logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 21.5
21 denni
Max. 647
Prům. 447.6

Nyní si čte web : 18 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Jaká ekonomika bude ekonomikou budoucnosti?

Vydáno dne 30. 06. 2005 (12005 přečtení)

Coby dítě jsem miloval sci-fi knížky o krásné budoucnosti, v níž všechnu těžkou práci budou dělat stroje a roboti, výrobu budou obstarávat plně automatické továrny schované někde pod zemí a lidé, žijící uprostřed krásné přírody, se budou zabývat prací, která je baví a přináší jim uspokojení. Už dávno nejsem dítě, ale pořád si myslím, že k něčemu takovému by lidstvo mělo směřovat.

V reálném socialismu jsem tuto naději nenacházel. Hospodářství se plahočilo od pětiletky k pětiletce, život byl pokrytecký, nesvobodný, šedivý a neperspektivní. V 70. a 80. letech jsme se z usnesení stranických sjezdů dovídali, co všechno „je třeba“, ale cesta ke společnosti charakterizované zásadou „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ se jaksi vytratila. Nikdo už nemluvil ani o předhánění kapitalismu, protože realita byla evidentně zcela opačná.

Teď máme kapitalismus. Všeho je dost (něčeho až příliš) a materiální předpoklady k tomu, aby se všichni měli líp a líp, jsou nesrovnatelně lepší než kdykoliv předtím.

Vyrábíme stále více automatizovaně se stále menší potřebou pracovních sil. Podle těch sci-fi knížek by to mělo mít skvělý důsledek - stále více volného času. No jo, jenomže v našem systému se to jaksi zvrtlo a je z toho strašák nezaměstnanosti.

Díky vědecko-technickému pokroku vyrábíme stále efektivněji, člověk by tedy čekal, že budou věci stále levnější a levnější. Jenže - pro náš ekonomický systém je plošné snižování cen nepřijatelné, hrozila by totiž deflace, která je pro něj smrtelným nebezpečím, se kterým neumí žít.

Stále více se mi to jeví jako názorná ukázka fungování Marxova zákona o souladu rozvoje výrobních sil a výrobních vztahů, který říká zhruba to, že na určitém stupni rozvoje výrobních sil se staré výrobní vztahy (společensko-ekonomický sytém) stávají neudržitelnými a musí být změněny. Zatím se tento rozpor řeší (či spíše zakrývá a odsunuje) mimo jiné tím, že tam, kde už si velkokapitál vytvořil dostatečně monopolní postavení, se ceny nepokrytě nadhodnocují a nafukují, což má samozřejmě multiplikativní dopady do celé ekonomiky a funguje to jako brzda pro snižování cen i tam, kde jinak konkurence ještě existuje.

Příčina stále zjevnějších problémů a rozporů se zdá být především v našem peněžním systému, založeném na úrocích, v tom, že peníze „musí“ generovat další peníze.

Řada autorů poukazuje na nepřirozenost, zhoubnost a neudržitelnost tohoto systému - mně se v tomto směru jako nejucelenější pohled jeví práce Margrit Kennedyové „Peníze bez úroků a inflace“. Její krátký sylabus lze najít na http://www.testrast.org/tikiwiki/tiki-index.php?page=Penize, celou práci pak ve slovenském překladu na http://letniskola.hornimlyn.cz/Files/Kennedy.pdf. Kromě analýzy dnešního úrokového systému přináší i návrh nového „bezúročného“ peněžního systému, využívajícího principu přirozeného stárnutí („rezivění“) peněz podle myšlenek Silvia Gesella. Bližší popis není účelem tohoto článku, spíše bych se zde chtěl věnovat domyšlení některých důsledků, které by realizace takového systému mohla mít pro ekonomiku i celou společnost.

V první řadě mi připadne důležité si říct, že název „bezúročná ekonomika“ je trochu nedůsledný. Nastíněný koncept jednoznačně směřuje k výraznému snižování cen (autorka odhaduje, že odbouráním „nákladů na kapitál“ by mohlo dojít ke snížení cen v průměru o 30 - 50%), odstraňuje inflaci, ale už neříká, že takováto „neinflace“ znamená de facto výraznou deflaci. A nejen to - díky posilujícím zpětným vazbám přímo deflační spirálu. Proto bych volil spíš pravdivější a nic nezastírající název „ekonomika deflační spirály“.

