logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.5

Nyní si čte web : 139 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Patřil mezi jednu z nejvýznamnějších postav dělnického a levicového hnutí

Vydáno dne 26. 11. 2006 (6109 přečtení)

Slovo místopředsedy
Životopis každé osobnosti lze vykládat tak, že z toho nejpříkladnějšího se stane zločinec, z toho nejméně příkladného pozitivní příklad pro druhé. Tak také v polistopadových letech nám česká pravice a jí ovládané sdělovací prostředky představily osobnosti levicového a dělnického hnutí. Mezi nimi i Klementa Gottwalda, jehož 110. výročí narození si dnes připomínáme.

Nechci se zabývat jeho životopisem ani jednotlivými etapami jeho života, to v dnešním čísle Haló novin učinil i europoslanec Miloslav Ransdorf. Jde mi o něco jiného. O to, jak hodnotit zneužívání sdělovacích prostředků v politickém boji a v manipulaci se čtenáři, posluchači a diváky.

V poslední době jsme dokonce prostřednictvím České televize, tedy té, kterou si platíme my všichni, mohli vyslechnout už předem odsudky týmu kolem pana senátora Štětiny, který si nechal zřídit komisi, v jejímž čele dokonce stojí, jež má najít v materiálech KSČM pasáže, jež prý odporují Ústavě, a jejímž cílem by mělo být dát podnět, aby KSČM dokonce byla zakázána. Jde o akt, který v Evropě nemá obdoby a který, kdyby někdo něco podobného schválil, by naši zem uvrhl mezi země, kde nemá člověk právo vyjadřovat svůj názor a jen za myšlenku může být stíhán a trestán. Posunul by naši zemi do období, které známe z období po nástupu Adolfa Hitlera v Německu.

Jakou však vazbu vytvoření podobné relikvie mají ataky na osobu Klementa Gottwalda? I pozitivní zmínky o prvním skutečně dělnickém prezidentovi budou hodnoceny jako provinění českému ústavnímu pořádku. Poněkud to připomíná dobu po přijetí tzv. zákona na ochranu republiky, kdy jen za výkřiky, ať žije Lenin, byl člověk perzekvován a odsuzován k trestům vězení. Zajímavé je, že vlastně nikdy nebyl použit proti stoupencům Henleinovy strany volajícím po sloučení s nacistickým Německem.

Klement Gottwald patřil ve své době mezi nejvýznamnější politiky Evropy. Nic na tom nemění, že tehdejší KSČ byla opoziční stranou a neměla sílu zabránit antisociálním zákonům, které přijímaly agrárnicko-lidovecké vlády, a dokonce ani přijetí mnichovských podmínek. V té době za jeho vedení komunistická strana se postavila do čela boje za zachování republiky, za obranu proti nacistickým požadavkům, a dokonce patřil mezi organizátory a hlavní řečníky oné známé varovné demonstrace před československým parlamentem, kde společně se synem národnědemokratického politika Rašína volal po obraně proti možným mnichovanům. Mezi řečníky byli významní českoslovenští politici, kulturní pracovníci ap., ale nebyl tu žádný z představitelů, jejichž potomci dnes o sobě tvrdí, že jsou představiteli demokratických stran a demokratických tradic naší země.

Gottwald to byl, kdo se nebývalou měrou zasloužil o vytvoření československé jednotky, jež později bojovala u Sokolova, v Kyjevě či na Dukle, kdo vlastně zásadní mírou ovlivnil Košický vládní program, jenž byl přijatelný pro všechna protinacistická seskupení a stal se základem pro demokratizaci našeho poválečného života. Jeho zásluhou po volbách v roce 1946, kdy mohl vytvořit vládu jen společně s Fierlingerovými sociálními demokraty, byla opět vytvořena vláda všech a do čela významných resortů byli postaveni i příslušníci poražených nekomunistických stran.

K Únoru došlo nikoli z jeho vůle, ale protože vedení pravicových stran si situaci vyhodnotilo jako příznivou pro možnou změnu politické situace. Oni, nikoli Gottwald, podali demisi. Ústavním způsobem, na to prezident Beneš velmi dbal, byla krize vyřešena. Pokud dnes se píše o komunistickém puči, jde o jasné zkreslení událostí a o vyložené nepravdy. Stačí si připomenout televizní hodnocení Pavla Tigrida, jenž vůbec nebyl stoupencem Gottwalda, které teorii komunistického puče zcela jasně odmítlo. To se ovšem manipulátorům s historií nehodí, proto stále opakují pučovou teorii.

