logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.1

Nyní si čte web : 79 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Mantinely a zákony

Vydáno dne 22. 03. 2005 (6567 přečtení)

Pokud kdokoli vytvoří mantinely, v politice jsou to zákony, musí také počítat s tím, že jeho povinností je pomoci či respektive postarat se o lidi, kteří díky mantinelům, či zákonům jsou omezováni v cestě své životní dráhy.

Povinností státu je proto zabezpečit každého člověka tak, aby měl střechu nad hlavou, aby měl co jíst a pít, aby měl do čeho se obléci, aby mohl zakládat rodinu a starat se o ni a řádně vychovávat své děti, protože rodina je základ státu. Aby člověk mohl minimálně žít jako každý průměrný občan této republiky. Pokud stát není schopen dostát svých závazků, nemohou být a ani nesmějí být respektovány zákony, které lidem svazují ruce a uvrhují je do podprůměrného způsobu života. V takovém případě bude dodržováno pouze právo, které bude bdít nad nedotknutelností člověka a jeho důstojností. Také bude dodržováno právo zákazu ohrožování či omezování člověka a to ve všech směrech.

To je potřeba si uvědomit při tvorbě zákonů, které nesmí jít proti lidem, ale musí lidem sloužit. Takové zákony se musí tvořit souběžně tak, aby obsahovaly vše, co chce stát řídit a regulovat. Musí být jednoduché, průzračné, ne dvojsmyslné a hlavně musí být ve prospěch lidu a ne pouze ve prospěch jedincům. Proto je nutné a důležité zvážit, zda je zapotřebí ten či onen zákon. Zde si musíme uvědomit, že když budeme něco zakazovat, či přikazovat, musíme takovýto zákon dovést do úplné dokonalosti, neboť v případě, že nebude dokonalý, je velice pravděpodobné, že bude zneužíván.

Proto je mnohdy lepší nic nezakazovat, či přikazovat. Je však důležité upozornit zákonem, že každý je zodpovědný za své činy , které vykoná. V případě, že ohrozí či omezí člověka či jej připraví neoprávněně o movité či nemovité věci, či dokonce o život, ponese plně následky za své jednání.

Takovýmto zákonem řekneme to podstatné a již nejsou zapotřebí zákazy, či příkazy. Takovou formou by měly být zpracovány všechny zákony.

Takovéto zákony může tvořit pouze člověk, který nesleduje své zájmy na úkor zájmů společnosti, který není zatížen minulostí a který je schopen podívat se na řešení zákona ze všech úhlů tak, aby zákon byl plnohodnotný a ihned funkční.


Související články:
(ČR - politika obecně)

Vzpomínka Ondřeje Neffa (10.05.2016)
Slovo o pluku Hamáčkově (28.11.2014)
Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?) (24.03.2014)
Amazon a demokracie - jak Brno! (20.03.2014)
K hlasování o důvěře Rusnokově vládě (07.08.2013)
Druhé kolo rozhoduje! (18.10.2012)
Mimoparlamentní levice v Politickém spektru (13.04.2012)
Otázky (11.04.2012)
Hierarchie zpupnosti (27.03.2012)
"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !" (11.02.2012)
Místo nekrologu ... (21.12.2011)
Parlamentní obstrukce v Politickém spektru (21.11.2011)
SPaS za těch pár měsíců udělal hodně práce (25.10.2011)
Čekání na Jánošíka, nebo Kozinu? (24.06.2010)
Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno! (27.05.2010)
Politické spektrum se zástupcem SDS (11.01.2010)
Na levici jednotně? (15.09.2009)
Bez žalobce není soudce? (07.09.2009)
Den poté (26.03.2009)
To jsem zvědav (11.09.2008)
Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme a musíme se z ní poučit (19.05.2008)
O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku (10.04.2008)
Citát pro tento den aneb život tropí hlouposti (15.02.2008)
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutentna> bpiew.icke a uvrhují )
9/a> (2f="view.php?cisloclanku=2008021402" target="_4ank href="view.php?cisO /noscu ihnlovoíaždý zamýš="1 m úlečkua href="vi4 (2f="view.php?cisloclanku=2008021402" target="_2_blank">Minulost změniCi. (2 hná.9/targe0p?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=6vot9uank">Minulost změnit š , alectaré SELbr />9/targe0p?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=60922w.php?cisloclanku=201é vědvphp?cijíánktéžrget="_b2O pocitu ponp?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=608a d=2012021101" targetNEování čn> to chvíl6tinp?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=60 obs4SDS (11.01.2010411280ěánkydokána><2011)
Hipec, sHipeck">O pocit> <é skO posím2 (2fp?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=60129ew.php?cisloclanku=2Idea vs. clrateg (24.06.2010)
, zdu Saby drad class="bu1" cůoclanku=20100505?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5> 05s4SDS (11.01.2010rd1.09> NaěpodcházO posí0100505?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5>u=2008091101" target="_008e0141rČR -jímavá otf="a)
<1110105?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5>u04k href="view.php?cisOd.bm /> věkapi.O po4<1110105?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5>u02sování o důvěře RusnCVVM: VePvolrá="b2401ískala větščlov SELbr /02<1110105?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5>010iew.php?cisloclanku=201omung srcká idylef=duteVá="_vphŽáef)
0i5s4SDS
(11.01.2010eewmung s nebuvisluvi taa užnebudluvík">O posí0arge05?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5>0i4s4SDS (11.01.201K=čemuo chcebrá mebilizacen dovésrudná.< ČSSDk">O po4<1arge05?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5>0i2w.php?cisloclanku=20Stav/a> ož1.11.=českér /> To jcénview.phi2tin5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=628.12.2011)
Bn5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=6220t tropí hloupostiBn5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=4cem SDS (11.01.201ÚVVnebuus> O p21 i4 (2f5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=413a href="view.php?cis1omung séem slhreomung séclanku=2011122f5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=4120t tropí hlouposti Naua href=2011122f5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=411ew.php?cisloclanku=2Neptejneb,eewmu zvhnlku=ek n- zvhnlktoběiew.php?cislocf5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=4iew.php?cisloclanku=20Po)">Sei&galeri=k">O pocitslocf5?cisloclanku=2013080701" target="_blank"=5=32 obráceně !"Ne bpiew.iplauk="_0327 nemlné dokoew.ickkony se matk">O p23it> otřebskef=s4112802" oclanku2it> Ja -(15.0ebudýlilěti, protožk">O po3it> 2.ěkapi.ola DDP ČSSDk">O pb9> Ide.phpO pb9> (1pros?cislocno2011) O po4<110050ank">Otázky (11.04.2012)
br />0ím2 (2f(27.03.2012)
O pu4ímu ponef="view.php?cisloclanku=2008051901" ta1994s434.2012)

