logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 351.9

Nyní si čte web : 75 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí

Vydáno dne 26. 11. 2006 (6982 přečtení)

Klement Gottwald byl a je předmětem prudkých polemik mezi historiky. Nedávno se stal tématem střetů i uvnitř KSČM. Jeho život zrcadlí věrně rozpory doby, její reálné naděje i iluze. I ti, kteří proti němu bojovali, uznávali, že byl jednou z mála osobností české politiky dvacátého století, která měla evropský formát.

Co bylo pro něj příznačné, byl situační cit, schopnost analyzovat konkrétní situaci a současně si zachovat záběr dlouhodobé perspektivy. Často se dovolával příkladu husitů a věděl stejně jako oni, že pravda nesídlí ani v oblacích, ani v nitru vyvolených, ale mezi lidmi a je historicky konkrétní.

Nebyl rozhodně žádný strhující řečník jako byl třeba sociální demokrat František Soukup. Ale uměl promluvit s lidmi nejrůznějšího prostředí, jejich jazykem a při respektování jejich možností. Věděl, že myšlenka sama o sobě nestrhuje. Tuto působnost má až tehdy, změní-li se ve sdělení. Aby se myšlenka stala sdělením, musí mít kontext, přesvědčivého nositele, náležitou průraznost. Myšlenka není statický bod, ale vektor, má-li být sdělením. Na to častokrát zapomínáme a letošní volební rok je toho důkazem.

Jistě, byl nucen často dělat úlitby moskevskému centru, které mnohokrát absolutně nerozumělo problémům jednotlivých zemí a Kominterna se tragicky podepsala na osudu jednotlivých stran, například KPD (Komunistická strana Německa). V roce 2004 se v Německu slavilo výročí von Stauffenbergova pokusu o převrat proti Hitlerovi, byly natočeny filmy hrané i dokumentární, vyšla řada knih. Zcela záměrně stranou zájmu zůstal příběh Ernsta Thälmanna, úžasně obětavého a věci revoluce oddaného dělnického funkcionáře. Jedním ze zdrojů jeho osobní tragédie, ale i tragédie komunistického hnutí v Německu byla až sebezapíravá loajálnost vůči Kominterně. Ale Gottwald, dokud to jen trochu šlo, praktikoval postup spolupráce i odporu.

Jak si všiml i Stalin, v Moskvě odsouhlasil častokrát formálně leccos, co pak v politickém životě doma nebral vážně a postupoval podle své představy. Na známém Pátém sjezdu kritizoval například takzvaný šmeralismus a nutno říci, hodně nespravedlivě. Zklamal ale sektáře ve vlastních řadách, kteří čekali, že z vedení strany zmizí lidé jako Zápotocký a Kreibich, že se Gottwald se Šmeralem rozejde. Ne, Gottwald prosadil princip kolektivního vedení, režim dělby práce, tak, aby vedení připomínalo dobře sladěný orchestr. To ovšem předpokládá hráče ovládající vlastní part i dirigenta, který rozumí skladbě a je schopen ji na základě vlastního názoru interpretovat. Také poučení i pro dnešní komunisty a nejen pro ně.

Nadaný samouk

Gottwald získával postupně lidi schopností komunikovat s každým, od prostých občanů až po univerzitní profesory, vždyť tento samouk osvědčil velké jazykové nadání i schopnost absorbovat ohromnou masu poznatků z nejrůznějších oborů. Jedinečně dokázal vycítit náladu doby, proměny kolektivní mentality, ale také spodní, hlubinný proud společenských procesů. Je pravda, že zpočátku, například až příliš podléhal představě, že blížící se krize krystalicky čistě vyhrotí třídní protiklady. Ozvěnu toho nacházíme ve slavné první parlamentní řeči po volbách 1929, které po KSČ skončily ústupem z pozic roku 1925. Gottwald přepínal svou demonstraci rozhodnosti a nové revoluční energie, ale získával tím řadu mladých komunistů, kteří vycítili, že na rozdíl od mistrů levicové fráze (Jílek a Bolen, které Moskva předtím tak vehementně podporovala proti šmeralovcům) tady se to myslí opravdově a vážně.

