logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 9
21 denni
Max. 604
Prům. 343.3

Nyní si čte web : 62 uživ.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 707 nalezených)

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

Socialismus a Pražské jaro
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 10.06.2018)
Krize prvního pokusu o socialismus v ČSSR v letech 1968-69 a její odkaz pro současnost
Jen s drobnými gramatickými a formálními úpravami tímto zveřejňujeme delší teoretický příspěvek Josefa Hellera, jak jej připravil měsíc před svým náhlým skonem. Já sám vnímám tento text jako Pepův politický testament, který jasně říká, nejen jak Pepa viděl svět, ale zejména také, o co se osobně, někdy až velmi zarputile snažil. S Pepou jsem často diskutoval, i když mnohdy nesouhlasil. S překvapením jsem zjistil, že v textu je i Pepova odpověď na mé otázky ohledně služebné třídy z prosince 2017. Za ni, ale nejen za ni, Pepo, díky. Milan Neubert, 10. 6. 2018

Rozhovor s Karlem Marxem
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 05.05.2018)
Druhou vzpomínkou na 200. výročí narození Karla Marxe je překlad článku, který vyšel v časopisu Prospect z října 2003, tehdy s podtitulem
Marx odmítá vinu za komunismus a gulagy. Má však radost ze svého vlivu na akademické půdě.
Jsem si jist, že by si ten text dneska Karel Marx užil. (mn)

Projev prezidenta Miloše Zemana na X. sjezdu KSČM
(Miloš Zeman, 02. Články, statě, projevy, 23.04.2018)
Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto, vážené soudružky, vážení soudruzi, dovolte mi, abych vás pozdravil tímto starým sociálně demokratickým pozdravem.

President dr. Hácha odjel do Berlína
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 13.03.2018)
ČTK - Praha 14. března (1939)/Lidové noviny 15. března 1939

President republiky dr. Emil Hácha odcestoval dnes o 16. hodině z Masarykova nádraží v Praze zvláštním vlakem do Berlína k návštěvě říšského kancléřa Adolfa Hitlera. Presidenta republiky doprovází na jeho cestě ministr zahraničních věcí dr. Frant. Chvalkovský. Na nádraží přišli se s presidentem republiky a ministrem zahraničních věcí rozloučit předseda vlády Rudolf Beran, ministr dopravy generál Eliáš, provázen vedoucími úředníky ministerstva dopravy, vyslanec dr. Krno a ministr dr. Havelka; z německého vyslanectví byli přítomni správce vyslanectví charge d´affaires Henke, legační rada šl. dr. Heinz Prokesch a tiskový atašé šl. dr. Gregory.


Čím začít? (Po lednu 1968)
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 28.02.2018)

Pokračujeme ve své připomínce vývoje před 50 lety výňatkem z Rudého práva, které vyšlo ve čtvrtek 8. února 1968. První straně dominoval článek o zasedání Předsednictva ÚV KSČ, na němž bylo rozhodnuto vypracovat jednací řád pléna ÚV strany. Z komuniké se veřejnost také dozvěděla o zahájení prací na "akčním programu strany, jehož pojetí, obsah a struktura mají vytvořit předpoklady pro kvalitní přípravu XIV. sjezdu KSČ."

Významný - a pro čtenáře asi nápadnější - byl ovšem nepodepsaný rozsáhlý "úvodníkový" článek (kromě tří sloupců na první straně pokračoval ještě na sedmi sloupcích strany druhé) s výrazným titulkem Čím začít? (a nadtitulem Po lednovém zasedání ÚV KSČ). Článek, z něhož přinášíme tři úryvky, musel mnohým znít opravdu neotřele: poprvé se tu hovořilo o nutnosti vymezit a omezit postavení aparátu strany (a tentokrát už nejen mezi řádky), na jiném místě se rozebíral význam přípravy akčního programu (ještě takto, s malým písmenem na začátku) a ještě jinde se naplno mluvilo o nutnosti dokončit proces rehabilitací nezákonně odsouzených.

Závěrečné obecnější pasáže pak - podle mého soudu - neztratily dosud nic na své platnosti, a tedy by mohly být chápány i jako východisko pro radikální levici v její dnešní situaci. (jh)


Nová revoluce v Rusku
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 06.11.2017)

Ministersto uvrženo do vězení - Kerenský uprchl - Lenin pánem Petrohradu?

