logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 230.8

Nyní si čte web : 26 uživ.

Okolní události naąima očima

* Proč levice v krizi nezískává?

Vydáno dne 27. 05. 2010 (8157 přečtení)

Na tuto otázku se snažil odpovědět seminář organizovaný ve Španělsku v polovině března levicovou mezinárodní organizací "Transform!".

Na třicet účastníků z dvanácti zemí diskutovalo téměř dva dny. Hned na počátku chci sdělit, že úplná odpověď nebyla nalezena. Ale na druhou stranu bylo doloženo mnoho důležitých faktů a aktuálních rozborů situace v jednotlivých zemích i v Evropské unii jako celku.
Co bylo výsledkem jednání? Předně, chce-li levice ve střetu různých politických koncepcí ve sjednocené Evropě uspět, musí odhodit stará klišé a schematismus v činech i myšlení. Krize se v Evropě projevuje velmi odlišně. Tak např. v Norsku pro většinu lidí není považována za velký problém, nezaměstnanost je nižší než 4 procenta. Naopak v Itálii došlo k nevratné ztrátě milionu pracovních míst. Kvůli generální stávce v Řecku poslali tamní pozvaní účastníci semináře pouze písemné materiály.
Je asi dobré začít od základní otázky, co je to krize? Diskutující došli k závěru, že to je nefunkčnost akumulačního režimu a selhání regulačního modelu ve společnosti. To vše se v Evropě projevuje v peněžní sféře, v problémech sociální integrace a v problémech souvisejících s rozšiřováním EU.
Dále zaznělo, že krize je zlomem mezi minulostí a nově se vytvářející společenskou situací. Tento proces zdaleka nekončí, naopak jeho dlouhé trvání je stále více pravděpodobné. Pro tyto závěry hovoří současný stav evropské ekonomické produkce, stav financí a finančního sektoru, dynamika nezaměstnanosti, příprava tzv. exit strategií, které nenaznačují novou a nutnou kvalitu dalšího směřování evropských států i evropské integrace. A poslední, ale velmi důležitá oblast, je dynamika evropské sociální nerovnosti, jež se projevuje velkými společensko-politickými dopady.
Diskutující si kladli otázku, jak tyto teze rezonují s míněním lidí. To je totiž to, co by mělo autentickou, radikální levici zajímat. Tak více než 60 procent občanů akceptuje požadavek na více sociálních jistot. Pouze necelá čtvrtina chce více trhu. Ale také se ukazuje, že dvě třetiny lidí si myslí, že krizi nevyřeší pravice ani levice. Důvěra v jakékoliv politické strany, i v ty levicové, klesá.
Naivní levicová představa je, že existuje »zlá« pravice a »hodná« levice. To není to, co si myslí levicoví Evropané. Stejně tak není pravda, že pro levicově orientované občany je kapitalismus nepřijatelný. Fakta ukazují opak. Kapitalismus je přijatelný pro většinu, včetně části členů radikálně levicových politických stran. Velmi kriticky se ale dívají na současný liberální kapitalismus.
Evropská levice nevstoupila do krize až nyní. Je v ní prakticky od poloviny osmdesátých let. Nebyla schopna najít nová řešení, přesvědčit o nich významnou část občanů a mobilizovat je k akci. Nenašla, jak reagovat na krizi fordismu vrcholící v polovině sedmdesátých let.
V devadesátých letech došlo k dalším změnám. Evropská společnost se stále více stávala »neférovou« společností. To vše vedlo k tomu, že politická váha levice klesala. Zvyšuje se podíl občanů, kteří hledají cesty mimo politické strany. Ty, mimochodem, také přestaly reprezentovat a prosazovat třídní, skupinové zájmy občanů. Nedávná minulost potvrdila, že nejsou podstatné perfektní koncepce, pokud se nedaří řešit problémy a potřeby lidí.
V tomto desetiletí se politiky vyprázdnily. Nejdříve ty levicové, nyní i ty pravicové. Dobrá zpráva pro levici může být, že také pravice ztratila svoji vizi. Je ovšem nebezpečím pro společnost, že vize nazývané jako krajně pravicové, popř. neofašistické, jsou více úspěšné. A nemá to nic do činění s chudobou. Vezměme bohaté Rakousko s 30procentní podporou, či Francii, ale třeba i Maďarsko. Zde nám nepomáhá tradiční myšlení. Například rumunští imigranti, kteří pocházejí z velmi nuzných poměrů ve Španělsku, volí pravici. Zatímco relativně bohatší jihoameričtí přistěhovalci volí levici. Je to dáno historickou zkušeností těchto lidí. Nefunguje zde jednoduchý politický mechanismus.
Jsou i velké rozdíly v dopadu krize na obyvatele. Jsou země, jako skandinávské státy, Německo a částečně i střední Evropa, kde zatím ve většině negativní vlivy krize nebyly tak výrazné a nezasáhly plošně široké vrstvy. Problém je spíše v jednotlivých regionech a ve všeobecném pocitu ohrožení jedince v blízké budoucnosti. Na jihu Evropy jsou již konkrétní dopady citelné a pociťují je celé skupiny obyvatelstva.
Závěry semináře říkaly, že není jen jedna odpověď na otázku vztahu krize a levice. Je to komplikovaný a komplexní proces, ve kterém se levice může orientovat a občany získávat pro svá řešení. Nebo se také může smířit se svým relativně malým vlivem na společenské procesy a starat se jen o své tradiční věrné příznivce. Pak ale nemůže očekávat větší vliv než ten, který oslovuje spíše méně než deset procent občanů. Tento přístup na semináři nezískal žádnou podporu.
Účastníci si myslí, že evropská levice by nyní měla vidět své poslání ve formulaci nového evropského sociálního projektu a v řešení problémů současného světa práce. Pro dosažení těchto záměrů musí být tato levice evropská, schopná vidět i přes hranice a být ochotná přes hranice spolupracovat. Dosažení alespoň částečného a trvalého pokroku vyžaduje od politických stran, aby pokorně naslouchaly hlasům lidí, analyzovaly jejich problémy a hlavně přinášely reálná a většinově akceptovatelná řešení. Jinak radikální levici zůstane jen role toho, kdo se pokouší šlapat na brzdu, když vzniká pocit, že společnost jede k propasti. Ale k volantu se nedostane a nebude mít žádný vliv na volbu směru.