Mnohé nemohl ovlivnit

Gottwald ale byl schopný korigovat omyly, chyby a konkrétně analyzovat situaci i síly, které ji utvářejí. Byl schopen jak jít do otevřených střetů, tak využívat taktiky vázání třídních sil. Překonal levičácké výstřelky některých kolegů a pomáhal najít cestu k lidem z kultury. Nemohl znát sice myšlenky, ke kterým se tehdy postupně propracovával Antonio Gramsci, ale fakticky usiloval o kulturní hegemonii levice, i jeho zásluhou změnila KSČ vztah ke klíčovým hodnotám národní tradice. Gottwald sledoval svůj cíl a chápal, že je nutné také měnit priority, ale tak, aby nikdy nebyla narušena kontinuita směřování a věrohodnost politiky. Pokud tomu bylo jinak, většinou šlo o vliv faktorů, které nemohl ovlivnit, jako byly teze Kominterny (například o národnostní politice) nebo jednotlivé kroky vedení, zejména po sovětsko-německém paktu ze srpna 1939, který vyvolal v řadách KSČ velký myšlenkový zmatek (viz Klímovy zápisky). Sověti zrušili dokonce československou diplomatickou misi a noviny neinformovaly o průběhu pohřbu Bohumíra Šmerala, který zemřel na začátku května roku 1941, v předvečer sovětsko-německé války. Gottwald tehdy pronesl nezapomenutelnou řeč, která končila slovy: Soudruhu Šmerale, neustaneme ve svém boji, dokud nestrhneme z Hradčan špinavý hakenkrojclerský hadr.

Nezpochybnitelné zásluhy

Gottwald nepochybně prokázal své schopnosti politického předáka. V mostecké stávce roku 1932, i když zde sehráli významnější roli Zápotocký a Šverma, uměl mobilizovat lidi, formovat širší blok sociální obrany. Je škoda, že výročí mostecké stávky v roce 2002 proběhlo bez větší odezvy, přestože je dodnes příkladem možností solidární akce i za velmi nepříznivých podmínek. Byl to tehdy největší sociální konflikt na evropském kontinentu. Gottwald také sehrál významnou roli při nastolení nového, mnohem realističtějšího kurzu Kominterny na jejím VII. kongresu. Politika lidové fronty brzy slavila úspěchy a zabrzdila nástup fašismu v Evropě a měla své pokračování za války i po ní. Gottwald se výrazně zapsal i do análů boje proti fašismu i obrany republiky. A konečně, jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s obnovou státu, s národní a demokratickou revolucí, s prosazováním československé cesty k socialismu, která dobově souzněla s Benešovou koncepcí demokracie socializující. Není náhodou, že Gottwaldovy články a projevy z let 1946-1948 se v dalších desetiletích příliš nevydávaly.

Vlivem studené války popřel mnohé co hlásal

Gottwald se ovšem neubránil vlivu studené války, formování železné logiky bloků. Stalin, který původně přál národním variantám cesty k socialismu, otočil kormidlo a začal prosazovat uniformitu ve svém vlastním, Sověty dirigovaném táboře. Idea byla ztotožněna s institucemi, právo bylo chápáno vysloveně mocensky a účelově a Gottwald sám v praxi popřel mnohé z toho, co před tím hlásal. Jak mu bylo, když odepisoval své programové teze a někdy i s lidmi, kteří mu je pomáhali prosazovat? V mlýnku na maso uvízli ovšem i mnozí ti, kteří ho pomáhali uvést do chodu. Gottwald byl sice zejména po IX. sjezdu KSČ (prosazení Generální linie výstavby socialismu) zdánlivě na vrcholu slávy, jako úspěšný opěvovaný vůdce, ale mám pocit, že umíral jako v podstatě poražený člověk. Byl spoluautorem strategie úspěšné revoluce a brilantně ji realizoval, ale šlo o revoluci v mnohém ohledu ukradenou. Jak jejím tvůrcům, tak i těm, pro které byla uskutečněna. Jistě, i tak se udělalo mnoho pro obyčejné lidi, pro dostupnost kulturních a sociálních práv, pro industrializaci celých oblastí.

Memento k dnešku...

Ale jako memento zní stále Gottwaldův výrok těsně po hvězdné hodině jeho života. Dnes máme otevřenu cestu k rychlému pochodu k socialismu, dnes máme možnost tvůrčího rozmachu. Každá naše organizace může být hrda na to, že jsme takto obstáli. Nesmí nám to však stoupnout do hlavy, nesmíme si myslet, že je všechno za námi, že máme vše vyhráno, že na nás již nikdo nemůže, že není nikoho nad nás. To by bylo to nejnebezpečnější. Kdyby strana měla upadnout v domýšlivost a pýchu, mohlo by to ve svých důsledcích znehodnotit naše únorové vítězství. Jsem však přesvědčen, že naše strana nezklame. Měli jsme řadu úspěchů, a přece se nám nezatočila hlava. Musíme si to zapamatovat, musíme se přimět k sebekritice a musíme být kritičtí i k druhým soudruhům. Nesmí nám sláva vstoupit do hlavy, jinak to, co před námi stojí, bychom nemohli zvládnout. Končím parafrází starého Tomka: Aby nás pánbůh před zpychnutím uchovati ráčil.

