logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 240.3

Nyní si čte web : 82 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Atheismus není nové dogma

Vydáno dne 08. 02. 2005 (8077 přečtení)

Polemika s článkem Jana Rajlicha „Vylučování křesťanství je koncem Evropy
(vybráno z bouřlivé diskuse o ateismu a náboženství na Britských listech; jedním z katalyzátorů byla Sklenářova filipika „Jsem hrdý, že se osmdesát procent Čechů hlásí k ateismu

Pan Rajlich začíná svou polemiku přehozením výhybky a zpochybněním mnou uvedeného citátu z díla barona Holbacha. Příměr o Indiánovi a theologovi je ovšem velmi trefný, ale - jak pan Rajlich sám nejspíš ví - nebyl podstatný. Když jsem poukazoval na neprůstřelnost argumentace tohoto velkého filosofa, měl jsem samozřejmě na mysli jeho Atheistickou morálku tvořící závěr díla Systém přírody, stejně jako celou konstrukci jeho výpadu nazvaného příznačně zdravý rozum.

Domnívám se, že pojmy teorie pole, kvantová fyzika, Schrödingerova rovnice a další jsou většině z nás zcela nesrozumitelné. Navzdory svým propastným neznalostem v oboru teoretické fyziky vím zcela jistě - jako ví dobře i pan Rajlich - že z žádného objevu na poli fyziky nevyplývá ani náhodou žádné z teologických dogmat, stejně jako nikdo ani omylem nemůže na základě těchto objevů tvrdit (aniž by manipuloval fakty, čili lhal), že znamenají potvrzení existence nadpřirozené bytosti, která vše stvořila. Nemáme vůbec žádný důvod začít čemukoliv takovému věřit.

Stejně tak není pravda, že by bylo vyvráceno Holbachovo mechanistické pojetí života. Ve skutečnosti je tomu právě naopak a moderní respektovaná Dawkinsova teorie probouzí lidstvo z duchařského snění zavedením pojmu „stroj k zachování genu“… Víme s jistotou, že bez biofyzikálních procesů není žádné vědomí. Duch je výmysl a metafora dechu, který se dávnověkým pozorovatelům zdál oživovat člověka. Ani špičkoví biologové si zatím nejsou zcela jisti, jakým způsobem se započaly chemické reakce neživých látek, které dnes již z čistě praktických důvodů nazýváme „živou hmotou“. Víme, že jisté látky reagují za jistých okolností jistým způsobem. Zatímco jsou nám na jedné straně předkládány báchorky o prvotních příčinách, na straně druhé se rozvíjí pokrok pouze díky těm, kteří zkoumají vlastnosti látek. Zatímco je na jedné straně slibováno světlo už po tisíciletí, Edison světlo přinesl.

Jan Rajlich dále zpochybňuje závěry Českého statistického úřadu a četných světových organizací. Česko je vedeno jako druhá nejateističtější země světa po Severní Koreji, neboť prohlášení víry „něco nad náma určitě je, možná UFO“ se nechápe jako příslušnost k řadám věřících. ČSÚ uvádí číslo nevěřících poněkud nižší než já ve svém původním článku - je to zhruba 70%. Při pohledu do stejných tabulek však zjišťujeme, že je zde jako věřících evidováno mj. více než 300 000 kojenců a malých dětí. V této statistice absolutních čísel jsem ostatně veden jako římský katolík i já sám - z lenosti k vyřízení pozbavení se této svátosti. Není tedy ani nejmenší důvod zpochybňovat mé údaje. Dále zjišťujeme, že převážnou část věřících v naší zemi tvoří lidé starší devětapadesáti let, s vyšším podílem žen. Zpráva ČSÚ, kterou považujme za relevantní a nestrannou, také oznamuje další pokles (nikoliv vzestup, jak tvrdí Jan Rajlich) počtu věřících - a to především ve skupině mladých lidí.

A mluvme o kulturních památkách! Jan Rajlich má evidentně na mysli kostely a tzv. Boží muka, která stojí na každém rohu a urážejí svou morbiditou můj vkus často i ve volné přírodě. Pokud vím, i časy nekřesťanské se mohly pochlubit četnými kulturními památkami. Často byly náklady na jejich stavbu i údržbu spojeny s věcí tak neslýchanou a zavrženíhodnou, jako je obecný užitek - mluvíme o lázních, divadlech a parcích.

Jan Rajlich dále zapírá (neboť jako theolog to nemůže nevědět), že otrokářství bylo běžným zdrojem příjmů většiny křesťanských národů i panovníků. Ve slavném americkém sporu o otrokářství došlo mj. k rozkolu mezi severními a jižními baptisty. Jižní baptisté totiž na základě Bible dokázali, že otrokářství je mravné a zbožné, Severní dokázali opak. Tak či onak, otrokářství se neskončilo s křesťanstvím, naopak bylo křesťanstvím většinou podporováno, či přinejmenším přehlíženo. Otrokářství jezuitského řádu v Jižní Americe tvořilo jeden z pilířů bohatství římské církve.