Ano, je nutné přiznat, že díky tlaku zvenčí Klement Gottwald učinil mnohé ústupky ve svých názorech a československou cestu k socialismu po tlaku revidoval. Bylo chybou, že přijal návrh některých svých kolegů z vedení strany a odsouhlasil příchod sovětských poradců, a tím i nesmyslnou teorii o zvyšováním třídního boje za socialismu. Důsledky byly i pro něho kruté. Někteří z těch, kteří sem poradce dokonce přivedli, byli jejich přičiněním odsouzeni v politických procesech. I to ovlivnilo jeho zdravotní stav a počátkem roku 1953 umírá.

Chceme-li však hodnotit jeho osobnost, nelze se omezit jen na jedno období Gottwaldova života. O to pravici ovšem jde. Úmyslně zastřít pozitiva jeho působení v československé a české politice.

Přichází mi na mysl známá bajka o žábě a škorpionovi: Za povodně zaleje úžlabinu voda a škorpion se chce dostat na druhý břeh. Prosí žábu, aby tam s ním přeplavala. Žába s obavami říká: 'Ty mě bodneš a já se utopím'. Škorpion jí odpovídá: 'Nejsem přece hloupý, vždyť bych se utopil s tebou.' Žába uvěří, posadí si ho na záda a když jsou téměř na druhém břehu, škorpion bodne. Oba se topí a žába se vyčítavě ptá: 'Proč jsi to udělal?' - 'Promiň, ale to je síla zvyku,' zněla odpověď.

Co z toho vyplývá? Pravice oslepla nemocí zvanou antikomunismus. Není schopna vidět, protože nechce vidět. S každým dalším bodnutím se topí pravda. Jen komplexní pohled nám totiž ukáže, že šlo o jednu z nejvýznamnějších postav dělnického a levicového hnutí 20.století.

Haló noviny, 23. listopadu 2006, Karel Klimša


Související články:
(Historie - dělnické hnutí v ČR)

Seznam hlavní pouľité literatury (25.01.2015)
Hospodářskou krisí k boji o diktaturu proletariátu (24.01.2015)
Vystoupení Friedovy skupiny a sektářské tendence v KSČ (24.01.2015)
KSČ v boji o většinu dělnické třídy (24.01.2015)
Haisův puč (24.01.2015)
Pátý sjezd KSČ (19.01.2015)
Boj textilního dělnictva a poučení z něho (19.01.2015)
Otevřený list Komunistické internacionály a diskuse v KSČ roku 1928 (17.01.2015)
Poučení z Rudého dne (16.01.2015)
V době zostřených třídních bojů až k Rudému dni (15.01.2015)
Strana a odborová otázka (15.01.2015)
IV. sjezd KSČ (15.01.2015)
Trockismus v Československu (15.01.2015)
Období stabilisování kapitalismu a vývoj československého dělnictva vlevo (13.01.2015)
Pátá rozšířená exekutiva a československá otázka (13.01.2015)
Brněnské memorandum (13.01.2015)
Bubníkovská krise (13.01.2015)
Druhý sjezd KSČ (13.01.2015)
Od V. sjezdu Kominterny k II. sjezdu KSČ (11.01.2015)
©meralismus a poučení z roku 1923 (10.01.2015)
Boj s jílkovskou oposicí (08.01.2015)
Boj na odborové frontě (08.01.2015)
Obrat k masám (08.01.2015)
KSČ a živnostenská politika (26.12.2013)
Utvoření komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Ukrajině (04.12.2013)
Cesta k jednotné Komunistické straně Československa (04.12.2013)
Prosincová stávka českého proletariátu (04.12.2013)
Vznik německé levice a karlovarský sjezd strany (04.12.2013)
Vznik československé republiky a vývoj dělnického hnutí až k prosincové stávce (04.12.2013)
Česká komunistická strana v Rusku (04.12.2013)
Zahraniční akce prof. Masaryka a založení československého státu (30.11.2013)
Rozpadnutí rakouského státu a vnitřní vývoj sociální demokracie (30.11.2013)
Dějiny Komunistické strany Československa (29.11.2013)
Krach rakouské sociální demokracie a jeho příčiny (27.11.2013)
Předmluva (27.11.2013)
MY A ONI: K základním rozdílům mezi komunistickou a sociálně demokratickou levicí (20.01.2008)
Bohumír ©meral - osobnost, která by neměla zapadnout do zapomnění (25.10.2007)
K 75. výročí mostecké stávky (25.03.2007)
Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí (26.11.2006)
Dělnická strana (01.02.2006)
Sudetští Němci a předválečná KSČ (25.01.2005)
Jan Šverma (10.11.2004)
První máje 1968 a 2004 v Praze a historie (02.05.2004)
Novinář neprivilegovaných (05.02.2003)
Zur Lage und Geschichte der SDS (02.02.2000)
Poznámky k postavení a historii SDS (02.02.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Klimąa | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.