logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 239.5

Nyní si čte web : 84 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii

Vydáno dne 24. 05. 2005 (7088 přečtení)

PRAHA - Kapitalismus omezuje demokracii, zvěčňuje deficit ve svobodě a autonomii individua, porušuje liberální principy sociální spravedlnosti. Tyto a další teze zazněly z úst přednášejícího při včerejším setkání v prostorách Poslanecké sněmovny. Pronesl je Erik Olin Wright, významný americký sociolog a jeden z reprezentantů tzv. analytického marxismu.

Ve svém vystoupení a následující diskusi obhajoval svoje teze kritiky kapitalismu a také nastínil cestu k alternativě vůči němu. Podle něj má každá kritika před sebou tři hlavní úkoly: Potřebujeme diagnózu existujících institucí, která má ukázat, jak nedokážou naplňovat důležité hodnoty. Je třeba formulovat představu alternativy - jedna věc je kritizovat existující instituce a druhá předložit alternativu. Potřebujeme také teorii přechodu od kritizovaného stavu k žádoucímu, popsal Wright.

Posléze předložil svých šest bodů teze, která vysvětluje, co je na kapitalismu špatného. Kapitalistické třídní vztahy zvěčňují formy lidského utrpení, které lze překonat nebo odstranit, vyslovil první z nich. Další je, že kapitalismus blokuje univerzalizaci podmínek lidského rozvoje. Vytváří mimořádný pokrok v rozvoji produktivity a ta vytváří podmínky pro všeobecný lidský rozkvět. Jejich využití však kapitalismus blokuje. Vytváří potenciál, ale zabraňuje jeho uskutečnění, pokračoval. Kapitalismus podle něj také zvěčňuje deficit ve svobodě a autonomii individua, který lze překonat. Jednou z jeho ctností, které se často zdůrazňují, je svoboda volby. Je nesporně pravdou, že ve srovnání s předchozími společenskými systémy nebo zřízeními opravdu kapitalismus podporuje lidskou svobodu a autonomii. Současně však opět blokuje naplnění této možnosti, pronesl. Současnému režimu také vytkl, že porušuje liberální principy sociální spravedlnosti. Základní liberální princip je formulován ideou stejných příležitostí. Z liberálního hlediska je společnost svobodná tehdy, má-li člověk stejné šance od počátku. Současně je vnitřním rysem kapitalismu, že rovnost příležitostí fakticky znemožňuje, poznamenal.

Stávající systém se podle něj vyznačuje také nedostatečnou produkcí veřejných statků. To je jedna ze slabých stránek kapitalismu, kterou uznávají i jeho zastánci. Rozdělování zdrojů v kapitalistické společnosti je definováno požadavkem na vytváření zisku. V důsledku toho je nevyhnutelně nedostatečná produkce veřejných statků, řekl.

Mezi nejzávažnější poznámky Wrighta patří i tvrzení, že kapitalismus omezuje demokracii. To se může zdát jako přehnaná kritika v kontextu nedávných změn v České republice, kde zavedení kapitalismu bylo současně příležitostí ke vzniku demokratičtějších institucí. Nicméně kapitalistické vztahy blokují plnou realizaci demokracie, a to tím, že přidělují obrovské dávky moci soukromým osobám, vyjmenoval šestou tezi své kritiky. Připustil, že je velmi kontroverzní a každý bod vyžaduje důkladnější argumentaci.

Marxismus nemá být sekulárním náboženstvím

Následně se americký profesor dotkl marxismu jako sekulárního náboženství. Hovořil totiž o vizi budoucí společnosti. Jednou z možných strategií je vymýšlet si, co by bylo hezké, jak by měl vypadat alternativní systém. Touha po tom, co je lepší, určuje, co je možné. To je strategie náboženství. Život je obtížný, všichni jednou umřeme, nebylo by hezké, kdybychom mohli žít věčně? Objevme ve své obrazotvornosti život po smrti. To je přístup náboženství, které bylo úspěšné v přesvědčování lidí, že je to možné. Kapitalismus je tvrdý, lidé kvůli němu trpí. Nebylo by hezké mít alternativu, kdy všichni žijí v harmonii, sdílejí všechno nesobeckým, altruistickým způsobem? Tak vypadalo sekulární náboženství 20. století, nazývané marxismus, ťal Wright do vlastních řad.