Pod těmito titulky a ve výrazné úpravě na první straně vyšla 8. 11. 1917 v deníku Právo lidu zpráva o revoluci v Rusku, kterou přebíráme i na naše stránky. V odkazech pod článkem je i propojení na zprávu Národní politiky ze stejného dne ("Nový převrat na Rusi"), které nabízí zajímavou možnost srovnání.


Hodnocení procesů uvnitř KSČM
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 04.11.2017)
Tento článek je věcným výběrem textu z Hellerovy filipiky na Parlamentních listech 30. 10. 2017

O jakou revoluci šlo?
(Josef Heller, 02. Články, statě, projevy, 13.10.2017)
Příspěvek Josefa Hellera na konferenci "Říjnová revoluce a východní Evropa", pořádané v rámci Slavnosti Haló novin pod záštitou Evropské levice společně pražskou organizací SDS a OV KSČM v Praze 10.

„Absurdní představa“
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 17.07.2017)
Problém rozšiřování NATO a jeho přibližování k ruským hranicích otevírá historickou otázku po dohodách mezi Západem a Sovětským Svazem před jeho krachem. Zajímavým příspěvkem z roku 2009 po odtajnění některých západních dokumentů je článek z Der Spiegel, jehož překlad nabízíme. (mn)

Národní identita není trauma, ale potřeba
(Marie L. Neudorflová, 02. Články, statě, projevy, 12.02.2016)
Ne, že by otázky "postavit se čelem k historii", které staví Václav Bělohradský ve svém článku "Identita je trauma!" (Právo, 4. 2. 2016, s. 7) nebyly důležité, ale způsob, jak se jimi zabývá, je zavádějící. Zjednodušeně řečeno, "s vaničkou vylévá i dítě". Za okolností, kdy je společnost ohrožená nebo rozložená, dělat rozumné zákony proti hanobení národa nemusí být nutně zatracení hodné, pokud jde o hanobení republiky, záleží na tom, jaká je. Na druhé straně kritické přístupy nemusí být ještě hanobením. Každý extrémní přístup je nebezpečný.

Vrátit víru v budoucnost
(Miloslav Ransdorf, 02. Články, statě, projevy, 29.01.2016)
Dnes se naposledy rozloučíme s Mílou Ransdorfem. V jistém smyslu žije člověk po své smrti dále spolu s myšlenkami, které po sobě zanechal. I proto se rozloučíme převzetím rozhovoru Míly pro časopis Věda a technika mládeži v roce 1989. Myslím, že název tohoto historického rozhovoru symbolicky popisuje Mílovy snahy v posledních 25 letech. Úplně dole naleznete odkazy na jiné jeho texty na našem webu, které zachycují složitost jeho politické cesty.
29. 1. 2016, Milan Neubert


Nemám v úmyslu opustit pevnost pro velké třídní boje
(Alexis Tsipras, 02. Články, statě, projevy, 24.07.2015)
Výňatky z projevu premiéra Alexise Tsiprase v řeckém parlamentu 23. července 2015

Zápisky z Letní univerzity Evropské levice
(Pavel Herman, 02. Články, statě, projevy, 17.07.2015)
S potěšením nabízíme níže zápisky z Letní univerzity, které pořídil Pavel Herman z KSČM ve Vyžkově. Začneme ale záznamem regionální televize.

Řecko: Hluk a vztek znamenající hodně
(Paul Craig Roberts, 02. Články, statě, projevy, 17.07.2015)
Překlad komentáře k událostem v Řecku, který napsal 15. 7. 2015 americký politický ekonom Paul Craig Roberts

Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie
(Miloslav Ransdorf, 02. Články, statě, projevy, 04.06.2015)
Česká televize svěřila Jiřímu Svobodovi těžký úkol: natočit k Husovu výročí film, který má snad ambici vyrovnat se monumentu Otakara Vávry. O výsledku jsem měl značné pochybnosti.

Okamžik pravdy pro Evropu
(Tasos Koronakis, 02. Články, statě, projevy, 21.05.2015)
Prohlášení Tasose Koronakise, tajemníka Ústředního výboru SYRIZY

Vojáci poslední bitvy
(Lenka Procházková, 02. Články, statě, projevy, 13.05.2015)
Text projevu proneseného u Olšanských hřbitovů 9. května 2015 před průvodem na Čestné pohřebiště

Postřehy z oslav konce války v Berlíně
(Roman Hronek, 02. Články, statě, projevy, 12.05.2015)
Dovoluji si Vám poslat pár slov o tom, jak si 9. května připomenuli v Berlíně.

