logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 28.3
21 denni
Max. 647
Prům. 450.5

Nyní si čte web : 78 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 707 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

Náboľenství a socialismus
(Frantiąek Tomáąek, 02. Články, statě, projevy, 17.04.2008)
Článek Frantiąka Tomáąka, který byl v době zveřejnění v týdeníku Literární listy v březnu roku 1968 biskupem.

Národní fronta nebo parlament?
(Petr Pithart, 02. Články, statě, projevy, 16.04.2008)
Článek Petra Pitharta, uveřejněný v týdeníku Literární listy dne 18. 4. 1968, se dotýká představ o možném politickém systému republiky v návaznosti nad čerstvě přijatým Akčním programem KSČ. (mn)

Češi se k roku 1968 nehlásí?
(Petr Uhl, 02. Články, statě, projevy, 15.04.2008)
V březnu jsem se na varšavské univerzitě účastnil konference o tamní studentské revoltě v březnu 1968, předzvěsti nezávislé činnosti intelektuálů, dělníků a odborů. Debata Adama Michnika s Danielem Cohn-Benditem, symbolem revolty pařížských studentů v květnu 1968, Polsko velmi zaujala.

Jiří Pelikán o Jaru
(Jiří Pelikán, 02. Články, statě, projevy, 14.04.2008)
Následující článek Jiřího Pelikána, publikovaný před 15 lety v (tehdy ještě) Rudém Právu, je podle mého soudu zajímavým doplňkem k diskusím, které se na těchto stránkách rozběhly na téma Pražského jara, jeho možného vývoje i toho, jak málo se k němu dnešek hlásí.

Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM
(Jiří Doleją, 02. Články, statě, projevy, 13.04.2008)
referát na semináři SPED k 40. výročí Pražského jara 1968, 7.dubna 2008

O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku
(Václav Ž®ák, 02. Články, statě, projevy, 10.04.2008)
Příspěvek přednesený na konferenci o letech 1948 a 1968 na Glasgow University.

Neodbytná pachuť hrdinství
(Lubor Kysučan, 02. Články, statě, projevy, 06.04.2008)
Bratři Mašínové jsou loutkami v novém panteonu
Spor o případ bratří Mašínů, který již po léta rozděluje českou společnost a jenž vygradoval udělením „premiérského“ vyznamenání, není sporem mezi pravicí a levicí. Není ani rozepří mezi nemnoha bojovníky za národní svobodu, kteří nezůstali sedět doma v teple za pecí, když hřmělo, a těmi, kdo nostalgicky vzpomínají na komunismus, respektive mlčící většinou.

Nástup mladé levice
(Jaroslav Mecer, 02. Články, statě, projevy, 06.04.2008)

Pod tímto názvem zveřejnila Ročenka Reportéra v roce 1968 článek Jaroslava Mecera o formování levicové mládeže v předvečer okupace Československa nacistickou armádou. Bylo by jistě zajímavé porovnat osud této mládežnické instituce s jinými v jiných dobách - třeba Svazu klubů mládeže koncem 60. let či Komunistického svazu mládeže dnes. (mn)


O správné správě
(F. Blanenský, 02. Články, statě, projevy, 04.04.2008)
Nad texty V. I. Lenina
(Další ze 40 let starých textů, napsaných koncem roku 1968 po obsazení ČSSR armádami Varšavské smlouvy).

Sektářství není program
(Jiří Sládek, 02. Články, statě, projevy, 31.03.2008)
Mezi dneškem a rokem 1968 není zdánlivě žádná přímá souvislost. Přečtete-li si však stať historika Jiřího Sládka, předválečného komunisty, napsanou po obsazení ČSSR koncem roku 1968, přiměje Vás - u mne se mu to alespoň podařilo - jednu takovou souvislost najít tím, že on sám porovnával reakce části komunistů na události časově přes 30 let odlehlé. Historie se sice ve všech detailech nikdy neopakuje, ale její studium je přeci jenom víc než pouhou inspirací. Přes veškerou poplatnost textu době doporučuji stať mladým levicovým radikálům. (mn)

Žádná raketa není mírová
(Petr Uhl, 02. Články, statě, projevy, 27.03.2008)
Václav Havel ovládá češtinu mistrně. Jeho hodnocení, že děláme drahoty, když Američani chtějí jen takovou maličkost jako radar v Brdech, je opravdu trefné. Dělat drahoty je obrat v dnešních svobodných poměrech již pozapomenutý, v minulosti se to často říkalo o nepovolné ženě.

