logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14.8
21 denni
Max. 330
Prům. 224.5

Nyní si čte web : 40 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky

Vydáno dne 27. 11. 2007 (7251 přečtení)

Vystoupení zakladatele SEL a předsedy italského parlamentu Fausta Bertinottiho na 2. sjezdu Strany evropské levice

Soudruzi, soudružky,

rád bych, abychom tento kongres považovali za obrovskou příležitost dodat našim aktivitám politickou setrvačnost a politickou sílu. Z toho můžeme vycházet.

Naším východiskem by měla být skutečnost, že se tento kongres koná v Praze v době blížícího se 40. výročí pražského jara. Před čtyřiceti lety pražské jaro poskytlo novou naději lidu Československa. Národy podporovaly komunisty i nekomunisty, kteří byli sjednoceni pod vedením A. Dubčeka a jeho stoupenců. Dubčekovo vedení prosazovalo změnu společnosti za účasti a konsensu lidu. Tehdy byla poslední příležitost a šance k reformě systému. Panovala naděje, že pracující i studenti změní společnými silami uspořádání společnosti.

Pražské jaro bylo poraženo a tehdejší neúspěch předpověděl budoucí kolaps východoevropských režimů. Pak následovala porážka a neúspěch levicového hnutí práce ve 20. století.

Nyní musíme vstát z popela. Musíme se vzchopit, vydat se opět na cestu, protože přišla kapitalistická revoluce, která nastolila kapitalistický řád, obecně označovaný jako globalizace.

Tu musíme pochopit v jejím pravém smyslu. Je to sice hnutí modernizace na globální úrovni, ale současně je to reakční hnutí, které žene civilizaci zpět. Projevuje se formou konfliktů a válek.

Po několika desetiletích jsou války ve světě opět běžným jevem. Lidé v Evropě se začínají bát o svou bezpečnost, jsou úzkostliví. Stát to využívá k tomu, aby stále více ovládal životy lidí.

Musíme požadovat odzbrojení. Je to naše povinnost vůči civilizaci. Musíme bojovat s omezeními na trhu práce, a dát tím šanci budoucím generacím.

Naši nepřátelé jsou nebezpeční a silní a nesmíme je podceňovat. Společnost dospěla téměř do fáze totalitárního kapitalismu. Tito despotičtí kapitalisté se snaží pohlcovat svým kapitalismem všechno, všechny aspekty života lidí. Podle nich bych by mělo všechno probíhat podle kapitalismu. Nejen na pracovištích, v továrnách, podnicích, ale obecně v životech lidí. Kapitalismus dává přednost agresivnímu soutěžení. Žene dopředu globalizaci, ale na druhou stranu civilizace jde zpět. Vše závisí na kapitalistickém systému akumulace bohatství.

Úspěchy sociálního hnutí, vydobyté po skončení éry nacismu, pozbývají důležitosti. Čelíme modernímu paradoxu: Svět a národy ctí potřebu Evropy, ale Evropa na druhé straně v té podobě, jakou nyní má, upírá lidem jejich přání a potřeby. Evropa není schopná se asertivně prosadit vůči USA. Ani demokratický a společenský kompromis, který si Evropa vybudovala, již neobstojí a bortí se. Potřebujeme, aby Evropa čelila novým výzvám, úkolům, jinak budou přetrvávat konflikty a budou bránit pokroku.

Myslím si, že tento kongres by měl vzdát čest lidem, kteří se před 40 lety snažili dát lidem naději. Měli bychom doufat, že naděje opět přijde spolu s novými výzvami. Měli bychom se snažit přetlumočit utrpení lidí, jejich tužby a očekávání do podoby strategie našeho h nutí. Jinak bude naše hnutí a naše veškeré naše snahy časem zmařeny. Nakonec bychom mohli zmizet z politické a společenské mapy. Neměli bychom předbíhat, ale měli bychom být hrdi na to, že jsme si vybrali tu správnou cestu. Ale to nestačí.

Potřebujeme skokovou změnu vpřed. Doposud jsme se na ni připravovali. Nyní se musíme odrazit a skočit! Třídní konflikt probíhá na celosvětové, mezinárodní i evropské úrovni. Evropská levice se profilovala jako hnutí, které nabídlo alternativu převládajícímu kapitalistickému řádu.

Musíme se vrátit na své pozice v politické aréně. Pochopili jsme, že evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké identity nebo ideologie. Musí to být na platformě sociální a mírové Evropy.

Máme hodně za sebou. Dosáhli jsme dílčích úspěchů, známe se, dělíme se o zkušenosti, učíme se jeden od druhého. A naše organizace není totalitární, vítá diverzitu, vítá různé názory i zkušenosti. Podporujeme různé politické iniciativy, např. boj našich francouzských soudruhů proti evropské ústavě. Také jsme podporovali německé soudruhy při hledání jejich politické levicové subjektivity. Experimentovali jsme v boji proti balkánské direktivě. Nemůžeme pokračovat starým způsobem. Musíme najít novou, kvalitativně jinou lepší cestu a to ze dvou důvodů: Máme za sebou již nějaké zkušenosti, ale musíme se přiznat i své chyby své slabiny.

