logo SDS
Dnešní datum: 28. 05. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 46
Prům. 25.7
21 denni
Max. 647
Prům. 420.9

Nyní si čte web : 69 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 707 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

O komunistech pravých a nepravých
(Michael Hauser, 02. Články, statě, projevy, 27.09.2005)
Pro některé členy KSČM je Jiří Dolejš osoba nežádoucí, rozvratník a škůdce. O čem tento názor svědčí? Ve straně je zvláštní paradox - lidé se tu označují za komunisty, ale někteří z nich se zároveň projevují jako nemarxisté - přání je u nich otcem myšlenky.

Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL
(Jaromír Kohlíček, 02. Články, statě, projevy, 23.09.2005)
Kouřová clona diskuse na téma „nevíme, co je to stalinismus“, pod jménem Stalina jsme byli osvobozeni atd. nás nezavedla nikam dopředu a ukázala obrovské mistrovství diskutujících v hledání zástupných problémů.

Církev nad levicí
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 17.09.2005)
Před oznámením šéfa českých komunistů Miroslava Grebeníčka, že jeho další setrvání ve funkci je „bezpředmětné“, lecjaká jiná událost vybledla. Jiná tvář, jiná a lepší politika?

Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 16.09.2005)
Stanovisko Výkonného výboru Okresního výboru KSČM v České Lípě, konkrétně forma kritiky sekretariátu ÚV KSČM byla jednou z otázek, jíž při včerejší tiskové konferenci dostal Vojtěch Filip. S prohlášením zásadně nesouhlasím.

Čeká nás levicový příliv?
(Vladimír Kučera, 02. Články, statě, projevy, 15.09.2005)
Pokud obratný politik Grebeníček jen nepředvádí nátlakovou hru a vskutku balí kufry, dočká se nejspíš česká politická scéna dramatických změn. Dosavadní komunistický předseda převedl stranu přes rozbouřené moře a ukotvil ji v běžném politickém spektru. Ale pořád ještě se stigmatem „nulového koaličního potenciálu“.

Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa?
(©těpán Kotrba, 02. Články, statě, projevy, 14.09.2005)
Mediální výsluní, kterému se v posledních několika dnech těší předseda českých komunistů Grebeníček, signalizuje jediné. Nenašel se doposud nikdo, kdo by předsedu "radikálně levicové" strany významněji hájil.

Alfa samec to asi pochopil
(Petr Kolář, 02. Články, statě, projevy, 13.09.2005)
Svým odchodem Grebeníček komunisty ještě více přiblíží k vládnutí se sociální demokracií

Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša
(Irena Ryąánková, 02. Články, statě, projevy, 13.09.2005)
Analýza KSČM
Miroslav Grebeníček oznámil včera veřejně a pro mnohé překvapivě možnost odchodu z čela komunistické strany. Stalo se tak krátce poté, co se v médiích provalil jeho vnitrostranický debakl.

Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv
(Miroslav Grebeníček, 02. Články, statě, projevy, 12.09.2005)
Text prohlášení předsedy ÚV KSČM Miroslava Grebeníčka, převzatý ze souboru umístěného na serveru iDnes. Některá média toto prohlášení interpretují téměř jako abdikační dopis.

Marxismus a anarchismus
(Rudolf Rocker, 02. Články, statě, projevy, 04.09.2005)
Historicko-polemická práce Rudolfa Rockera, představitele meziválečného anarchosyndikalismu se zabývá vztahy mezi jmenovanými směry.

Několik poznámek ke Straně evropské levice
(Karel Klimąa, 02. Články, statě, projevy, 03.09.2005)
Ve dnech 29.-30. 10. 2005 se má v Aténách uskutečnit první sjezd Strany evropské levice (SEL). V této souvislosti je třeba zaujmout stanovisko k charakteru a vnitřnímu fungování SEL, přičemž na základě srovnání požadavků vznášených KSČM vůči SEL na straně jedné a jejich ignorování a odmítání ze strany SEL na straně druhé je nutné formulovat stanovisko KSČM týkající se dalšího vystupování KSČM vůči Straně evropské levice a statutu KSČM v rámci SEL.

