logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231.5

Nyní si čte web : 92 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Spor o ekonomickou kalkulaci (literatura)

Vydáno dne 19. 04. 2009 (7367 přečtení)

Literatura k diplomové práce Petra Gočeva (obsah ZDE)

Literatura

 • Ayer, A. J. 1995: A priori, in Peregrin, Sousedík (eds.): Co je analytický výrok? Praha: OIKOYMENH [poprvé otištěno 1936 v Language, Truth and Logic]
 • Barone, E. 1975: The Ministry of Production in the Collectivist State, in Hayek (ed.):Collectivist Economic Planning. Clifton: A.M. Kelley [reprint edice z r. 1935; původní článek poprvé publikován v r. 1908]
 • Benyovszky, L. a kol. 2001: Filosofická propedeutika. 2.díl. Praha: Sofis
 • Bergson, A. 1948: Socialist economics, in H.Ellis (ed.): A survey of contemporary economics.
 • Bhaduri, A.; Robinson, J. 1980: Accumulation and exploitation: an analysis in the tradition of Marx, Sraffa and Kalecki. Cambridge Journal of Economics, s. 103-115
 • Blaug, M. 1980: The Methodology of Economics. Cambridge University Press
 • Boettke, P. J. 2000: Towards a history of the theory of socialist planning, in Boettke (ed.): Socialism or the market: the socialist calculation debate revisited. New York: Routledge
 • Bukharin, N. 1972:. Economic Theory of the Leisure Class. New York: Monthly Review Press
 • Burczak, T. 1995: Subjectivism and Democratic Firms: A Response to Hayek' s Critique of Socialism, in Callari, Cullenberg, Biewener (eds.): Marxism in the Postmodem Age. New York: The Guilford Press 1995
 • Cottrell, A. F.; Cockshott, W. P. 1993a: Calculation, complexity and planning: The socialist calculation debate once again, in Review of Political Economy, vol. 5, no. 1, s. 73-112.
 • Cottrell, A. F.; Cockshott, W. P. 1993b: Towards a new socialism. Spokesman Books.
 • Cournot, A. A. 1927:Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth. New York: Macmillan [reprint překladu z r. 1897]
 • De Marchi, N. 1976: Anomaly and the development of economics: the case of the Leontief paradox, in S. Latris (ed.): Method and Appraisal in Economics. Cambridge University Press
 • De Soto, J. H. 1996: The ongoing Methodenstreit of the Austrian School, prezentováno na sjezdu Mont Pèlerin Society ve Vídni
 • Dickinson, H. D. 1932: Institutional Revenue. London: Williams & Norgate
 • Dickinson, H. D. 1933: Price formation in a socialist community. Economic Journal 43, s. 237–50.
 • Duhem, P. 1906: The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton University Press
 • Freeman, A. 1996: The psychopathology of Walrasian Marxism, in A. Freeman, G. Carchedi (eds.): Marx and non-equilibrium economics. Edward Elgar
 • Friedman, M. 1997: Metodologie pozitivní ekonomie. Praha: Liberální institut [poprvé vyšlo 1953]
 • Friedman, M.;Schwartz, J. A 1963: A Monetary History of the united States, 1897-1960. Princeton University Press
 • Fujimori, Y.1982: Modern Analysis of Value Theory. New York: Springer-Verlag
 • Halaxa, V. 1963: Intenzita práce za socialismu. NPL
 • Hands, D. W. 2001: Reflection without Rules. Economic Methodology and Contemporary Science Theory. Cambridge University Press
 • Harding, S. G. 1976: Can Theories Be Refuted? Essays on the Duhem-Quine Thesis. Dordrecht: D. Reidel
 • Hayek, F. A. (ed.) 1975: Collectivist Economic Planning, Clifton [N.J.] A. M. Kelly
 • Hayek, F. A. 1983: A Tiger by the Tail: The Keynesian legacy of inflation. Thetford
 • Hayek, F. A. 1992: Využití znalostí ve společnosti, v J. Kamerníček (ed.): Trh versus plán - půl století sporů. Praha: Univerzita Karlova, s. 95-109
 • Hayek, F. A. 1994: Hayek on Hayek, London and New York: Routledge
 • Hayek, F.A. 1995: Kontrarevoluce vědy. Praha: Liberální institut [poprvé publikováno po částech v letech 1941-51]
 • Hilferding, R. 1984: Böhm-Bawerk´s criticism of Marx, in Sweezy (ed.): Karl Marx and the close of his system. Böhm-Bawerk´s criticism of Marx. Philadelphia: OEDIT
 • Hobson, J. A. 1922: Work and Wealth. New York: Macmillan
 • Hobson, J. A. 1926: Free-Thought in the Social Sciences. New York: Macmillann
