logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 15.9
21 denni
Max. 604
Prům. 351.7

Nyní si čte web : 74 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Útok rudých ještěrů

Vydáno dne 02. 09. 2005 (6880 přečtení)

České komunisty obchází strašidlo J. V. Stalina
Čeští komunisté se dostali do ohniska sporu v současném komunistickém hnutí o to, jaký by měl být obsah a další směr integrace evropské i mezinárodní komunistické a radikálně dělnické levice. Možná jsou i jeho rukojmím. Něco naznačil už průběh ustavujícího sjezdu Strany evropské levice (SEL) loni v květnu v Římě, kam jela KSČM se záměrem stát se jejím členem.

Vrátila se však jako pouhý pozorovatel a s renomé organizace, jejíž delegáti na této akci (sami z vlastní iniciativy) nastolili problém vypuštění kritiky tzv. stalinismu. Pro delegáty nebyl úhelným kamenem vztah komunistického hnutí k integraci Evropy či rozmach asociálního a neregulovaného ultraliberálního globalismu, ale obhajoba bývalého sovětského diktátora.

Jestli šlo o zásadní programový spor či o pouhou ideologickou clonu reálného sporu Východu a Západu o hegemonii v komunistickém hnutí, ukáže zřejmě až čas. Zatím se členy SEL i bez KSČM stalo 14 komunistických stran většinou z  členských zemí EU, z nich jako významné lze jmenovat německou PDS (nyní jdoucí do mimořádných voleb v SRN pod novým názvem Linke Partei), také někdejší bašty západního eurokomunismu francouzskou PCF, španělskou PCE a pokračovatele někdejších silných italských komunistů, stranu Rifondazione. Členství v SEL odmítají především řecká KKE a v tandemu s ní i jinak méně ortodoxní kyperský AKEL, dále portugalská PC a celá řada mimoparlamentních uskupení. Šéf diplomacie KSČM místopředseda Exner váhání své strany zdůvodňuje i tím, že by ráda do SEL vstoupila společně s partnerskými stranami ze zemí bývalého SSSR. Pravda je ovšem taková, že se českým komunistům mimo jiné nechtělo platit vysoké členské příspěvky, odvíjející se nikoliv od „chudoby“ opoziční stany v ČR, ale od počtu členů. Přežilá masovost strany a stárnoucí, stále konzervativnější a nostalgičtější členská základna s průměrným věkem přes 75 let je nyní českým komunistům přítěží v mnoha ohledech.

Sílící spor o odkaz Josifa Visarionoviče Stalina a demokratický centralismus potvrdila nedávná mezinárodní konference, kterou v Praze u příležitosti 60. výročí vítězství nad fašismem uspořádala KSČM spolu se skupinou levicových poslanců v Evropském parlamentu - frakce GUE/NGL - ve dnech 23. - 24. dubna 2005. Toto setkání proběhlo poté, co do lavic Evropského parlamentu ve frakci západoevropských komunistů a radikálních zelených zasedlo poprvé 6 zástupců z bývalé východní Evropy, a to právě z kandidátky KSČM To, že na konferenci zazněly značně disonantní názory, neušlo ani pozornosti médií, i když se to snažili organizátoři „lakovat na růžovo“, seč mohli.

Britské listy přinesly z konference obsáhlou reportáž - Pražské setkání rudých ještěrů ZDE