O současné politice komunistické strany
(Leopold Vejr, 02. Články, statě, projevy, 25.03.2008)
V současné době probíhají v Komunistické straně Čech a Moravy v souvislosti s chystaným VII. sjezdem strany bouřlivé diskuze o současné a budoucí politice strany a o samotném jejím charakteru. Dění v komunistické straně nemůže být lhostejné ani členům Komunistického svazu mládeže, z nichž mnozí jsou členy strany a jako takoví v ní pracují, ať už jako řadoví členové v základních organizacích, nebo i jako funkcionáři. (I když, přiznejme si, že jsou i tací, kteří „z principu“ členy strany nejsou a pouze ji kritizují zvenčí.)

Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo!
(Michael Hauser, 02. Články, statě, projevy, 17.03.2008)
Náčrtek cest pro budoucí levicovou stranu, pokud kdy u nás jaká vznikne
V článku „Bludný kruh české levice“ jsem se pokusil naskicovat neutěšený stav současné zvlášť české levice – levice nemá v rukou nic, jenom svá šidítka a modly. Pointou bylo, že bez vyhnání kostlivců ze skříně a boření levicových model, nelze vytvořit ani přesvědčivou levicovou teorii ani přesvědčivou levicovou stranu. Na tento text bylo několik reakcí, ale zjistil jsem, že člověk bohužel nepíše nikdy dost jasně.

Jaká že to u některých rozhodují hlediska?
(Vlastimil Balín, 02. Články, statě, projevy, 17.03.2008)
Haló noviny přinesly v pátek 14. 3. 2008 v publicistice stať armádního generála v.v. Miroslava Vacka pod názvem „U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska“, v níž komentuje moje zamyšlení o volbě prezidenta ČR, které jsem napsal 5. 3. 2008 a které Haló noviny obdržely jako první, ale nepublikovaly (převzaly jen doslovně informaci z webu Česká média.cz), ale o to více se snaží, jej jinými způsoby komentovat. Dovolím si na slova M. Vacka reagovat:

U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska
(Miroslav Vacek, 02. Články, statě, projevy, 17.03.2008)
Nepíši do Haló novin příliš často, protože si neosobuji právo být jediným neomylným, který si navíc myslí, že má právo poučovat širokou stranickou veřejnost o všem, na co má třeba jiný názor. Kromě toho nezastávám v současné době ani žádné stranické funkce, které by mi možná mnohé existující problémy ve straně pomáhaly blíže poznávat a snad i pomoci je řešit.

Levice válčící, tápající, čekající
(Lukáą Jelínek, 02. Články, statě, projevy, 17.03.2008)
Ledy na levici se hnuly. Nikdo sice neví, s jakou vyhlídkou, přesto lze tvrdit, že tak daleko od sebe jako dnes dlouho sociální demokraté a komunisté nebyli. Za vším vězí prezidentská volba.

Opravdu propásla KSČM šanci?
(Pavel ©afránek, 02. Články, statě, projevy, 17.03.2008)
Nic tak v poslední době nezčeřilo hladinu veřejného mínění a politických diskusí jako premiérské ocenění Mašínů i Paumera, a průběh volby prezidenta republiky. Pochopitelně se to odrazilo i v záplavě reakcí, nejrůznějších stanovisek a prohlášení zaslaných do naší redakce. To se muselo, a také tomu tak bylo, odrazit i v námi publikovaných názorech jak na této stránce, tak i stránkách dopisů čtenářů.

Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství…
(astream, 02. Články, statě, projevy, 11.03.2008)
aneb známý anarchokomunista, jak ho asi neznáte

Jan Bystrý, nakladatel
(Stanislav Kostka Neumann, 02. Články, statě, projevy, 11.03.2008)
(otištěno v Lidových novinách dne 7. 2. 1914)

Překrucování historie
(Henry Kissinger, 02. Články, statě, projevy, 07.03.2008)
Občas stojí za to, vrátit se při posuzování některých otázek a problémů do minulosti a konfrontovat tehdejší názory se současností. V otázce Kosova může podobně posloužit i tato stať, publikovaná Henry Kissingerem 5. dubna 1999 v časopise Newsweek.