 • Hoff, T. J. B. 1981: Economic Calculation in the Socialist Society. North Shadeland, IN: LibertyPress [poprvé publikováno 1938, anglický překlad 1949]
 • Holman, R. a kol. 1999: Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck
 • Holton, G. 1999: Věda a antivěda. Praha: Academia
 • Hoppe, H.-H. 19??: Socialism: Property or Knowledge Problem? Review of Austrian Economics, vol. 9, no. 1
 • Horvat, B. 1995: The Theory of Value, Capital and Interest. Aldershot: Edward Elgar
 • Jaffé, W. (ed.) 1965: Correspondence of Léon Walras and Related Papers. Vol. II. Amsterdam
 • Katz, J. J.1998: Realistic Rationalism. Bradford Book
 • Keynes, J.N. 1999: The Scope and Method of Political Economy. Kitchener: Batoche Books [1.edice 1890]
 • Koopmans, T. C. 1951: Efficient Allocation of Resources, Econometrica Vol. 19, No. 4
 • Koopmans, T. C. 1993: Pojmy optimality a jejich využití, v J. Jonáš a kol.: Nobelova cena za ekonomii. Praha: Academia
 • Lange, O. 1994: Economic Theory and Market Socialism. Selected Essays of Oskar Lange. (ed. T. Kowalik) Aldershot: Edward Elgar
 • Lavoie, D. 1985: Rivalry and central planning: the socialist calculation debate reconsidered. Cambridge University Press.
 • Leontief, W. W. 1953: Domestic production and foreign trade: the American capital position re-examined. Proceedings of the American philosophical Society, s. 336-9
 • Lízal, L. 2001: Má stát právo považovat Microsoft za monopolní firmu? Politická ekonomie 4/2001, s. 547-58
 • Marx, K. 1953: Kapitál. Díl I. Praha: SNPL
 • Means, G. C.; Berle, A. A. 1932 :The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan
 • Mises, L. 1978: The Ultimate Founfation of Economic Science. 2nd ed. Sheed Andrews and McMeel
 • Mises, L. 1992: Ekonomická kalkulace v socialistickém společenství, v J. Kamerníček (ed.): Trh versus plán - půl století sporů. Praha: Univerzita Karlova, s.69-94
 • Mises, L. 1998: Liberalismus. Praha: Ekopress. [poprvé publikováno v r. 1927]
 • O'Neill, J. 1989: Markets, Socialism, and Information: A Reformulation of a Marxian Objection to the Market. in E. F. Paul, F. D. Miller, J. Paul (eds.): Socialism. Cambridge: Basil Blackwell
 • Pareto, V. 1971: Manual of political economy, New York: A. M. Kelley [překlad francouzské edice z r. 1926, poprvé publikováno 1909]
 • Peregrin, J. 1995: Diskuse o analytičnosti v našem století, in Peregrin, Sousedík (eds.): Co je analytický výrok? Praha: OIKOYMENH
 • Pigou, A. C. 1937: Socialism versus Capitalism. London, Macmillan
 • Pigou, A. C. (ed.) 1966: Memorials of Alfred Marshall. New York: A. M. Kelley
 • Quine, W. V. O. 1995: Dvě dogmata empirismu, in Peregrin, Sousedík (eds.): Co je analytický výrok? Praha: OIKOYMENH [poprvé otištěno 1936 v Language, Truth and Logic]
 • Reich, R.B. 1995: Dílo národů. Praha: Prostor
 • Robinson, J. 1942: An Essay on Marxian Economics. London: Macmillan
 • Robinson, J. 1962: Economic Philosophy. London: C. A. Watts & Co.
 • Rothbard, M N. 2001: Ekonomie státních zásahů. Praha: Liberální institut
 • Samuelson, P. A. 1952: Economic Theory and Mathematics – an Appraisal. American Economic Review, vol. 42
 • Samuelson, P. A. 1972: The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson. Vol. III. (ed. R. C. Merton), The MIT Press
 • Samuelson, P. A. 1993: Principy maxima v analytické ekonomii, přednáška při příležitosti udělení Nobelovy ceny 11.12.1970, v J. Jonáš a kol.: Nobelova cena za ekonomii. Praha: Academia
 • Sojka, M. 1996: Milton Friedman. Svět liberální ekonomie, Praha: Epocha
 • Stiglitz, J. E. 1994: Wither Socialism? The MIT Press
 • Šik, O. 1968: Plán a trh za socialismu. Praha: Academia
 • Šíma, J. 2000: Trh v čase a prostoru. Praha: Liberální institut
 • Taylor, F. 1929: The Guidance of Production in a Socialist State, in American Economic Review Vol 74, No. 4, September 1984, s. 549-571.
 • Walras, L., 1954: Elements of pure economics or The theory of social wealth. Homewood, IL: Richard D. Irwin [překlad 4. definitivní edice z r. 1926 W. Jaffé, 1. edice 1874]
 • Wieser, F. 1971: Natural Value. New York: A. M. Kelley [v angličtině poprvé vyšlo 1893]
 • Zelený, J. 1962: O logické struktuře Marxova kapitálu. Praha: Nakladatelství ČsAV