A tak zatímco jedněm delegátům se zdálo, že vystoupení komunistických stran z východoevropských zemí přispěla k zpřesnění obrazu zásluh KSSS a SSSR a následků změn koncem 80. let, jiní kroutili nad některými vystoupeními nevěřícně hlavou a místopředseda KSČM Dolejš měl za potřebné, aby v souvislosti s touto konferencí pro média zdůraznil, že zkompromitovaná praxe „Stalinů, Pol Potů a Mao Ce-tungů se nesmí a nemůže opakovat“. Poslanec Evropského parlamentu Kohlíček při některých vystoupeních demonstrativně opustil sál. V  KSČM však i nadále převládají názory, opakovaně odmítající členství KSČM v SEL a názory, které nechápou stalinismus jako systém deformací socialismu a marxismu ale vidí ho pouze prizmatem subjektivních chyb a nedostatků. Tito nostalgici z Čech a Moravy po vzoru některých svých východních „přátel“ jsou ale paradoxně v jedné linii s antikomunisty v tom, že kladou rovnítko mezi socialismus a stalinismus. Legitimizují tím obavy ostatních politických subjektů, provázející „posametovou“ KSČM od jejího vzniku.

Koncem října 2005 bude mít SEL svůj první řádný sjezd. S čím tam pojede KSČM, je otázka. Otázkou také je, zda v evropském komunistickém a radikálně dělnickém hnutí převládne tendence k sjednocování či k rozpadu. Zda se budou nepřátelé hledat venku, nebo uvnitř jako tolikrát v historii. Letošní 17. sjezd KS Řecka zdůvodnil svůj odpor k SEL v rezoluci k mezinárodnímu komunistickému hnutí mj. tímto hodnocením: „Vznik SEL za účasti některých komunistických stran vyjadřuje trend k přizpůsobení se nepříznivému poměru sil. Objektivně, nezávisle na subjektivních pohnutkách a prohlášeních, zakládá fatalistické přijetí hranic buržoazní legitimity. SEL odmítá teorii vědeckého socialismu, komunistické tradice a zkušenosti socialistických revolucí 20. století. Volí nebezpečnou slepou uličku rezignace na komunistickou identitu a začlenění do struktur EU. Tak torpéduje úsilí o koordinaci a rovnoprávnou spolupráci komunistických, dělnických a dalších levicových stran.“ Tato slova jakoby přímo inspirovala vedoucího zahraničního oddělení KSČM Hassana Charfo k obdobnému útoku na SEL v rozhovoru pro Haló noviny 19. srpna 2005. Lidem jako on zřejmě nejsou cizí iniciativy, které chtějí dosáhnout „akční a programové jednoty“ evropských sil nalevo od sociální demokracie na základě nové platformy, a to jako protikladu příliš „západoevropské“ SEL. Inspiraci jim nabízejí pravidelná setkání, pořádaná každoročně jednak parlamentní řeckou KKE, ale také mimoparlamentní Belgickou stranou práce.

Ideologem tohoto postoje je zahraničně politický „expert“ KSČM a poradce místopředsedy strany Exnera, bývalý vysoký funkcionář Mezinárodního svazu studentstva, Josef Skála. Cílem jeho „diplomatického“ snažení a snažení místopředsedy pro zahraniční vztahy KSČM je jedna jediná věc - rozklad stávající „vzpurné“ SEL ve jménu jednoty stran opravdu komunistických, které nebudou odmítat teorii vědeckého socialismu a vytvoření nové komunistické internacionály, plně v područí militantního „demokratického centralismu“ a závaznosti politické linie pro jednotlivé členské strany a jejich členy . Hlasovací mechanismus může být nastaven tak, aby konzervativně bolševická linie v této evropské internacionále nadlouho získala jasnou většinu. Prostě - Kominterna.

Takto myšlenkově rozdělená a většinou stran oprávněně izolovaná radikální levice pak povede k dalším porážkám ostatních levicových stran, doposud uvažujících o pozvolné kooperaci, vedoucí k integraci většiny levicových a antikapitalistických subjektů na politické scéně.

Vnitropoliticky a vnitrostranicky tento tah oslabí zejména největšího oponenta neokonzervativního kursu v KSČM, charismatického intelektuála Miloslava Ransdorfa, neboť logický rozpad frakce GUE-NGL v Evropském parlamentu by znamenal jeho izolaci, odchod z funkce místopředsedy výboru EP a zúžení jeho operačního rádiusu i dovnitř vlastní strany. Doma by se to vykládalo jako Ransdorfova neschopnost.