Ukrajinská otázka
(Karel Nedvěd, 02. Články, statě, projevy, 08.05.2015)
Při četbě starých čísel Přítomnosti z doby 2. republiky jsem narazil na článek Karla Nedvěda, který popisuje genezi ukrajinského problému. Zajímavý je proto, že je z doby před 2. světovou válkou a že tedy problém není interpretován s přihlédnutím k jejím událostem. Vyšlo s podtitulem „Nové thema pro úvodníky světového tisku“. (mn)

Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu
(Ladislav Hrzal, 02. Články, statě, projevy, 07.05.2015)
Pokračujeme v přehlídce dobových textů. Přečtěte si s odstupem 35 let článek filozofa Ladislava Hrzala[1], tehdejšího pracovníka Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ v Praze. Kritika demokratického socialismu jako ideologie Socialistické internacionály[2] je zajímavá, podobně ovšem i obhajoba ideologie předlistopadého režimu. (mn)

Kašpar s modrou knížkou
(Jozef Kupčík, 02. Články, statě, projevy, 07.05.2015)
Poslechněte si protest song Jozefa Kupčíka.

Zápalná oběť
(Lenka Procházková, 02. Články, statě, projevy, 03.05.2015)
Projev Lenky Procházkové na shromáždění občanů 2. května 2015 k uctění obětí masakru v Oděse.

Abychom nemuseli emigrovat…
(Marek Řezanka, 02. Články, statě, projevy, 02.05.2015)
„Každá jednotlivost má údajně dobrý důvod, všechny ty dobré důvody dohromady vytvoří zase to, čeho jsme se tak těžce zbavovali: socialismus. V socialismu znovu žít nechci a emigrovat nehodlám. A budu se snažit, aby z naší země nemuseli odcházet ti, kteří o tom (zase) přemýšlejí. Postavme se současným vládnoucím sociálním inženýrům (pardon, pěkně po novu: manažerům), dokud je čas. Vyžeňme socialismus dříve, než dožene a vyžene nás“, formuloval P. Fiala, stávající předseda ODS, co ho pálí.

Čínská nová investiční banka: předčasné proroctví
(Mark Fleming-Williams, 02. Články, statě, projevy, 25.04.2015)
Překlad článku Marka Fleming-Williamse ze serveru Stratfor - global intelligence

Co lze nyní napsat
(Ferdinand Peroutka, 02. Články, statě, projevy, 21.04.2015)
Politická diskuse o činnosti Ferdinanda Peroutky za druhé republiky a za protektorátu mne vedla k tomu, abych se nad věcí zamyslel. Zejména nad tím, v jakých podmínkách vlastně pracoval, co mohl a co nemohl. Dnes převzatý článek vyšel v Přítomnosti č. 40 5. října 1938, tedy nedlouho po Mnichovu. Cenzura již pracovala na plné obrátky, číslo 38 bylo konfiskováno. Všimněte si názvu článku, všimněte si také velké mezery před větou „Obáváme se ...“, ta je i v papírové verzi. Myslím, že to neměl Peroutka vůbec jednoduché. (mn)

Až budeme pokládat květiny aneb Osvoboditelům všem!
(Radovan Bazger, 02. Články, statě, projevy, 19.04.2015)
Blíží se 70. výročí konce druhé světové války. Všude se dočítám o úspěšných operacích na západě, hrdinských činech Američanů a jejich spojenců nejen v západní Evropě. Naslouchám příběhům o odvaze a heroismu členů armády USA během operací na africkém území, v tichomoří a dalších částech Země.

Padlí hrdinové nekádrují
(Lenka Procházková, 02. Články, statě, projevy, 17.04.2015)
Spisovatelka, signatářka Charty 77 a aktivistka Lenka Procházková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Ve jménu demokracie, všichni se spojme!
(Charlie Chaplin, 02. Články, statě, projevy, 11.04.2015)
Přečtěte si překlad závěrečné řeči židovského holiče zaměněného za diktátora z Chaplinova filmu Diktátor. Tento projev byl pravděpodobně jedním z důvodů, proč byl Chaplin v USA později označen za „komunistu“ a za éry McCarthyho vypovězen v roce 1952 ze země. Moc se mi chce říci - já jsem Charlie. (mn)

Dojemná starostlivost o svobodu ČR
(Marek Řezanka, 02. Články, statě, projevy, 07.04.2015)
„Možná bude jediným vůdčím představitelem státu Evropské unie … To je poněkud choulostivé (delicate)“, vyjádřil své „přátelské“ – či dokonce „bratrské?“ – obavy americký velvyslanec v ČR, A. Shapiro, ohledně chystané cesty prezidenta republiky ČR k připomenutí 70. výročí konce druhé světové války do Ruska (řecký či slovenský představitel mu v té době na mysl nepřišel).