Související články:
(Politiky - hospodářská a sociální)

Přijďte podepsat petici k lithiu (13.10.2017)
Lithium do českých rukou (05.10.2017)
Politické spektrum o daních (22.03.2017)
Jak proměnit sen ve skutečnost (09.12.2013)
Seminář k problematice "základního příjmu" (12.10.2013)
Mezigenerační solidarita (31.05.2012)
Festival TRANSEUROPA (10.05.2011)
Jak z toho? (14.02.2011)
Politické spektrum o důchodové reformě (31.01.2011)
Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt (12.08.2010)
Proč levice v krizi nezískává? (27.05.2010)
Zaměstnanecké benefity v ČT (25.03.2010)
Přemýšlení o nemyslitelném (02.03.2010)
Vládní exit nebo exitus vládnutí? (10.02.2010)
Exodos (05.02.2010)
SDS podporuje aktivitu odborů (16.05.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (poznámky) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (2) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (1) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (19.04.2009)
Kapitalističtí hlupáci (27.12.2008)
Od krize hypoték ke krizi kapitalismu (26.11.2008)
Na budoucnost světa nemyslím, nechci usínat na práškách (15.10.2008)
Ransdorf, nový spojenec ČEZ (28.03.2008)
Brusel vytáhl proti podivně vysokým cenám (01.02.2008)
Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky) (17.01.2008)
Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1) (06.08.2007)
Kdo je vítěz globalizace? (13.07.2007)
Nerovná daň! (26.05.2006)
Chci celou Zemi a 5% navrch! (26.03.2006)
Česko prohrálo arbitráž s Nomurou (18.03.2006)
Jak to bude s nezaměstnaností v roce 2006? (12.03.2006)
Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti (27.02.2006)
Už dlouho neplatí, že levice se pozná podle toho, že víc přerozděluje (21.02.2006)
Klausův boj o minulost (02.02.2006)
SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku (01.02.2006)
ČSSD by si populistická gesta mohla před volbami odpustit (12.01.2006)
Budujú v Číne socializmus, alebo skôr kapitalizmus? (03.01.2006)
Žijeme v ekonomickom stredoveku - tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek (18.12.2005)
Na velké koalici můžeme dlouhodobě prodělat (10.12.2005)
K bezpečnosti a stabilitě korporací (28.11.2005)
Krach na novoyorské burse (24.10.2005)
Jaká ekonomika bude ekonomikou budoucnosti? (30.06.2005)
Je patnáctiprocentní daň, jak ji navrhuje ODS, pro občana výhodná? (16.05.2005)
Několik úvah o směru cesty…(2. část) (03.05.2005)
Několik úvah o směru cesty… (03.05.2005)
Demografická bublina (17.04.2005)
Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby (15.04.2005)
ČEZ se chystá v elektrárnách pálit obilí (05.04.2005)
Centesimus annus (4) (03.04.2005)
Koleje (19.02.2005)
7. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Krize tradičních politických ideologií-ekonomické aspekty (27.01.2005)
Rozdíly mezi bohatými a chudými rostou (26.01.2005)
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou (06.01.2005)
Občané, pozor na reformy! (04.01.2005)
V čase rekapitulačním (31.12.2004)
Nad státním rozpočtem (3.) (22.12.2004)
Nad státním rozpočtem (2.) (18.12.2004)
Nad státním rozpočtem (1.) (17.12.2004)
Zděšení kvůli světové ekonomice (04.10.2004)
Reakce na odvolání managera Eurotelu (03.05.2004)
Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství (31.01.2004)
Ekonomický a demografický vývoj vede k reformám (22.01.2003)
MMF radí šetřit a slibuje růst (31.10.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Petr Gočev | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.