logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.5
21 denni
Max. 330
Prům. 240.1

Nyní si čte web : 99 uživ.

Okolní události naąima očima

* Novinář neprivilegovaných

Vydáno dne 05. 02. 2003 (6189 přečtení)

(Připomínka ke stému výročí narození novináře Julia Fučíka)
Vrátit se k Fučíkovi, znamená vrátit se k době, která formovala názory a představy lidí na svět ve kterém žili a která jsou v mnohém aktuální do dneška. Kdo tu dobu nezažil, těžko může pochopit.

Fučík patřil k levicovým, řekněme komunistickým reportérům, kteří nepsali „od stolu“, ale kteří  v událostech byli a psali na místě. Jen pro připomínku jsem vybral závěr z reportáže Boj na severu.  Fučík ji napsal autenticky a tehdy mu bylo 28 let. (*23.2.1903, +8. 9. 1943)

"…kolikrát  znamená Duchcov víc než  Radotín. Tam, kde dříve stála jen novinářská kampaň, tam stály dnes i úřady. Před československými dělníky byl rozvinut obraz několika mladých hazardérů, kadetů Moskvy, kteří na rozkaz cizích elementů úmyslně vyvolávají krveprolití, aby dostali pochvalu od svého moskevského zaměstnavatele. Každý měšťák, každý aktivní sociálfašista byl zmobilizován, aby rozšířil tuto „pravdu“ po svém způsobu. Řvala-li fašistická „Říšská stráž“, že má být senátor Stránský ubit a nazývala-li tohoto starého havíře z Lomu židem, nedělala nic jiného – spoléhajíc na nízké pudy svého antisemitského čtenářstva – než „Právo lidu“, které ze Stránského udělalo kamaráda četníků, a „České slovo“, které jej dalo vést „neznámými cizáky“ do provokace.

A přece tato velkolepá kampaň zklamala. Duchcov měl víc svědků než Radotín. A únor 1931 má víc jasně vidoucích dělníků než duben 1930. Senátor Stránský je v kriminále. Ale revoluční hnutí mezi dělnictvem se nepodařilo zdiskreditovat. První zbraň na obranu buržoásie selhala.

A proto teď vidíme vyrukovat druhou zbraň: ať tak nebo tak, komunisté vedou dělníky jen k srážkám, ale my sociální demokraté a národní socialisté se staráme o nezaměstnané, my sedíme ve vládě, dobýváme miliony na pomocné práce, organizujeme polévkové akce, sbíráme obnošené šaty, my sociální demokraté a národní socialisté jediní chceme a dovedeme pomoci nezaměstnaným v jejich bídě.

Vidíme – najednou, po Duchcově – provolání národních socialistů na pomoc severočeským dělníkům, vidíme – najednou,  po Duchcově – že jsou podnikány narychlo pomocné práce v Ledvicích, v Hostomicích, v Bílině, vidíme – najednou, po Duchcově – velké programy vlády na státní práce, čteme, že na měsíc únor byla zvýšena kvota  státní podpory na 6 milionů, vidíme – najednou, po Duchcově – celou tu obrovskou náruč buržoásie, kterak se namáhá obejmout nezaměstnané … a pokolébat je , aby usnuli.

Neboť co je to (vezmeme-li tu největší cifru) šest milionů korun, jestliže v tomto jediném měsíci stoupl počet úředně zaznamenaných dělníků bez práce o plných 80 000, jestliže – počítáno systémem ministra sociální péče, je dnes už v ČSR více než 900 000 dělníků bez zaměstnání? Co je tu ta oslepující cifra 6 milionů? To je jen hanebná demagogická náplast: 6 až 7 korun měsíčně pro jednoho nezaměstnaného. Co je to sto tisíc polévek pro půl třetího milionu lidí, kteří mají hlad? Co je to zalepit křik deseti tisíc mrznoucích starými hadry, když mrznou miliony? V nejvlastnějším zájmu otevřela buržoásie své pokladny, aby utrousila pomoc a vzbudila zdání, že je nalezena cesta z nejstrašnější bídy. Věříme rádi, že se sociální demokracie i národní socialisté dnes, kdy buržoásie již má strach, budou moci pochlubit několika sty dělníků, kterým pomohli. Ale nejde o několik set, jde o celou dělnickou třídu. Nejde o malou ranku, již dovedou zalepit náplastí, jde o vyhladovělé tělo všeho proletariátu kapitalistického světa, které na sobě zakouší všecky cesty kapitalistické krize.