Jiří MÁLEK, předseda Společnosti pro evropský dialog, Haló noviny,  24. března 2010.


Související články:
(Politiky - hospodářská a sociální)

Přijďte podepsat petici k lithiu (13.10.2017)
Lithium do českých rukou (05.10.2017)
Politické spektrum o daních (22.03.2017)
Jak proměnit sen ve skutečnost (09.12.2013)
Seminář k problematice "základního příjmu" (12.10.2013)
Mezigenerační solidarita (31.05.2012)
Festival TRANSEUROPA (10.05.2011)
Jak z toho? (14.02.2011)
Politické spektrum o důchodové reformě (31.01.2011)
Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt (12.08.2010)
Zaměstnanecké benefity v ČT (25.03.2010)
Přemýšlení o nemyslitelném (02.03.2010)
Vládní exit nebo exitus vládnutí? (10.02.2010)
Exodos (05.02.2010)
SDS podporuje aktivitu odborů (16.05.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (poznámky) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (literatura) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (2) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (1) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (19.04.2009)
Kapitalističtí hlupáci (27.12.2008)
Od krize hypoték ke krizi kapitalismu (26.11.2008)
Na budoucnost světa nemyslím, nechci usínat na práškách (15.10.2008)
Ransdorf, nový spojenec ČEZ (28.03.2008)
Brusel vytáhl proti podivně vysokým cenám (01.02.2008)
Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky) (17.01.2008)
Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1) (06.08.2007)
Kdo je vítěz globalizace? (13.07.2007)
Nerovná daň! (26.05.2006)
Chci celou Zemi a 5% navrch! (26.03.2006)
Česko prohrálo arbitráž s Nomurou (18.03.2006)
Jak to bude s nezaměstnaností v roce 2006? (12.03.2006)
Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti (27.02.2006)
Už dlouho neplatí, že levice se pozná podle toho, že víc přerozděluje (21.02.2006)
Klausův boj o minulost (02.02.2006)
SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku (01.02.2006)
ČSSD by si populistická gesta mohla před volbami odpustit (12.01.2006)
Budujú v Číne socializmus, alebo skôr kapitalizmus? (03.01.2006)
Žijeme v ekonomickom stredoveku - tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek (18.12.2005)
Na velké koalici můžeme dlouhodobě prodělat (10.12.2005)
K bezpečnosti a stabilitě korporací (28.11.2005)
Krach na novoyorské burse (24.10.2005)
Jaká ekonomika bude ekonomikou budoucnosti? (30.06.2005)
Je patnáctiprocentní daň, jak ji navrhuje ODS, pro občana výhodná? (16.05.2005)
Několik úvah o směru cesty…(2. část) (03.05.2005)
Několik úvah o směru cesty… (03.05.2005)
Demografická bublina (17.04.2005)
Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby (15.04.2005)
ČEZ se chystá v elektrárnách pálit obilí (05.04.2005)
Centesimus annus (4) (03.04.2005)
Koleje (19.02.2005)
7. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Krize tradičních politických ideologií-ekonomické aspekty (27.01.2005)
Rozdíly mezi bohatými a chudými rostou (26.01.2005)
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou (06.01.2005)
Občané, pozor na reformy! (04.01.2005)
V čase rekapitulačním (31.12.2004)
Nad státním rozpočtem (3.) (22.12.2004)
Nad státním rozpočtem (2.) (18.12.2004)
Nad státním rozpočtem (1.) (17.12.2004)
Zděšení kvůli světové ekonomice (04.10.2004)
Reakce na odvolání managera Eurotelu (03.05.2004)
Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství (31.01.2004)
Ekonomický a demografický vývoj vede k reformám (22.01.2003)
MMF radí šetřit a slibuje růst (31.10.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.