logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 208.6

Nyní si čte web : 53 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Jaká že to u některých rozhodují hlediska?

Vydáno dne 17. 03. 2008 (5603 přečtení)

Haló noviny přinesly v pátek 14. 3. 2008 v publicistice stať armádního generála v.v. Miroslava Vacka pod názvem „U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska“, v níž komentuje moje zamyšlení o volbě prezidenta ČR, které jsem napsal 5. 3. 2008 a které Haló noviny obdržely jako první, ale nepublikovaly (převzaly jen doslovně informaci z webu Česká média.cz), ale o to více se snaží, jej jinými způsoby komentovat. Dovolím si na slova M. Vacka reagovat:

Vážený soudruhu generále, vážil jsem si Tě a vážím si Tě stále nejen pro tvé uvážlivé a rozhodné postoje, které jsem u Tebe registroval v době našeho setkávání. Např. při cestě do a z Tvrdonic, kdy jsem tě vezl. Byl jsi dost otevřený a doporučoval mi jako 1. místopředsedovi, kdo by měl či neměl své funkce opustit, protože na ně již nestačí, abychom místo aut koupili vrtulníky pro rychlejší přesuny a úsporu času vedoucích funkcionářů atp.. Myslím, že ještě dnes z toho má můj syn Roman tzv. oči na vrch hlavy. Budeš se divit, ale že reakce od Tebe přijde, jsem věděl již 24 hodin po napsání mého zamyšlení. Přišla, iniciátoři nelhali – „a tak to má být, lhát se nemá“. Docela mě však mrzí, že jsi se nechal opět takto zneužít. Mrzí mě i to, že sice, jak píšeš, „neznáš plné znění Balínova tvrzení“, leč nebrání Ti to v tom, abys ze mě „udělal“ záležitost, „která se Ti nelíbí, protože mnohdy působí i velmi škodlivě proti straně“. Pokračuješ, že bych si jako bývalý 1. místopředseda měl uvědomit, že je třeba se podřídit usnesení ÚV, že straně odháním voliče-nečleny strany atd.. Věřím, že jen z neznalosti a neinformovanosti se hluboce mýlíš.

Vše, co bylo v mém zamyšlení napsáno, jsem řekl na společném jednání VV ÚV KSČM, poslanců a senátorů za KSČM ve čtvrtek 7. 2. 2008 a zejména před druhou volbou v úterý 12. 2. 2008 na zasedání VV ÚV KSČM. Tam byla přijata usnesení, nikoli, jak se snad domníváš, na ÚV KSČM. Jejich dikci jsem dodržel, stejně jako moji dva kolegové ze Senátu a jejich obsah komentoval v uvedeném zamyšlení. Usnesení o předložení svého kandidáta žádné nebylo a jmenovitě a výhradně na J. Bobošíkovou již vůbec. To, co bylo k vlastnímu kandidátovi přijato, a znovu opakuji, jako materie pro vyjednávací tým, přestalo platit úderem půlnoci 12. 2. 2008. Pak platila druhá část usnesení, tzv. po půlnoci, znovu opakuji, podpořit veřejnou volbu, nepodporovat a nevolit V. Klause, podpořit J. Švejnara za splnění tří podmínek J. Švejnarem, sociálními demokraty a zelenými. Nebyli to senátoři za KSČM, kdo nerespektoval usnesení uvedeného stranického orgánu, ale přiznám se, že nechci domýšlet, jaká hlediska rozhodovala u těch, kteří usnesení skutečně porušili. Nehovořím již o tom, že při první volbě druhého kola, nás senátory žádal předseda V. Filip, abychom udělali, co jsme stejně chtěli udělat, protože to nebylo v rozporu s žádným usnesením ani naším svědomím, podpořit J. Švejnara i ve třetím kole prvé volby. Nechalo nás to jako stranu ve hře pro vyjednávání v dalším kole volby. Myslím, že to není tak těžké pochopit.

V kontaktech právě s bezpartijními, ale nejen s nimi, v e-mailech i psaných dopisech, budeš se divit, jsou tři senátoři za KSČM u některých „normálních lidí, kteří nejsou tak nějak zvláštního ražení“, za jakési „hrdiny“. Reagovali jsme totiž na přání téměř 70% občanů. Já si myslím, že kdybychom se tak zachovali všichni, mohli jsme pro podzimní krajské volby jen získat. Jest-li se domníváš, že nominace J. Bobošíkové straně „neprospěla, ale v žádném případě neuškodila“, pak asi opravdu vnímáš úzký okruh názorového spektra občanů, resp. straníků. Apropós, v Roudnici n.L. třicetipětiletý člen KSČM a v Mostě manželský pár padesátníků (a to jsou jen ti, o nichž vím) odevzdali členské legitimace KSČM nikoliv kvůli zamyšlení Balína, ale kvůli chování ostatních představitelů KSČM při volbě prezidenta ČR.

Právě skutečnost, že si vážím oné, jak píšeš, „většiny našich voličů, kteří nejsou členy strany“, mě přiměla napsat, jak to bylo a že to tak nemuselo být. Mediálně jsme z celé „kauzy“ volby prezidenta ČR mohli vyjít naprosto bez ztráty květinky a přitom to vůbec nemuselo znamenat, že zvolíme toho či onoho pravicového kandidáta (a který z nich byl a je vlastně pravicovější?, resp. horší?, a slouží tomu či onomu kapitálu. Jakému kapitálu sloužil V. Klaus v roce 2003 a jaká že to byla paní Bobošíková, když vedla debaty „7“ na TV NOVA za účasti představitelů KSČM? A to jen stručně.).

