logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 32
Prům. 25
21 denni
Max. 647
Prům. 449.6

Nyní si čte web : 65 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 707 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

Věda v Československu v období normalizace
(Jiří Dvořák, 02. Články, statě, projevy, 28.01.2006)
Pro připomenutí průběhu a dopadů normalizace po roce 1969 vybíráme příspěvek Jiřího Dvořáka ze sborníku Výzkumného centra pro dějiny vědy z roku (konference Praha, 21. – 22. listopadu 2001).

K nástinu hypotézy modelu socialismu
(Jiří Doleją, 02. Články, statě, projevy, 27.01.2006)
Nedávno jsme na našich stránkách publikovali pět tématických kapitol „Modelu socialismu pro 21. století“ z dílny Teoreticko-analytického pracoviště (TAP). Dnes můžeme čtenářům nabídnout prvou verzi kapitoly šesté - práci svodného týmu, vedeného Jiřím Dolejšem.

Poprask kolem rezoluce odsuzující komunismus
(Adam Drda, 02. Články, statě, projevy, 26.01.2006)
Čeští senátoři ve čtvrtek podpořili návrh rezoluce, která odsuzuje komunistické zločiny a kterou ve středu schválilo parlamentní shromáždění Rady Evropy. Vyjádření k rezoluci zařadili senátoři hned na začátek schůze - nikdo se nepostavil proti, zákonodárci za KSČM (Vlastimil Balín a Eduard Matykiewicz) se zdrželi hlasování.

Noční můra KSČM
(Václav Ž®ák, 02. Články, statě, projevy, 25.01.2006)
Je to zvláštní. Někdy se zdá, jako bychom se od listopadu 1989 ničemu nenaučili. Tehdy skončil komunistický režim, který mnoho lidí ponižoval. Touha po zadostiučinění se pak stala na dlouhá léta dominantním faktorem české politické scény.

Marxismus versus anarchismus II
(Mikeą, 02. Články, statě, projevy, 22.01.2006)
odpověď na polemiku Ondřeje Slačálka v A-Kontra 03/05/2005

Když trockista varuje před anarchismem
(Ondřej Slačálek, 02. Články, statě, projevy, 22.01.2006)
V posledním čísle časopise Revo[1], vydávaného stejnojmennou skupinou revoluční mládeže, starostlivě ideologicky opečovávané svými trockistickými rodiči ze Socialistické organizace pracujících (SOP), vyšel další z řady trockistických textů, které se pokoušejí dokázat nesmyslnost anarchismu. Nesmyslnost něčeho určitě dokazují, pisatel těchto řádek si ale nemyslí, že anarchismu.

Abeceda marxismu: A jako anarchismus
(Mikeą, 02. Články, statě, projevy, 22.01.2006)
Anarchismu náleží nepopiratelně zvláštní místo v revoluční tradici – v pozitivním či negativním smyslu. Dle svého názvu odvozeného od řeckého „an arché“ – bez vlády – vystupuje proti všemu, co brání lidské svobodě, a zároveň se staví proti nerovnosti lidské společnosti. Úhlavním nepřítelem je pro anarchisty stát. Brání lidské svobodě a je nástrojem nadvlády vládnoucí třídy vůči třídě podřízené.

Strach o českou svobodu
(Ondřej ©tindl, 02. Články, statě, projevy, 20.01.2006)
Mezi českými publicisty se šíří obavy o budoucnost svobody v zemi. Tím, kdo by ji měl ohrozit, je pak předseda vlády Jiří Paroubek. „Vláda Jiřího Paroubka s velkým úsilím pracuje na mnoha změnách naší skutečnosti, které mají hluboký a trvalý význam,“ píše se v prohlášení, které podepsali například Petruška Šustrová nebo Emanuel Mandler.

Demokrat Václav Klaus
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 20.01.2006)
Slib z novoročního prezidentova projevu vydržel 10 dnů a rozplynul se, jak dosvědčují jeho poslední mediální vystoupení, jež, ač se tomu brání, měla jednoznačné zaměření. Sdělil nám: Nevolte nikoho, kdo by podporoval ideu sociálního státu, protože už sociáldemokratismus je pro Evropu, jak řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, zhouba.

Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu?
(Rudolf Rocker, 02. Články, statě, projevy, 19.01.2006)
Myslí si snad čtenář, že našel chybu v názvu a že sovětský systém a diktatura proletariátu jsou jednou a tou samou věcí? Ne. Jsou to dvě radikálně odlišné myšlenky, které, vzdáleny tomu, aby se vzájemně doplňovaly, si jsou vzájemně protikladné. Pouze nezdravá stranická logika může akceptovat jejich splynutí, když to, co tu je ve skutečnosti, je jejich nesmiřitelný rozpor.