Klíčová otázka potom zní: Byla by deflační spirála zhoubou nebo dobrodiním? Dnešní pravověrný ekonom samozřejmě odpoví, že zhoubou, a vyjmenuje hned několik pádných argumentů proč. Jenže při bližším ohledání zjistíme, že tyto argumenty jsou poplatné ekonomice založené na konceptu „peníze dělají peníze“ - to je totiž to, co v deflaci přestává fungovat. Ale je to špatně? Je růst našeho bohatství nutně spjat s bobtnáním a množením peněz? Troufám si tvrdit, že ne.

Když budeme mít stále stejný důchod, ale věci denní potřeby budou čím dál levnější, budeme bohatší? Určitě ano. Když někdo vymyslí převratný vynález a dá ho lidstvu k dispozici bez nároku na odměnu, budeme všichni bohatší? Určitě ano.

Subjektivní pocit bohatství vyplývá z toho, jak dalece jsme schopni uspokojovat své životní potřeby podle svých představ, souvisí s celkovou kvalitou našeho života. Což představuje na jedné straně objem a kvalitu zboží a služeb, které si můžeme dovolit, ale na druhé straně taky třeba zdravé životní prostředí, život v bezpečném světě bez konfliktů a válek atd. Čili i atributy, které si za peníze nekoupíme, ale které si paradoxně můžeme díky nadvládě peněz naopak výrazně zhoršovat. Ať už mluvíme o bezohledném drancování přírodních zdrojů ve jménu zisků nebo o „nutnosti“ mít pořád někde nějaké konflikty, aby bylo komu dodávat zbraně.

Jsme dnes zvyklí měřit bohatství penězi, přestože už spousta lidí cítí, že jenom v nich to není. Deflační ekonomika, ve které by pravděpodobně začal klesat i HDP, by z dnešního pohledu zákonitě začala být považována za nemocnou, ve skutečnosti by však lidé v takové zemi mohli být bohatší než kdekoliv jinde bez ohledu na nějaké pochybné ukazatele. Všem by se zvedala životní úroveň díky tomu, že jejich potřeby by byly uspokojovány se stále nižšími a nižšími náklady.

Peníze by samozřejmě fungovaly dál, dokonce by natruc dnešním ekonomům fungovalo i investování, protože zavedené „rezivění“ peněz by umožnilo pokles úroků i do záporných hodnot. Jaké by to mělo další dopady a jak by nás to přiblížilo k bezpeněžní společnosti někdy v daleké budoucnosti?

Klesající ceny by umožnily snížit příjmy obyvatelstva, ať už mzdy nebo důchody a sociální dávky. Taková představa je možná těžko stravitelná, ale vezměme si příklad: Dnes je řekněme inflace 3%, zaměstnanci si vymůžou zvýšení mezd o 5%, reálný příjem se jim tak zvýší o 2%. Pokud by došlo ke snížení cen o 30%, je nějaký důvod, proč nepřistoupit na snížení mezd o 20%, když by tím reálný příjem vzrostl o celých 10%, tj. proti dnešku pětinásobně?

Klesající potřebný objem prostředků na sociální zabezpečení sníží nároky na státní rozpočet, což umožní snížit daně a odvody z mezd. Spolu se snížením mezd to sníží náklady na lidskou práci (kladný vliv na konkurenceschopnost i nezaměstnanost) a dále zlevní výrobky a služby. Tato spirála pak může pokračovat tím, že se bude rozšiřovat okruh zboží a služeb poskytovaných bezplatně, peníze budou potřeba na čím dál menší okruh „statků“. Takovou perspektivu si umím představit, je spojena s tím, že objem peněz v oběhu bude stále klesat úměrně s jejich potřebou, což je v přímém protikladu s jeho dnešním růstem.

Do jak absurdního stavu jsme se dnes dostali dokládá skutečnost, že údajně jen 3 až 5% finančních transakcí ve světě je podloženo pohybem zboží nebo výkonem služeb. Zbytek už je jejich vlastní život, přelévání peněz po planetě sem a tam s jediným cílem: jejich vlastního zhodnocování a množení. A jelikož legálních příležitostí ke zhodnocení už dávno není pro všechny dost, čím dál víc se vrhají do oblastí na hranici zákonů nebo i za ní.