Krok k radikalismu uspokojí ty staříky, kteří jsou dnes aktivistickým zázemím některých okresních či krajských organizací a bez nichž by někteří místopředsedové nebyli místopředsedy. Bez nichž by ani předseda nebyl předsedou. Typickým regionem s neokonzervatici v čele je například Ostrava, vydávající týdeník Naše Pravda, či Brno, jehož předseda Kúta neopomněl před časem uspořádat konferenci o „roli Michaila Gorabačova“ při pádu reálsocialistického bloku. „Svým“ tehdy vysvětlil, „jak to doopravdy bylo“…

Nejde ale jen o názory jednotlivců z aparátu ÚV KSČM. V prázdninovém období nedokázalo ani celé vedení KSČM vyřešit problém loňského požadavku svých delegátů z Říma na vypuštění slova „stalinistický“ ze stanov SEL. Předseda Grebeníček nyní používá účelově hrozbu možného stalinistického vývoje k udržení vlastní pozice i přesto, že v zákulisí posledního sjezdu slíbil svůj odchod z čela KSČM po dvou letech. Místopředseda Exner tuší, že by mohl získat křeslo nejvyšší a tak předložil 12. srpna 2005 požadavek na vypuštění slova „stalinistický“ nejvyššímu vedení - výkonnému výboru ÚV KSČM. Podle dostupných informací tentokrát výkonný výbor nerozhodl a odložil své rozhodování na září. TV Nova 13. srpna 2005 přinesla informaci o sporu místopředsedy Exnera s dalším místopředsedou, ekonomem Jiřím Dolejšem, který požadavek na vypuštění výslovné kritiky stalinismu označil za „neštastný“, zatímco Exner se hájil zásluhami Stalina v II. světové válce a potřebou komplexnosti v hodnocení minulosti bez vytrhávání jednotlivostí jako je stalinismus. Dolejš na Exnera i na útok Hassana Charfa v Haló novinách odpověděl 27. 8. 2005 v tomtéž listu článkem „Nekličkujme ve věci stalinismu, kde požadavek vyškrtnutí stalinismu označuje za kolizi s konsensem, vytvořeným v KSČM v roce 1993. Tehdy se čeští komunisté rozešli s postkomunistickým křídlem a rozhodli se pro „poučenou kontinuitu“ označovanou některými vnitrostranickými teoretiky jako „neokomunismus“. Pokud by ÚV KSČM dal Dolejšovi zapravdu v tom, že vypuštění výslovné kritiky stalinismu je programový ústupek, náležící jedině sjezdu, pak v předvolebním období lze očekávat, že KSČM se ke svému loňskému kroku už nebude hlásit a přestane v této věci tlačit i na SEL.

Pokud se ale KSČM přiblíží iniciátorům východního „trucpodniku“ vůči SEL, může se přiblížit programově projektům, které již v minulosti zavrhla. V kontextu výše zmíněného sporu se nabízí například projekt, u jehož zrodu stála Belgická strana práce. Ta v květnu 1995 svolal konferenci „Za vytvoření jednoty komunistického hnutí“, kde byla přijata deklarace, která krystalicky čistě vyjadřuje myšlení těchto bojovníků za čistotu hnutí. KSČM tuto deklaraci z Bruselu dne 4. 5. 1995 jednoznačně odmítla, o čemž svědčí Zpráva ÚV KSČM na IV. sjezdu KSČM 2. 12. 1995 v Liberci. Deklaraci podporovalo zejména ortodoxní stalinistické křídlo v KSČM, vydávající časopis „Dialog - otázky, odpovědi“, bývalí komunističtí funkcionáři a lidé sdružení kolem Miroslava Štěpána. Signatáři bruselské deklarace se označují za “věrné revolučním principům „marxismu-leninismu“. Tvrzení, že se vlastně jedná o stalinismus v novém balení ale dokazuje následující. Především vidí hlavní příčinu  prohry hnutí v „revizionismu“, který přerostl v „otevřenou zradu“. Největším zrádcem pak je Gorbačov. Svou revoluční orientaci si komunisitcké hnutí podle nich uchovalo v období 1919-1956 a má-li znovu najít svou sílu, musí navázat na tento vývoj. Nikola Sergejevič Chruščov podle těchto dogmatiků vnutil komunistickému hnutí revizionistickou linii, v které pokračoval Leonid Iljič Brežněv a vše završil zrádce největší - Gorby. „Antistalinismus je trojským koněm antikomunismu“ - praví se zde také velmi výstižně.