Na lidičky musí být flintičky
(Vladimír Neff, 02. Články, statě, projevy, 06.04.2015)
Pochází-li někdo z vydavatelské a knihkupecké rodiny jako já, má doma řadu knížek, z nichž některé byly v různých dobách minulých páleny nebo házeny do stoupy. Dnes se zatím knihy nepálí, ale narazíte na případy, kdy jsou stará díla vydávána, avšak redakce vydavatelství „musela reagovat na čas, který od původního vydání již uplynul“. Tento osud potkal např. Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias Vladimíra Neffa. Dílo vznikající za okupace muselo podle mne reagovat na fašismus a nacismus, který rodnou zem spisovatelovu řádně devastoval. Nové vydání (Mladá fronta, Praha, 2007) už tyto zmínky neobsahuje. Reagovalo na čas nebo na politické zadání? Nevím. Ale původní vydání mám, takže se s vámi o jedno staré heslo podělím.
(Milan Neubert)

Největším ohrožením Evropy je její netečnost
(Slavoj Žižek, 02. Články, statě, projevy, 06.04.2015)
Interview časopisu Der Spiegel se Slavojem Žižekem, rozhovor vedl Romain Leick, pro web SDS přeložen i perex.

Jen „agenti“ a „blbci“ chtějí mír?
(Marek Řezanka, 02. Články, statě, projevy, 01.04.2015)
Jeden z představitelů hnutí Evropané proti válce, Milan Daniel, před časem v Literárních novinách publikoval článek, v němž místo volání do zbroje usiluje o Karavanu míru.

Jízda v protisměru
(Lenka Procházková, 02. Články, statě, projevy, 29.03.2015)
Projev Lenky Procházkové 28. března 2015 na Václavském náměstí

To jediné, co žádáme, je, aby Evropa dala Řecku šanci
(Yannis Dragasakis, 02. Články, statě, projevy, 18.03.2015)
Článek tří klíčových ekonomických ministrů nové řecké vlády pro anglosaské publikum ve Financial Times:
Riskujeme odsoudit celou generaci k budoucnosti beznaděje, píše Yannis Dragasakis

Čeho (ne)třeba se bát
(Marek Řezanka, 02. Články, statě, projevy, 05.02.2015)
Texty autorů, zveřejňované v různých médiích, obsahují mnohdy doušku, že text neodpovídá politice listu nebo neodráží názory redakce. V případě příspěvku Marka Řezanky cítím potřebu povědět již dopředu, že tomu tak není a že nám je jeho příspěvek velmi blízký. Natolik blízký, že cítím potřebu za něj poděkovat. (mn)

SYRIZA je Evropa. SYRIZA je Evropa, která se mění.
(Alexis Tsipras, 02. Články, statě, projevy, 07.01.2015)
Úplné znění projevu Alexise Tsiprase na začátku sjezdu strany SYRIZA, který se konal 3. – 4. ledna 2015 před nadcházejícími parlamentními volbami 25. ledna. Projev byl tlumočen do angličtiny – z tohoto záznamu pak vznikl následující český překlad. Vychutnejte si argumenty i emoce projevu.

Syriza na cestě za vítězstvím
(Jan Májíček, 02. Články, statě, projevy, 07.01.2015)
Co se může zdát v programu SYRIZY jako vydírání, je jen důsledné odmítání dalších obětí, které má řecké obyvatelstvo přinést. Vzdor mezinárodnímu tlaku, vzdor části domácí politické scény. To vše přináší SYRIZE onu popularitu a podporu, a proto je oprávněně považována za sílu, která může změny skutečně dosáhnout.

Jak skončí kapitalismus?
(Wolfgang Streeck, 02. Články, statě, projevy, 26.12.2014)
Překlad článku How will capitalism end? významného německého sociologa a emeritního ředitele v Max-Planckově ústavu v Kolíně na Rýnem.

Sociálně demokratické programy
(Miloš Hájek, 02. Články, statě, projevy, 25.12.2014)
Jako příspěvek k programové diskusi připomínáme přehledný, dosud patrně nepřekonaný text historika Miloše Hájka, mapující velmi důkladně prostor sociálně demokratické programatiky, který vyšel v roce 2000 v naší Emancipaci. (mn)

Levice může vyhrát
(Pablo Iglesias, 02. Články, statě, projevy, 17.12.2014)
V české kotlině si dnes někteří myslí, že konec kapitalismu přivolají rozvinutými rudými prapory nebo plamennými výzvami. Právě jim zejména je určen překlad článku v časopisu Jacobin. Generální tajemník Podemos Pablo Iglesias v něm mluví o radikální politice a o tom, co je zapotřebí udělat pro vybudování masového hnutí (mn).