Paroubek, nebo svoboda
(Pavel ©afr, 02. Články, statě, projevy, 19.01.2006)
Poslední, neobvykle agresivní článek šéfredaktora MF Dnes Pavla Šafra před jeho odchodem z funkce. Převzato včetně obrázku z iDnes, 19. 1. 2005, 1:00.

ČSSD se nemůže vměšovat do vnitrostranických záležitostí KSČM
(Václav Věrtelář, 02. Články, statě, projevy, 19.01.2006)
Všem subjektům na politické scéně je jasné, že veřejnost, tedy volič, je v posledním období naladěna spíše levicově. I dnes by měla takzvaná levice, tedy ČSSD a KSČM v Poslanecké sněmovně většinu hlasů. Problém je v tom, že ČSSD v tichosti i nahlas od svého původního levicového programu odstupuje a postupně se posouvá k pravici.

Prohlášení k antikomunistickému memorandu
(Mikis Theodorakis, 02. Články, statě, projevy, 17.01.2006)
Rada Evropy se rozhodla změnit historii. Zvrátit ji cestou egalizace obětí a agresorů, hrdinů a zločinců, osvoboditelů a dobyvatelů, nacistů a komunistů. Myslí si, že největší nepřátelé nacistů - komunisté - jsou zločinci srovnatelní s nacisty. Je znepokojena tím faktem, že hitlerovci byli odsouzeni mezinárodním společenstvím a komunisty ještě nic podobného nepotkalo.

Jasné a nejasné
(Martin Hekrdla, 02. Články, statě, projevy, 17.01.2006)
Politika je velmi praktická disciplína. A do fortelné praxe míří i důvěrný vnitrostranický materiál „Volební strategie ODS a jak jí čelit“ z pera premiérova poradce Oty Novotného (Právo 12. ledna). Mají logiku jeho rady - příspěvky do vnitřní diskuse -, že před volbami by pro soc. dem. nebylo rozumné zaujmout vůči KSČM nějaké kategorické stanovisko.

Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM
(Alexandr Mitrofanov, 02. Články, statě, projevy, 12.01.2006)
Sociální demokracie nesmí před volbami zaujmout žádné kategorické stanovisko vůči KSČM. Napsal to ve svém důvěrném vnitrostranickém materiálu „Volební strategie ODS a jak jí čelit“ (K analýze XVI. kongresu ODS) politický poradce premiéra Jiřího Paroubka Oto Novotný.

„Ne“ evropskému McCarthyismu
(Václav Exner, 02. Články, statě, projevy, 10.01.2006)
Mezinárodně navržené a podepisované stanovisko k plánovanému projednávání rezoluce a doporučení pro Výbor ministrů k dokumentu „Potřeba mezinárodního odmítnutí zločinů totalitních komunistických režimů“ v Parlamentním shromáždění Rady Evropy

Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana?
(Martin ©kabraha, 02. Články, statě, projevy, 09.01.2006)
Napříč levicí i pravicí
V úterý 10. ledna 2006 má v Ústí nad Labem proběhnout další fáze bitvy o zachování územních limitů těžby v Severních Čechách; jmenovitě pak o to, zda budou, nebo nebudou v dohledné době zbourány vesnice Horní Jiřetín a Černice a zda se hlučný a prašný jícen hnědouhelných dolů přiblíží téměř nadosah k městu Litvínov, aby tak jeho obyvatelům významně zhoršil kvalitu života, a do budoucna možná i vyhlídky na samotné zachování města.

Cesty k socialismu ve světě a v ČR
(Václav Exner, 02. Články, statě, projevy, 05.01.2006)
Tato stať je tématem č. 5 „Modelu socialismu pro 21. století“ (první náčrt - verze prosinec 2005), jehož kolektivním autorem je teoreticko-analytické pracoviště (TAP)

Společenské vědomí - sociální struktura, hodnoty, ideje, kultura a politický systém v socialismu
(Lubomír Vacek, 02. Články, statě, projevy, 05.01.2006)
Tato stať je tématem č. 4 „Modelu socialismu pro 21. století“ (první náčrt - verze prosinec 2005), jehož kolektivním autorem je teoreticko-analytické pracoviště (TAP)

Pojetí úkolu: V charakteristice nadstavbové části socialistické společnosti, jejího sociálního složení a společenského vědomí nutně vycházíme z poznatků získaných řešitelskými týmy 1 – 3. Jsme si vědomi, že cesta přechodu k socialismu v ČR bude probíhat složitými procesy, bude mít postupný charakter, bude realizována v dlouhém časovém období a bude nesporně vyžadovat systémovou společenskou změnu.


Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 05.01.2006)
Tato stať je tématem č. 3 „Modelu socialismu pro 21. století“ (první náčrt - verze prosinec 2005), jehož kolektivním autorem je teoreticko-analytické pracoviště (TAP)

Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR
(Zdeněk Hába, 02. Články, statě, projevy, 05.01.2006)
Tato stať je tématem č. 2 „Modelu socialismu pro 21. století“ (první náčrt - verze prosinec 2005), jehož kolektivním autorem je teoreticko-analytické pracoviště (TAP)

Zadání: Analyzovat politický a hospodářský vývoj ČSSR v letech 1945–1989 a identifikovat hlavní příčiny neúspěchu první historické formy socialismu v naší zemi.


Význam marxismu pro model socialismu
(Miloslav Formánek, 02. Články, statě, projevy, 05.01.2006)
Tato stať je tématem č.1 „Modelu socialismu pro 21. století“ (první náčrt - verze prosinec 2005), jehož kolektivním autorem je teoreticko-analytické pracoviště (TAP)

Zadání: Zdůvodnit význam marxismu a zvláště materialistické dialektiky v kontextu dalšího vývoje vědy pro formování teorie socialismu v současných podmínkách, jako tvaru společnosti a společenského hnutí.


Nejde jen o průzkumy preferencí
(Zdeněk Jičínský, 02. Články, statě, projevy, 03.01.2006)
Průzkumy preferencí jsou mediálně i politicky velmi sledované. Do voleb však zbývá půl roku a to je doba ještě dost dlouhá. Ukáže se, zda kampaň nebyla zahájena příliš brzy a zda se v ní protagonisté předčasně nevyčerpají. Nemám tím ani na mysli jejich vlastní síly, ale okolnost, jak dlouho je bude ochotna vnímat veřejnost, jejíž nemalá část je politikou znechucena, zda ji předčasně neunaví.

Flašinet pana Kalouska aneb Stále stejná písnička
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 03.01.2006)
Novoroční televizní sedmička se, ponecháme-li stranou vstupy dalších politiků, stala jakýmsi duelem mezi předsedou KDU-ČSL Miroslavem Kalouskem a předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem. Příznivci V. Filipa a KSČM mohli být spokojeni, předseda ÚV KSČM reagoval na otázky přesně, věcně a pohotově a nezůstal svému protřelému oponentovi nic dlužen.

Hop na modrý špek
(Pavel Páral, 02. Články, statě, projevy, 02.01.2006)
Předvolební rozdávání
Panika vládne zřejmě v táboře sociálních demokratů poté, co se ukázalo, že ODS je ochotna slíbit voličům i to, na co by si vedoucí představitelé ČSSD netroufli před pár týdny ani pomyslet. Poslanecké orgie v rozdávání předvolebních dárečků na konci loňského roku jsou evidentně reakcí na „tlustou peněženku“, a to reakcí veskrze hloupou.

Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2006
(Václav Klaus, 02. Články, statě, projevy, 01.01.2006)
PRAHA - Prezident Václav Klaus vystoupil před občany s tradičním novoročním projevem, třetím v prezidentské funkci. ČTK vydává jeho plné znění:

Novoroční projev předsedy vlády 1. 1. 2006
(Jiří Paroubek, 02. Články, statě, projevy, 01.01.2006)
PRAHA - Předseda vlády Jiří Paroubek vystoupil před diváky parlamentní televize 24cz s novoročním projevem. ČTK vydává jeho plné znění:

„Zkrotit kapitalismus“
(Uli Schöler, 02. Články, statě, projevy, 29.12.2005)
Co zůstalo ze socialistické utopie
„Vlna rozhořčení nad Deutsche Bank“, - to je jen jeden z mnoha podobných titulků v denících z února 2005. Deutsche Bank, šéf Ackermann využívá radostné poselství rostoucích zisků k oznámení dvou cílů podnikání: zvýšení renty vytvářené vlastním kapitálem o 25% při současném propuštění 6400 spolupracovníků.

Nový revoluční subjekt?
(Frantiąek Neuľil, 02. Články, statě, projevy, 28.12.2005)
(Stručná poznámka na okraj diskuse o technoparty na Tachovsku)
Ani v levicovém hnutí neutichají diskuse o červencové technoparty na Tachovsku, kterou rozehnala policie. Objevují se různé názory na to, zda hnutí milovníků technohudby představuje či nepředstavuje kulturní a civilizační alternativu nynější společnosti.