Financializace před globalizací?
(Tibor Vaąko, 02. Články, statě, projevy, 07.03.2008)
„Mezinárodní bankéři smetli státníky, politiky, žurnalisty a právníky na jednu stranu a vydali své příkazy velitelským tónem absolutních monarchů“ (Po podepsání paktu ve Versailles a St. Germain, 1919, britský předseda vlády Lloyd George)

Ještě jednou o volbě prezidenta ČR s mottem: kdy KSČM zkrotí své krokodýly?
(Vlastimil Balín, 02. Články, statě, projevy, 07.03.2008)
Docela dlouho jsem váhal, zda říci svůj pohled na volbu prezidenta ČR. Po veskrze pozitivním hodnocení chování vedení KSČM a poslaneckého klubu při volbě prezidenta na posledním zasedání 18. zasedání ÚV KSČM 16. 2. 2008 (viz. více1 v přijatém stanovisku ÚV KSČM). Chtěl jsem tak učinit, protože jsem byl delegován na jednání OK KSČM v Litoměřicích a nemohl jsem oficiálnímu stanovisku oponovat na uvedeném zasedání.

Všechno je relativní, pane nadporučíku!
(Pavel Dostál, 02. Články, statě, projevy, 05.03.2008)
Fejeton Pavla Dostála (z dob, kdy ještě nebyl ministrem) je velmi vtipným komentářem k českým dějinám a jejich "houpačce". Ačkoliv už přes deset let starý, neztratil podle mého soudu nic na aktuálnosti (jh).

Středa 25. 2. 1948 bez emocí
(Jiří Doleją, 02. Články, statě, projevy, 04.03.2008)
Únor s velkým Ú, osudové události, v jejichž výkladu se mnozí tak liší. Liší se generační zkušeností, přístupem a hodnotovými východisky. I po 60. letech vyvolává Únor silné emoce komplikující objektivní historickou analýzu. V krajních polohách je to pro jedny uctívaný symbol vítězství, pro druhé zdroj absolutního zla a brána do totality.

Prohlášení Českého helsinského výboru
(Ivan Odilo ©tampach, 02. Články, statě, projevy, 03.03.2008)
Předseda vlády Miroslav Topolánek se při své návštěvě USA v těchto dnech rozhodl vyznamenat svou zvláštní, nedávno zřízenou medailí bratry Josefa a Ctirada Mašínovy, kteří se na začátku padesátých let minulého století rozhodli pro ozbrojený odboj proti komunistickému režimu zahrnující násilné činy.

Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend?
(Petr Sak, 02. Články, statě, projevy, 03.03.2008)
Čas od času dojde ve společnosti k události, která v ní vyjeví výrazněji než každodenní její život nové nastupují jevy a procesy. Tak tomu bylo také při letošní volbě prezidenta, včetně předcházející prezidentské kampaně.

Únor očima vítězů a poražených
(Petr Zídek, 02. Články, statě, projevy, 29.02.2008)
Jak vnímali převratné události roku 1948 ti, kteří se nezapsali do „velkých dějin“
Po šedesáti letech se v českém historickém vědomí sváří tři paměti února: paměť vítězných komunistů, paměť poražených demokratů a potlačované vzpomínky bývalých komunistů.

Projev kyperského prezidenta
(Dimitris Christofias, 02. Články, statě, projevy, 27.02.2008)
Vítězství prezidentského kandidáta strany AKEL, Dimitrise Christofiase, je vedle pozoruhodného vzestupu německé LEVICE dalším faktorem posilování levice v Evropě. Zajímavá srovnání nabízí také projev vítěze po oznámení výsledků voleb.

Ukradená revoluce
(Miloslav Ransdorf, 02. Články, statě, projevy, 26.02.2008)
Vzpomínám si na Menzelův skvělý film Skřivánci na niti. Jeden z hlavních hrdinů, kladenský dělník a přítel Antonína Zápotockého, se táže, kam se nám poděla pravda.Někdo ji snad ukradl?

Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM
(Jaroslav Čejka, 02. Články, statě, projevy, 16.02.2008)
Dovolte mi, abych vám objasnil současný postup Komunistické strany Čech a Moravy při druhé volbě prezidenta republiky a snad i širší program naší strany, ze které tento postup logicky vyplývá. Naše strana je stranou marxistickou, vychází z dodnes nepřekonané analýzy raného kapitalismu, kterou podal Karel Marx již v XIX. století, a je nástupnickou stranou někdejší Komunistické strany Československa.

Výměna lyžujících profesorů?
(Miloslav Ransdorf, 02. Články, statě, projevy, 16.02.2008)
Časopis Instinkt zveřejnil před časem článek s příznačným názvem 18 = 20 - 2. Tato prostá rovnice ukazuje na to, že Klaus a Švejnar si jsou podobní jako vejce vejci. Nejde jen o jejich sportovní libůstky. Klaus pokládá dodnes kuponovou privatizaci, do níž ho tlačil Dušan Tříska, za svůj erbovní klenot. Ale už dříve vypublikoval tento český originální příspěvek k dějinám privatizací Jan Švejnar.

Klausovský středověk
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 12.02.2008)
Formálně začíná proces volby prezidenta takříkajíc na zelené louce. Ale „tráva“ páteční druhé volby bude geneticky poznamenána tím, co již „zasela“ volba první. Včera to na ČT doložili místopředsedové pěti stran.

Meditace starého pána
(Ilja Herold, 02. Články, statě, projevy, 27.01.2008)
V rozhovoru pro Právo 05/01/08 uvedl Jiří Paroubek podmínky, za kterých by byli sociální demokraté ochotni dohodnout se s komunisty o politické spolupráci. Patřilo mezi ně jednoznačné uznání nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Svědčí to buď o Paroubkově nedostatku politického realismu,- a nebo jde jen o diplomatickou formu zásadního odmítnutí.

Dopis G. V. Plechanovovi
(Bedřich Engels, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2008)
Dopis Friedricha Engelse Plechanovovi z února 1895, v němž Engels otevřeně uvádí svůj pohled na situaci revolučního hnutí v carském Rusku zhruba 20 let před VŘSR.

Dopis F. van Pattenovi
(Bedřich Engels, 02. Články, statě, projevy, 24.01.2008)
Dopis Friedricha Engelse z dubna 1883, kde tlumočí Marxovy názory na anarchistické hnutí té doby. Vedle dobových otázek boje o postavení v rámci dělnického hnutí si povšimněte klíčového problému vztahu ke státu - podle Marxe i Engelse jediného organismu, který může dělnická třída po dobytí moci použít.

Jak jsem šel za komunisty
(Petr Pithart, 02. Články, statě, projevy, 23.01.2008)
Pro pořádek a snad i pro poučení podám se zpožděním čtyř let a jedenácti měsíců zprávu o tom, jak jsem šel před volbou prezidenta republiky v roce 2002 za komunistickými voliteli. O posledním dějství toho setkání (totiž o setkání s nimi v průběhu volby na Pražském hradě) jsem dosud nemluvil ani nepsal.

Pomocný výsadek z Ameriky
(Alexandr Mitrofanov, 02. Články, statě, projevy, 21.01.2008)
V Praze v tomto týdnu veřejně vystupovaly dvě autority současně. Ředitel americké Agentury pro raketovou obranu generál Henry Obering a jako jeho protiváha bývalý náměstek amerického ministra obrany a expert na zbrojní systémy Philip Coyle.

MY A ONI: K základním rozdílům mezi komunistickou a sociálně demokratickou levicí
(Jiří Malínský, 02. Články, statě, projevy, 20.01.2008)
Smyslem tohoto stručného souboru „podčárových“ poznámek není suplovat celostné zvládnutí tak závažného tématu, jakým jsou rozdíly mezi komunistickou a sociálně demokratickou (sociáldemokratickou) větví socialistického hnutí (ve smyslu Meyerovy terminologie)...