Československo: související otázky
(Ted Grant, 02. Články, statě, projevy, 04.12.2014)
Již týdny světová buržoazie naříká kvůli opatřením zavedeným proti buržoazii v Československu. Metody stalinistů jsou přirovnávány k hitlerovským praktikám. Tato propaganda je skrz naskrz prosycena kapitalistickým pokrytectvím. Nejsou to násilné metody se kterými nesouhlasí. Nejen, že omlouvají, ale aktivně pomáhají teroru řecké reakce, která má za cíl ustanovit polofašistický režim, stejně jako když omlouvali a pomáhali Hitlerovi a Mussolinimu proti dělnické třídě.

Návrh programu naší strany
(Vladimír Iljič Lenin, 02. Články, statě, projevy, 03.12.2014)
Doplňujeme tímto naši knihovničku o Leninovu práci[92] z roku 1899, kterou lze považovat za první vykročení marxismu k ortodoxii.

Předvolební antiagitace nekandidáta
(Petr Kužvart, 02. Články, statě, projevy, 25.09.2014)
Vážení spoluobčané, je těžké poslouchat rozhlas, dívat se na televizi a sledovat projevy našich politiků ! K zblití je jednoznačná prozápadní orientace a trvalá démonizace Ruské federace a Putina. A z ruské strany je tu další - protikladná masáž!! Nejde o fotbalový zápas, kde bychom mohli fandit jedné straně - jak to v dějinách bývá, je to složitější.

NATO - Myšlenka, jejíž čas je již pryč
(Craig Murray, 02. Články, statě, projevy, 15.09.2014)
Britský pohled - ovšem trochu jiný, než v Britských listech posledních týdnů. Autorem je Craig Murray, bývalý britský kariérní diplomat (který byl propuštěn ze služby proto, že si jako velvyslanec v Uzbekistánu dovolil kritizovat západní podporu diktatuře Karimova) a později rektor Univerzity v Dundee. Ač Angličan, angažuje se za skotskou nezávislost.

Jiný pohled na Ukrajinu?
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 06.05.2014)
Někdy stojí za to, přečíst si včerejší noviny. Našel jsem tak na serveru Aktuálně.cz týden starý článek reportéra Martina Nováka, který docela zajímavým způsobem (jde o "proukrajinského" novináře, pokud něco takového skutečně existuje!) tak trochu mezi řádky nebo snad "kouzlem nechtěného" dokresluje oficiální propagandu. Stačí se pozorně začíst ... (jh)

Co mohl Západ pokazit, to pokazil!
(Jiří Hudeček, 02. Články, statě, projevy, 19.03.2014)
Projev Gregora Gysiho, mluvčího parlamentní frakce německé Levice (Die LINKE), v německém Bundestagu dne 13. 3. 2014.

Evropská levice a evropské volby
(Walter Baier, 02. Články, statě, projevy, 29.01.2014)
Vystoupení Waltera Baiera, koordinátora politické nadace TRANSFORM!Europe, na madridském sjezdu Evropské levice (EL) v prosinci 2013.

KSČ a živnostenská politika
(Josef Horn, 02. Články, statě, projevy, 26.12.2013)
Referát soudruha Josefa Horna na VIII. sjezdu KSČ, který se konal v Praze ve dnech 28. – 31. 3. 1946. Text ukazuje, jaká byla politika KSČ, než byl převzat sovětský model socialismu. Převzato z publikace, vydané ÚV KSČ.

Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy
(Jiří Hudeček, 02. Články, statě, projevy, 21.08.2013)
Projev Oldřicha Černíka, předsedy vlády, je dalším z "kamínků mozaiky" r. 1968, které přinášíme pro náš „archiv“. Text je převzat z č. 36 týdeníku Reportér ze září 1968. Stojí za to, srovnat tento projev s projevem G. Husáka a J. Smrkovského , zejména ale s vyjádřeními O. Černíka z neveřejné porady s redaktory. (jh)

K hlasování o důvěře Rusnokově vládě
(administrator, 02. Články, statě, projevy, 07.08.2013)
Aktuálně přinášíme text stenozáznamu projevu prezidenta Zemana před dnešním (7. 8.) hlasováním o důvěře.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-707|

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1484 (1484 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.