Útok rudých ještěrů
(©těpán Kotrba, 02. Články, statě, projevy, 02.09.2005)
České komunisty obchází strašidlo J. V. Stalina
Čeští komunisté se dostali do ohniska sporu v současném komunistickém hnutí o to, jaký by měl být obsah a další směr integrace evropské i mezinárodní komunistické a radikálně dělnické levice. Možná jsou i jeho rukojmím. Něco naznačil už průběh ustavujícího sjezdu Strany evropské levice (SEL) loni v květnu v Římě, kam jela KSČM se záměrem stát se jejím členem.

Nekličkujme před problémy
(Václav Jumr, 02. Články, statě, projevy, 02.09.2005)
Místopředseda Dolejš se v příspěvku, který vyšel v Haló novinách 27. srpna, věnuje nadcházejícímu sjezdu Strany evropské levice a postoji, který k této straně až dosud zaujímá KSČM. Více než rozboru dosavadních praktik SEL se však věnoval opakovanému strašení stalinismem.

Kontrola médií - velkolepý úspěch propagandy
(Noam Chomsky, 02. Články, statě, projevy, 31.08.2005)
Námět, který byl oznámen, „Dezinformace a válka v Zálivu“, je vlastně trochu uľąí, neľž o čem bych rád mluvil. Dostanu se k tomu za okamžľik. Rád bych naznačil trochu ąirąí kontext, zabývaje se touto otázkou. Kontext má skutečně co dělat s jakýmsi druhem světa a jakýmsi druhem společnosti, ve které chceme žľít, a zejména v tom smyslu demokracie, chceme-li, aby to byla demokratická společnost.

Václav Havel a invaze do Iráku (se stálým zřetelem k sovětské okupaci Československa v roce 1968)
(Peter Steiner, 02. Články, statě, projevy, 31.08.2005)
Studie Petera Steinera, čtená na konferenci „Poétique et politique dans l'oeuvre de Václav Havel“, kterou od 9. do 11. června 2005 uspořádalo Centre d'Etudes et de Recherches sur les Civilisations Slaves při Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3

Manipulace nemající obdoby
(Vlastimil Balín, 02. Články, statě, projevy, 28.08.2005)
Omlouvám se, že vedle zavedení tématu členství KSČM v SEL a úvodního slova k němu, jsem navíc již jako druhý diskutující. Ale prostě, když jsem navštívil webové stránky Haló novin a viděl nebývalé množství (60) čtenářů, kteří samozřejmě hodnotili na stupnici 1 až 7 článek J.Dolejše (kde 1 je nejhorší a 7 nejlepší) celkovou součtovou známkou 2,85, nemohu mlčet o celé této story, tak typické pro fungování KSČM zejména po jejím VI. sjezdu.

Dělníci noci
(Miroslav Kočí, 02. Články, statě, projevy, 28.08.2005)
Před sto lety proběhl soudní proces s anarchistou Alexandrem Jacobem


Nekličkujme ve věci stalinismu
(Jiří Doleją, 02. Články, statě, projevy, 27.08.2005)
S nadcházejícím I. sjezdem Strany evropské levice nabývá na aktuálnosti ujasnit si postoj KSČM k této organizaci, která byla založena v květnu 2004 na ustavujícím sjezdu v Římě. KSČM tehdy vyslala do Říma svoji delegaci s cílem vstoupit do této organizace, pokud budou zohledněny naše požadavky. Výsledek je známý - KSČM se nestala členem SEL a následující jednání ÚV KSČM potvrdilo statut pouhého pozorovatele s tím, že je třeba dále jednat.

Čtyři chyby sociální demokracie
(Jan Keller, 02. Články, statě, projevy, 27.08.2005)
Krize sociální demokracie jako politické síly je evidentní, a to v měřítku celoevropském. Problém ovšem není v tom, že by se její politici chovali snad méně morálně než politici jiných stran. V tomto ohledu se sociální demokracie od jiných stran odprava až úplně doleva nijak neliší. Řešení tedy nelze hledat v jakési morální osvětě sociálně demokratických politiků, jak by snad někoho mohlo napadnout po přečtení článku polského kolegy.

