logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 224.2

Nyní si čte web : 43 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Naším snem je sjednocená levice

Vydáno dne 19. 10. 2006 (7057 přečtení)

Rozhovor Haló novin s Milanem Neubertem, předsedou Strany demokratického socialismu
KSČM už naštěstí není jedinou čitelnou levicovou politickou stranou na naší scéně, mezi ty aktivnější z řad malých subjektů patří česká Strana demokratického socialismu, jejíž kandidáti v nadcházejících komunálních volbách nechybí na kandidátkách KSČM. SDS se ale čím dál častěji podílí prostřednictvím nejrůznějších občanských sdružení i na tolik potřebných vzdělávacích projektech. Jedním z nich byl na sklonku září i mezinárodní česko-německo-polský seminář v Českém Krumlově, kde se rodilo následující povídání.

Kde se zrodil nápad zorganizovat podnětný seminář o příhraniční spolupráci a přeshraničních sousedských vlivech?

Projekt semináře vznikl asi před rokem jako plod volné spolupráce mezi naší Společností pro evropský dialog a bavorským levicovým Spolkem Kurta Eisnera. Společně jsme se pozastavili nad tím, že levice obecně není v oblasti příhraniční spolupráce dostatečně aktivní, že nemá oproti pravici vyprofilovaná témata a že tak proces evropské integrace ovlivňuje jen málo – spíše jen hasí požáry, které část pravice zakládá. Shodli jsme se na tom, že je třeba najít témata, která národy na obou stranách hranice spíše spojují, než rozdělují.

Můžete blíže představit Společnost pro evropský dialog, která se na organizaci akce podílela?

Naše společnost slaví teď v září páté výročí svého založení, seminář byl vlastně takovým malým narozeninovým dortem. Společnost pro evropský dialog vznikla v období před vstupem České republiky do Evropské unie, naším cílem v počátečním období bylo právě přispět k veřejné diskusi o rozšiřování EU. Dost jsme usilovali o to, abychom evropskou integraci prezentovali jako složitý, vícevrstevnatý proces, který pro veřejnost nelze odbýt nějakou jednoduchou kampaní ať už souhlasnou nebo naopak nesouhlasnou. V tomto smyslu pokračuje naše společnost i po vstupu ČR do EU. Snažíme se podporovat dialog širší levice, a to i na mezinárodní úrovni, o problémech, které se většinou dotýkají všedního života lidí právě v celoevropském kontextu.

Co chystáte v blízké budoucnosti?

Začali jsme pracovat na projektu, který by se měl zaměřit na to, jak je zejména v nových unijních zemích naplňována Evropská sociální charta. V rámci projektu chceme ve spolupráci s Radou seniorů ČR zmapovat v aktuálně se zhoršujících podmínkách dostupnost bydlení a porovnat ho se situací v ostatních unijních zemích. Podobně se bychom se rádi ve spolupráci s odbory podívali na problematiku práv pracujících.

Část našich aktivit souvisí už tradičně se sociálním fórem. Čtenáři Haló novin asi vědí o tom, že se tato nová, síťově organizovaná forma odporu proti společnosti založené na čistě kapitálových vztazích, rozšířila ve starých unijních zemích. V nových zemích se tyto neformální struktury teprve vytvářejí. A mají naši podporu.

Ještě jeden projekt chci zmínit – letos uplynulo 40 let od vydání geniální knihy Civilizace na rozcestí, jejíž autorský kolektiv řídil Radovan Richta. Rádi bychom tuto nadčasovou knihu českému publiku formou semináře nebo konference připomněli.

Jaký dopad může mít seminář v praxi, zejména v česko-německých vztazích?

Význam semináře nesmíme v této fázi příliš přeceňovat. Myslím, že výsledky semináře jsou určitým vodítkem pro levici na obou stranách hranice, na jaká témata se v budoucnu zaměřit, jaká se pokoušet medializovat. Je to vlastně pokus levice najít platformu, která sjednocuje, která může napomoci překonávat napětí, jež mezi příhraničními oblastmi historicky existují. Bylo by určitě přínosem, kdyby se těchto témat chopily na obou stranách politické síly, které je mohou v praktické činnosti dále rozvíjet.

Převezme německá strana aktivitu ohledně pokračování v diskusi nad obsahově podnětnými tématy krumlovského semináře v příštích letech na svém území?

Třetím partnerem, který se významně podílel na realizaci semináře, je Nadace Rosy Luxemburgové. Ta je teď s ohledem na úspěch semináře rozhodnuta uspořádat minimálně jeden podobný seminář na německo-polské hranici a jednotlivé výsledky by pak mohla zobecnit širší mezinárodní konference patrně koncem příštího roku, kam už bychom rádi pozvali i představitele rozhodujících politických sil na evropské levici.

Jak se podílí na činnosti SPEDu a dalších nevládních a vzdělávacích organizací např. vaše SDS, jejímž jste předsedou?

Strana demokratického socialismu je neparlamentní strana, a tak účast jejích členů na činnosti neziskových organizací, jako jsou třeba Sdružení nájemníků, různé odborové organizace nebo lokální kulturní či ekologické spolky, je jednou z hlavních cest, jak můžeme vedle účasti v komunální politice své představy realizovat. Společnost pro evropský dialog je v tomto spektru určitou výjimkou. Její vznik a další působení bezprostředně souvisí s vnitrostranickou diskusí o tom, jak napomoci diskusi mezi různými proudy české levice a jak postupně překonávat historicky vzniklé stereotypy nejrůznějšího druhu. To je také důvod, proč SPED věnujeme takovou pozornost.

