logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 223.7

Nyní si čte web : 35 uživ.

02. Články, statě, projevy

* V Den paměti

Vydáno dne 27. 01. 2004 (7480 přečtení)

V Česku jako v jiných zemích Evropské unie je 27. leden - výročí osvobození Osvětimi Rudou armádou v roce 1945 - celoevropským Dnem paměti. Připomínáme si holocaust evropských židů a jeho kontext - totalitní stát.

Velký německý intelektuál Sebastian Haffner vypráví ve svém posmrtném bestselleru Příběh jednoho Němce (česky 2001) poučnou příhodu z roku 1933: Ve veřejné knihovně, kde vždy vládlo ticho, se náhle ozve dupání, nějaký muž v uniformě SA křičící „Neárijci ven!“ pohlédne podezíravě na Haffnerův nos a zeptá se „Vy jste Árijec?“. Ten vyhrkne „Ano“. Vyčítal si to pak jako selhání, kterým přispěl (i když nepatrnou troškou) k nacistické katastrofě. Když připustíme, že někdo se nás smí ptát, zda jsme Árijci, už nejsme oběti, ale viníci, zamíchali jsme se s katy. V Den paměti si většina lidí (ta část, která si chce pamatovat - „Nepamatovat si je totiž vždy nejlépe placeno,“ říkal Jan Werich) nepřipomíná utrpení své a svých blízkých, opravdu trpěla vždy jen menšina; připomíná si svůj malý díl odpovědnosti za velké zlo, které přišlo.

V nespočtu situací se většina tiše, rutině, nevinně zařadila mezi „Árijce“; cítila sice, že nikdo nemá právo lidi dělit na Árijce a Neárijce, ale když už se tak dělí, pak je lépe postavit se na tu výhodnější stranu. Vždyť je pravda, že jsem Árijec, tak proč to neříci?

Nevinná většina

V Den paměti si připomínáme, že totalitní stát je vždy nastolen a udržován v běhu prací nevinných většin. Neviděl jsem, dělal jsem jen svou práci! a Věřil jsem! jsou dvě krajní podoby nevinnosti většin ve století totalitarismů.

Příkladem té první může být jedna scéna z filmu Roberta Begniniho Život je krásný: Německý lékař, který vášnivě řeší hlavolamy, se přátelí s italským židovským číšníkem, s nímž sdílí stejnou vášeň. Po letech se setkají v koncentračním táboře, kde jeden je lékařem a druhý vězněm. Vězeň doufá, že známý, který s ním chce mluvit, jemu i jeho ženě pomůže, ale německý lékař je právě ponořen do luštění jakéhosi nového hlavolamu, marně hledá řešení, „nespí a nejí“, a proto prosí vězně o pomoc. Koncentrák kolem nevidí.

Hlavolam je tu symbolem velkého pokušení: zapomenout, že velkým lžím slouží vždy plno malých pravd, že plynové komory vyráběli lidé, kteří jen řešili hlavolamy. Ty malé pravdy ale nesmějí platit jako výmluva. Sloužit malým pravdám, které platí uvnitř velké lži, je také morální vina. Proviňují se tak specialisté, vědci, manažeři, byrokraté: ti řeší své hlavolamy, slouží svým malým pravdám - jak urychlit ekonomický růst, jak mít větší technickou moc, jak zvýšit zisk, jak jednat efektivněji - zatímco ve společnosti roste nerovnost, města se mění v plynové komory a Země pomalu umírá. Hlavolam je past na rozum: Hledej nejlepší řešení a neptej se po smyslu toho, co děláš, po kontextu, v němž jen „odpovědně řešíš zadané úkoly“!

Příkladem druhé podoby nevinnosti většin budiž jedna scéna z Peroutkova románu Oblak a valčík: Německý důstojník navštíví svého bývalého profesora, čeká na něj v pracovně obložené knihami - Aristoteles, Kant, Nietzsche; z přijímacího pokoje zní Mozart, profesor hraje na flétnu. Důstojník se mu pokouší svěřit se svými výčitkami svědomí, je velitelem vyhlazovací čety na Ukrajině, pláč dětí a křik odvlékaných žen ho zraňují. „Je třeba mluvit o detailech? Kdo je slušný v centru své bytosti, toho periferní činy mají také slušný smysl. Budoucnost se rozhoduje na tisíciletí. Jsou bitvy, které příští generace už nebudou musit bojovat.“ - odpoví ale Herr Profesor.