A v tomto okamžiku, kdy se nemocný svíjí v nejtěžších křečích, spěchá sociálně demokratická baba kořenářka a na výsměch třicátým letům dvacátého století, na výsměch zkušenosti Sovětského svazu, na výsměch historické zkušenosti volá: Nevěřte doktorovi, nechtějte operaci, vám pomůže křenová placka našich šesti milionů a hrnec horké vody! Jen ne operaci, jen ne operaci, při ní teče krev!

Báby kořenářky zabily už mnoho lidí svou nevědomostí. Sociální demokracie není nevědomá. Ona dobře ví, co znamená křenová placka místo důkladné operace kapitalistické společnosti. A křičí-li právě po Duchcově hrůzou před ztrátou krve, buďte ujištěni: o dělnickou krev se při tom nestrachuje."
 (Tvorba r. VI, č. 7, 19. II. 1931)

Je to tvrdá obžaloba doby. Nelze se divit, že dnes je Fučík  za své postoje uměle exkomunikován do sféry zapomenutí. Ve světě je jeho Reportáž psaná na oprátce nezapomenutelnou součástí protifašistického odboje. U nás se vytratila i ze školní četby.

Fučík byl součástí  radikální  prvorepublikové levice, následně Komunistické strany.

Jeho přesvědčení vznikalo v kolizích neprivilegovaných, jak říká třídy dělníků, s mocí hospodářskou a mocí výkonnou, tedy vládou, ve které byli tehdejší socialisté, nesoucí odpovědnost za ekonomickou nemohoucnost, chudobu a sociální rozvrat v zemi. A za plíživý nástup fašismu v ČSR.

Vrátit se k Fučíkovi, znamená také vrátit se k příčinám, které vysvětlují touhu komunistů a jejich přívrženců, uchopit moc do svých rukou. Nebyla naděje na zlepšení. Víme k jaké světové katastrofě to dospělo. Je tristní dnes vyčítat a zesměšňovat  jedinou naději neprivilegovaných, těžkými hospodářskými krizemi trpících, po novém a spravedlivějším řádu. Je příliš velkým zjednodušením dnešní vidění Sovětského svazu té doby, jako říše zla a vyčítat Fučíkovi, že to zlo neviděl, když o Sovětském svazu psal. Už pro to, že svět byl v té době bezpráví plný a směřoval od jedné strašlivé války ke druhé.

Kdo si v té době převažující lidské nicoty, chtěl připustit, že leninská cesta k socialismu je jen pokusem o Velký skok? Navíc po revizionistických čistkách? Zkušenosti vedly komunisty k tomu, že s buržoazií se žádná domluva nevyplácí. Nebyl to jen Fučík, kdo se ze Sovětského svazu vrátil jako ze „Země, kde zítra již znamená včera“. Vím z vyprávění svého otce, který byl se skupinou komunistických kulturních pracovníků v třicátých letech také v Sovětském svazu, o obdivu ke změnám v této zemi. Stalinismus v té době měl podobu boje s odpůrci nových změn, marx-leninismus od I. internacionály byl tvrdou rukou v prosazení nového řádu.

Byla to zřejmě historická chyba komunistů, že jako hlavní nástroj k prosazení společensko ekonomických změn v duchu své vize, sáhli po dlouhodobých řešeních z pozice síly, přestože již znali názory Marxe a Engelse pod vlivem Pařížské komuny a celého revolučního období kolem r. 1848. Převážení permanentních revolučních násilných metod nad humanistickými se komunistickým myšlenkám stalo později osudné. V té době obecného násilí,  představy o lidskosti a humanitě nebyly prosaditelné. Později byly tyto metody znásobeny trvalým strachem z „ideologické diverze“. Novodobý středověk, jehož charakteristikou byla druhá světová válka a následně válka studená, vysunuly do popředí predátorské vlastnosti člověka. Ani návrat k mnohým humanistickým společenským změnám, které provázely závěrečné období reálného socialismu, jeho pádu nezabránil.