O účelových tvrzeních a historických faktech
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 27.12.2005)
Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip zaslal do Lidových novin zásadní článek, který replikuje některé statě zveřejněné v tomto deníku. Není divu, že tento deník text předsedy ÚV KSČM nezveřejnil. Haló noviny ho publikují v plném znění.

Taktika a strategie
(Egon Bondy, 02. Články, statě, projevy, 26.12.2005)
Elementární teze
Egona Bondyho, jak vyšly ve sborníku „O globalizaci“ (nakl. L. Marek, 2005, editor Jan Burian)

Základní problémy politického řízení společnosti
(Frantiąek ©amalík, 02. Články, statě, projevy, 26.12.2005)
Stať Františka Šamalíka z roku 1967, která byla zveřejněna jako kapitola knihy-sborníku Věda a řízení společnosti, vzniklé pod vedením Miloslava Krále

O co jde aneb Zastírací manévr pravice
(Vojtěch Filip, 02. Články, statě, projevy, 23.12.2005)
V posledních několika měsících se trvale objevuje tvrzení, které má podpořit návrh senátorů Štětiny, Mejstříka a dalších na zákaz propagace komunistické ideologie, že komunisté jsou připraveni uskutečnit systémovou změnu násilným převratem, jakousi novou bolševickou revolucí.

Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců
(Miloą Kopecký, 02. Články, statě, projevy, 21.12.2005)
IV. sjezd Svazu československých dramatických umělců se konal v Praze ve dnech 4. -5. května 1987. V diskusi vystoupil i národní umělec Miloš Kopecký. Zkrácený text jeho projevu zveřejnilo 7. května i Rudé právo. Vypuštěné pasáže (zde přeškrtnuto) vyvážilo přidáním jednoho slova (červeně). Význam změn posuďte sami.

Selhaly polistopadové elity?
(Adam Drda, 02. Články, statě, projevy, 20.12.2005)
Snad každé výročí 17. listopadu 1989, to letošní nevyjímaje, provázejí vzrušené debaty o tom, do jaké míry česká společnost - a zejména její politické špičky - opustily „ideály sametové revoluce“.

Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory?
(Jan Čulík, 02. Články, statě, projevy, 19.12.2005)
Na stránkách Britských listů se rozhořela diskuse o charakteru změny režimu v roce 1989 a o žádoucím obsahu dnešní demokracie. Diskusi ilustrujeme odpovědí šéfredaktora na jeden čtenářský dopis:

Cesta k policejní diktatuře: co je politická činnost a co vyjadřování názorů
(©těpán Kotrba, 02. Články, statě, projevy, 17.12.2005)
Vybrali jsme z článku:
...
Administrativně byrokratický pokus ministerstva vnitra omezit sdružovací právo je ale nebezpečnější, než blábolení hrstky nedovzdělanců o revoluci pomocí sto let starých pouček. Kdyby ti soudruzi byli inteligentní, moderní a tvořiví, nelpěli by na definicích devatenáctého století, výstřelech z Aurory a masách zbídačelých dělníků, podívali by se na možnost pokroku ve století dvacátém prvém.

KSČM poskytne právní pomoc Komunistickému svazu mládeže
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 17.12.2005)
PRAHA - Komunisté poskytnou právní pomoc občanskému sdružení KSM. Shodli se na tom na svém včerejším zasedání členové výkonného výboru ÚV KSČM. Přítomní představitelé Komunistického svazu mládeže za nabídnutou pomoc poděkovali.

Odpověď na výzvu subcommandanta Marcose
(Egon Bondy, 02. Články, statě, projevy, 17.12.2005)
Chci reagovat na výzvu soudruha Marcose, jednoho z velitelů EZLN (Zapatova armáda národního osvobození; pozn. ed.) v Chiapasu, s jejímž překladem jsem se seznámil v samizdatovém (sic!) časopise levicových křesťanů, který je distribuován zdarma a vychází jen díky finanční podpoře svých čtenářů v Praze – dnešní České republice.

Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“
(Pavel Reiman, 02. Články, statě, projevy, 15.12.2005)
Text Pavla Reimana z roku 1949, kterým se uvádělo české vydání Engelsových „Zásad komunismu“ (1847). Za povšimnutí rozhodně stojí, jakým argumentačním způsobem byla suspendována platnost některých Engelsových vývodů v době před 60 lety.

Zásady komunismu
(Bedřich Engels, 02. Články, statě, projevy, 15.12.2005)
Český překlad práce Bedřicha Engelse z roku 1847 pocházející z vydání těsně po únoru 1948. Zajímavá může být  i předmluva z pera Pavla Reimana, která uvádí některé Engelsovy závěry „na pravou míru“, tj. zdůvodňuje, proč měly jen dobovou platnost. „Dobová“ je ovšem dnes předmluva sama. Dnešní čtenář možná Reimanovy námitky, převzaté od Stalina, rozšíří, možná s Reimanem nebude souhlasit.