Věřili, nevěděli

„Nevěděl jsem, dělal jsem jen svou práci!“ nebo „Věřil jsem straně, vládě, národu (right or wrong, it is my country),“ říká otec před vlastními dětmi, učitel před svými žáky, spisovatel před svým publikem, když se diskutuje o „totalitní minulosti“. „Nemohli jsme tušit,“ říkají dodnes sudetští Němci, když se jich někdo zeptá „Jak jste mohli chtít být občany nacistického státu?“ „Je to vina politiků, my dělali jen svou práci,“ říkají vědci, když se z jejich objevů stávají zbraně hromadného ničení. „To je antisovětská propaganda!“ - vykřikovali levicoví intelektuálové, když André Gide napsal své mírné „paměti“ ze země Sovětů.

„Věříme v lepší Budoucnost,“ říkali básníci hledající verše pro Stalina. Tančili v kruhu, krok sun krok, vznášeli se v opojných výšinách, nevinní a šťastní, zatímco pod nimi v nedohlednu se dusil na šibenici Záviš Kalandra, napsal Milan Kundera. „Solženicyn propagandisticky absolutizuje jednu, historicky již překonanou, fázi komunismu,“ řekla jedna má italská komunistická studentka listujíc v Souostroví Gulag, „a tak objektivně posluhuje americkému imperialismu.“ Po roce 1989 zase naši (ex)disidenti nechtějí vidět katastrofální důsledky velmocenské politiky USA v Třetím světě či v Latinské Americe: i Rudým Khmerům otevřel cestu k moci státní převrat v Kambodži, který se odehrál v rámci války ve Vietnamu. „To je antiamerikanismus,“ říkají a také tančí v kruhu, krok sun krok do vládních limuzín, do NATO, do EU; moc chutná a její odvrácená strana se rozplývá v zapomnění.

Malé pravdy ve velké lži

Může nějaká velká pravda a velké dobro zvítězit skrze malé lži a malá zla? A kolik mrtvých je ještě malé zlo a jak velká smí být malá lež? Byla malá lež o zbraních hromadného ničení v Iráku legitimním prostředkem jak prosadit Velké Dobro - bezpečnost USA? Kolik vězňů v klecích na Guantánamo Bay zbavených lidských práv smíme připustit ve jménu Velkého Dobra, kterým je „vývoz demokracie“? V Den paměti si připomínáme, že odpovědět neumíme, že si nikdy nemůžeme být jisti, zda nejsme jen vzdělanými idioty, kteří řeší hlavolamy uvnitř nějakého holocaustu a nevidí jej. „Otevřená“ je ta společnost, v níž se lidé nenechají ohlušit ohlupujícím žvástem bavičů a neutrálním žargonem specialistů a často se ptají po smyslu toho, co dělají. Jsou neposlušní.

Zločiny století totalitarismů leží všechny někde mezi nevinností většiny pilných řešitelů hlavolamů a nevinností většiny upřímně věřící v nadřazenost zájmů svého Národa, Systému, Třídy nebo Civilizace. V dopise Senátu, v němž prezident Bush zdůvodňuje své odmítnutí Kjótského protokolu, mimo jiné čteme: ...odmítám Kjótský protokol, protože ... by poškodil vážně americkou ekonomiku.

Tisíce vědců vypracovalo z pověření Kongresu USA zprávu o klimatických změnách vyvolaných modelem růstu, z něhož průmyslová civilizace těží svou legitimnost - Každému více a levněji! Potvrdila, že náš ekosystém je velmi zranitelný a že důsledky klimatických změn budou ničivé: pobřežní oblasti, některé oblasti Aljašky a korálové útesy jsou již poškozeny nenapravitelně. „Plnil jsem jen svůj úkol zajistit další ekonomický růst,“ odpoví prezident Bush, až se ho jednou příslušník generace osvobozené od tyranie růstu Růstu zeptá „Jak jste se mohli dopustit takového násilí na přírodě?“

Smíme ale tak odpovědět v epoše globalizace? Zkusme označit tím ošoupaným slovem epochu, v níž nikdo nemůže říci „Jsem nevinný, já jen luštil Hlavolam!“ nebo „Věřil jsem v Kauzu a plnil svůj úkol!“ Každý dnes může vidět a vědět, informace nechybějí. Každý náš čin má nějaký smysl, patří do nějakého kontextu. A za to, do jakého patří kontextu, jsme odpovědni, máme povinnost to vědět, protože lidí, kteří nám to mohou říci, je dost. Stačí jen chtít je slyšet. Chtít slyšet - v tom je etické jádro globalizace.

Právo, 27. ledna 2004, Václav Bělohradský


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Chvála materialismu (30.11.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii (24.05.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Polemika o „produktivistickém marxismu“ (04.03.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Atheismus není nové dogma (08.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Rukopisy „Grundrisse“ (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát (20.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Václav Bělohradský | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.