ank">ctai">oad.php">Downlclanku=2" align="centeridth="25" bord" alt=či p>
zehc.gif <01" ta" width="25" bomage/sdsder="0" "po bas (2Celýku&quek?) (2 | Aut"6" php?cisloaut"6ic="imaut"6=90a>
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 (420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "přý nadpis" />
l6tislocl8: tak, a 9br />
Na wér />

novtměl cLe)L0ebu nen Naě. et=r /t od narozvoíaK05.2/Marxe, 1t=r /t od plnoho1. světípadvál přiBliľąí vinností ighta=34.php?cpoplatku>Protoia> f="iná="b> Na wér /> T;po bas
l6tik">Be7: tak, a 9br />

novtměl cDoąlo k op">Vzaným úto ůmdrobotů sázoravs/sddo2ewm0" ářůPaddingsslodivnými "inzeráty" (lodaf.znam rzn> ekolečskými)ůže cisl
bahis ní sleri border="0>T;po bas
l6tik">Be7: tak, a 9br />
Prą? tak, abspan>
novtměl cV uplynuls="bdnlocldoąlo k tlocn">To lid minvívatímľ jed/p> vě sepi., ě včkovněliriopadtv zddaląpřiBarmád (vč., ě 2013ed>ovSDS
červené návěští   SDS
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě"bovízál
/a> 82 /a>435 /a>485 /a964 (">OtázuMusí bý/a>587 /a>434 /a966
<3.2012)
ght" alt="="view.php?cisll/>
v nvl (tém abspan>=76576&log put type="password"0%" heissword" size="15"/576&log put type="pasle ceFFF" boHankej!" TéetNověéískupbzyruů tak, abspan>< (c>Sez0%"vi2td>ůbr />nt="60" dth=SiteSht" a Goog hr> a 9br />
<="0"goog <="0"goog>ruJméno wBloows->O p9ře/lw.p n" aew.p weba anmáčR -vř"1 h14o
Jméno wBloows->O p9ře/lw.p n" aew.p weba anmáčR -vř"1 h14coftd>Jméno GALT:"0" alt;GL:1;DIV:#0099lt;VLC:9966lt;AH:="100";BGC:=4 val;LBGC:=4 alt;ALC:=4 alt;LC:=4 alt;T:.bmplt;GFNT:.bmplt;GIMP:.bmplt;LH:5t;LW:5t;L: border="0" alt="T">ManiSpat SEL<;S: border="0" alt=";FORID:1;"tr> /lw.p nput type="pasmáčR -vř"1 h14hltd>Jméno cs9ře/lw.p n" a032701adth=SiteSht" a Goog
l6tikgreatplay.net"tD -em Brnus Verí Bm01a=Sitean>< 2022br />nt="6ápd>l6tik tak,R -enOpěttaí iyi tak, abspan>
nt="6ápd>l6tikrexbes-girk,iak, >Rexbes-girk,iak, br />nt="6ápd>l6tikidu rda-girk,iak, >idu rda-girk,iak, br />nt="6ápd>l6tikblank tak,-girk,iak, ttablank tak, girk,br />nt="6ápd>l6tiksekabes-girk,2ak, >sekabes guncel adre,br />nt="6ápd>l6tikasya tak,.absp">asya tak, guncel adre,br />nt="6ápd>l6tikbe ocasino2.games">Me ocasinobr />nt="6ápd>l6tikpin tak,kayitak, >pin tak,kayitak, br />nt="6áai"ohc.gif"width=Kng=c=Mi Polzměnbanner>Mítat arget=systrget a 9br />
<="0"sut="_vetakz/srcrs/f5?cisloclanku=201/a> br /.>nt="60" js1ent0" body="6áahtml>
if"3 hei3td>
k/countu">[ tarněčko8 19:15:23]br />nkdokoli vytvo>josef mbr /13086576&log dding:Bohumír ©meral - Muč f=ks ní ní rpříakvysně rpří přleľiov"=íing: border="0"i)ůau=201308at="Tčko8/0 5/fr/a> sek-ferát snd-spekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[ tarněčko8 18:54:53]br />nkdokoli vytvo>josef mbr /13086576&log ddeboťj zkuą?cisloáé n, v němľ bohrefľeo zákl5>vě seo zákou čidtargeralí,idtarg/>(42tičtíet="_ch
v Rpektekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>Mge05?ci>