Nepodařilo se nám zatím se celoevropsky sjednotit, jednotně postupovat, i přestože jednotlivé evropské vlády útočí na různá společenská témata, např. na sociální zabezpečení. Nikdy jsme nebyli schopni se sjednotit a těmto útokům čelit. Za posledních pět let pracující v Itálii ztratili ročně zhruba 2000 eur své kupní síly. Podobné to je i v ostatních evropských zemích, a přesto jsme nebyli schopni se sjednotit a něco proti tomu udělat. Trh práce, stabilita zaměstnání, to jsou oblasti, jejichž problémy vnímáme. Nová forma zaměstnávání a tvorba pracovních míst jsou pro nás obrovským úkolem. Nesmíme k tomu přistupovat s starým způsobem.

Nemůžeme to pojímat optikou bývalých hnutí práce nebo sociálně demokratického hnutí. Nejde jen o distribuci bohatství. Jde o mnohem víc. Práce nyní souvisí s právy pohlaví, s občanskými právy apod. V některých oblastech se zdá, že jdeme výrazně zpět, až do 19. století. Marx popisoval, jak proletariát a pracující byli zneužíváni jako vojáci práce. novodobí kapitalisté zneužívají zejména migranty, pošlapávají jejich práva a tak dále.

To platí nyní stejně tehdy. Nesmíme dovolit, aby tato situace pokračovala. V Portugalsku například vyšlo do ulic 200 000 lidí – a Portugalsko je malá zemička, má 2 miliony obyvatel.

V Římě vyšel 20. října do ulic milion lidí, demonstrovali zejména mladí proti omezením v zaměstnanosti.

Bouřili se francouzští studenti, jimž se podařilo prosadit nároky vůči legislativě; nyní je následují dopravci. Hnutí se jasně projevují.

Lidé chodí do ulic, demonstrují, ale úspěchy přiměřené těmto snahám se zatím nedostavují. A pokud se nedostaví ani v budoucnosti, situace by se mohla obrátit proti nám a vedla by ke ztrátě důvěry. Všichni máme svůj boj, ale procházíme i politickou krizí. Je dobré, když lidé jednají, mobilizují se.

Na druhé straně ale neoliberální sociální politika prostupuje naší společností. Nemyslím si, že sociální demokracie, odbory nebo liberální hnutí mohou nabídnout Evropě dobrou alternativu. Dominantní kultura těchto politických uskupeních stojí na popírání akutního a vyhroceného charakteru, souboje mezi pracujícími a kapitalismem. Neměli by jsme příliš ideologizovat , ale musíme si karty vyložit jasně na stůl. Proto hovořím o nutné skokové změně dopředu.

V Evropě se demokracie hroutí, tříští, občanská společnost se fragmentizuje. Často je konflikt nejen mezi pravicí a levicí, ale mezi těmi nahoře.

Část obyvatelstva zavrhuje politiku jako takovou, prostě vidí vše bipolárně – my proti ostatním! Vnímají sami sebe jako vyvržence společnosti. Jsou skupiny obyvatel, kteří stojí na okraji společnosti, sami sebe tak definují a vnímají se tak. To potřebujeme změnit! K tomu je na evropské úrovni nezbytně nutná politická angažovanost. Musí nastoupit politický aktér, který bude natolik silný, aby se postavil politice kapitalismu, a to na politické úrovni, nejenom formou demonstrací a stávek.

Musíme čelit podlým, často skrytým útokům na levici ve všech sférách společenského života. K nim bezpochyby dochází. Nejenže se kapitalistickým silám daří tříštit pracující, ale samotný život je kolonizován. Život, jeho samotná podstata, je ohrožen, vezměte si například konflikt pohlaví. Bez toho, že budeme oslovovat tato paradigmata, tyto kontrasty, těchto společenských změn nikdy nedosáhneme.

To by měla být naše vize: Vypracovat strategii levé alternativy i na evropské úrovni. Musí vycházet ze společnosti, musí být hluboce zakořeněna a musí být přesvědčivá pro stát, pro vládu i pro lidi.

To je směr, kam by se evropská levice měla vydat. Tato cesta nese s sebou obrovský potenciál ale plynou z ní určitá rizika. Máme obrovskou příležitost, máme i síly toho dosáhnout.

Hlavním rizikem je dědictví evropského hnutí práce a pracujících. Postupem vývoje je evropská levice je nabourávána, nahlodávána, může zmizet z politické mapy. Je to jakési kyvadlo. Pracující časem přistupují na to, že kyvadlo se kývá a berou to jako skutečnost. Na to nikdy nepřistoupíme, musíme mít vlastní ambice.

Evropská levice se musí v každé zemí více prosazovat bojovat prostřednictvím diverzity. Musí prokázat sílu své neosociální politiky. Možná, že Itálie je už dost poučena ze zkušeností velkého marxisty Antonia Gramsciho. Podle mne je pojem hegemonie pro nás stále velice živým pojmem. Hegemonie neznamená, že nějaká ideologie má mít převahu nad ostatními, ale že určitá teoretická pravidla anebo nějaká dogmata se budou ve společnosti šířit jako selský rozum.

Musíme mít nohy pevně na zemi, musíme se s velkou nadějí podívat do budoucna. Evropská levice musí mít v budoucím vývoji obrovskou úlohu.

Děkuji.

(Kráceno, přepis podle fonozáznamu.)


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Fausto Bertinotti | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9127


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.