Kandidáti SDS se na nejednom místě přihlásili na kandidátky KSČM před nadcházejícími komunálními a krajskými volbami. Co si od tohoto počinu slibujete?

Snem snad každého levicově smýšlejícího člověka je sjednocená levice. Že to není jednoduché, to vidíme nejen doma, ale i jinde v Evropě. Objektivně existující společenské mechanismy vedou politicky nezávislé subjekty k vzájemným střetům s konečným cílem „vymazání protivníka z politické mapy“ a s vedlejším následkem, kterým je zeštíhlení názorového spektra politické nabídky. Od tohoto uvědomění už je pak jen krok k rozhodnutí, k němuž směřovala otázka. Chtěl bych k tomu ještě dodat, že v souvislosti s kandidátkami neexistuje nějaké závazné rozhodnutí sjezdu nebo Celostátního výboru, ale že je to důsledek vnitrostranické diskuse a konkrétních podmínek v jednotlivých regionech.

Vidíte reálnou šanci na brzké sjednocování skutečné levice v ČR? A co pro to případně udělat?

Já jsem programově opatrný optimista. Vidím v českém prostředí pozitivní signály, ale současně si jsem vědom oněch historicky vzniklých stereotypů. Sám si s ohledem na barevnost světa nedokážu představit úspěšnou sjednocenou levici jinak než jako bohatě názorově strukturovanou. K tomu musí podle mne vytvářet předpoklady všechny vedle sebe působící subjekty, přičemž jejich odpovědnost je přímo úměrná reálnému politickému potenciálu, který mají. Myslím, že na sjednocování levice nikde žádný hotový recept nenajdeme. Základem tohoto procesu je podle mne diskuse a současně s ní vědomí, že nás i ostré vzájemné výměny názorů pro souboj s pravicí posílí. Sám za sebe bych si přál, aby v tomto procesu začaly hrát výraznější úlohu i Haló noviny.

Haló noviny, 19. 10. 2006, Roman Janouch


Související články:
(ČR - politika obecně)

Vzpomínka Ondřeje Neffa (10.05.2016)
Slovo o pluku Hamáčkově (28.11.2014)
Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?) (24.03.2014)
Amazon a demokracie - jak Brno! (20.03.2014)
K hlasování o důvěře Rusnokově vládě (07.08.2013)
Druhé kolo rozhoduje! (18.10.2012)
Mimoparlamentní levice v Politickém spektru (13.04.2012)
Otázky (11.04.2012)
Hierarchie zpupnosti (27.03.2012)
"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !" (11.02.2012)
Místo nekrologu ... (21.12.2011)
Parlamentní obstrukce v Politickém spektru (21.11.2011)
SPaS za těch pár měsíců udělal hodně práce (25.10.2011)
Čekání na Jánošíka, nebo Kozinu? (24.06.2010)
Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno! (27.05.2010)
Politické spektrum se zástupcem SDS (11.01.2010)
Na levici jednotně? (15.09.2009)
Bez žalobce není soudce? (07.09.2009)
Den poté (26.03.2009)
To jsem zvědav (11.09.2008)
Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme a musíme se z ní poučit (19.05.2008)
O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku (10.04.2008)
Citát pro tento den aneb život tropí hlouposti (15.02.2008)
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2007 (14.02.2008)
Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny (08.02.2008)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2008 (01.01.2008)
Unser Traum ist eine vereinigte Linke (19.10.2006)
Když dva dělají totéž? (22.09.2006)
Volební kampaň s otazníky? (07.09.2006)
NE základnám! (16.08.2006)
Společně to dokážeme (27.03.2006)
Senátor chce kvůli stíhání měnit zákon (22.03.2006)
Dokopec, skopec (07.03.2006)
Ta naše politika česká (05.02.2006)
Idea vs. strategie vs. taktika (29.01.2006)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Novoroční projev předsedy vlády 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců (21.12.2005)
Srdcem Evropy obchází strašidlo (05.12.2005)
Beze sporu zajímavá otázka (11.11.2005)
Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem (04.11.2005)
CVVM: Ve volbách by získala většinu levice (02.11.2005)
Etický kodex politika (17.10.2005)
Komunistická idylka dle Václava Žáka (07.10.2005)
S komunisty se nemluvilo a už se mluví (05.10.2005)
K čemu je dobrá mobilizace proti rudnutí ČSSD (04.10.2005)
Stav a možnosti české levice před volbami 2006 (02.10.2005)
Technohrátky politické scény (02.08.2005)
Orientace a perspektivy (28.06.2005)
Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta? (22.06.2005)
ÚVV se usnesl, že krize skončila - a krize to nevzala na vědomí (25.04.2005)
Gross s Kalouskem před Gottwaldem (21.04.2005)
Komunisté a antikomunisté (13.04.2005)
Česko pohltilo Evropu (12.04.2005)
Neptej se, komu zvoní hrana - zvoní tobě (11.04.2005)
Pohled z galerie (07.04.2005)
Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat (23.03.2005)
Sektářství mírotvůrců (22.03.2005)
Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost (22.03.2005)
Mantinely a zákony (22.03.2005)
Jak jsem se mýlil v politice (03.03.2005)
2. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Ideologie v současné české společnosti (29.01.2005)
K Masarykově „České otázce“ (25.01.2005)
Poznámky - Dvě o radikalismu (25.01.2005)
Odstup nade všechno (15.01.2005)
Nestojím o pochopení (12.01.2005)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2005 (01.01.2005)
Pravidla korupčního trhu (04.12.2004)
Pravdy každému přejte (10.02.2003)
Česká cesta k zavřené společnosti (14.09.2000)
Je politika vždycky svinstvo? (30.04.1994)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.