Antikomunismus podle Marxe?
(Norbert Starý, 02. Články, statě, projevy, 14.12.2005)
Používat tu či onu vlastní interpretaci Marxe k boji proti komunistickému hnutí není nápad nový. Brožura Milana Valacha Marxova filozofie dějin (nakl. I. Marek, Brno 2005) je pozoruhodnou ukázkou tohoto žánru. Prvních asi 50 stránek obsahuje docela přijatelnou popularizaci některých základních Marxových myšlenek. Pak ale na to jde tvrdě.

Být viděn za každou cenu
(Zuzka Rujbrová, 02. Články, statě, projevy, 09.12.2005)
Již několik týdnů senátoři Mejstřík a Štětina s vydatnou mediální podporou a - nechci je podceňovat - i s plným vědomím marnosti tohoto boje brojí za zrušení komunistů. Vše nasvědčuje tomu, že jim ale spíše než o vyhranou válku jde o průvodní daleko slyšitelnou palbu.

O branách paměti aneb Zeď svatého Johna
(Alex Koenigsmark, 02. Články, statě, projevy, 09.12.2005)
Myslím, že zeď na Malé Straně, které se od jisté doby říká Lennonova, je modelovým příkladem vzniku legendy, pak mythologie, eventuálně víry i její postupného vyprázdnění a degradace. Příběh té zdi je ironický a místy i parodický; začal někdy v šedesátých letech, kdy zeď byla ještě zdí básníků.

Proti komunistům se musejí postavit i občané
(Tomáą Vystrčil, 02. Články, statě, projevy, 07.12.2005)
Základní myšlenková chyba všech, kteří prorocky a s lišáckým úsměvem tvrdí, že se komunismus a komunisté už nemohou do dějin vrátit, spočívá v tom, že uvažují jako komunisté sami. Věří v dějinnou předurčenost. Rozdíl spočívá v tom, že komunisté doufají, že dějinný vývoj zákonitě vyústí v komunismus, kdežto jejich oponenti se domnívají, že komunisté skončili jednou provždy na „smetišti dějin“.

Bush vede nejhloupější válku od roku 9 př. n. l.
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 06.12.2005)
V novém čísle časopisu americké židovské obce Forward z 25. listopadu stojí, že prezident Bush by měl být vystaven proceduře impeachmentu a odsouzen za oklamání amerického lidu a za vyvolání nejhloupější války od r. 9 př. n. l., kdy římský císař Augustus poslal své legie do Germánie a tam o ně přišel.

Chvála materialismu
(Martin ©kabraha, 02. Články, statě, projevy, 30.11.2005)
Po jistém váhání jsem se rozhodl napsat polemiku s dalším článkem Borise Cveka na téma komunismus. Říkal jsem si, zda to není zbytečné, zda se ta témata sisyfovsky neopakují, a zda má tedy pokračování nekončících sporů smysl. Nakonec jsem došel k tomu, že ano, protože nejde jen o zmatený a povrchní text jednoho antikomunisty.

Bush má pravdu, co se Chaveze týče
(Fabiano Golgo, 02. Články, statě, projevy, 29.11.2005)
Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra
Chci reagovat na nejnovější populistický nápad venezuelského prezidenta Hugo Chaveze, totiž na jeho dodávky levného topného oleje pro chudé americké občany v Bostonu a v New Yorku. (dodávky topného oleje pro chudé americké občany - viz BL ZDE)

K bezpečnosti a stabilitě korporací
(Ladislav ®Žák, 02. Články, statě, projevy, 28.11.2005)
Článek Ladislava Žáka, který vyšel v Konkursních novinách pod názvem „Evropa a úpadek 22“ a který by mohl být zajímavý pro mnohem širší publikum. Aktuální název i zvýraznění v textu je dílem redakce SDS.

Venezuela na cestě k socialismu
(Josef Ondráček, 02. Články, statě, projevy, 28.11.2005)
Prezident Hugo Chávez sedí nyní pevně v sedle a jeho revoluce jde rychle vpřed a transformuje venezuelskou ekonomiku, v protikladu ke globalizaci do, jak on říká, socialismu 21. století. Zakládá státní společnosti, zabavuje opuštěné soukromé továrny, ustavuje tisíce družstev a dělnických podniků. Nedávno o tom v podrobném materiálu informoval deník The New York Times...

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.