Válka s plky
(Václav Bělohradský, 02. Články, statě, projevy, 11.08.2005)
Všechny rozhodující změny ve společnosti se ohlašují proměnou jazyka. Například největší přelom v dějinách průmyslové modernosti, vznik postindustriální společnosti v 60. letech, se ohlásil na Západě i u nás novým jazykem - v USA nastupuje beat generation, mládež čte Kvílení Allena Ginsberga, On the Road Jacka Kerouaka, u nás Škvoreckého, Hrabala, Kunderu, Literárky, zpívá písničky S+Š. Začíná se mluvit jinak než dříve, mnohem volněji.

Prohlášení předsedy vlády k událostem CzechTek
(Jiří Paroubek, 02. Články, statě, projevy, 05.08.2005)
Předseda vlády České republiky Jiří Paroubek pokládá za nezbytné znovu zaujmout stanovisko k událostem CzechTek v průběhu minulého víkendu. Je především přesvědčen, že tato akce splňovala všechny atributy shromáždění a jako taková podléhala režimu zákona č. 84/1990 Sb., o shromažďování.

Roztančené mládí
(Jan Keller, 02. Články, statě, projevy, 02.08.2005)
Letošní technoparty rozehnaná policií vzbudila na naší politické scéně velké vzrušení. Je docela zábavné sledovat, jak ti samí politici, kteří vloni obviňovali vládu a policii z neschopnosti poradit si s náletem tančících kobylek, obviňují dnes vládu a policii za to, že si poradila.

Technohrátky politické scény
(Vlastimil Balín, 02. Články, statě, projevy, 02.08.2005)
Poslední parné letní dny rozvířila atmosféra kolem technoparty CzechTek na Tachovsku. Pomalu, ale jistě, se z celé události stává součást předvolebního boje.

Zdvořilost, nebo ideová blízkost?
(Petr Uhl, 02. Články, statě, projevy, 23.07.2005)
Vysvětlení Ladislava Jakla, že jeho poděkování jménem prezidenta republiky krajně pravicové a nacionalistické straně Národní sjednocení za podporu v Klausově sporu s europoslanci byla pouhá zdvořilost na slušný dopis, vypadá logicky, za slušné dopisy se sluší poděkovat.

Co dlužíme (nejen) českým komunistům
(Martin ©kabraha, 02. Články, statě, projevy, 21.07.2005)
V listopadu 1989 mi bylo jedenáct let a navštěvoval jsem 4. třídu základní školy. Byl jsem tedy ve věku, který se rád a snadno identifikuje s různými mýty o boji dobra a zla. Černobílý střet zavrženíhodné diktatury s náhle se probudivším a po svobodě toužícím lidem jsem rychle vzal za svůj. Lačně jsem nasával velká hesla jako PRAVDA a DEMOKRACIE.

12. července 1968
(Pavel Kosatík, 02. Články, statě, projevy, 15.07.2005)
Strana mluví se spisovateli
Jsou lidé, a nepatří k nim jenom pamětníci, kteří si budou vždy myslet, že pražské jaro 1968 bylo obdobím, kdy Češi a Slováci opět jednou předběhli zbytek světa a ukázali, jak se společnost může spořádaně transformovat do podoby, o jaké se předtím psávalo jen v sociálních utopiích.

Výbuchy
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 09.07.2005)
I když byl téměř úplně zastíněn teroristickými explozemi v Londýně, které zabíjely, také summit G8 ve skotském Edinburghu lze označit za „výbuch“.

Setkání Výborů za jinou Evropu
(Karel Koą»ál, 02. Články, statě, projevy, 08.07.2005)
První setkání "Francouzského levicového fóra" se uskutečnilo 2.-3. července v Arles.

Ticho po levici
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 07.07.2005)
Na skutečnost, že letos na jaře vznikla uvnitř ČSSD levicová frakce a že tam ještě o něco déle působí platforma za renesanci strany, se už zapomnělo.