Miloslav Ransdorf

mezititulky redakce Haló novin

Klement Gottwald

se narodil 23. listopadu 1896 v Dědicích. V únoru 1929, na jednání V. sjezdu KSČ, se společně s Guttmannem, Švermou, Slánským, Kopeckým a Reimanem dostávají do vedení strany. V roce 1938 patřil k hlavním představitelům opozice proti přijetí mnichovského diktátu. Po zákazu KSČ emigroval v listopadu roku 1939, tedy již po okupaci Československa Německem, do Sovětského svazu. Dne 10. května roku 1945 se vrátil do Prahy jako místopředseda československé vlády a předseda Národní fronty. Od stejného roku až do své smrti byl zároveň předsedou KSČ. Když komunisté v roce 1946 vyhráli demokratické volby, stal se Klement Gottwald 2. července předsedou vlády. Dne 14. června 1948, po abdikaci Edvarda Beneše, byl zvolen československým prezidentem. Zemřel 14. března 1953.

Haló noviny, 23. listopadu 2006


Poznámka SDS

Aktuální článek je téměř identický s Ransdorfovým článkem „Před padesáti lety zemřel Klement Gottwald“ z 14. 3. 2003. Téměř se vnucuje otázka, proč vlastně Ransdorf raději nepoužil svou o půl roku starší vzpomínku na Gottwalda z listopadu 2003, v níž zdůraznil nutnost spojení kontinuity, pokud jde o cíle (solidární, samosprávná společnost), a diskontinuity, pokud jde o prostředky.

Pro úplnost nabízíme další Ransdorfovy pohledy na historické osobnosti:


Související články:
(Historie - dělnické hnutí v ČR)

Seznam hlavní pouľité literatury (25.01.2015)
Hospodářskou krisí k boji o diktaturu proletariátu (24.01.2015)
Vystoupení Friedovy skupiny a sektářské tendence v KSČ (24.01.2015)
KSČ v boji o většinu dělnické třídy (24.01.2015)
Haisův puč (24.01.2015)
Pátý sjezd KSČ (19.01.2015)
Boj textilního dělnictva a poučení z něho (19.01.2015)
Otevřený list Komunistické internacionály a diskuse v KSČ roku 1928 (17.01.2015)
Poučení z Rudého dne (16.01.2015)
V době zostřených třídních bojů až k Rudému dni (15.01.2015)
Strana a odborová otázka (15.01.2015)
IV. sjezd KSČ (15.01.2015)
Trockismus v Československu (15.01.2015)
Období stabilisování kapitalismu a vývoj československého dělnictva vlevo (13.01.2015)
Pátá rozšířená exekutiva a československá otázka (13.01.2015)
Brněnské memorandum (13.01.2015)
Bubníkovská krise (13.01.2015)
Druhý sjezd KSČ (13.01.2015)
Od V. sjezdu Kominterny k II. sjezdu KSČ (11.01.2015)
©meralismus a poučení z roku 1923 (10.01.2015)
Boj s jílkovskou oposicí (08.01.2015)
Boj na odborové frontě (08.01.2015)
Obrat k masám (08.01.2015)
KSČ a živnostenská politika (26.12.2013)
Utvoření komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Ukrajině (04.12.2013)
Cesta k jednotné Komunistické straně Československa (04.12.2013)
Prosincová stávka českého proletariátu (04.12.2013)
Vznik německé levice a karlovarský sjezd strany (04.12.2013)
Vznik československé republiky a vývoj dělnického hnutí až k prosincové stávce (04.12.2013)
Česká komunistická strana v Rusku (04.12.2013)
Zahraniční akce prof. Masaryka a založení československého státu (30.11.2013)
Rozpadnutí rakouského státu a vnitřní vývoj sociální demokracie (30.11.2013)
Dějiny Komunistické strany Československa (29.11.2013)
Krach rakouské sociální demokracie a jeho příčiny (27.11.2013)
Předmluva (27.11.2013)
MY A ONI: K základním rozdílům mezi komunistickou a sociálně demokratickou levicí (20.01.2008)
Bohumír ©meral - osobnost, která by neměla zapadnout do zapomnění (25.10.2007)
K 75. výročí mostecké stávky (25.03.2007)
Patřil mezi jednu z nejvýznamnějších postav dělnického a levicového hnutí (26.11.2006)
Dělnická strana (01.02.2006)
Sudetští Němci a předválečná KSČ (25.01.2005)
Jan Šverma (10.11.2004)
První máje 1968 a 2004 v Praze a historie (02.05.2004)
Novinář neprivilegovaných (05.02.2003)
Zur Lage und Geschichte der SDS (02.02.2000)
Poznámky k postavení a historii SDS (02.02.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloslav Ransdorf | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.