Bludný kruh české levice
(Michael Hauser, 02. Články, statě, projevy, 14.01.2008)
Reflexe situace – sebekultivace jako východisko
Levice celosvětově nemá žádné eso v rukávě. Nemá ani přesvědčivou teorii ani věrohodnou politickou sílu. Nemá nic. Proto si často konstruuje politické fetiše, tj. zbožná přání, která nahrazují frustrující realitu (pro jedny mytická „dělnická třída,“ pro druhé podobně mytický „kognitariát“, pro jiné „trh,“ pro další „čínská cesta,“ atd.).

Postkomunismus, nebo postdemokracie?
(Petr Schnur, 02. Články, statě, projevy, 07.01.2008)
Výměna dějinně filozofických paradigmat a absolutních politických perspektiv opět zasáhla naši zemi. Vizi beztřídní, a tedy bezproblémové, společnosti klasického marxismu-leninismu vystřídala neoliberální předpověď ‚konce dějin‘. Na pozadí této nové změny se nabízí zamyšlení nad významem, resp. smyslem výrazu ‚sametová revoluce‘: jednalo se o autentickou celonárodní politickou emancipaci s cílem radikální demokratické transformace společnosti, anebo o další import hotového společenského modelu a nahrazení jedné tečky za dějinami druhou?

Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2008
(Václav Klaus, 02. Články, statě, projevy, 01.01.2008)
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám šťastný a úspěšný rok 2008. Věřím, že i pro Vás je tento den nejen svátkem a odpočinkem po silvestrovských oslavách, ale i chvílí k zamyšlení nad rokem, který je před námi.

50 dní do prezidentských voleb
(Jiří Doleją, 02. Články, statě, projevy, 23.12.2007)
Na pátek 8. února 2008 již svolal předseda Poslanecké sněmovny do Španělského sálu Pražského hradu společnou schůzi obou komor Parlamentu ČR k volbě prezidenta republiky. Za padesát dní tedy začne to, co naplňuje stránky novin už více jak půl roku. Bude se rozhodovat kdo bude na dalších pět let hlavou našeho státu.

Škrhola na mezinárodní scéně aneb jak chce Miroslav Topolánek bránit Českou republiku
(Rudolf Převrátil, 02. Články, statě, projevy, 23.12.2007)
postřeh posluchače zvukového záznamu diskuze s občany o radaru, Praha, ČVTS, Novotného lávka, 19. 12. 2007

Je oportunismus to, že nejdeme na barikády?
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 17.12.2007)
Přepis audiozáznamu Radia Haló Futura vystoupení Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM, na 17. zasedání ÚV KSČM dne 15. 12. 2007, které bylo upravené oficiálně publikováno v Haló novinách.

Společnost nevolnosti
(Václav Bělohradský, 02. Články, statě, projevy, 10.12.2007)
Miloslav Petrusek v knize Společnosti pozdní doby analyzuje hodně přes sto formulí, kterými pozdně moderní průmyslové společnosti pojmenovávají samy sebe – od klasické společnosti hojnosti či konce ideologie přes společnost důvěry, metamýtů, třetí vlny, spektáklu, vědění, volného času, až po společnost simulakrů, prožitku, komunikačního nadbytku, kreditních karet či konce organizovaného kapitalismu.

Co je nejdůležitější
(Lothar Bisky, 02. Články, statě, projevy, 27.11.2007)
Projev Lothara Biskyho, nově zvoleného předsedy EL a spolupředsedy Die Linke, na 2. sjezdu Strany evropské levice

Buďme hnutím demokratické obnovy
(Oskar Lafontaine, 02. Články, statě, projevy, 27.11.2007)
Vystoupení spolupředsedy Die Linke Oskara Lafontaina na 2. sjezdu Strany evropské levice

Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky
(Fausto Bertinotti, 02. Články, statě, projevy, 27.11.2007)
Vystoupení zakladatele SEL a předsedy italského parlamentu Fausta Bertinottiho na 2. sjezdu Strany evropské levice

Levice musí najít společnou řeč
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 27.11.2007)
Vystoupení místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na 2. sjezdu Strany evropské levice

Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 16.11.2007)
Ve svém nedávném článku se Právo zabývalo rozpory v KSČM. Vycházelo při tom, alespoň podle vlastního vyjádření, ze záznamu o jedné akci, která se konala před několika týdny v Praze za účasti asi šedesáti přítomných.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.