K pojetí svobody v utopiích 16. - 20. století
(Stanislav Holubec, 02. Články, statě, projevy, 06.07.2005)
Pojem utopie byl poprvé použit Tomasem Morem v roce 1516 v jeho knize De optimtimo republicae statu deque nova insula utopia (v češtině pod celým názvem „Utopie, zlatá kniha, jak užitečná, tak zábavná, o nejlepším státním zřízení a o novém ostrově Utopii“).

Politické informace a rady Michaela Moore´a
(Stanislav Heczko, 02. Články, statě, projevy, 03.07.2005)
Myslím, že nejen levičákům není příliš nutné představovat druhou knížku Michaela Moore´a „Kde domov Tvůj?“, která vyšla i česky (Euromedia Group, k.s. - Knižní klub, Praha 2005, ISBN 80-242-1331-1). Nicméně soudím, že je dobré si neustále připomínat a promýšlet informace a rady, obsažené v této knize. Pomohou nám totiž lépe se orientovat v dnešním nejednoduchém světě.

Orientace a perspektivy
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 28.06.2005)
Kdyby lechtivě nerozechvívala mediální vzduch, brnkajíc lidem na nervy, šlo by debatu o povolební spolupráci mezi ČSSD a KSČM suše nazvat akademickou, v teorii možnou.

Revoluce, reformy a transformace
(Michael Brie, 02. Články, statě, projevy, 24.06.2005)
Příspěvek Michaela Brieho a Dietera Kleina, dvou autorů, kteří stáli u tvorby programu PDS, k tezím nadace Rosy Luxemburgové pro seminář „Reforma nebo revoluce? Společenské konflikty, koncepty, aktéři, strategie boje proti neoliberalismu“, Rio de Janeiro, červen/červenec 2004. Celý název příspěvku byl „Jak: Způsoby - revoluce, reformy, transformace - marxisticky inspirované úvahy“

KSČM v žádném ghettu není
(Václav Věrtelář, 02. Články, statě, projevy, 24.06.2005)
Ve středečním Právu napsal Petr Uhl zajímavý článek: Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta? Název článku vychází z toho, že se v pondělí uskutečnilo jednání premiéra Jiřího Paroubka s předsedou ÚV KSČM Miroslavem Grebeníčkem.

Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta?
(Petr Uhl, 02. Články, statě, projevy, 22.06.2005)
S antikomunistickým chvěním v hlase se ptají premiéra Jiřího Paroubka novináři - Jak to, že jste v pondělí v Kramářově vile jednal s komunisty?

Spojme se pro novou naději
(Francis Wurtz, 02. Články, statě, projevy, 16.06.2005)
Prohlášení Francise Wurtze, předsedy GUE/NGL, k procesu ratifikace euroústavy po referendech ve Francii a Nizozemsku

Povstání v NDR 1953
(převzato, 02. Články, statě, projevy, 16.06.2005)
Článek o povstání pracujících NDR převzatý z http://blog.lide.cz/jurgenz/.

Ústava pro krále
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 07.06.2005)
Schvalovači, vyčkávači a pohřbívači - tak je možné nazvat představitele tří přístupů k ústavě EU po francouzském a nizozemském „ne“. V současné Evropě a její nynější krizi.

Poučení z krizového vývoje v EU po referendech ve Francii a Nizozemí
(Michal Kroh, 02. Články, statě, projevy, 05.06.2005)
Tento týden bude pro osud Evropské unie mimořádně důležitý a varovný. Francouzi a Holanďané řekli v referendech jasné NE smlouvě zakládající její ústavu a tímto suverénním aktem svobodně se rozhodujících občanů postavili před evropskou politickou elitu těžký úkol: znovu se zamyslet nad základními hodnotami a pilíři, na kterých stojí „evropský dům“.

Evropský lid existuje a ví, co říká
(Václav Bělohradský, 02. Články, statě, projevy, 05.06.2005)
Když se Francie v Radě bezpečnosti OSN společně s Ruskem a Německem postavila proti americké vojenské agresi v Iráku, Condoleeza Riceová prý prohlásila: „Rusku odpustíme, Německo budeme ignorovat, Francii potrestáme.“

Potřebujeme čas
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 31.05.2005)
Po francouzském referendu s velikým NON ústavní smlouvě zatím, zdá se mi, nikoho ani nenapadlo, co je nabíledni: okamžitě z euroústavy vypustit celou III. část, která povznesla do ústavních výšin neoliberální ekonomické politiky a nejvíc vadila francouzské levici.