Ani školství a vzdělání nám křesťanství nepřineslo, jak podsouvá Jan Rajlich. Antickou vzdělanost křesťanství doslova zlikvidovalo, k oživení došlo až v renesančních časech a základy moderní společnosti, a moderního zákonodárství atp. položilo svými tezemi osvícenství. Byli to také osvícenci, kdo odstranil útrpné právo. Osvícenství také stojí na počátku vzniku moderního vzdělávacího systému a moderní společnosti vůbec. Není se tedy co divit evropským zákonodárcům.

A ptejme se ještě dále. Proč se lidé v antice myli, zatímco dějiny středověku byly plné vší a blech? Kdo že považoval za nemravné skočit nahý do vody? Kdo zakázal veřejné lázně zdarma?

A co si máme myslet o tom, že by česká státnost nemohla vzniknout bez papežovy buly? Musel-li bulu císaře Friedricha II. Barbarossy schválit (ovšem mimo jiné) i papež, co z toho plyne? Papežové schválili přečetné dokumenty - vzpomeňme křížové výpravy například.

Je-li sociální systém Evropy důsledkem katolicismu, jak tvrdí pan Rajlich odvolávaje se na Maxe Webera, proč se projevil až tehdy, když byla katolická církev vytěsněna ze svých pozic? Proč církev udržovala na svých obrovských panstvích nevzdělanost a nevolnictví více než tisíc let? Nic přece této všemocné chobotnici nestálo v cestě k uskutečnění čehokoliv. Proč tedy jakýkoliv pokrok v oblasti lidských práv přišel až s osvícenstvím a jeho následníky, nikoliv během tisíciletí katolické světovlády?

V závěru Jan Rajlich prorokuje Evropě zhroucení, vzdá-li se křesťanského odkazu… Kolikrát jsme slyšeli tento hlas? Je to starozákonní zastrašování těch, kdo by zpochybnili autoritu kmenového kouzelníka. Vředy, neplodnost, prašivina a tisíce nákaz přijdou na nevěřící. Na poutním místě Svatý Hostýn jsem byl předloni očitým svědkem, když místní kněz vysvětloval ohromeným obyvatelům obce Troubky, že nedávná povodeň na Moravě byla Božím trestem za pokácení mariánského sloupu v Praze v roce 1918!

Dále je třeba vyvrátit zavádějící interpretaci současného atheismu, kterou předkládá pan Rajlich. Tvrzení, že atheismus je jakési nové dogma na místě starého nelze nezvat jinak, nežli pomluvou. Atheismus již dávno neznamená vymezování se vůči theologickým dogmatům. Není toho zapotřebí a v praxi to není možné. Celé mozkové trusty theologů totiž nepřetržitě pracují na nových a nových formulacích, kterými by obhájili neobhajitelné a udrželi neudržitelné. Kdo by je stíhal při jejich honičce s větrem, ke které jim společnost poskytuje finanční prostředky a čas?

Definujme současný atheismus jako lhostejnost vůči náboženským dogmatům a na nich vystavěných tautologiích na straně jedné, a ostražitost vůči společenským zlům plozeným církvemi na druhé straně. Pradávné spiknutí šamana a náčelníka již přineslo příliš mnoho zla. Lidská svoboda a lidská práva jsou permanentně v ohrožení mj. i náboženskými tradicemi. I současné fašizující tendence v USA jsou opět zaštítěny obranou křesťanských hodnot. Oproti jedné Matce Tereze totiž čteme v dějinách zástupy generálů Franců. Oproti jednomu Maximiliánu Kolbemu stovky Jozefů Tisů.

Což odpovídá i na příspěvek pana Cveka. Nelze zpochybnit, že někteří dobří lidé našli v křesťanství svůj vyjadřovací kód. Takoví lidé by však s nejvyšší pravděpodobností byli dobrými i vyznávajíce nějaký kanibalský kult. Neboť najít náboženství a tradici více lidožroutskou, nežli byla tradice křesťanská, to se sotva někomu podaří.

Ve všem ostatním bych rád a ochotně podepsal článek Ondřeje Slačálka a dále bych se ptal na to, zda je možné, aby státní školství tolerovalo evangelizační snahy během výuky, aby státní média poskytovala církvím prostor k neplacené reklamě a indoktrinaci, a především - z jakého důvodu má stát přispívat na chod náboženských organizací, především té největší, římské církve.

Britské listy, 8. 2. 2005


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Chvála materialismu (30.11.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii (24.05.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Polemika o „produktivistickém marxismu“ (04.03.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Rukopisy „Grundrisse“ (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát (20.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
V Den paměti (27.01.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Filip Sklenář | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.