To ale nesnižuje úsilí J. Fučíka za lepší a spravedlivější společenský systém. Za práva svobodného člověka. Tento jeho postoj jej nakonec stál život na nacistickém popravišti. Zachoval se hrdinsky. Jeho posmrtnou komunistickou glorifikaci, nebo naopak současné antikomunistické potupení, kterému se nemohl bránit, toto jeho hrdinství pro budoucnost překonává. Pro všechny doby zůstává aktuální jeho epitaf

LIDÉ  BDĚTE !

Vyšlo v Emancipaci č. 2003/1


Související články:
(Historie - dělnické hnutí v ČR)

Seznam hlavní pouľité literatury (25.01.2015)
Hospodářskou krisí k boji o diktaturu proletariátu (24.01.2015)
Vystoupení Friedovy skupiny a sektářské tendence v KSČ (24.01.2015)
KSČ v boji o většinu dělnické třídy (24.01.2015)
Haisův puč (24.01.2015)
Pátý sjezd KSČ (19.01.2015)
Boj textilního dělnictva a poučení z něho (19.01.2015)
Otevřený list Komunistické internacionály a diskuse v KSČ roku 1928 (17.01.2015)
Poučení z Rudého dne (16.01.2015)
V době zostřených třídních bojů až k Rudému dni (15.01.2015)
Strana a odborová otázka (15.01.2015)
IV. sjezd KSČ (15.01.2015)
Trockismus v Československu (15.01.2015)
Období stabilisování kapitalismu a vývoj československého dělnictva vlevo (13.01.2015)
Pátá rozšířená exekutiva a československá otázka (13.01.2015)
Brněnské memorandum (13.01.2015)
Bubníkovská krise (13.01.2015)
Druhý sjezd KSČ (13.01.2015)
Od V. sjezdu Kominterny k II. sjezdu KSČ (11.01.2015)
©meralismus a poučení z roku 1923 (10.01.2015)
Boj s jílkovskou oposicí (08.01.2015)
Boj na odborové frontě (08.01.2015)
Obrat k masám (08.01.2015)
KSČ a živnostenská politika (26.12.2013)
Utvoření komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Ukrajině (04.12.2013)
Cesta k jednotné Komunistické straně Československa (04.12.2013)
Prosincová stávka českého proletariátu (04.12.2013)
Vznik německé levice a karlovarský sjezd strany (04.12.2013)
Vznik československé republiky a vývoj dělnického hnutí až k prosincové stávce (04.12.2013)
Česká komunistická strana v Rusku (04.12.2013)
Zahraniční akce prof. Masaryka a založení československého státu (30.11.2013)
Rozpadnutí rakouského státu a vnitřní vývoj sociální demokracie (30.11.2013)
Dějiny Komunistické strany Československa (29.11.2013)
Krach rakouské sociální demokracie a jeho příčiny (27.11.2013)
Předmluva (27.11.2013)
MY A ONI: K základním rozdílům mezi komunistickou a sociálně demokratickou levicí (20.01.2008)
Bohumír ©meral - osobnost, která by neměla zapadnout do zapomnění (25.10.2007)
K 75. výročí mostecké stávky (25.03.2007)
Patřil mezi jednu z nejvýznamnějších postav dělnického a levicového hnutí (26.11.2006)
Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí (26.11.2006)
Dělnická strana (01.02.2006)
Sudetští Němci a předválečná KSČ (25.01.2005)
Jan Šverma (10.11.2004)
První máje 1968 a 2004 v Praze a historie (02.05.2004)
Zur Lage und Geschichte der SDS (02.02.2000)
Poznámky k postavení a historii SDS (02.02.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vít Stanislav | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.