k/countu">[oube3ěčko8 17:10:12]br />nkdokoli vytvo>n086576&log S všese velicdoví,! >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[ valign16 10:28:45]br />nkdokoli vytvo>l&s086576&log Dokovoislo Peroutr /i - Zemanův i
v m dopuseil dehzy. tím2 (h) nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[o7ef="vie6 10:01:56]br />nkdokoli vytvo>l&"_bls086576&log Črvein p0130Běloh"k"s
< />
6. Pa> sneme ě pí poué živllhyba1" tekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[o (13.04.5 09:08:14]br />nkdokoli vytvo>-ik086576&log ountDobrý vypldoke ©leé ndo! ouToouze jst>Soupsalté updin img srr />emohuze S20080pokus o- aznač/>
nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[0et="_bl.5 14:20:12]br />nkdokoli vytvo>n086576&log Samozřejmě, ľe jiľ těąím tak,hromáľdois,S20080pod> fě tak="_blaákemoDoufám, ľe Je všalhybětemán ©afrl6tik">et="ízákos"bo"_b2z>emoekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[ 3href="v5 13:11:01]br />nkdokoli vytvo>n086576&log SDS ležk čižJmélm0"tislocoufalrgettapeába8,2101é živlmocnosuláíakstarímyslné a tátu je pon>spekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[ 3href="v5 01:44:03]br />nkdokoli vytvo>-ik086576&log oJ hf nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[0php?cisv5 21:05:37]br />nkdokoli vytvo>-ik086576&log ount1)
tě(globak"=5>0, z ji rpříčáoekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[otarněčko5 14:58:27]br />nkdokoli vytvo>n086576&log Lid2012hnlovzvinutpůsobempřiBasnlocebí íocbrnaąiobem8,2jiľ dtaáh
ue potřebaaląp2z>yąimg srpřikoekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[otarněčko5 08:21:23]br />nkdokoli vytvo>l&"_bls086576&log 1)
if"3 hei3td>
k/countu">[ 3hr5.04.5 09:45:10]br />nkdokoli vytvo>Mlernbert086576&log -iku,Soupsal jst>Svícu za ets řado201308070ímxtozdprůwimiura.,rgetám: dtapěl5>vě seke srěruoué žvirtuálrg/> SouvwJe ýt vráouvoekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[ 0hr5.04.5 23:25:51]br />nkdokoli vytvo>-ik086576&log ouMámtát pr,ldoke N/>bertpoué žist>San tédinlocl1.09idmirget=mocnnesnažilmoD Souv, abspan>< ( přikalovámohulavo><5>větoekt >nkdokolhr cd width alttableb : 792an5?c="| if"3 hei3td>
k/countu">[06arněčko5 10:38:48]br />nkdokoli vytvo>n086576&log Vítámttapeábae. Č 012ni > (2iuce a> (24 o zákou stojíšoekt >nkdokolhr cd width alttableb : 79st=sab&rstext=all-phpRS-all&am/í - tr;rstext=acisloclanku=201apati"t=aciwidth=Mi Polzměnbanner> a 9br />direcg src=kam=hf5?cisloclanku=201ble> <="0" alt="Tadvert/pr_ altím, že oclTe omezogramub (cble> nkdokodding:oje1 :728px;"="3" w:9hrefgn="bot:hrefgp" widt:0; overflow:máčR -fgnackground-cd wi: vtměkdorí s;'ře/lframe?cisloclll91)l6tik tak,ikayetak, úto p spam01aikayetak, úrel14dofollow"tBm01aikayetak, , či zálign="ri"">l6tik tak,ikayetak, s(6ro/e crabesll/>
l6tikR -em vrnusuzak, úto p spR -em vrnusullrel14dofollow"tD -em vrnusu, či zálign="ri"">l6tikR -em vrnusuzak, úto p spR -em vrnusuzak, úrel14dofollow"tD -em vrnusuzak, , či zápd>