Ekonomické učení Karla Marxe

Karel Kautsky

Karl Johann Kautsky (1854-1938), německý filosof a sociálně-demokratický politik narozený v Praze. Stoupenec marxismu a darwinismu, jeden z předních socialistických teoretiků. Původně byl ovlivněn myšlenkami anarchismu a pozitivistickou filosofií, v mládí byl českým národovcem. Znal se s Marxem i Engelsem, zejména stárnoucímu Engelsovi byl velmi blízký. V roce 1883 založil marxistický časopis 'Die neue Zeit'. Zemřel v nizozemském Amsterdamu.


Jeho práce:

Agrární otázka
Demokracie nebo diktatura (Demokratie und Kultur), 1919
Diktatura proletariátu (Die Diktatur des Proletariats), 1918
Ekonomické učení Karla Marxe
Erfurtský program (Erfurt Program), 1891
Friedrich Engels, 1895
Marx' ökonomische Lehren (The Economic Doctrines Of Karl Marx), 1887
Morálka a materialistické chápání dějin (Ethik und materialistische Geschichtsauffassung), 1906
Parlamentarismus, lidové zákonodárství a sociální demokracie
Předchůdci moderního socialismu (Vorläufer des neueren Sozialismus), 1895
Původ křesťanství (Der Ursprung des Christentums), 1908
Sociální revoluce (Die soziale Revolution), 1902
Terorismus a komunismus (Terrorismus und Kommunismus), 1919
Thomas More und seine Utopie (Thomas More And His Utopia), 1888


Karel Kautsky, Ekonomické učení Karla Marxe, SNPL, Praha 1958

Z německého originálu J. H. W. Dietz, Stuttgart 1894 přeložil Lubomír Holub.


Obsah:

ODDÍL PRVNÍ - ZBOŽÍ, PENÍZE, KAPITÁL

Kapitola první. ZBOŽÍ

 1. Charakter zbožní výroby
 2. Hodnota
 3. Hodnota směnná
 4. Směna zboží

Kapitola druhá. PENÍZE

 1. Cena
 2. Prodej a koupě
 3. Oběh peněz
 4. Mince. Papírové peníze
 5. Další funkce peněz

Kapitola třetí. PŘEMĚNA PENĚZ V KAPITÁL

 1. Co je kapitál?
 2. Pramen nadhodnoty
 3. Pracovní síla jako zboží

ODDÍL DRUHÝ - NADHODNOTA

Kapitola první. VÝROBNÍ PROCES

Kapitola druhá. ÚLOHA KAPITÁLU PŘI VYTVÁŘENÍ HODNOTY

Kapitola třetí. STUPEŇ VYKOŘISŤOVÁNI PRACOVNÍ SÍLY

Kapitola čtvrtá. NADHODNOTA A ZISK

Kapitola pátá. PRACOVNÍ DEN

Kapitola šestá. NADHODNOTA »MALÉHO MISTRA« A NADHODNOTA KAPITALISTY

Kapitola sedmá. RELATIVNÍ NADHODNOTA

Kapitola osmá. KOOPERACE

Kapitola devátá. DĚLBA PRÁCE A MANUFAKTURA

 1. Dvojí původ manufaktury. Její prvky: dílčí dělník a jeho nástroj
 2. Dvě základní formy manufaktury

Kapitola desátá. STROJE A VELKÝ PRŮMYSL

 1. Vývoj strojů
 2. Přenášení hodnoty strojů na výrobek
 3. Bezprostřední účinky strojové výroby na dělníka
 4. Stroj jako »vychovatel« dělníka
 5. Stroje a trh práce
 6. Stroje jako revolucionující činitel

ODDÍL TŘETÍ - MZDA A DŮCHOD Z KAPITÁLU

Kapitola první. MZDA

 1. Změny ve velikosti ceny pracovní síly a nadhodnoty
 2. Přeměna ceny pracovní síly ve mzdu
 3. Časová mzda
 4. Úkolová mzda
 5. Národní rozdílnost mezd

Kapitola druhá. DŮCHOD Z KAPITÁLU

Kapitola třetí. PROSTÁ REPRODUKCE

Kapitola čtvrtá. PŘEMĚNA NADHODNOTY V KAPITÁL

 1. Jak se nadhodnota přeměňuje v kapitál
 2. Zdrženlivost kapitalisty
 3. Zdrženlivost dělníka a jiné okolnosti. jež mají vliv na rozsah akumulace

Kapitola pátá. PŘELIDNĚNÍ

 1. »Železný zákon mzdový«
 2. Průmyslová reservní armáda

Kapitola šestá. ČERVÁNKY KAPITALISTICKÉHO VÝROBNÍHO ZPŮSOBU

Kapitola sedmá. VYÚSTĚNÍ KAPITALISTICKÉHO VÝROBNÍHO ZPŮSOBU

Závěrečná poznámka k českému vydání

Poznámky