Skutečně nevím, proč jsi se i Ty uchýlil k jakémusi „kárání“ za názory v mém zamyšlení ve spojení s otázkami radarové základny na území ČR, vraždami skupiny bratrů Mašínů či „šířením poplašné zprávy“, jak budeme jezdit do Ruska pro naftu s pronajatými tankery. Vážený soudruhu generále, věř, že ani „já takovému jednání nemíním být v žádném případě nápomocen“. Jen na rozdíl od Tebe dovedu „dát záruku za počínání takových soudruhů jako je senátor Balín“.

14. 3. 2008, Vlastimil Balín, senátor Most


Výuka novinářské etiky v podání šéfredaktora Haló novin P. Šafránka?

Docela dlouho jsem váhal…, tak začínala moje „výpověď“ pod názvem „Ještě jednou o volbě prezidenta ČR s mottem: kdy KSČM zkrotí své krokodýly?“ (je umístěna dosud na www.balin.cz), kterou jsem se vracel k volbě prezidenta ČR a chování KSČM při ní. Nečekal jsem ovace, protože jsem se poctivě snažil „vydělit“ z povšechného hodnocení – hození zákonodárců KSČM do jednoho pytle.

Kamenem úrazu ovšem bylo, že jsem napsal pravdu, jak to bylo, kdo plnil či neplnil usnesení orgánů strany. Dnes po přečtení publicistického počinu šéfredaktora Haló novin P. Šafránka (Haló noviny 12. 3. 2008, str. 5 – „Opravdu propásla KSČM šanci?“) jsem neváhal a reaguji hned.

Pominu to, že pan šéfredaktor nezabezpečil, aby se měli čtenáři jeho novin možnost se seznámit s celým textem mého zamyšlení, které dostala redakce Haló novin jako první ze sdělovacích prostředků. Udělala toliko to, že přezvala doslovný „převyprávěný“ text z webových stránek Česká média, samozřejmě s redakčními zkratkami, aby nebylo pochyb, že se na tom jakoby zapracovalo. O to větší je nyní snaha prezentovat zejména kritické hlasy pramenící často z neznalosti celého mého textu a zejména konkrétnějších informací, které jsem jako přímý účastník volby prezidenta a jeden z 281 volitelů bohužel musel sledovat.

Ovšem, co se mě dotklo nejvíce, byl zvolený úvod panem šéfredaktorem. Začal, naprosto nelogicky a irelevantně, udělením medaile skupině bratrů Mašínů premiérem ČR M. Topolánkem, proto, aby snad zvýraznil, jaký je ten senátor Balín ve vztahu ke KSČM podlec a „zločinec“?! Spíše se mám důvod domnívat, že ani pro něj nebylo lehké naplnit objednávku na potlačení oprávněné kritiky. Kouzlo mého příspěvku je v tom, že nachází převážně pozitivní ohlas, protože vyjadřuje to, co občané a většina členské základny od vedení KSČM a jejích zákonodárců očekávali. Zamezit nástupu pravice, zabránit zvolení V. Klause prezidentem ČR a vyvolat podmínky pro pád současné asociální vládní koalice. A znovu opakuji – chtěla-li KSČM opravdu zabránit zvolení Klause a zastavit vzestup ODS, nebyla bohužel jiná volba, než dát svých 29 hlasů J. Švejnarovi, byť by byl, a to též zdůrazňuji i pro mě, nejednoduchým kandidátem.

Oněch 5 (slovy pět) vybraných „odpůrců“ a kritiků mého ohlédnutí se za volbou hlavy státu by si spíše mohlo klást otázky typu - kdo, který orgán dal souhlas k nominaci jakoby svého kandidáta, kterým nakonec byla velmi problematická J. Bobošíková? Vždyť ono mnou zmiňované čtyřbodové usnesení VV ÚV KSČM (podpořit veřejnou volbu, nepodporovat a nevolit, tzv. do půlnoci „hrozit“ svým kandidátem a po půlnoci vyjádřit ochotu volit J. Švejnara za splnění tří podmínek) ztratilo právě úderem půlnoci v úterý 12. 2. 2008 platnost. Navržení J. Bobošíkové bylo svévolí 17 poslanců, kteří dali pod její kandidaturu podpis. Stejně tak jediný poslanec V. Exner nepodpořil veřejnou volbu a hlasoval pro tajnou. Zabývá se těmito skutečnostmi někdo?

Je úsměvné, že pro někoho „ jasný distanc od podílu na volbě jednoho ze dvou pravicových kandidátů“ - slova P. Janíčka jednoho z nesouhlasných hlasů na můj článek - nevyvolá též otázku, že naše procedurální návrhy v prvé volbě zachraňovaly pozici ODS a ve druhé jsme nepřímo dopustili zvolení V. Klause na Pražský hrad. Že v takovémto vnímání nejsem sám mohu doložit opačnými reakcemi, než které přináší k danému problému redakce Haló novin. Byly to e-maily od Františka B. z Poličky, ing. Josefa M. z Pardubic či Stanislava H. z Prahy. Zkratku jména jednoho redaktora Haló novin, který se na mě obrátil dokonce s téměř dvoustránkovým pojednáním nejen k problematice volby prezidenta, ale situaci ve vedení strany, redakci a ve 4. patře Politických 9 obecně, jak jsem mu slíbil, nebudu uvádět ani ve zkratce. Ostatní uvedené uvádím v plném znění jejich e-mailů v příloze této reakce na zvláštní příspěvek novinářské etiky v podání šéfredaktora Haló novin. Prostě, dost tristní hledání základu pro ideovou, organizační a akční jednotu.

12. 3. 2008, Vlastimil Balín, senátor Most


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vlastimil Balín | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.