Podle něj to není vhodná strategie pro skutečnou přeměnu světa směrem k socialismu. Používám jinou strategii, snažím se, aby mé naděje nediktovalo mé přesvědčení a abych nežil v napětí mezi nadějemi na jedné straně a neúplným pochopením reality na druhé straně, prohlásil.

Chce to sociální kompas

Pro možné cesty k socialismu našel přirovnání. Představme si, že jsme na cestě k cíli, nazvěme ho socialismus. Jeden způsob, jak uchopit tuto pouť, by bylo sestavit si úplnou cestovní mapu s cílem a různými cestami k němu vedoucími. Z nich by bylo jasné, kde jsou obtíže a kde je to snadné. Skutečně dobrá mapa by řekla, kde jsou odbočky a zkratky. Ale takovou mapu nelze sestavit. Naše cesta se spíše podobá cestě výzkumné. Víme velice dobře, odkud vycházíme, a máme s sebou dobrý kompas. Máme také přístroj, který nám řekne, jak dlouhou cestu jsme už urazili, ale nemáme mapu. S kompasem se pustíme naslepo do lesa, můžeme narazit na řeku, o níž jsme neměli ani potuchy, řeka nás může přinutit jít jiným směrem, až najdeme místo, kde ji přebrodit. S dobrým kompasem ale stále víme, jestli jdeme dopředu, zda pokračujeme, popsal. Problémem socialismu je vytvořit dobrý sociální kompas, nikoli vytvářet modely socialistické budoucnosti.

Za stěžejní složky smyšleného kompasu považuje odtržnění lidské práce. Jako příklad uvedl společenské zajištění zdravotní péče pro všechny bez ohledu na jejich úspěch na trhu, ale také veřejné knihovny. Ty zase znamenají odtržnění informací. Přístup lidí ke knihám opět nezávisí na jejich tržní úspěšnosti. To, v jak velkém rozsahu je odtržněna společnost, ukazuje, zda se blížíme socialismu, řekl Wright.

Druhou složkou onoho kompasu je posílení významu sociální moci společnosti při rozhodování o přerozdělování přebytku a při organizování ekonomické činnosti. Jinak řečeno posílení moci nad ekonomikou, podotkl.

Americký sociolog při své přednášce zmínil tři druhy organizace ekonomiky - kapitalismus, etatismus a socialismus. V kapitalismu je primární ekonomická moc, v etatismu je primární moc státu nad ekonomickou - jako příklad chápu Sovětský svaz -, v socialismu je rozhodující společenská moc, uvedl.

V této souvislosti také hovořil o pojmu demokracie. Když říkáme, že demokracie je vláda lidu, chceme tím říct, že státní moc je podřízena moci společnosti. Demokracie je ze své podstaty socialistickým principem. Demokracie je název pro nadvládu společenské moci nad státem, socialismus je výraz pro nadvládu společenské moci nad ekonomikou - to je ústřední myšlenka sociálního kompasu. Praktická realizace spočívá v tom, že se hovoří, jak provést toto uskutečnění společenské moci, řekl mimo jiné při včerejší přednášce Erik Olin Wright.

Setkání pořádala Masarykova dělnická akademie spolu se Socialistickým kruhem. Záštitu nad ní měl také poslanec za KSČM Stanislav Fischer.

Haló noviny, 24. května 2005, (jan)


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Chvála materialismu (30.11.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Polemika o „produktivistickém marxismu“ (04.03.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Atheismus není nové dogma (08.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Rukopisy „Grundrisse“ (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát (20.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
V Den paměti (27.01.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.