Omluva - důvod k zamyšlení
(Vlastimil Balín, 02. Články, statě, projevy, 31.05.2005)
Požadavky vznášené v rámci KSČM během posledních asi tří nebo čtyř let, i na VI. sjezdu KSČM v Č. Budějovicích, že je třeba posílit propagandistickou práci, zřejmě nacházejí odezvu. Opět se o KSČM ve sdělovacích prostředcích více mluví.

Demokratický azimut
(Josef Skála, 02. Články, statě, projevy, 30.05.2005)
Z příspěvku J. Skály na mezinárodní teoreticko-praktické konferenci, pořádané 21. května OV KSČM Praha 1 a 7 a ÚR KSM

Konec klidných časů
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 26.05.2005)
Když se 14. května v ČSSD ustavovala levicová frakce, Jan Kavan zdůraznil, že různé názorové proudy jsou v „sesterských stranách“ ve světě „naprosto běžné“ a nikdo se tam již nad tím „desítky let nepozastavuje“.

Výzva „sociálního” v sociální demokracii
(Erik Olin Wright, 02. Články, statě, projevy, 24.05.2005)
Ve dnech 22. - 24. května navštívil Prahu Erik Olin Wright (Profesor na University of Wisconsin, Madison, USA - sociologie, neomarxismus), který se setkal s odbornou veřejností v Parlamentu, na Karlově universitě a v Poetické kavárně Obratník na Smíchově. Uvedená přednáška zazněla právě v Parlamentu a jejím základem byla „proto-práce“ přednesená na konferenci „Sociální spravedlnost a budoucnost evropské sociální demokracie“, 18. - 19. března 2005 na Harvardské Universitě.

Byl tábor v Letech koncentrační, nebo sběrný?
(Tomáš Sniegoň, 02. Články, statě, projevy, 20.05.2005)
Diskuse o bývalém romském táboře v Letech je již od svého počátku v roce 1994 debatou o čemsi mnohem širším než jen o tom, jak byl tábor označen za války v německých a protektorátních dokumentech. Je totiž diskusí o české kolektivní paměti a o českém historickém vědomí.

Lety
(Přemysl Janýr, 02. Články, statě, projevy, 17.05.2005)
Koncentrační tábor Lety byl zřízen na okraji obce Lety v okrese Písek na základě vládního nařízení č. 72 o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939 - dva týdny před obsazením republiky - nařízením ministra vnitra protektorátní vlády Josefa Ježka ze dne 15. července 1940.

Deformované dějiny
(Václav Ž®ák, 02. Články, statě, projevy, 16.05.2005)
Při poslouchání komentářů k šedesátému výročí skončení druhé světové války se posluchač minulý týden stěží ubránil dojmu, že žijeme ve stále dosti nenormální době. Komunismus nás poznamenal hlouběji, než si mnozí z nás jsou ochotni přiznat. Nejde ale o to, že u nás rostou preference komunistů.

Správné a nesprávné důvody k uvěření
(Richard Dawkins, 02. Články, statě, projevy, 15.05.2005)
Drahá Juliet,
teď když je ti deset, chci ti napsat o něčem, na čem mi velmi záleží. Zajímalo tě někdy, jak víme věci, které víme?

Cikáni, Evropané a komunisté
(Petr Uhl, 02. Články, statě, projevy, 14.05.2005)
Minulý měsíc Evropský parlament (EP) schválil téměř pěti sty hlasy proti padesátce, hlavně poslanců krajní a protievropské pravice, usnesení o Romech. Nacistickou genocidu Romů v něm označuje za romský holocaust (porajmos).

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1677 (1677 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1270 (1270 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1217 (1217 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
844 (844 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1463 (1463 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1168 (1168 hl.)
Prohnilý humanismus !!
845 (845 hl.)

Celkem hlasovalo: 8484


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.