Peníze chtějí růst exponenciálně (úrok = procenta = exponenciála) a jak říká Kennedyová - exponenciální růst v konečném světě není možný. V přírodě má obdobu pouze v rakovině a odtud se můžeme i poučit - buď je včas zastaven nebo končí zánikem celého organismu.

Důsledky přechodu na „ekonomiku deflační spirály“ by byly dalekosáhlé. Některé jsem jenom naznačil, o řadě dalších je možno určitě diskutovat. Pro mě je to však v každém případě cesta, která na rozdíl od té naší dnešní „voní budoucností“.

Jiří Martišek, 30. 6. 2005


Související články:
(Politiky - hospodářská a sociální)

Přijďte podepsat petici k lithiu (13.10.2017)
Lithium do českých rukou (05.10.2017)
Politické spektrum o daních (22.03.2017)
Jak proměnit sen ve skutečnost (09.12.2013)
Seminář k problematice "základního příjmu" (12.10.2013)
Mezigenerační solidarita (31.05.2012)
Festival TRANSEUROPA (10.05.2011)
Jak z toho? (14.02.2011)
Politické spektrum o důchodové reformě (31.01.2011)
Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt (12.08.2010)
Proč levice v krizi nezískává? (27.05.2010)
Zaměstnanecké benefity v ČT (25.03.2010)
Přemýšlení o nemyslitelném (02.03.2010)
Vládní exit nebo exitus vládnutí? (10.02.2010)
Exodos (05.02.2010)
SDS podporuje aktivitu odborů (16.05.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (poznámky) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (literatura) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (2) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (1) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (19.04.2009)
Kapitalističtí hlupáci (27.12.2008)
Od krize hypoték ke krizi kapitalismu (26.11.2008)
Na budoucnost světa nemyslím, nechci usínat na práškách (15.10.2008)
Ransdorf, nový spojenec ČEZ (28.03.2008)
Brusel vytáhl proti podivně vysokým cenám (01.02.2008)
Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky) (17.01.2008)
Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1) (06.08.2007)
Kdo je vítěz globalizace? (13.07.2007)
Nerovná daň! (26.05.2006)
Chci celou Zemi a 5% navrch! (26.03.2006)
Česko prohrálo arbitráž s Nomurou (18.03.2006)
Jak to bude s nezaměstnaností v roce 2006? (12.03.2006)
Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti (27.02.2006)
Už dlouho neplatí, že levice se pozná podle toho, že víc přerozděluje (21.02.2006)
Klausův boj o minulost (02.02.2006)
SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku (01.02.2006)
ČSSD by si populistická gesta mohla před volbami odpustit (12.01.2006)
Budujú v Číne socializmus, alebo skôr kapitalizmus? (03.01.2006)
Žijeme v ekonomickom stredoveku - tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek (18.12.2005)
Na velké koalici můžeme dlouhodobě prodělat (10.12.2005)
K bezpečnosti a stabilitě korporací (28.11.2005)
Krach na novoyorské burse (24.10.2005)
Je patnáctiprocentní daň, jak ji navrhuje ODS, pro občana výhodná? (16.05.2005)
Několik úvah o směru cesty…(2. část) (03.05.2005)
Několik úvah o směru cesty… (03.05.2005)
Demografická bublina (17.04.2005)
Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby (15.04.2005)
ČEZ se chystá v elektrárnách pálit obilí (05.04.2005)
Centesimus annus (4) (03.04.2005)
Koleje (19.02.2005)
7. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Krize tradičních politických ideologií-ekonomické aspekty (27.01.2005)
Rozdíly mezi bohatými a chudými rostou (26.01.2005)
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou (06.01.2005)
Občané, pozor na reformy! (04.01.2005)
V čase rekapitulačním (31.12.2004)
Nad státním rozpočtem (3.) (22.12.2004)
Nad státním rozpočtem (2.) (18.12.2004)
Nad státním rozpočtem (1.) (17.12.2004)
Zděšení kvůli světové ekonomice (04.10.2004)
Reakce na odvolání managera Eurotelu (03.05.2004)
Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství (31.01.2004)
Ekonomický a demografický vývoj vede k reformám (22.01.2003)
MMF radí šetřit a slibuje růst (31.10.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Martiąek | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.