli. Uvnitř aparátu se uměl chovat hodně machiavellisticky; tvořil sítě spojenců a rozděloval sféry vlivu jako každý jiný. Jakmile však zavedl svobodu tisku, přesunulo se těžiště veřejného života mimo aparát. Mezi spolubratry tím vnesl zmatek: když tvrdil, že všechno snad půjde bez poroučení, věřili mu, i když většinou nerozuměli, jak to myslí. Situace, která vznikla, však znamenala, že k moci se přihlásili i jiní.

Jak s přibývajícími týdny pražského jara rostla nevole bratrských stran, rostlo nebezpečí vojenského zásahu. Dubček věřil, že Sovětský svaz nebude opakovat maďarský zásah z roku 1956, protože je dnes už mnohem dál. "Problémem bylo pokusit se manévrovat tak dlouho, až bychom je přiměli akceptovat nás za civilizovaných podmínek. Optimisticky jsem se domníval, že bychom mohli dosáhnout změn, protože jejich tyranství nebude moci překročit jisté hranice." Žil v chřtánu obludy, nucený jednat, jak si ona přála, ale choval se, jako by o tom nevěděl. Nepřipouštěl si možnost okupace právě proto, že věřil v socialismus, i ten sovětský.

Zůstal věrný své vizi až do 21. srpna. Celou dobu měl v rukou všechny mocenské páky, takže by pro něho bylo hračkou vystoupit jakkoli proti "kontrarevoluci". Ale neudělal to. Díky němu si pražské jaro až do konce ponechalo svůj vysoký kredit, nerozmělněný v nějakých dílčích pragmatismech.

Na druhou stranu bylo jasné, že Dubčekova politika nemůže mít dlouhé trvání. Byl typickým vůdcem období přechodu, člověkem, který vytváří prostor pro ty, kdo přijdou po něm. Jedním z rubikonů, kterým se nemohl vyhnout, by pro něho bylo rozhodnutí o tom, zda povolit či nepovolit sociálnědemokratickou stranu. Před srpnem v té věci pouze lavíroval: namítal zakladatelům, že to s ohledem na Moskvu nejde, zároveň jim však nic nezakázal a nevystoupil proti nim, ani když v létě jmenovali ústřední přípravný výbor.

Člověk minulosti

Jeho posrpnový život byl smutný a bezbarvý. Po člověku, který vytváří druhým prostor, nebyla v nových podmínkách žádná poptávka. Jako symbol těch, kdo umožnili řádit silám "kontrarevoluce", byl Dubček úplně posledním, kdo se hodil. Ke své škodě to nepochopil, a tak přijímal všechny, i sebetrapnější funkce, jimiž ho zvolna likvidovali. Nezapomněl se podepsat ani pod proslulý pendrekový zákon ze srpna 1969. Postihl stovky lidí, kteří se v ulicích bouřili proti normalizaci a provolávali přitom mimo jiné i Dubčekovo jméno.

Dalších dvacet let prožil v ústraní v Bratislavě jako zaměstnanec lesní správy; permanentně policejně sledovaný, ale bez vůle či chuti provokovat. Veřejně vystoupil dvakrát: v roce 1974 napsal protestní dopis vedení strany, v roce 1988 se v italských novinách přihlásil ke Gorbačovovi. Chartu nepodepsal. Měl za to, že jeho vlastní způsob boje bude jiný, až do listopadu 1989 však nepřišel na to, jaký.

Strana, která se s ním dávno rozešla, pro něho dál představovala autoritu, od níž očekával satisfakci. Žil křivdami, které na něm ostatní, doma i v cizině, spáchali v roce 1968. Považoval se za muže, jenž měl pravdu, a teprve až to svět zas uzná, hnou se věci vpřed.

Svět se však celou dobu hýbal dopředu i bez Dubčeka. Ukázalo se to v listopadu 1989, který sice potvrdil, že jeho minulý kredit stále trvá, žádný nový obsah však už k němu Dubček nepřipojil. Bylo velkým štěstím, že se tento člověk minulosti nestal prezidentem republiky.

Týden 50/2004,str. 76


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pavel Kosatík | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Týden 50/04

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.