V době, kdy vznikala Bruselská deklarace, vzniklo také uskupení „Svaz komunistických stran“ spojující tradicionalisticky orientované KS zemí bývalého Sovětského svazu - s označením KSSS. Svoji kontinuitu s někdejší rozpuštěnou KSSS dalo najevo i tím, že své setkání v roce 1995 nazvali XXX. sjezd KSSS. Komunistická strana Ruské federace Genadije Zjuganova se tehdy vydala svou cestou a vysloužila si za to nařčení ze sociáldemokratické úchylky. K českým sociálním demokratům naštěstí tato informace nedorazila…

U příležitosti 80. výročí VŘSR se 7. listopadu 1997 v S. Petersburgu (dříve Leningradu) sešlo na 13 komunistických stran zemí bývalého SSSR a některé další - např. Belgická strana práce, KS Slovenska, Korejská strana práce, komunisté ze Sýrie, Turecka či Palestiny. Zde byla přijata deklarace „Oktjabr 80“ ne nepodobná té bruselské. Revoluce se tu označuje jako jediná cesta a jsou odmítány jakékoliv postupné reformy. Za základ moci proletářů se označuje „strana bolševiků, strana V. I. Lenina a J.V. Stalina“. Období po XX. sjezdu KSSS bylo označeno za „ideologickou a politologickou degeneraci“ a za nejdůležitější úkol bylo stanoveno „bojovat proti všem kompromisům“ a zbavit se revizionismu a oportunismu. Rok poté se sešel XXXI. sjezd KSSS, kde se už hovoří jak o očištění od pomluv sovětské historie, tak především o cíli odstranění vládnoucích režimů a o tom, že pracující budou „přinuceni potlačit odpor“.

Odpovědí KSČM na tyto pokusy bylo schválení úvodního slova Miroslava Grebeníčka na V. sjezdu KSČM ve Ždáru nad Sázavou 4. 12. 1999. Řekl tehdy: „KSČ si položila základy svých budoucích problémů, protože se nedokázala vzepřít prosazení sovětského modelu společnosti“, a dále: „Sovětský model socialismu nedokázal uskutečnit humanistický Marxův projekt“. Bohužel ti, kteří stále věří v stalinský mýtus ať již na východě, nebo na západě, se nevzdávají. Letošního dalšího, již XXXIII. sjezdu KSSS se dokonce zúčastnil předseda Komunistické strany Ruské federace Genadij Zjuganov (posledními volbami a spory s tzv. patrioty oslabené) a podle tisku zde požadoval zdůraznění zásluh J. V. Stalina. Na tomto setkání zaznívaly opět hlasy na revizi XX. sjezdu KSSS z roku 1956 a na rehabilitaci J. V. Stalina. Není divu, že čeští komunisté, mezi kterými vždy bylo křídlo se silným vztahem k Moskvě, mají zamotanou hlavu.

Jeden z nich má ale - díky svému poradci - jasno. Místopředseda Exner. Možná budoucí předseda strany, se kterou se - tentokrát oprávněně - nikdo nebude bavit.

Britské listy, 2. 9. 2005, Štěpán Kotrba


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: ©těpán Kotrba | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.